791.45K
Категория: ПолитикаПолитика

АПФ. Американдық Парламенттік Формат

1.

АПФ
Американдық Парламенттік
Формат

2.

2 ТҮРІ БАР:
1.Құндылықты
2. Саяси

3.

ҚҰНДЫЛЫҚТЫ
Сәлемдесу
Таныстыру
Резолюция
Позиция
Дефиниция
Философия
Аргумент
Қорытынды

4.

АПФ САЯСИ
СТРП
Дефиниция
Status Quo
Мәселе
Өзектілігі
Себептері
Шешу жолдары
Нәтижесі (Status Quo) оңтайлы өзгеруі керек

5.

Аргумент құрылымы
S • Statement (аты)
E • Explation (дәлелденуі)
X • eXample («қолдауы»)
I • Impact (қорытынды)

6.

2. Дәлелденуі:
• 2.1 әрқашан болу керек
• 2.2 Логикалық тізбегі болу керек

7.

3. Қолдау
өз ойың
маман емес кісілердің сөзі
мамандар сөзі
Статистика, қоғамдық ой
Факттер, мысалдар, цитаталар

8.

4. Қорытынды
Ойыңды толық қорытындылау керек

9.

АРГУМЕНТ ҚҰРАСТЫРУ РЕТТІЛІГІ:
1.Мозговой штурм
2.Қаңқасын құру
3.Ақпараттар оқу, іздеу
4. Аргументтерді толықтыру
5. Ребатл жасау өз кейсіңе (контраргумент)
6. Рефундейшн

10.

Аргумент критерийлері
1.
Релевант
тылық
2.
Әділді
лік
3.
Маңызды
лық
4.
Дәлелді
лік

11.

Аргументтердің орналасу
реттілігі
1. Мықты
аргумент
2. Мықтылау
аргумент
3. Әлсіздеу
аргумент

12.

Актор
Сфер фактор

13.

Ойнайтын командалар
Үкімет – қарарды қолдайтын команда
құрамы: премьер-министр (ПМ)
премьер-министр орынбасары (ПМО)
ОППОЗИЦИЯ – үкіметке қарсы команда.
Құрамы:
оппозиция лидері (ОЛ)
оппозиция лидері орынбасары(ОЛО)

14.

ПАРЛАМЕНТАРИЯ
– көрермендер
ТАЙМКИПЕР – уақыт регламентін
қадағалап отыртындар
ТӨРЕШІ - дауға кіріспейтін, объективті шешім
шығаратын тұлға
ПАЛАТА СПИКЕРІ – төрешілер коллегиясының
төрағасы.
спикерлерді ортаға шақырады
аудиториядағы тәртіпке жауапты

15.

УАҚЫТ РЕГЛАМЕНТІ
• Конструктивті бөлім
– Премьер-министр
– оппозиции лидері
– Премьер-министр орынбасары
– Оппозиция лидері орынбасары
7 (4)
8 (5)
8 (5)
8 (5)
• Парламентария
• Анализ
– оппозиции лидері
– Премьер-министр
0,5 – 1
4
5
(4)
(5)

16.

СПИКЕРЛЕР ҚЫЗМЕТІ:
ПМ
ОЛ
Алаң
құрасты Ребатл
ру
Кейс
презент
ациясы
ПМО
Ребатл
Өз
кейсінің
Өз кейсін
презента
көтеру
циясы
ОЛО
ОЛ
Ребатл
Өз кейсін
көтеру
Толықтыру Толықтыру
енгізу
енгізу
ПМ
Ребат
л
Анал
из
Анал
из

17.

СҰРАҚ ҚОЮ
• Сұрақтар, комментарийлер –
Сөйлеп тұрған адамға бағытталады.
• Алғашқы және соңғы минуттар
арасында қоюға болмайды
• Сұрақ 15 секунд ішінде қойылуы тиіс
• Сұрақтар аралығы 15 секунд

18.

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:
• ТРЮИЗМ (Қарсы шығуға болмайтын аргументтер)
• ТАВТОЛОГИЯ – әріптесі айтқан мәліметтерді қайталап
беру, айтылған қырсыластарды қайта айту.
• Арнайы білім

19.

ЕСКЕРТУЛЕР:
Атауы
Не үшін
Қашан
қолданылады
Кез келген
кезде
Жаза
Жеке басқа қол
сұғу
Ар-намысына тию
Ескерту немесе
баллын
төмендету
Уақыт
лимитінен асып
кету
Спикер өз
Барлық кезде
уақытымен
қосымша 30
секундты қолданып
болды
Орнына
отырғызады
баллды
төмендету
мүмкін
Жаңа ой
Жаңа аргумент
факт енгізген кезде
Анализ
кезінде
Жаңа аргумент
ескерілмейді
Подмена кейса
Алғашқы сойлеген
кездегі идеядан
басқа идеяға көшу
Премьерминистр
анализі
Айтылған сөздер
ескерілмейді
Аргументация
үшін баллды
төмендету

20.

ТЫҢДАҒАНДАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!
АЛҒЫС АЙТУДЫҢ
ҚАЖЕТІ ЖОҚ!
English     Русский Правила