Пошук відомостей у мережі Інтернет
Розгадайте кросворд
Інтернет
Інтернет
Інтернет
Інтернет
Інтернет
Інтернет
Браузер
Браузер
Вікно веб-браузера
Програма-браузер
Пошук в Інтернеті
Пошук в Інтернеті
Пошук в Інтернеті
Пошук в Інтернеті
Пошук в Інтернеті
Пошук в Інтернеті
Алгоритм пошуку в мережі інтернет
Алгоритм пошуку в мережі інтернет
Алгоритм пошуку в мережі інтернет
Алгоритм пошуку в мережі інтернет
Інтернет
Повторюємо
Повторюємо
Дайте відповіді на запитання
Розгадай ребус
Працюємо за комп’ютером
Дякую за увагу!
4.02M
Категория: ИнтернетИнтернет

Пошук відомостей у мережі Інтернет (Урок 8)

1. Пошук відомостей у мережі Інтернет

5
Урок 8
За новою програмою

2. Розгадайте кросворд

Розділ 2
§8
Розгадайте кросворд
5
3
4
О
2
К
П
б
З
л
л
р
а ц і
1 Н а в і
г
п
є
в
к
и
н
а
о
т
т
я
5
3.
2.
Звертання
клієнтських
у мережі, про
що
1. Комп’ютер
4.
5.
Перегляд
Можуть
Запис
з відомостями
відрізнятися
в
комп’ютерів
використовує
до
ресурси
серверів
у
умісту об’єктів
користувачів,
користувача
та
які
операційної
його
працюють
права
з
процесі
сервера
мережної
взаємодії
системи,
одним
під
часі роботи
тим
що самим
розміщені
з об’єктами
на
комп’ютерахсистеми
комп’ютером
операційної
локальної
з різними
та
обліковими записами
мережі
в
и
й
Далі
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

3. Інтернет

Розділ 2
§8
Інтернет
5
Інтернет - це найбільша та найвідоміша із
сучасних
глобальних
мереж,
що
об'єднує
комп'ютери та комп'ютерні мережі всього світу.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

4. Інтернет

Розділ 2
§8
Інтернет
InterNet
inter
inter –
– "між"
"між"
5
net,
net, network
network –
– "мережа"
"мережа"
Назва Інтернет в перекладі означає мережа мереж
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

5. Інтернет

Розділ 2
§8
Інтернет
5
Документи, що зберігаються в Інтернеті, пов'язані
між собою гнучкою системою посилань, яку створюють
їх автори.
Всесвітнє павутиння — це сукупність пов'язаних
між собою електронних документів, що містяться
на комп’ютерах, розташованих у всьому світі.
У такий спосіб формується інформаційний простір
ресурсів Інтернету — веб-простір.
Термін Веб походить від англ. World Wide Web —
Всесвітнє павутиння; застосовується також позначення
WWW.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

6. Інтернет

Розділ 2
§8
Інтернет
Увійти
до
веб-простору
можна
електронного документа, що належить
переміщуватися між документами слід
гіперпосилань
з
будь-якого
WWW, а далі
за допомогою
Гіперпосилання

фрагмент
документа (команда, текст, заголовок,
зображення,
примітка),
що
посилається на інший елемент у
самому документі або на інший об'єкт,
який
розміщено
на
окремому
комп'ютері чи в комп'ютерній мережі.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
5

7. Інтернет

Розділ 2
§8
Інтернет
Документу
розміщені
у
веб-просторі,
складатися з однієї чи кількох веб-сторінок.
5
можуть
Веб-сторінка — це документ в Інтернеті, який
може містити текст, зображення, гіперпосилання,
звук, відео, анімацію тощо.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

8. Інтернет

Розділ 2
§8
Інтернет
5
Як правило, веб-сторінки об'єднують за темами або за
призначенням у веб-сайти.
Веб-сайт — це група веб-сторінок, що пов’язані
гіперпосиланнями, мають спільну тематику і
належать певному власнику.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

9. Браузер

Розділ 2
§8
Браузер
5
Для доступу до Інтернету потрібні програми, що
встановлюються на комп'ютер. Однією з таких програм
є браузер.
Браузер — це програма, призначена для
перегляду веб-сторінок і розміщених на них
текстових, графічних та мультимедійних даних
(відео, музики тощо).
Назва браузер походить від англ. to
browse — переглядати.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

10. Браузер

Розділ 2
§8
Браузер
5
Браузери створюються різними компаніями, сьогодні
існує багато таких програм. Кожна з них має
особливості у використанні, але за їх допомогою можна
виконувати схожі дії.
Microsoft
Edge
Mozilla
Firefox
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Opera
Google
Chrome
Safari

11. Вікно веб-браузера

Розділ 2
§8
Вікно веб-браузера
Кнопки навігації
Робоча
область
© Вивчаємо інформатику
Рядок адреси
Оновлення
сторінки
teach-inf.at.ua
Вкладка
Нова
вкладка
5

12. Програма-браузер

Розділ 2
§8
Програма-браузер
Для керування вікном
кнопки керування вікном.
Вкладки
Нова вкладка
Закрити
вкладку
© Вивчаємо інформатику
браузера
teach-inf.at.ua
5
використовують
Згорнути
Розгорнути
(Відновити)
Закрити

