Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Мета: розробка раціонального варіанту маршрутної мережі міста Біла Церква. Задачі ІІ етапу науково-дослідної роботи: 1) розробка методики в
Аналіз існуючих підходів до моделювання потреб населення у пересуваннях
Поділ території міста на транспортні райони
Розрахунок пасажиропотоків на громадському транспорті
Контрольні ділянки вулично-дорожньої мережі
Оцінка точності моделі потреб населення у пересуваннях громадським транспортом
Оцінка поточного стану транспортного обслуговування населення міста громадським транспортом
Принципи формування раціонального варіанту маршрутної мережі громадського транспорту
Траси маршрутів, які були видалені з мережі та які залишились без змін
Пропонована траса тролейбусного маршруту №1 «зал. ст. Роток – Гайок»
Пропонована траса тролейбусного маршруту №3 «зал. ст. Роток – ж.м. Таращанський – ж.м. Піщаний»
Пропонована траса тролейбусного маршруту №3-А «зал. ст. Роток – пл. Соборна – ж.м. Піщаний»
Пропонована траса тролейбусного маршруту №6 «4-й мікрорайон – пл. Перемоги»
Пропонована траса тролейбусного маршруту №7 «ж.м. Піщаний – пл. Перемоги»
Пропонована траса автобусного маршруту №3 «вул. Лісова – зал. ст. Роток»
Пропонована траса автобусного маршруту №4 «фабрика «Модерн» – пл. Перемоги»
Пропонована траса автобусного маршруту №6 «вул. Лісова – «Сфера Авто»
Пропонована траса автобусного маршруту №6-А «вул. Лісова – Урочище Товста»
Пропонована траса автобусного маршруту №7 «вул. Семашка – 4-й мікрорайон»
Пропонована траса автобусного маршруту №13 «Сфера Авто» – Гайок»
Пропонована траса автобусного маршруту №14 «вул. Лісова – Залізничний вокзал – Гайок»
Пропонована траса автобусного маршруту №16 «ж.м. Піщаний – вул. Січневого Прориву»
Пропонована траса автобусного маршруту №19 «Сфера Авто» – зал. ст. Роток»
Пропонована траса автобусного маршруту №25 «вул. Славіна – Одеська траса»
Пропонована траса автобусного маршруту №17 «Хімбуд – Володарська траса»
Пропонована траса автобусного маршруту №22 «Гайок – Залізничний вокзал – зал. ст. Роток»
Порівняльна характеристика діючого та раціонального варіантів маршрутної мережі міста Біла Церква
Принципи формування перспективного варіанту маршрутної мережі громадського транспорту
Пропоноване розширення контактної мережі тролейбусів
Пропонована тролейбусного маршруту №8 «ж.м. Таращанський – Автовокзал»
Пропонована тролейбусного маршруту №9 «Гайок – Автовокзал»
Пропоноване розширення мережі автобусних маршрутів
Порівняльна характеристика діючого та перспективного варіантів маршрутної мережі міста Біла Церква
Висновки
6.92M
Категория: МенеджментМенеджмент

Аналіз сучасного стану транспортного обслуговування населення міста громадським пасажирським транспортом

1. Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Білоцерківська
міська
рада
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
НАСЕЛЕННЯ МІСТА ГРОМАДСЬКИМ
ПАСАЖИРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ.
ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО
ВАРІАНТУ МЕРЕЖІ МІСЬКИХ
МАРШРУТІВ ГРОМАДСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ
(кінцевий звіт)
Договір № 77-03-16 від 23.05.2016 р.
Керівник НДР д.т.н., проф.
Горбачов Петро Федорович
Доповідач к.т.н., доц.
Свічинський Станіслав Валерійович

2. Мета: розробка раціонального варіанту маршрутної мережі міста Біла Церква. Задачі ІІ етапу науково-дослідної роботи: 1) розробка методики в

Мета і задачі науково-дослідної роботи
2
Мета: розробка раціонального варіанту маршрутної мережі
міста Біла Церква.
Задачі ІІ етапу науково-дослідної роботи:
1) розробка методики визначення потреб населення міста
у послугах громадського транспорту;
2) розрахунок матриці пасажирських кореспонденцій;
3) кількісна оцінка існуючого стану маршрутної мережі
громадського транспорту;
4) розробка раціонального варіанту маршрутної мережі
міста;
5) розробка перспективного варіанту маршрутної мережі

