Теорія і практика учнівського самоврядування
Теорія і практика учнівського самоврядування
Основні періоди в історії дитячого та молодіжного руху
І період становлення
ІІ період – комсомольсько-піонерський
ІІІ період - відродження
Нормативні документи, що регламентують діяльність учнівського самоврядування
Що гальмує розвиток учнівського самоврядування
Що гальмує розвиток учнівського самоврядування
Що гальмує розвиток учнівського самоврядування
Типи дитячих громадських організацій
Кількісний склад дитячих громадських організацій
Цільові орієнтири учнівського самоврядування
Теорія і практика учнівського самоврядування
Теорія і практика учнівського самоврядування
Теорія і практика учнівського самоврядування
Теорія і практика учнівського самоврядування
Теорія і практика учнівського самоврядування
Форми учнівського самоврядування
Методичні рекомендації лідерам дитячих громадських організацій
Методичні рекомендації лідерам дитячих громадських організацій
Питання для панельної дискусії
Методичні рекомендації лідерам дитячих громадських організацій
Питання для панельної дискусії
Робота в групах
632.00K
Категория: ОбразованиеОбразование

Теорія і практика учнівського самоврядування

1. Теорія і практика учнівського самоврядування

2. Теорія і практика учнівського самоврядування

Самоврядування – це…

3. Основні періоди в історії дитячого та молодіжного руху

І - (поч.ХХ ст.-сер.20-х р. і кінець 20-х р. ХХ
ст.) – становлення і масового розвитку
молодіжних різноманітних громадських
структур
ІІ - (сер.20-х р. до сер.80-х р. ХХ ст.) –
діяльність комсомольської та піонерської
організацій
ІІІ - (сер.80-х р. ХХ ст. і донині) – відродження
різноманітних громадських об’єднань та
організацій

4. І період становлення

Інтенсивний розвиток
різноманітних
громадських структур (“Січ”, “Сокіл”
“Луг”, ПЛАСТ)
Зародження молодіжної преси
Поява перших законодавчих актів з
проблем молодіжного руху.

5. ІІ період – комсомольсько-піонерський

ІІ період – комсомольськопіонерський
Зростання діяльності широкого спектра
громадських молодіжних об ’єднань
Виокремлення піонерської (спілка
піонерських організацій України - СПОУ)
та комсомольської організацій – резерву
і помічника комуністичної партії

6. ІІІ період - відродження

Зародження “неформального молодіжного
руху” ( “комунарського”, “хіппі”, “панки”,
“металісти” тощо), що поступово
вивільняється із піонерсько-комсомольського
впливу
1991 р.- проголошено створення СМОУ –
Спілки молодіжних організацій України, СПОУ,
ПЛАСТ
Створення нових дитячих і молодіжних
організацій

7. Нормативні документи, що регламентують діяльність учнівського самоврядування

Загальна декларація прав людини
Конвенція про права дитини
Конституція України
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про загальну середню освіту»
Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські
організації»
Закон України «Про сприяння соціальному становленню
та розвитку молоді в Україні»
Типове положення про загальноосвітній (позашкільний)
навчальний заклад та інші локальні акти.

8. Що гальмує розвиток учнівського самоврядування

консерватизм
мислення, упереджене
ставлення до учнівського самоврядування
значної частини вчителів;
відсутність системи навчання лідерів
громадських організацій;
страх певної групи дорослих делегувати
частину своїх прав дітям для участі в
управлінні навчальним закладом;
за оцінками експертів-дорослих

9. Що гальмує розвиток учнівського самоврядування

відсутність
ефективного
механізму
взаємодії
та
координації
зусиль
педагогічного,
учнівського
та
батьківського
колективів
у
сфері
життєдіяльності самоврядування;
непідготовленість
педагогічних
працівників до активної роботи з
дитячими громадськими організаціями
за оцінками експертів-дорослих

10. Що гальмує розвиток учнівського самоврядування

відсутність цілеспрямованої підтримки з
боку адміністрації;
взаємодія на рівні підпорядкування, а не
на рівні співпраці та співтворчості;
низький рівень поінформованості щодо
проектів та програм діяльності дитячих
громадських організацій.
за оцінками експертів-дорослих

