1.67M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Підвищення пропускної здатності електричної мережі «Хмельницькобленерго»

1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
УКРАЇНИ
Навчально-науковий інститут енергетики і автоматики
Кафедра електропостачання імені проф.В.М.Синькова
УДК 621.3 (477. 51)
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА
ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ
ПОЛОНСЬКОГО РЕМ ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
Спеціальність 8.100101 “Енергетика сільськогосподарського виробництва”
Магістерська програма Електричні мережі і системи
Спеціалізація Виробнича
Виконав: студент
Науковий керівник: к.т.н., доц.
Нормоконтроль: к.т.н., доцент
В.М.Бігдаш
А.О.Омельчук
А.В.Петренко
1

2.

Актуальність теми роботи обумовлена:
- динамікою електричного навантаження в магістральних мережах
живлення 110 кВ;
-
недостатньою пропускною здатністю електричної мережі та проблемами з
регулюванням напруги в окремих вузлах навантаження;
- незадовільним технічним станом електричних мереж живлення.
Об'єкт дослідження – організаційні та технічні заходи щодо оптимізації
параметрів і режимів роботи електричної мережі 110 кВ.
Предмет дослідження – процеси передачі електричної енергії в
електричній мережі живлення напругою 110 кВ.
2

3.

Мета магістерської роботи:
підвищення пропускної здатності електричної мережі, надійності і
якості електропостачання
Для досягнення мети в роботі розв'язуються наступні
задачі:
а) аналіз пропускної здатності електричної мережі;
б) оптимізація режимів роботи мережі живлення;
б) розрахунок параметрів розвантажувальної підстанції 110 кВ в
розглядуваній мережі;
в) забезпечення захисту підстанції та
3

4.

4
115 кВ
5
P4
1
P5
3
2АС - 240
P3
2
P2
6
P6
Рис. 1. Початкова схема розвитку мережі.
4

5.

а)
4
115 кВ
5
1
15
45
3
2АС - 240
Рис.2. Схема розвитку мережі
по варіанту 1.
15
2
30
6
30
б)
4
115 кВ
5
1
15
2АС - 240
15
2
Рис.3. Схема розвитку мережі по
варіанту 2.
45
3
30
6
30
5

6.

в)
4
115 кВ
5
1
15
3
15
2АС - 240
45
Рис.4. Схема розвитку мережі по
варіанту 3.
2
30
6
30
д)
4
115 кВ
5
1
15
2АС - 240
Рис.5. Схема розвитку мережі
по варіанту 5.
45
3
15
2
30
6
30
6

7.

г)
4
115 кВ
Рис.6. Схема розвитку мережі по
варіанту 4.
5
1
15
3
45
15
2АС - 240
2
15 + j7,26
387
- j0,7
18
+ j33,0
58,146
3,917
7 + j3
59,52
,451
+ j44
79,41
2,52 + j8,505
1
43,062+ j24,61
3
109,52
j11,34
5,346 +
-j0,482
+ j16,203
27,978
j16,135
28,401 +
5
108,493
45 + j21,79
17
,26
8
4,752
8 + j4
77,69
15 + j7,26
2
111,92
48,4
57
+
-j0,949
7,1
28
+j
11,
34
0,2
17
+j
0,4
62
1
-j0,9654
30 + j14,53
- j0,482
- j0
,63
6
65
+ j5,2
1,56
0,956 + j3,226
-j0,39
j0,8963
0,4225+
j26,1
04
3,36
2+
j5,7
64
j9,
47
2
-j0,9654
17
,48
6+
1
115
-j0,39
,6034
0,475 + j1
30
83
+ j4,4
2,614
6
43,96 + j25,36
387
- j0,7
4
112,33
+j
10
,29
6
53
7+ j1,5
0,905
- j0
,63
6
30
6
47,4
83+
j27,5
24
0,756 + j1,3024
-j0,949
6
109,142
30 + j14,53
Рис. 7. Карта режиму максимальних
навантажень згідно варіанту 4
7

8.

Поз.
познач
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Найменування
Кіл.
Апаратура ВЧ звязку
Розєднувач типу РНДЗ-110/ 1000НУХЛ1
Трансформатор напруги типу НКФ-110-99У1*
Опорний ізолятор
Трансформатор струму типу ТГФ-110
Вимикач типу ВГТ-110II-40/ 2500У
6
8
2
6
6
2
6
2
2
1
Розрядник типу РВС-110МУ1
Силовий трансформатор типу ТДН-16000/ 110
Однополюсний заземлювач
Закритий розподільчий пристрій
3000
3000
2500
1500
4000
2
3
4
4500
3000
5100
2000
5
6
7
8
9
10
2000
5100
1400
2000
2500
9000
2500
2000
2000
2000
2000
2000
1350
2000
250
500
4500
27500
А
В
3564
1200
4000
27500
1
4300
3450
3045
1500
4000
1400
1000
2920
2960
2970
7850
11350
8000
А-А
5500
250
8200
С
2000
2000
А
5100
1400
1400
2000
2000
2500
9000
2500
2000
2000
2000
2000
2000
В
500
А
1350
2000
250
8200
5500
А
250
С
С
В
А
Рис.8. Схема розміщення електрообладнання підстанції.
8

9.

9

10.