3. Аналіз існуючих підходів до моделювання потреб населення у пересуваннях

3
Підходи до розрахунку матриці
пасажирських кореспонденцій (МПК)
Статистичний підхід
Синтетичний підхід
Ймовірнісний підхід
Методи
коефіцієнтів
росту
Гравітаційна
Гравітаційна модель
модель
Моделі дискретного
вибору
Ентропійна модель
Моделі множинної
кореляції
Переваги:
-простота застосування.
Метод зустрічних
можливостей
Недоліки:
- необхідність наявності
фактичної МПК;
- неврахування змін у
транспортній пропозиції.
Модель
Шелейховського
Переваги:
- зрозумілість використання;
- невелика ресурсомісткість
отримання МПК.
Недоліки:
- калібрування кореспонденцій.
Моделі безпосереднього
попиту
Інтервальна концепція
визначення
транспортного попиту
Переваги:
- врахування ймовірнісного
характеру кореспонденцій;
- інтервальна оцінка
транспортного попиту.
Недоліки:
-складність розрахунків.

4.

Методика розрахунку
матриці пасажирських кореспонденцій
1. Зафіксований протягом обстеження пасажирообмін
зупинок громадського транспорту (ГТ):
Dsk - кількість пасажирів, що зайшли на s-й зупинці при k-й
фіксації протягом виділених періодів робочого часу;
Ask - кількість пасажирів, що вийшли на s-й зупинці при k-й
фіксації протягом виділених періодів робочого часу.
2. Середня кількість пасажирів, що зайшли у або
вийшли з маршрутних транспортних засобів:
Rs
MDs
Ds k
k 1
Rs
Rs
,
MAs
As k
k 1
Rs
де Rs - загальна кількість фіксацій пасажирів, що входять
та виходять на s-му зупиночному пункті протягом
виділених періодів робочого часу.
4

5.

Методика розрахунку
матриці пасажирських кореспонденцій
3. Потенційна загальна кількість пасажирів, що
відправляються із зупиночних пунктів та прибувають
на них:
TDs MDs J s ,
TAs MAs J s ,
де Js - кількість обслуговувань s-го ЗП транспортними
засобами ГТ протягом виділених періодів робочого часу.
4. Місткості транспортних районів по відправленню
та прибуттю пасажирів
HOi TDs ,
s i
HPj TAs
s i
де Js - кількість обслуговувань s-го ЗП транспортними
засобами ГТ протягом виділених періодів робочого часу
5. Розрахунок матриці пасажирських кореспонденцій
за гравітаційною моделлю
5

6. Поділ території міста на транспортні райони

6

7. Розрахунок пасажиропотоків на громадському транспорті

7

8. Контрольні ділянки вулично-дорожньої мережі

8

9. Оцінка точності моделі потреб населення у пересуваннях громадським транспортом

Місце порівняння
пасажиропотоків
вул. Леваневського
бульв. Олександрійський
вул. Дружби
вул. Ярослава Мудрого
вул. Першотравнева
вул. Привокзальна
вул. Заярська
вул. Київська
вул. Петра Запорожця
Існуючі
потоки
Розрахункові
потоки
9
Відносне
відхилення, %
до центру від центру до центру від центру до центру від центру
12283
15964
9620
11050
6608
5314
3610
1543
11807
13339
8276
9112
6878
6105
3139
2111
12342
15429
9646
10971
6411
5376
3530
1543
11810
12861
7971
9065
6746
5899
3061
2087
0,48
3,35
0,27
0,71
2,98
1,17
2,22
0
Середня відносна помилка розрахунку пасажиропотоків –
0,03
3,58
3,69
0,52
1,92
3,37
2,48
1,14
1,74 %
Похибка розрахунку
розр
факт
середньої відстані
lсер
lсер
3,56 3,57
100
%
100 % 0,28 %
пересування
факт
lсер
3,56
пасажирів:

