Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған
Оқулық бөлімдері
Оқулық бөлімдері
Хрестоматия бөлімдері
Хрестоматия бөлімдері
Хрестоматия бөлімдері
Хрестоматия бөлімдері
10.24M
Категория: ИсторияИстория

Қазіргі Қазақстан тарихы

1. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік
университеті
Ғылыми кітапхана
 
Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 20 жылдығына
арналған
Қазіргі
Қазақстан
тарихы
Жаңа басылымдардың

2.

2010 жылы ҚР БҒМ ғылым комитеті
жанындағы Мемлекет тарихы Институтымен
дайындалып және басылып шығарылды:
- “Қазіргі Қазақстан тарихы” оқулығы,
авторлары: Б.Ғ.  Аяған, Х.М. Әбжанов, Д.А. Махат 
- “Қазіргі Қазақстан тарихы” хрестоматия,
құрастырушылар: 
Т.С. 
Қаленова, 
А.Т. 
Серубаева,  Ж.С.  Абдраманов,  Б.Ғ.  Аяғанның 
жалпы редакциясымен
“Тәуелсіздіктің
нұрлы
таңы
(Азаттық
поэзиясы)” оқу-әдістемелік құрал
Кітаптар “Тәуелсіздік шежіресі” сериясынан
шыққан.

3.

Е.А. Бөкетов атындағы Ғылыми
кітапханасына аталмыш басылымның
1825 данасы келіп түсті
Барлық оқу залдары мен
абонементтерінде оқу басылымдарын
қолдануға мүмкіндік бар
Басылымның библиографиялық
сипаттамасы кітапхананың электрондық
каталогында көрсетілген

4.

Аяған Б.Ғ., 
Ә бжанов Х.М., 
Махат Д.А.
Қ азіргі 
Қазақстан 
тарихы: Жоғары 
оқу орындарының 
тарихшы емес 
мамандықтарына 
(бакалавриат) 
арналған оқулық/
Б.Ғ. Аяғанның 
жалпы 
редакциясымен. ­ 
Алматы: Раритет, 
2010. ­ 448 бет.

5.

Аяған Б.Ғ., Ә бжанов 
Х.М., Махат Д.А.
Қ азіргі Қазақстан 
тарихы: Жоғары оқу 
орындарының тарихшы 
емес мамандықтарына 
(бакалавриат) арналған 
оқулық/
Б.Ғ. Аяғанның жалпы 
редакциясымен. ­ 
Алматы: Раритет, 2010. 
­ 448 бет.

6.

Оқулық Қазақстан тарихының көне
замандардан бүгінге дейінгі өзекті
мәселелеріне арналған. Мемлекеттік-саяси
даму, мемлекеттік стратегияның маңызды
тұстары, қоғамның қазіргі даму ерекшеліктері,
Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты
мәселелік тұрғыдан қарастырылған. Сондайақ оқытудың көрнекі құралдарымен,
суреттермен, кестелермен жабдықталған.
Оқулық республикамыздағы жоғары оқу
орындарында тарихшы емес мамандықтарда
оқитын бакалавр деңгейінде білім алушы
студенттерге арналған

7. Оқулық бөлімдері

Оқулық бөлімдері
Ежелгі және орта
ғасырлардағы Қазақстан (XV
ғасырдың басына дейін)
Қазақ хандығы: Орта
ғасырлардан жаңа заманға
дейін (XV- XVIII ғ. басы)
Орталық және кеңестік
Қазақстан (XVIII- XX ғғ.)

8.

9.

10. Оқулық бөлімдері

Оқулық бөлімдері
Тәуелсіздік қарсаңында
Тәуелсіздік және Қазақстан
мемлекеттілігінің қалыптасуы
Нарыққа өту және
экономиканың Қазақстандық
үлгісі
Тәуелсіздіктің әлеуметтікмәдени негіздері
Қазақстан және қазіргі әлем
Н.Ә. Назарбаев – Қазақстан
Республикасының Тұңғыш
Президенті

11.

12.

13.

Қосымшалар
Атаулы күндер
Глоссарий
Пайдаланылған әдебиеттер

14.

Қазіргі Қазақстан
тарихы:
Хрестоматия/Құраст.
Т.С. Қаленова, А.Т.
Серубаева, Ж.С.
Абдраманов. Б.Ғ.
Аяғанның ред. —
Алматы: Раритет,
2010.—560 б.

15.

Современная 
история 
Казахстана: 
Хрестоматия
/Сост. А. Ауана­
сова, А.Сулейменов. 
Под ред. Б. Аягана. 
­ Алматы: Раритет, 
2010. ­ 560 с.

16.

Бұл 
Хрестоматияға 
тәуелсіз 
Қазақстанның  саяси­экономикалық 
және 
әлеуметтік­мәдени 
даму 
тарихына  қатысты  жарияланған 
ресми 
деректер 
мен  мұрағат 
құжаттары,  баспасөз  материалдары 
енгізілді.
Хрестоматия 
студенттер 
мен 
магистранттар, ізденушілер, сондай­
ақ,  қалың  оқырман  қауымына 
арналған 

17. Хрестоматия бөлімдері

Хрестоматия бөлімдері
Тәуелсіздік қарасаңында
Тәуелсіздікті жариялау
және Қазақ
мемлекеттілігінің қайта
жаңғыруы
Нарықтық экономиканың
қалыптасуы:
қатынастарға өту
Тәуелсіздіктің әлеуметтікмәдени негіздері

18.

19. Хрестоматия бөлімдері

Хрестоматия бөлімдері
Қазақстан мемлекеттілігінің
құрылуы
Экономикалық дамудың XXI
ғасырдағы қазақстандық
моделі: жетістіктер мен
сынақтар
Әлеуметтік – мәдени
инфрақұрылым
Қоғамдық өмір

20.

21. Хрестоматия бөлімдері

Хрестоматия бөлімдері
Тарих және тұлға
Елордасы – Астана
Президент және
мемлекеттік стратегияны
анықтау

22.

23. Хрестоматия бөлімдері

Хрестоматия бөлімдері
Қазақстан
Республикасының
сыртқы саясатының
қалыптасып дамуы
Мемлекеттік шекараны
анықтау
Қазақстан халықаралық
және аймақтық ұйымдар

24.

25.

Қосымшалар
Библиографиялық көрсеткіш
Қысқартылған сөздер
Түсініктемелер

26.

Тәуелсіздіктің  
нұрлы таң ы 
(Азаттық 
поэзиясы):
 оқу­әдістемелік 
құрал. — 
Алматы: 
Раритет, 2010. ­ 
240 б.

27.

      Оқу­әдістемелік  құрал  жастарға  рухани­
патриогтық  тәрбие  беру  мақсатында  жасалды. 
Кітапқа 
Қазақстанның 
талантты­танымал 
ақындарының  және  шетелдерде  елі  мен  жерін 
аңсаумен  өткізген  қандас  бауырларымыздың  тарих, 
ел мен жерге деген махаббат, еркіндік пен бостандық 
тақырыбы  арқау  болған  тәуелсіздік  жылдарындағы 
өлеңдері 
мен 
поэмаларынан 
үзінділер 
топтастырылды. Іріктеу барысында  қазақтың  қазіргі 
көрнекті  ақындарын  түгел  қамти  алдық  деп  айта 
алмаймыз. Мүмкіндігінше тақырыпқа сай жырларды 
топтастырғанымызды ескертеміз.
   Оқу­әдістсмелік құрал студенттер мен оқушыларға, 
мұғалімдер  мен  оқытушыларға,  ұлт  тарихын 
танығысы  келетін,  қазақ  поэзиясын  қызыға  оқитын 
жалпы оқырманға арналған.

28.

29.

30.

31.

«XXI ғасырдың алғашқы он жылдығы
да аяқталды. 2010 жылдар қандай
табыстар әкеледі ? Тәуелсіз Қазақстан
дамуының жаңа кезеңі тарих қойнауына
қалай енеді ? Егерде жүріп өткен екі
онжылдық
уақытқа
шолу
жасап,
Қазақстанның
талай
дағдарыс
пен
қиындықтарды еңсергенін ескерсек, келесі
онжылдықтың
жаңа
өсу
уақыты
болатындығына
ешқандай
күмән
туындамайды.
Айқын
мақсат
кемел
келешекке нық сеніммен бастайтынын
өмір шындығы көрсетіп келеді. Бұл –
уақыт талабы”
                   (Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы, 2010.­ 404 б.)

32.

Ықылас қойып
тыңдағандарыңызға көп рахмет!
Тұсаукесерді дайындағандар:
Д.Р. Әлмағамбетова
Ш.Р. Әбілмәжінова
Ш.Ж.Намазбаева
English     Русский Правила