Ø ÈÍ È 110êÂ
+EC
A1
È2 À 431
0431
TT1
È2
TT2
A1
Ia
Ia
Ib
Ib
Ic
Ic
TT5
È1 À 441
È2
Â441
TT3
Ñ441
0441
Ë2
+220
î òêë SÀ1 âêë
1
3
-EC
SF
02
A1
1
+EC
SF1
01
Ì ÐÇÑ
Ia
Ib
Ib
Ic
Ic
Ñ431
Ë1
È1
SF1
Ia
Â431
SF
001
-220
25
ÐÎ 3
EVC1(2)
ÄÂ01 2
KSL1
ÊÑÑ
KSL2
23
5 ÄÂ03 6
KSG3
ÐÎ 4
Ë1
È1
KSÒ
11 ÄÂ6
12
33 ÄÂ9
34
14 A1
13
A2
ÊÑÑ
1
021
3
SA1
Â
Î
2
4 1
3
2
4
003
5
XT2-6
7
XT2-10
XT2-5
033
37 ÄÂ11 38
ÊÑÒ
39 ÄÂ12 40
5
7
45 ÄÂ15 46
Ë2
9 ÄÂ5
10
15 ÄÂ8
16
A1
15
16
EY
ÊL1
ÐÎ 9
EY
1
1
20
19
SF2
SF2
2
2
+EÍ
019
KSG1
Ua
Ua
Ub
Ub
Uc
Uc
È2
A1
24
7 ÄÂ04 8
KSG2
35 ÄÂ10 36
EVB1(2) EVA1(2)
TT4
A1 017
26
M SAB Ä
Q1
002
ÊÑÒ
3 ÄÂ02 4
2
Ì ÐÇÑ
È1
Q
-EC
-EÍ
XT2-14
À2
XT2-13
Схема захисту трансформатора на базі пристрою МРЗС-05-05
À1
27
ÊÍ 1
ÐÎ 2
17
ÐÎ 1
ÐÎ 7
Функція

Нацменування
1 Ручне ВКЛ ВВ
31
Дискретні
входи
ДВ 1
18
ДВ 2
1
ДВ 3
1.
ÊÍ 2
30
ÅÍ À
29
SF
SF1
ÅÍ Ð
ДВ 4
1.
ДВ 6
1.
ДВ 7
1.
ДВ 8
1.
2.
1.
ДВ 9
ДВ 10
1.
Ручне ОТКЛ ВВ
Таблица 1
Використання
Включення вимикача ключем
Відключення вимикача ключем
Функция, що визначається 1 Перевищення (зниження) рівня
олії в тр-рі
Спрацьовування ПО ГЗ2
Спрацьовування 2ст газового
захисту тр-ра і РПН
Спрацьовування ПО ГЗ1
Спрацьовування 1ст газового
захисту тр-ра
Контроль ВКЛ
Контроль цілісності кола включення
Контроль ОТКЛ
Контроль цілісності кола
Контроль ВВ
відключення
Спрац. ПО ТЗ
Перевищення температури олії
тр-ра
Функция, що визначається 2 Відключення вимикача від
ПРВВ вводу 10кв
(+)EÍ
KH1
KH2
Таблица 2
HLW
À3
HLG
HLR
Сигнальні
реле
Р01
Р02
KL1
Р07
Функція

Найменування
1. Не ранжирується
1. Спрац. ОЗТ 1
2. Спрац. ОЗТ 2
3. Спрац. ГЗ 2
1. Спрацьовування ТЗ
2. Функция, що визначається 1
3. Спрацьовування ЗП
4. Спрацьовування ГЗ 1
5. Привід ВВ
Використання
Сигналізація несправності
Сигналізація аварійне відключення
Сигналізація попередження
Командні
реле
Р03
Р04
Р09

1.
2.
3.
4.
5.
1.
Функція
Найменування
Спрац. ОЗТ 1
Спрац. ОЗТ 2
Функция, що визначається 2
Ручне ОТКЛ ВВ
Спрац .ГЗ 2
Ручное ВКЛ ВВ
1.
2.
3.
4.
5.
Спрац. ОЗТ 1
Спрац. ОЗТ 2
Функция, що визначається 2
Ручне ОТКЛ ВВ
Спрац. ГЗ 2
Використання
Відключення вимикача від
захисту, ПРВВ, оперативно і
по локальній мережі
Включення вимикача оперативно і по локальній мережі
Заборона АПВ
Таблица 3
Світлодіод
и
СДИ 1
СДИ 2
Функція

Найменування
1. Спрац. ОЗТ 1
1.
Спрац. ОЗТ 2
1.
Спрац. ГЗ 1
Спрац. ГЗ 2
СДИ 3
Тип
СДИ
Триг.
Триг.
Триг.
СДИ 4
1. Спрац .ТЗ
Триг.
2. Функция, що визначається 1
СДИ 5
1.
№ обумовленої функції
1
2
Спрац .ЗП
Триг.
Використання
Спрацьовування 1 ст
ДЗТ
Спрацьовування 2 ст
ДЗТ
Спрацьовування 1- 2ст
газового захисту тр-ра
або РПН
Перегрів масла тр-ра
або підвищення (пониження) рівня масла
Захист від перевантаження тр-ра
Використання
Перевищення (зниження) рівня олії в
тр-рі
Відключення вимикача від ПРВВ
вводу 10кВ
Таблица 4
Тимчасові
параметри
Затримка на спрацьовування
Затримка на повернення до 0,7сек
10

11.

11

12.

12

13.

ВИСНОВКИ
У магістерській роботі розглянуті можливі варіанти розвитку електричної мережі 110
кВ для п'яти підстанцій, зроблений вибір оптимального варіанту.
Виконаний вибір устаткування і розроблено конструктивне виконання підстанції.
Вибір найкращого варіанту мережі виконаний на основі порівняння приведених
витрат, і за критеріями надійності.
До виконання прийнята підстанція 110/10 кВ, виконана за схемою "Два блоки з
неавтоматичною перемичкою з боку лінії ". На підстанції встановлено два трансформатори
ТДН- 16000/110.
Так само була розглянута безпека і екологічність проекту, блискавкозахист лінії
електропередач і підстанції, аналіз економічної ефективності проекту.
13
English     Русский Правила