МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ XVIII ст.
План
Війни першої третини XVIII ст.
Війна за іспанськуспадщину 1701—1714 рр.
Війна за іспанськуспадщину 1701—1714 рр.
Формування системи рівноваги в міжнародних відносинах
СемиЛІТНЯ війна (1756–1763 рр.)
Поділи Речі Посполитої
Поділи Речі Посполитої
Поділи Речі Посполитої
Поділи Речі Посполитої
Поділи Речі Посполитої
Поділи Речі Посполитої
Війни з Османською імперією
Російсько-турецька  війна  1787—1791  рр. 
Домашнє завдання
11.21M
Категория: ИсторияИстория

Міжнародні відносини XVIII ст

1.

Історичний диктант
1.Марія-Терезія та Йосип ІІ проводили реформи в дусі…
2.Австрійською імперією правила династія…
3.Найсильнішими німецькими державами були…
4.Прагматична санкція – це…
5. Народи, об’єднані під владою австрійських Габсбургів…
6.Марія Терезія здійснила реформи…
7.У 1781 р. Йосип ІІ скасував ….
9.Прусія увійшла до числа великих держав за часів прусського
короля…
10.Золотим віком російського дворянства називали царювання….
11.Найбільше селянське повстання за царювання Катерини ІІ
очолив…
12. Територіальні придбання, які здійснила Росія у другій половині
XVIII ст…

2. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ XVIII ст.

3. План

1.
2.
3.
4.
5.
Війни першої третини XVIII ст.
Формування системи рівноваги в міжнародних відносинах.
Семилітня війна (1756—1763).
Поділи Речі Посполитої.
Війни з Османською імперією.

4. Війни першої третини XVIII ст.

Перша чверть XVIII ст. відзначилася серією війн,
які значно змінили політичну карту Європи.
Війна за іспанську спадщину 1701—1714 рр.
Північна війна 1700—1721 рр.
іспано-австрійська війна 1715—1717 рр.

5.

6. Війна за іспанськуспадщину 1701—1714 рр.

7. Війна за іспанськуспадщину 1701—1714 рр.

1706 р. під Турином французи зазнали
нищівної поразки.
1709 р. біля селища Мальплаке французи
знову зазнали поразки.
Війна завершилася підписанням Утрехтського
(1713 р.) та Раштадтського (1714 р.) мирних
договорів.
Австрія стала найбільш могутньою державою
континентальної Європи, а Англія зміцнила свої
позиції на морях.

8. Формування системи рівноваги в міжнародних відносинах

Робота з підручником
Завдання. Опрацюйте с.204 та заповніть у зошиті
таблицю «Цілі провідних держав Європи у
міжнародних відносинахXVIII ст.»
Франція
Англія
Австрія
Пруссія
Росія

9.

Цілі провідних держав Європи у
міжнародних відносинах XVIII ст.
Франція
Англія
Австрія
Пруссія
Росія
Домінування
в Індії,
Північній
Америці
Домінування
в Індії,
Північній
Америці
Панування в
центральній
Європі
Панування в
центральній
Європі
Посилення впливу
в балтійському та
чорноморському
регіонах

10. СемиЛІТНЯ війна (1756–1763 рр.)

11.

Вирішальна битва біля Кунерсдорфа (1759 р.) завершилася
розгромом армії Фрідріха II, а сам король ледве уникнув
полону.

12.

Робота з документом – с. 206
Фрідріх II про одну з битв Семилітньої війни
Я нещасний від того, що досі живий. Із армії в 48 тис.
воїнів у мене не залишається і 3 тисяч. Коли я кажу це,
все втікає, її у мене немає, вже немає більше влади над
цими людьми… У мене немає більше ніяких засобів, і,
щиро
кажучи, я вважаю все втраченим.
? 1. Коли ці слова були сказані Фрідріхом II? 2. Чим був
викликаний такий відчай?

13.

10 лютого 1763 р. був підписаний Паризький мирний
договір. Згідно з його умовами:
- Англія закріпила за собою Канаду й більшість
придбань в Індії, а також іспанську Флориду;
- Франція повернула собі Мартініку і Гваделупу;
- Іспанія — Кубу, Філіппіни.

14.

15 лютого 1763 року укладається Губертусбургский
мирний договір між Королівством Пруссією,
Австрійською монархією та Курфюршеством Саксонія.

15.

