2.76M
Категория: ФинансыФинансы

Оформлення зразків готівкового чека. Оприбуткування готівки із банку

1.

Оформлення зразків готівкового
чека.
Оприбуткування готівки із банку.

2.

Грошовий чек
Заява на переказ
готівки
Заява на видачу
готівки

3.

видача готівкових грошових коштів юридичним
особам, їх відокремленим підрозділам, а також
фізичним особам-підприємцям з поточного
рахунку

4.

- має 25 грошових чеків
- тариф - 40 грн. 00 коп.
- купується юридичними особами,
фізичними особами-підприємцями у
відділенні де відкритий рахунок

5.

6.

7.

8.

9.

Титульна сторінка
Заповнюється бухгалтером – касиром
- Номери чеків - перший та останній
- Номер рахунку клієнта
- Штамп банку
- Дата оформлення

10.

БАНК УКРАЇНИ
Чекова книжка
НА 25 ЧЕКІВ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГОТІВКИ
КЖ123000
КЖ123054
Публічне акціонерне товариство комерційний банк
«ПРАВЕКС - БАНК»
ЗА №№ ВІД
Ідентифікаційний
код 14360920 МФО 321983 ДО
МІСЦЕ ДЛЯ ШТАМПУ УСТАНОВИ БАНКУ
РАХУНОК № 2600800560012
ЗБЕРІГАТИ ПІД КЛЮЧЕМ В НАДІЙНОМУ МІСЦІ
05.05.2011

11.

Корінець чека
АА0000000
ТОВ»БРАСЕД»_________________________14785263
(подавець чека)
ГРОШОВИЙ ЧЕК КЖ123000
__2600800560012_______________
(номер рахунку подавця чека)
НА
НА
"___" _____ _______р.
ЧЕК ВИДАНИЙ
____________________
(кому)
Підписи:
____________________
(перший)
____________________
(другий)
ЧЕК ОДЕРЖАВ
"___" _____________р.
3 000,00
(сума цифрами)
дата 14 червня 2010 р.
(число, місяць словами, рік цифрами)
КЖ 123000
В КАСУ - контрольну марку
МІСЦЕ ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ МАРКИ
Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
ПЕЧАТКА
БАНКУ
«ПРАВЕКС
- БАНК»
(найменування установи
банку)
Ідентифікаційний код 14360920 МФО 321983
Заплатить Степаненко Лідії Григорівні --------------------------------------------------------------------------------------(кому)
три тисячі гривень 00 копійок --------------------------------------------------------------------------------------------------(сума словами)
____________________
(підпис)
Місце печатки
подавця чека
(підписи)

12.

Цілі витрат
Сума
53
На закупівлю віконних рам
1200--------------
17------
61
На виплату відрядження
1799--------------
83-------
ОПРИБУТКОВАНО
ЗА КАСОЮ
Касовий ордер № _____
Підписи
"___" _____________ р.
Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав
(підпис)
Відмітки, що засвідчують особу одержувача
Пред'явлений
паспорт
№ СН 159654
(найменування документа)
(номер документа)
Виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві
(найменування установи, яка видала документ)
23 березня 2007р.
(дата видачі документа)
Головний (старший) бухгалтер
Перевірено
_____________ (підпис)
Оплатити
Сплачено
Контролер
(підпис)
Відповідальний
виконавець
Касир
(підпис)
(підпис)

13.

14.

15.

Пише пояснювальну
записку на ім'я
директора відділення
На чековій книжці
проставляється напис
про погашення
Передає акт на
перевірку та
підписання всіма
членами комісії
Визначає склад комісії
Погашає чекову книжку
шляхом клиноподібної
вирізування частини
чекової книжки
призначеної для підписів
Оформляє в замін
зіпсованої чекової
книжки нову
Оформлює списання
зіпсованої чекової
книжки
Оформляє документи
для передачі зіпсованої
чекової книжки в
Головний банк через
інкасаторів банку
Складає АКТ

16.

17.

У грошових чеках повинні вказуватися дані
документа, що посвідчує особу особиодержувача, незалежно від суми:
- Назва документа
- Номер документа
- Серія документа
- Дата видачі документа
- Найменування установи, що видала документ

18.

наявність всіх
необхідних
реквізитів
відсутність
виправлень
дату оформлення
відповідність
реквізитів згідно
картки зразків
підписів
відповідність
підпису і даних
паспорта особи яка
надала чек.
відповідність суми
цифрами і прописом
вірно вказані цілі
витрат, для
проставлення
символу каси
відповідність
вказаних № чеків з
карткою із зразками
підписів

19.

Грошовий чек є зіпсованим і до оплати не приймається:
Розмитий, змазаний, нечитабельний відбиток печатки
Відбиток печатки роздвоївся
Реквізити печатки, не повністю відповідають зразку ,
а саме: пропущені або не повністю відображені літери,
цифри та інші реквізити
English     Русский Правила