10. Оцінка поточного стану транспортного обслуговування населення міста громадським транспортом

Показник
Кількість маршрутів, од.,
в т.ч.:
- тролейбусних
- автобусних
Кількість транспортних засобів на маршрутах, од.,
в т.ч.:
- тролейбусів
- автобусів
Питома вага зон зупинок що обслуговуються соціально
значущими тролейбусними маршрутами, %
Пробіг всіх транспортних засобів на маршрутах, км,
в т.ч.:
- пробіг тролейбусів
- пробіг автобусів
Співвідношення обсягів перевезення видами ГТ:
- % пасажирів, перевезених в тролейбусах;
- % пасажирів, перевезених в автобусах
Середній час поїздки пасажирів в транспортному засобі, хв.
Середній час пересування, хв.
Середня відстань поїздки в транспортному засобі, км
Коефіцієнт пересадочності
10
Розрахункове значення
показника
27
6
21
363
20
243
28,2
94344
5336
89008
17,4
82,6
10,14
25,52
3,56
1,0164

11. Принципи формування раціонального варіанту маршрутної мережі громадського транспорту

11
1) в найближчій перспективі контактна мережа тролейбусних
маршрутів буде подовжена до мікрорайону «Гайок» поряд із
збільшення загальної кількості тролейбусів на лінії з 20 до 46 од.;
2) пасажир громадського транспорту повинен мати змогу дістатися
з одного району міста в інший не більше ніж з однією
пересадкою;
3) повинне бути зведене до мінімуму невиправдане дублювання
тролейбусних маршрутів приватними автоперевізниками та
взаємне дублювання автобусних маршрутів;
4) траса маршруту повинна бути якомога ближчою
найкоротшого шляху між районами міста, які він сполучає.
до

12. Траси маршрутів, які були видалені з мережі та які залишились без змін

12
ВИДАЛЕНІ АВТОБУСНІ МАРШРУТИ:
№ маршруту
Назва маршруту
Кількість
ТЗ, од.
1
пл. Перемоги – зал. ст. Роток
35
2-А
зал. ст. Роток – Рибгосп
4
4
пл. Перемоги – Таращанський масив (підпр. «Модерн»)
16
5
Таращанський масив – зал. ст. Роток
21
8
Урочище Товста – Районна Лікарня
2
14-А
вул. Лісова – Залізничний вокзал – пл. Перемоги
25
10
26
Залізничний вокзал – м-н Юріївський
АВТОБУСНІ ТА ТРОЛЕЙБУСНІ МАРШРУТИ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЬ БЕЗ ЗМІН:
№ маршруту
11
18
21
2
4
Назва маршруту
АВТОБУСНІ МАРШРУТИ
Нове Київське кладовище №2 – Таращанський масив
Залізничний вокзал – Хімбуд (вул. Комсомольська)
поліклініка «Семашка» – вул. Томилівська
ТРОЛЕЙБУСНІ МАРШРУТИ
зал. ст. Роток – 4-й мікрорайон
пл. Перемоги – ж.м. Таращанський
Кількість
ТЗ, од.
16
8 (45 пас.)
17
2
6

13. Пропонована траса тролейбусного маршруту №1 «зал. ст. Роток – Гайок»

Кількість тролейбусів
Пасажиромісткість
Інтервал руху
19 од.
96 пас.
5,3 хв.
13

14. Пропонована траса тролейбусного маршруту №3 «зал. ст. Роток – ж.м. Таращанський – ж.м. Піщаний»

Кількість тролейбусів
Пасажиромісткість
Інтервал руху
14
2 од.
91 пас.
27,5 хв.

15. Пропонована траса тролейбусного маршруту №3-А «зал. ст. Роток – пл. Соборна – ж.м. Піщаний»

Кількість тролейбусів
Пасажиромісткість
Інтервал руху
15
2 од.
91 пас.
28,1 хв.

16. Пропонована траса тролейбусного маршруту №6 «4-й мікрорайон – пл. Перемоги»

Кількість тролейбусів
Пасажиромісткість
Інтервал руху
6 од.
96 пас.
10,6 хв.
16

17. Пропонована траса тролейбусного маршруту №7 «ж.м. Піщаний – пл. Перемоги»

Кількість тролейбусів
Пасажиромісткість
Інтервал руху
5 од.
96 пас.
8,4 хв.
17

18. Пропонована траса автобусного маршруту №3 «вул. Лісова – зал. ст. Роток»

Кількість автобусів
Пасажиромісткість
Інтервал руху
8 од.
22 пас.
7,9 хв.
18

19. Пропонована траса автобусного маршруту №4 «фабрика «Модерн» – пл. Перемоги»

Кількість автобусів
Пасажиромісткість
Інтервал руху
12 од.
22 пас.
4,9 хв.
19

20. Пропонована траса автобусного маршруту №6 «вул. Лісова – «Сфера Авто»

Кількість автобусів
Пасажиромісткість
Інтервал руху
7 од.
22 пас.
8,6 хв.
20

21. Пропонована траса автобусного маршруту №6-А «вул. Лісова – Урочище Товста»

Кількість автобусів
Пасажиромісткість
Інтервал руху
6 од.
22 пас.
11,5 хв.
21

22. Пропонована траса автобусного маршруту №7 «вул. Семашка – 4-й мікрорайон»

Кількість автобусів
Пасажиромісткість
Інтервал руху
10 од.
22 пас.
5,2 хв.
22

23. Пропонована траса автобусного маршруту №13 «Сфера Авто» – Гайок»

Кількість автобусів
Пасажиромісткість
Інтервал руху
11 од.
22 пас.
8,4 хв.
23

24. Пропонована траса автобусного маршруту №14 «вул. Лісова – Залізничний вокзал – Гайок»

Кількість автобусів
Пасажиромісткість
Інтервал руху
24
18 од.
40-48 пас.
4,6 хв.

25. Пропонована траса автобусного маршруту №16 «ж.м. Піщаний – вул. Січневого Прориву»

Кількість автобусів
Пасажиромісткість
Інтервал руху
13 од.
22 пас.
5,5 хв.
25

26. Пропонована траса автобусного маршруту №19 «Сфера Авто» – зал. ст. Роток»

Кількість автобусів
Пасажиромісткість
Інтервал руху
26
10 од.
40-48 пас.
7,4 хв.

27. Пропонована траса автобусного маршруту №25 «вул. Славіна – Одеська траса»

Кількість автобусів
Пасажиромісткість
Інтервал руху
16 од.
22 пас.
5,3 хв.
27

28. Пропонована траса автобусного маршруту №17 «Хімбуд – Володарська траса»

Кількість автобусів
Пасажиромісткість
Інтервал руху
17 од.
22 пас.
6,4 хв.
28

29. Пропонована траса автобусного маршруту №22 «Гайок – Залізничний вокзал – зал. ст. Роток»

Кількість автобусів
Пасажиромісткість
Інтервал руху
29
13 од.
40-48 пас.
6,8 хв.

30. Порівняльна характеристика діючого та раціонального варіантів маршрутної мережі міста Біла Церква

Показник
Кількість маршрутів, од.,
в т.ч.:
- тролейбусних
- автобусних
Кількість транспортних засобів на маршрутах, од.,
в т.ч.:
- тролейбусів
- автобусів
Питома вага зон зупинок що обслуговуються соціально
значущими тролейбусними маршрутами, %
Пробіг всіх транспортних засобів на маршрутах, км,
в т.ч.:
- пробіг тролейбусів
- пробіг автобусів
Співвідношення обсягів перевезення видами ГТ:
- % пасажирів, перевезених в тролейбусах;
- % пасажирів, перевезених в автобусах
Середній час поїздки пасажирів в транспортному засобі, хв
Середній час пересування, хв.
Середня відстань поїздки в транспортному засобі, км
Коефіцієнт пересадочності
30
Розрахункове значення
показника для ММ
діюча
раціональна
27
23
6
8
21
15
363
217
20
46
243
171
28,2
36,1
94344
5336
89008
51497
10149
41348
17,4
82,6
10,14
25,52
3,56
1,0164
38,7
61,3
10,24
27,05
3,44
1,0246

31. Принципи формування перспективного варіанту маршрутної мережі громадського транспорту

