ТЕМА 7: КРУГООБОРОТ І ОБОРОТ КАПІТАЛУ
Питання лекції:
Мета заняття:
1 питання
Загальна формула капіталу та її протиріччя
Перша стадія кругообороту капіталу
Друга стадія кругообороту капіталу
Третя стадія кругобороту капіталу
Формула кругобороту капіталу
Кругооборот капіталу
Кругооборот капіталу
Кругооборот капіталу
В процесі кругообороту капітал перебуває одночасно в усіх формах
Товарне виробництво і обіг
Висновки по першому питанню
2 питання
Оборот капіталу
Витрати обігу
Чисті витрати обігу
Додаткові витрати обігу
Час обороту промислового капіталу
Структура часу обороту промислового капіталу
Час виробництва – період часу, впродовж якого капітал знаходиться у сфері виробництва
Час обороту
Напрямки скорочення часу обороту промислового капіталу:
Висновки
Дякую за увагу!
1.27M
Категории: ЭкономикаЭкономика ФинансыФинансы

Тема 7. Кругооборот і оборот капіталу. Лекція 1. Рух капіталу, його стадії і форми. Функціональні форми капіталу

1. ТЕМА 7: КРУГООБОРОТ І ОБОРОТ КАПІТАЛУ

ТЕМА
7:
КАПІТАЛУ
КРУГООБОРОТ
І
ОБОРОТ
Лекція 1 Рух капіталу, його стадії і форми.
Функціональні форми капіталу
Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.

2. Питання лекції:

•1. Кругооборот капіталу: стадії руху та
функціональні форми
•2. Виробництво і оборот, витрати обороту
капіталу
14.10.16
2

3. Мета заняття:

•розкрити сутність кругообороту капіталу,
стадії та функціональні форми капіталу в
процесі кругообороту;
•вивчити сутність обороту і часу обороту
промислового капіталу
14.10.16
3

4. 1 питання

Кругооборот капіталу: стадії руху та
функціональні форми
14.10.16
4

5. Загальна формула капіталу та її протиріччя

Г - Т - Г'
•Г- гроші;
•Т - товар;
•Г' - гроші з приростом (Г + дГ).
•Протиріччя загальної формули капіталу
полягає у тому, що додаткова вартість не може
виникнути в самому обігу, а також не може
виникнути поза обігом.
14.10.16
5

6. Перша стадія кругообороту капіталу

Г-Т
ЗВ
РС
Функція грошової форми капіталу – підготовка
умов для виробництва товару, тобто придбання
засобів виробництва і робочої сили
14.10.16
6

7. Друга стадія кругообороту капіталу

…В…
Функція продуктивної форми капіталу

виробництво товару, споживної вартості і вартості,
що містить у собі додаткову вартість
14.10.16
7

8. Третя стадія кругобороту капіталу

Т'– Г'
Функція товарної форми капіталу – реалізація
товару, вартості і додаткової вартості, надання
додаткової вартості грошової форми
14.10.16
8

9. Формула кругобороту капіталу

ЗВ
Г-Т рс …В… Т´– Г´
14.10.16
9

10. Кругооборот капіталу

• - однократний рух капіталу в ході якого він
послідовно проходить три стадії (авансування,
виробництво, реалізацію), змінює функціональні
форми (грошову, товарну, виробничу) та
повертається до вихідної форми, як правило, у
збільшеному обсязі
14.10.16
10

11. Кругооборот капіталу

.
3 стадія
реалізації
Г‘ Г
1 стадія
авансування
ПП
ЗВ
Т‘
Т
ЗП
РС
…в…
2 стадія
виробництва
14.10.16
11

12. Кругооборот капіталу

Кругооборот грошового капіталу
Г–Т ...В...ТІ –ГІ
Кругооборот продуктивного капіталу
в...ТІ–ГІ–Т ІІ...вІ…
Кругооборот товарного капіталу
14.10.16
12

