ОНЛАЙН ЛЕКЦІЯ
Тема: “Ринок маркетингових досліджень в Україні”
Тема: “Ринок маркетингових досліджень в Україні”
1. Чинники розвитку ринку МД.
1. Чинники розвитку ринку МД.
1. Чинники розвитку ринку МД.
1. Чинники розвитку ринку МД.
1. Чинники розвитку ринку МД.
1. Чинники розвитку ринку МД.
1. Чинники розвитку ринку МД.
1. Чинники розвитку ринку МД.
1. Чинники розвитку ринку МД.
2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2003-2019 рр.
2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2003-2019 рр.
2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2003-2019 рр.
2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2007-2019 рр.
2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2016-2019 рр.
2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2007-2019 рр.
2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2007-2019
2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2007-2019 рр.
2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2007-2019 рр.
2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2007-2019 рр.
2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2007-2019 рр.
2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2007-2019 рр.
3.23M
Категория: МаркетингМаркетинг

Ринок маркетингових досліджень в Україні

1. ОНЛАЙН ЛЕКЦІЯ

Тема: “Ринок
маркетингових досліджень
в Україні”
к.е.н., доцент Святненко В.Ю.

2. Тема: “Ринок маркетингових досліджень в Україні”

Лекція 1.
Становлення ринку
маркетингових
досліджень в Україні
22.09.2020
Лекція 2.
Особливості
функціонування
ринку МД в Україні
29.09.2020

3. Тема: “Ринок маркетингових досліджень в Україні”

1.
Чинники розвитку ринку МД.
2.
Динаміка ринку маркетингових
досліджень за 2007-2019 рр.
3.
Основні учасники ринку МД та їх
рейтинги.

4. 1. Чинники розвитку ринку МД.

У ринкових відносинах
підприємствам необхідна
інформація, відсутність якої
може призвести до важких
фінансово-економічних
наслідків для них.

5. 1. Чинники розвитку ринку МД.

Дослідницькі компанії сьогодні організовані
за всіма правилами сучасної індустрії. Вони:
- вироблять і реалізують продукт,
- працюють із клієнтами,
- конкурують на ринку,
- борються за споживача,
- піклуються про свій імідж,
- здійснюють рекламну й піар-стратегію.
Саме це дозоляє визначати діяльність у
сфері
маркетингових
досліджень,
як
індустрію у сфері послуг, яка займає свій
конкретний сегмент, задовольняючи потреби
споживачів в інформації.

6. 1. Чинники розвитку ринку МД.

Активний розвиток ринку послуг, в т.ч.
ринку МД, зумовлено низкою чинників:
- політикою держави, яка може проявлятися у
посилені
контролю
над
ціноутворенням,
прийняті законів;
-соціальними змінами у суспільстві, що
зумовлюють зростання доходів населення,
трансформацію способу життя, підвищення
потреби в послугах;
- тенденціями розвитку бізнесу, що сприяє
зростанню вимог до якості послуг;

7. 1. Чинники розвитку ринку МД.

- розвитком
інформаційних
технологій та їх впровадження у
виробництво;
- інтернаціоналізацією
та
глобалізацією
організацій
соціальної сфери, які тісно пов’язані з активізацією
процесів об’єднання та поглинання на міжнародному рівні, виходом
підприємств, організацій на нові ринки, виникненням значної
кількості
стратегічних
альянсів,
підвищенням
активності
транснаціональних сервісних компаній;
- тощо.

8. 1. Чинники розвитку ринку МД.

Рис. 1 а. Основні фактори розвитку ринку послуг

9. 1. Чинники розвитку ринку МД.

Розвиток ринку послуг визначається
дією чинників мікро- (внутрішнього) та
макро- (зовнішнього) середовища (рис. 1
б).
Перші впливають на рівні окремої
організації та безпосередньо визначають
умови її функціонування.
Чинники
макросередовища
представлені силами ширшого соціального
плану, що створюють загальні умови
функціонування ринку послуг.

10. 1. Чинники розвитку ринку МД.

Рис. 1 б. Основні чинники розвитку ринку послуг

11. 1. Чинники розвитку ринку МД.

Досвід розвинених країн підтверджує, що
якісний розвиток національної економіки
неможливо без глибокої трансформації
соціально-виробничих процесів, підвищення
уваги
до
інноваційної
складової
конкурентоспроможності,
активізації
наукової діяльності та технологічних змін.
Тому для України важливо підвищувати
темпи економічного зростання на інноваційній
основі, що є важливим чинником розвитку
ринку МД. В свою, це дасть можливість отримувати
замовлення і проводити МД і по відношенню до інноваційного
продукту(рис. 2)

12. 1. Чинники розвитку ринку МД.

Рис. 2. Типи та напрямки маркетингових досліджень в інноваційній сфері діяльності

13. 2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2003-2019 рр.

14. 2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2003-2019 рр.

Рис. 3. Обсяг ринку, млн. дол, 2003-2019

15. 2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2003-2019 рр.

У 2019 році свої дані надалі 20 компаній із
сукупним оборотом 1293 млн. грн, що становить
97,77% обороту всього ринку. (У 2018 році свої дані
надалі 15 компаній, із сукупним оборотом 803 млн
грн, що становило 78,3% обороту всього ринку. У 2017
році дані надалі 23 компанії із сукупним оборотом
869,57 млн грн, що становить 87,6 % обороту усього
ринку у 2017 році. У 2016 році свої дані надали 23
компанії із сукупним оборотом 714 млн грн, що
становить 82,71 % обороту усього ринку).
Тенденція, що транснаціональні компанії є
основними замовниками маркетингових досліджень
зберігається.

16. 2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2007-2019 рр.

Джерело: За даними членів УАМ: 13 компаній у 2006 р., 12 компаній у 2007 р., 14
компаній у 2008 р., 21 компанія у 2009 р., 15 компаній у 2010 р, 17 компаній у
2011, 13 компаній у 2012 р, 18 компаній у 2013 р., 22 компанії у 2014 р., 18 - у 2015
р., 22 компанії у 2016 р., 23 компанії у 2017 році, 16 компаній у 2018 році, 20
компаній у 2019 році.

17. 2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2016-2019 рр.

За даними 20 компаній у 2016 році, 16- у 2017 році, 16- у 2018 р, 19 - у 2019 році.

18. 2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2007-2019 рр.

За даними 20 компаній у 2016 році, 16- у 2017 році, 16- у 2018 р, 19 - у 2019 році.

19. 2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2007-2019

Джерело: За даними членів УАМ: 13 компаній у 2006 р., 12 – у 2007 р., 14 – у 2008 р., 21 – у 2009 р., 17 – у
2010 р., 17 – у 2011 р., 20 компаній у 2012 р., 19 – у 2013 р., 25 – у 2014 р., 15 компаній – у 2015 р., 22 – у
2016 р. , 23- у 2017 році, 17 – у 2018 році, 19 у 2019 році.
* Дані про загальний оборот якісних досліджень наддали 27 компаній, а про їх структуру – 19, тому
дані про питому вагу окремих методів якісних досліджень є неповні. Інші в 2017 та 2018 роках – це
кабінетні дослідження.

20. 2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2007-2019 рр.

Структура кількісних методів маркетингових досліджень

21. 2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2007-2019 рр.

22. 2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2007-2019 рр.

23. 2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2007-2019 рр.

24. 2. Динаміка ринку маркетингових досліджень за 2007-2019 рр.

English     Русский Правила