31
1) при формуванні трас маршрутів громадського транспорту
використовується стратегія головного маршруту, яку з огляду на
особливості вулично-дорожньої мережі міста доцільно поєднати зі
стратегією однієї пересадки;
2) буде впроваджений єдиний квиток на проїзд в громадському
транспорті міста, який дозволить повторно не сплачувати вартість
проїзду при здійсненні пересадок;
3) перспективна контактна мережа тролейбусних маршрутів буде
розвиватись з урахуванням заходів, передбачених Генеральним
планом розвитку міста до 2019 р.;
4) контактна мережа тролейбусних маршрутів повинна проходити по
вулицям,
котрими
пролягають
напрямки
основних
пасажиропотоків;
5) автобусні маршрути повинні корегуватися в рамках вирішення задач
поточного планування перевезень та в загальному випадку
слугувати для підвезення пасажирів до тролейбусних маршрутів,

32. Пропоноване розширення контактної мережі тролейбусів

32
- діюча контактна мережа;
- ділянки, за рахунок яких
пропонується розширити
контактну мережу.

33. Пропонована тролейбусного маршруту №8 «ж.м. Таращанський – Автовокзал»

Кількість тролейбусів,
Пасажиромісткість
Інтервал руху
33
3 од.
96 пас.
15,7 хв.

34. Пропонована тролейбусного маршруту №9 «Гайок – Автовокзал»

Кількість тролейбусів,
Пасажиромісткість
Інтервал руху
34
4 од.
96 пас.
17,5 хв.

35. Пропоноване розширення мережі автобусних маршрутів

35
- діюча
мережа;
- ділянки,
за рахунок
яких пропонується
розширити мережу.

36. Порівняльна характеристика діючого та перспективного варіантів маршрутної мережі міста Біла Церква

Показник
Кількість маршрутів, од.,
в т.ч.:
- тролейбусних
- автобусних
Кількість транспортних засобів на маршрутах, од.,
в т.ч.:
- тролейбусів
- автобусів
Питома вага зон зупинок що обслуговуються соціально
значущими тролейбусними маршрутами, %
Пробіг всіх транспортних засобів на маршрутах, км,
в т.ч.:
- пробіг тролейбусів
- пробіг автобусів
Співвідношення обсягів перевезення видами ГТ:
- % пасажирів, перевезених в тролейбусах;
- % пасажирів, перевезених в автобусах
Середній час поїздки пасажирів в транспортному засобі, хв
Середній час пересування, хв.
Середня відстань поїздки в транспортному засобі, км
Коефіцієнт пересадочності
36
Розрахункове значення
показника для ММ
діюча перспективна
27
23
6
10
21
13
363
191
20
46
243
145
28,2
46,7
94344
5336
89008
45446
8401
37045
17,4
82,6
10,14
25,52
3,56
1,0164
42,1
57,9
10,25
27,89
3,39
1,0255

37. Висновки

37
розроблена методика визначення транспортних потреб населення міста,
заснована на використанні даних про пасажирообмін зупинок
громадського транспорту, дозволила отримати матриці пасажирських
кореспонденцій, які забезпечують розрахунок пасажиропотоків на
громадському транспорті із середньою похибкою 1,74 %, що підтверджує
придатність отриманих матриць для обчислення показників ефективності
роботи маршрутної мережі міста;
розроблений раціональний варіант маршрутної мережі дозволяє
скоротити середню відстань пересування пасажира в громадському
транспорті на
3,4 %, знизити техніко-експлуатаційні витрати роботи
транспорту та збільшити охоплення території міста соціально-значущими
тролейбус-ними маршрутами, обсяг перевезень на яких повинен зрости
більш ніж у 2 рази;
зменшення кількості автобусних маршрутів, розвиток контактної мережі
тролейбусів, впровадження єдиного квитка на проїзд в громадському
транспорті та перехід на спосіб обслуговування пасажирів за розкладом
руху, запропоновані в перспективному варіанті маршрутної мережі, дозволять підвищити ефективність роботи маршрутного транспорту без суттєвих втрат якості перевізних послуг, але потребує тривалого перехідного
періоду.
English     Русский Правила