13. В процесі кругообороту капітал перебуває одночасно в усіх формах

•Промисловий капітал – це капітал, що
функціонує в сфері матеріального виробництва і в
процесі свого руху послідовно проходить три стадії
та змінює три функціональні форми і в кожній з них
виконує відповідні функції
14.10.16
13

14. Товарне виробництво і обіг

•неможливі один без одного;
•взаємодоповнюються;
•істотно відрізняються;
•в процесі матеріального виробництва створюється
товар, а в процесі обігу це неможливо;
•у сфері матеріального виробництва величина
вартості зростає, а в сфері обігу лише змінюється
форма вартості (товарна на грошову і грошова на
товарну);
•без сфери обігу неможливо отримати додаткову
вартість, створену в сфері матеріального
виробництва.
14.10.16
14

15. Висновки по першому питанню

1.Капітал тільки тоді залишається капіталом,
коли він рухається
2.Рух капіталу здійснюється у формі
кругообороту, який охоплює сферу виробництва
та сферу обігу і включає три стадії руху
14.10.16
15

16. 2 питання

Виробництво і оборот, витрати обороту
капіталу
14.10.16
16

17. Оборот капіталу

• - це кругооборот капіталу, що розглядається
не як окремий акт, а як процес, що періодично
повторюється, поновлюється
14.10.16
17

18. Витрати обігу

Витрати обороту - це витрати,
пов'язані з обслуговуванням процесу обігу
що
•Чисті витрати обороту
•Додаткові витрати обороту
14.10.16
18

19. Чисті витрати обігу

- витрати, що обумовлені самим процесом обігу і
пов’язані виключно із змінами форм вартості
(грошової форми на товарну і навпаки), а не з
утворенням нової вартості
•витрати на оплату праці продавців, касирів,
•ведення бухгалтерського обліку, канцелярію,
•маркетинг, рекламу тощо.
Не додають товару ніякої нової вартості!
14.10.16
19

20. Додаткові витрати обігу

•Додаткові витрати обігу – це витрати, що пов’язані
з продовженням процесу виробництва товарів у сфері
обігу (сортування, збереження товарів, розфасування,
упаковка, транспортування до кінцевого споживача
тощо)
•Додаткові витрати обігу пов'язані з утворенням нової
вартості і додаються до вже утвореної вартості товару
14.10.16
20

21. Час обороту промислового капіталу

•– це період часу від моменту авансування
капіталу в певній формі до моменту
повернення його до тієї ж форми, але у
збільшеній вартості
14.10.16
21

22. Структура часу обороту промислового капіталу

.
1
Час
обороту
промислового
капіталу
2
Час
виробництва
Час обороту
14.10.16
22

23. Час виробництва – період часу, впродовж якого капітал знаходиться у сфері виробництва

1 Час виробництва – період часу, впродовж якого капітал
знаходиться у сфері виробництва
.
Час знаходження засобів виробництва
у виробничих запасах
Робочий період
Перерви
(технологічні; організаційні; адміністративні)
14.10.16
23

24. Час обороту

2
Час обороту
час транспортування товарів
від виробника до споживача
. час
зберігання запасів готової
товарної продукції на складах
час продажу готової товарної продукції
час купівлі засобів виробництва і
наймання робочої сили
14.10.16
24

25. Напрямки скорочення часу обороту промислового капіталу:

•впровадження у виробництво нової техніки,
прогресивних технологій, підвищення
кваліфікації робочої сили;
•вдосконалення транспортної
інфраструктури і засобів зв'язку;
•впровадження нових форм менеджменту і
маркетингу.
14.10.16
25

26. Висновки

.
В процесі кругообороту
капітал проходить три
стадії та змінює три
функціональні форми
Час обороту капіталу
поділяється на час
виробництва та час обігу
14.10.16
26

27. Дякую за увагу!

.
14.10.16
27
English     Русский Правила