11. Типи дитячих громадських організацій

12. Кількісний склад дитячих громадських організацій

13. Цільові орієнтири учнівського самоврядування

Сприяння саморозвитку учнів з метою
виявлення організаторських та лідерських
якостей;
Організація ефективного функціонування
навчальної групи (забезпечення участі дітей у
процесах прийняття рішень);
Формування готовності і здібностей
продуктивно проживати різня ролі у системі
соціальної діяльності людини (доручення,
діяльність за власним покликом)

14. Теорія і практика учнівського самоврядування

Шкільне самоврядування – це право,
яким володіють у школі учні, вчителі та
батьки

15. Теорія і практика учнівського самоврядування

Шкільне самоврядування – участь у
керуванні навчальним закладом

16. Теорія і практика учнівського самоврядування

Самоврядування не може
підпорядковуватися директору, навпаки,
воно впливає на його роботу

17. Теорія і практика учнівського самоврядування

Діяльність органів самоврядування має
бути спрямована на рішення шкільних
проблем

18. Теорія і практика учнівського самоврядування

Шкільне самоврядування складається
із 4 блоків:
учнівське
батьківське
педагогічне
загальношкільне

19. Форми учнівського самоврядування

Рада старшокласників
Президентська республіка
Шкільна мерія
Шкільний парламент

20. Методичні рекомендації лідерам дитячих громадських організацій

Створіть свою газету, бюлетень,
прагніть до радіо-, телепередачі.
Започаткуйте фото експрес «Це – я, це
– ми, це – наш дитячий гурт».
Створіть піклувальну (батьківську) раду
своєї організації.

21. Методичні рекомендації лідерам дитячих громадських організацій

Практикуйте зустрічі із дорослими:
керівниками міських органів влади,
педагогічною, батьківською громадою.
Прийміть своєчасне рішення про
батьківську фінансову допомогу у
діяльності організації (батьківські внески
на розвиток організації).

22.

Методичні рекомендації
лідерам дитячих громадських організацій
Відкрийте цікаву, сучасну штаб-квартиру
своєї організації, в якій можна одержати
інформацію про:
-всі осередки; членів організації;
- дітей і дорослих, котрі є членами керівного
органу;
- справи, які відбулись, відбуваються саме
зараз, перспективні програми, проекти;
-діяльність районної (міської) організації.

23. Питання для панельної дискусії

Чи є в наведених прикладах порушення
принципів самоврядування?
Засідання учнівської ради проводить вчитель.
Заступник директора школи з виховної роботи
дав завдання учнівській раді провести шкільне
свято.
Учнівська рада доповідає зі звітом про свою
роботу на педагогічній раді.
В учнівську раду дозволено обирати тільки
тих, хто добре навчається.
В учнівській раді більшість складають дівчата.

24. Методичні рекомендації лідерам дитячих громадських організацій

Практикуйте зустрічі із дорослими:
керівниками міських органів влади,
педагогічною, батьківською громадою.
Прийміть своєчасне рішення про
батьківську фінансову допомогу у
діяльності організації (батьківські внески
на розвиток організації).

25. Питання для панельної дискусії

Учнівська рада повинна показувати свою газету
директорові школи, перед тим як вивісити її на
шкільний стенд.
Засідання учнівської ради проводяться тільки в
присутності заступника директора з виховної
роботи.
Учнівська рада вивісила на стенд заяву, в якій
критикує наказ директора школи.
Учнівська рада опублікувала в місцевій газеті
статтю з критикою шкільних порядків
Учнівська рада, при необхідності може
ознайомитися з особистими справами учнів.
Рада школи прийняла рішення о забороні
паління на території школи.

26. Робота в групах

І група. Роль дорослого лідера (педагогічного
працівника) в становленні шкільної дитячої
громадської організації.
ІІ група. Розробка моделі громадянської
організації
(структура,
атрибутика,
планування роботи).
ІІІ
група.
Нормативне
забезпечення
діяльності дитячої громадської організації.
ІV група. Головні умови для успішної
діяльності дитячої громадської організації.

27.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила