Жұмыссыздық пен инфляция.
Тақырыптың негізгі сұрақтары
Инфляция
Инфляцияны өлшеу
Жылдық қарқынға байлынысты инфляция түрлері
Кривая Филлипса
159.82K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Жұмыссыздық пен инфляция

1. Жұмыссыздық пен инфляция.

2. Тақырыптың негізгі сұрақтары

• Инфляция: себептері мен өлшемдері.Инфляция түрлері.
• Инфляцияның қоғамдық экономикағы салдары және
онымен күресу әдістері.
• Жұмыссыздық қоғамдық экономикалық құбылыс ретінде.

3. Инфляция

Инфляция
ИНФЛЯЦИЯ—АҚША АЙНАЛЫМЫНЫҢ ЗАҢЫНЫҢ БҰЗЫЛУЫ.
ИНФЛЯЦИЯ—АҚША АЙНАЛЫМЫНЫҢ ЗАҢЫНЫҢ БҰЗЫЛУЫ.
ҚОҒАМДЫҚ ҰДАЙЫ ӨНДІРІС ҮРДІСІНІҢ ДИСПРОПОРЦИЯСЫНАН ЖӘНЕ
ҚҚ
ОШАНЫ
ҒАМДЫ
ҰДАЙЫ
ӨНДІРІС ҮРДІСІНІ
ЖӘНЕ
А
ҢҚҚҰ
НСЫЗДАНУЫНА
ЖӘНЕ АҢҚДИСПРОПОРЦИЯСЫНАН
ША МАССАСЫНЫҢ
АҚШАНЫҢ ҚҰҒНСЫЗДАНУЫНА
ЖӘНЕ АҚША
МАССАСЫНЫ
Ң ӘКЕЛЕТІН
АЙНАЛЫМДА
Ы НЫҚТЫ ҚАЖЕТТІЛІКТЕН
АРТЫ
Қ БОЛУЫНА
АЙНАЛЫМДА
ҒЫҚНЫ
ҚТЫ ҚАЖЕТТІЛІКТЕН
АРТЫҚ БОЛУЫНА
ӘКЕЛЕТІН
ЭКОНОМИКАЛЫ
САЯСАТТЫ
Ң ЖЕТІСПЕУШІЛІГІНЕН
ТУЫНДАЙДЫ.
ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТТЫҢ ЖЕТІСПЕУШІЛІГІНЕН ТУЫНДАЙДЫ.

4. Инфляцияны өлшеу

Инфляцияны
ө
лшеу
Инфляцияны өлшеу
Р1 Р0
*100%,
Р0
Инфляция баға индексі арқылы өлшенеді. Баға индексі базалық кезеңге қатысты,
оларды
ң жалпы
деңгейін
қтайды.
Мысалы,
жылы
тұтыну
бағңасыны
ң индексі
Инфляция
баға индексі
араны
қылы
өлшенеді.
Баға1987
индексі
базалы
қ кезе
ге қатысты,
113,6
теңңболды,
жәнеаны
118,3.
Демек,Мысалы,
1988 инфляция
деңгейі
есептеледі
оларды
жалпы1988
деңгейін
қтайды.
1987 жылы
тұтыну
бағасының индексі
т113,6
өмендегідей:
тең болды, 1988 және 118,3. Демек, 1988 инфляция деңгейі есептеледі
Инфба
ғамы. =((118,3-113,6)/118,3) * 100=4,1% (1.1)
төмендегідей:
деп
аталатын
« мәндер әдетте 70* »100=4,1%
мүмкіндік
Инфба
ғамы. =((118,3-113,6)/118,3)
(1.1)береді сандық инфляцияны өзгерту.
Д
әлірек
айтқанда,
ол тез
мүмкіндік
бағбереді
а деңгейін
екі
есе үшін қажетті
жыл
деп
аталатын
« мәндер
әдетте
70 » мбереді
үмкіндік
санды
қ инфляцияны
өзгерту.
санын.
тек
қанаол
қажет
ң жылды
қңставка
бойынша
саны
70 бөжыл
леді:
ДәлірекОл
айт
қанда,
тез мИнфляцияны
үмкіндік береді
баға де
гейін екі
есе үшін
қажетті
Kol.let
инфИнфляцияны
=. (%) (1.2) ң жылдық ставка бойынша саны 70 бөледі:
санын.(GWU)
Ол тек 70/Temp
қана қажет
Мысалы,
баға 70/Temp
деңгейі 3%
жылды
инфляция шамамен 23 жасында екі есеге өседі. 8%,
Kol.let (GWU)
инф
=. (%)қ(1.2)
инфляция
деғң
күш3%
екіжылды
есе шамамен
тоғызшамамен
жыл. Ол 23
«әдетте
70 ндерді»
өткен
Мысалы, ба
а гейі
деңгейі
қ инфляция
жасында
екі есегеатап
өседі.
8%,
ж
өн әдеттедеқңажетінше,
мысалы,
сіз орнату
болОл
ғанда,
пайдаланылатын
Наөқткен
ты
инфляция
гейі күш екі
есе шамамен
тоғкерек
ыз жыл.
«әдетте
70 ндерді» атап
Ж
ң жекемысалы,
жинақ уасіз
қыт
екі есе
өсті.болғанда, пайдаланылатын Нақты
жөҰӨ
н әнемесе
детте қсізді
ажетінше,
орнату
керек
ЖҰӨ немесе сіздің жеке жинақ уақыт екі есе өсті.

5. Жылдық қарқынға байлынысты инфляция түрлері

Жылжымалы
Шоқырақ
Жылына 10%-дан
артылмайды
Жылына 200%ға дейін
Гиперинфляция
Жылына
200%-дан
жоғары

6.

Инфляция себептері
1.Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы, оны жабу мақсатында
қағаз ақша шығырылады.
2.Мемлекеттің биік деңгейіндегі өндірістік емес шығындары.
3.Тауар тапшылығы.
4.Бөлек тауар өндірушілерінің монополиялық жағдайы
5.Өндірістің төмендеуі және т.б.

7.

Инфляция
көріну
нысандары
бойынша
Ашық
Бағаның жалпы деңгейінің
өсуінде анық көрінеді
Жабық
Мемлекеттік бағалар
тұрақты болатын және
“ресми” өспейтін
орталықтандырылған
экономикасына тән

8.

Инфляция
Инфляция
салдары
салдары
әсіпорын-монополистерге
КК
әсіпорын-монополистерге
Қаржылық құрылыстарға (талаулы пайыз бен ақша
Қаржылық құрылыстарға (талаулы пайыз бен ақша
саудасынан баитын)
саудасынан баитын)
өлеңкелі экономикаға
КК
өлеңкелі экономикаға
Басқа салалар мен бөлек тұлғаларға қайта
Басқа салалар мен бөлек тұлғаларға қайта
бөлу(зейнеткерлер, студенттер, бюджет
бөлу(зейнеткерлер, студенттер, бюджет
саласындағы жұмысшылар)
саласындағы жұмысшылар)

9. Кривая Филлипса

инфляция
жұмыссыздық
English     Русский Правила