Розділи Польщі (1772, 1793, 1795 рр.)

16. Поділи Речі Посполитої

І-а група – «І поділ Речі Посполитої» с.207
ІІ-а група – «ІІ поділ Речі Посполитої» с.207
ІІІ-я група – «ІІІ поділ Речі Посполитої» с.207

17. Поділи Речі Посполитої

Назва
І поділ
ІІ поділ
ІІІ поділ
Дата
Результати
Наслідки

18. Поділи Речі Посполитої

Назва
Дата
Результати
І поділ
1772 р.
Австрія відійшла до
Галичини;Східна
Білорусія – до
Росії,Західна Прусія –
до Прусського
королівства
ІІ поділ
ІІІ поділ
Наслідки

19. Поділи Речі Посполитої

Назва
Дата
Результати
Наслідки
І поділ
1772 р.
Австрія відійшла до
Галичини;Східна
Білорусія – до
Росії,Західна Прусія –
до Прусського
королівства
.
ІІ поділ
1793 р.
Правобережна Україна
відійшла до Росії
ІІІ поділ

20. Поділи Речі Посполитої

Назва
Дата
Результати
І поділ
1772 р.
Австрія відійшла до
Галичини;Східна
Білорусія – до
Росії,Західна Прусія –
до Прусського
королівства
ІІ поділ
1793 р.
Правобережна Україна
відійшла до Росії
ІІІ поділ
1795 р.
Росія отримала
Західну Білорусію,
Західну Волинь,
Литву й Курляндію;
Австрія — Краківську,
Сандомирську та
Люблінську області, а
Пруссія — інші землі
разом із Варшавою.
Наслідки

21. Поділи Речі Посполитої

Назва
Дата
Результати
Наслідки
І поділ
1772 р.
Австрія відійшла до
Галичини;Східна
Білорусія – до
Росії,Західна Прусія –
до Прусського
королівства
Унаслідок трьох
поділів державну
самостійність
Польщі було
ліквідовано.
ІІ поділ
1793 р.
Правобережна Україна
відійшла до Росії
ІІІ поділ
1795 р.
Росія отримала
Західну Білорусію,
Західну Волинь,
Литву й Курляндію;
Австрія — Краківську,
Сандомирську та
Люблінську області, а
Пруссія — інші землі
разом із Варшавою.

22.

Війни з Туреччиною (1768–1774, 1787–1791 рр.)

23. Війни з Османською імперією

Російсько-турецька війна 1768—1774 рр.
У 1774 р. війна завершилася вигідним для Росії
Кючук-Кайнарджийським миром. До Росії відійшли
території між Бугом і Дніпром .

24. Російсько-турецька  війна  1787—1791  рр. 

У 1791 р. в Яссах було укладено мирний договір. Росія
отримала землі між Південним Бугом і Дністром.
Туреччина відмовилася від своїх претензій на Крим
і визнала його володінням Російської імперії

25.

ВИСНОВКИ
-Більша частина XVIII ст. минула у війнах між провідними
європейськими державами, які об’єднувалися в
ситуативні коаліції.
- Метою війн було недопущення посилення однієї з
держав.У результаті склався баланс сил між Англією,
Францією, Австрією, Пруссією та Росією.
- Наймасштабнішим конфліктом XVIII ст. у Європі стала
Семилітня війна, яка закріпила роздробленість
Німеччини,показала зростаючу роль Росії в міжнародних
відносинахі закріпила домінування Англії на морях.

26.

Запитання
1. Які колись могутні держави Європи на початок XVIII ст.
втратили свій вплив на європейську політику?
2. Коли було підписано Утрехтський договір?
3. Протистояння між якими державами Європи зберігало
баланс сил упродовж XVIII ст.?
4. Яка війна перетворила Росію на вагомий чинник
європейської політики?
5. Скільки поділів Речі Посполитої відбулося у XVIII ст.?
6. Які держави у війнах з Османською імперією збільшили
свої територіальні володіння?
7. Чому міжнародні відносини XVIII ст. називають
балансом сил?
8. Яких головних цілей прагнула досягти Англія у війнах
XVIII ст.?
9. Що врятувало короля Пруссії Фрідріха II від повної
поразки в Семилітній війні?

27. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 24.
2.Виконати запитання та завдання 1-9(усно),
10,12 (письмово) на с. 210-211.
English     Русский Правила