13. Пошук в Інтернеті

Розділ 2
§8
Пошук в Інтернеті
5
Пошук в Інтернеті здійснюється аналогічно до того, як
на комп'ютері шукають об'єкти файлової системи, — для
цього використовується рядок пошуку.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

14. Пошук в Інтернеті

Розділ 2
§8
Пошук в Інтернеті
5
У рядок пошуку вводять ключові слова — слова, що
відображають основний зміст пошуку і мають міститися
на шуканих веб-сторінках, обирають інструмент Пошук
або натискають клавішу Enter
Ключові слова —
слово або кілька
слів,
за
якими
здійснюється пошук
потрібних
відомостей.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

15. Пошук в Інтернеті

Розділ 2
§8
Пошук в Інтернеті
5
У сучасних браузерах, рядок адреси є одночасно і
рядком пошуку.
Рядок пошуку
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

16. Пошук в Інтернеті

Розділ 2
§8
Пошук в Інтернеті
Для пошуку в Інтернеті потрібних
використовують також пошукові системи.
5
відомостей
Пошукові системи — це програми, призначені
для пошуку відомостей в Інтернеті за ключовими
словами.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

17. Пошук в Інтернеті

Розділ 2
§8
Пошук в Інтернеті
5
Спільним для головних сторінок різних пошукових
систем є наявність рядка пошуку,
до якого користувач
із клавіатури має
вводити
ключові
слова,
і
кнопки
Шукати
(Пошук,
Знайти тощо).
Рядок пошуку
Кнопки Пошуку
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

18. Пошук в Інтернеті

Розділ 2
§8
Пошук в Інтернеті
5
Результати пошуку за допомогою пошукової системи
мають вигляд списку посилань.
Рядок пошуку
Об’єкт
пошуку
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Голосовий пошук

19. Алгоритм пошуку в мережі інтернет

Розділ 2
§8
Алгоритм пошуку в мережі інтернет
5
Крок 1. Добери ключові слова або фрази. Для цього
виділи основну думку тексту, постав запитання за
змістом тексту та добери характерні слова або фрази.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

20. Алгоритм пошуку в мережі інтернет

Розділ 2
§8
Алгоритм пошуку в мережі інтернет
5
Крок 2. Організуй пошук потрібних матеріалів.
Відкрий сторінку пошукової системи та виконай пошук.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

21. Алгоритм пошуку в мережі інтернет

Розділ 2
§8
Алгоритм пошуку в мережі інтернет
Крок З.
коротким
сайти, які
5
Проаналізуй результати пошуку. Ознайомся з
описом знайдених сайтів. Відбери з них ті
тобі потрібні.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

22. Алгоритм пошуку в мережі інтернет

Розділ 2
§8
Алгоритм пошуку в мережі інтернет
5
Крок 4. Збережи результати пошуку. Запиши назву
сайта та його адресу. Занотуй цікаві факти, збережи
зображення.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

23. Інтернет

Розділ 2
§8
Інтернет
3
5
Г
і
2
п
С
е
І
Е
р
н
Р
п
4
т
В
о
е
Е
с
Б
р
р
и
5
н
1
В
е
т
а
б
у
-
з
6
с
С
е
л
т
о
р
і
н
к
а
а
н
й
н
т
я
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
5.
1.
3.
Найбільша
Указівка
на
впризначена
та
Інтернеті,
2.
Комп’ютер,
що надаєщо
4.
Програма,
6. Документ
Група веб-сторінок,
найвідоміша
веб-сторінку
який
можна
переглянути,
з
або
глобальних
деякий
послуги
чи ресурси
за
для
перегляду
вебпов’язані
комп’ютерних
об’єкт
використовуючи
веб-сторінки
мереж
браузер
відповідними
запитами
сторінок
і розміщених
на
гіперпосиланнями,
мають
іншим
комп’ютерам
них
тестових,
графічних
та
спільну
тематику
або
мультимедійних
даних
призначення та належать
певному власнику
Далі

24. Повторюємо

Розділ 2
§8
Повторюємо
Основні сервіси Інтернету
Вебсервіс
Електронна
пошта
Інтерактивне
спілкування
5
Дотримуватися
правил безпечного
Користування!
Гіперпосилання
Веб-сайт
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

25. Повторюємо

Розділ 2
§8
Повторюємо
5
Пошук в Інтернеті
Браузер
Засоби пошуку
браузера
Пошукова системи
Google
Яндекс
Рядок пошуку
Ключові слова
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Мета
Yahoo

26. Дайте відповіді на запитання

Розділ 2
§8
Дайте відповіді на запитання
5
1. Для чого призначені веб-браузери?
2. Для чого призначено пошукові системи?
3. Які ви знаєте пошукові системи?
4. Що повинні відображати ключові слова для пошуку в
Інтернеті?
5. Що є результатом пошуку в Інтернеті?
6. За яким алгоритмом
матеріалів в Інтернеті?
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
здійснюється
пошук

27. Розгадай ребус

Розділ 2
§8
Розгадай ребус
5
И=О
Ключові слова
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

28. Працюємо за комп’ютером

Розділ 2
§8
Працюємо за комп’ютером
© Вивчаємо інформатику
5
teach-inf.at.ua

29. Дякую за увагу!

5
Урок 8
За новою програмою
English     Русский Правила