23.51M

Тор тәсілі графикалық жұмыс. Жоспарлық перспективаны тор тәсілімен салу

1.

Жоспарлық перспективаны тор тәсілімен салу
Қарымсақов Уалихан Төленұлы
Техника ғылымдарының кандидаты,
[email protected]

2.

Қарымсақов Уалихан Төленұлы, т.ғ.к., [email protected]

3.

Тор тәсілімен жоспарлық перспективаны салу
Көкжиек сызығы биік болып берілгенде («құстың ұшу биіктігінен») жоспарлық перспективаны
салу тапсырмасын орындау керек. Тапсырманы нұсқа бойынша 1-кестеден алу керек. Тапсырма
А3 пішімінде орындалады. Жоспарлық перспектива перспективтік тор тәсілімен орындалады.
Қарау нүктесін тағайындағаннан кейін берілген планға тор салынады. Тор сызықтарын әріптермен
және цифрлармен белгілейді. Фасадта объектілердің биіктік өлшемдерін белгілейді. Перспективтік
торды дистанциялық нүктенің немесе D/2 (немесе D/3) бөлшектік дистанциялық нүктенің
көмегімен салады. Пландағы нүктелердің тордағы орнын анықтап, оларды перспективтік торда
салады. Табылған нүктелерді түзулермен немесе қисықтармен қосу арқылы объектілердің екінші
проекциясы салынады.
Объектілердің биіктіктерін горизонтальдары көкжиек сызығында бір нүктеде қиылысатын
көмекші вертикаль жазықтықтың көмегімен немесе беттестірілген биіктіктер тәсілімен салуға
болады.
Перспективада көлеңкелерді салу кезінде жарық сәулесі бағытының екі проекциясы –
перспективасы және екінші проекциясы болу керек. Жарық сәулесін сурет жазықтығына
параллель етіп қабылдау керек, сондықтан перспективада жарық сәулелері бір-біріне параллель
болып, ал олардың екінші проекциялары сурет жазықтығының табанына параллель болып
кескінделеді.
Қарымсақов Уалихан Төленұлы, т.ғ.к., [email protected]

4.

h
V
h
V
D2/3
E1 =F1
B1 =C1
Q1 =G1
H1
H2
D1/3
A1 =N1
y
G2
g
f
e
E2
d
c
b
Q2
В2
а
0
1
КD
N2
С2
2
3 4
V5
D2
x
А2
8
7
6
f
2
D1
/О2V2/=/D1V2/=/D2V2/
h
g
F
H2
F2
G
e
С
E
d
c
30
О2
N
Q
b
В
H1
h
а
k
0
Қарымсақов Уалихан Төленұлы, т.ғ.к., [email protected]
1
2
3
4
5
6
A
7
8
x

5.

h
V
D1/3
l
f
l2
h
g
D2/3
F
G
e
С
E
d
c
N
Q
b
В
а
k
0
Қарымсақов Уалихан Төленұлы, т.ғ.к., [email protected]
1
2
3
4
5
6
A
7
8
x

6.

1-кесте,
(варианттар тізім бойынша алынады, тізім бойынша 10-нан жоғары
орналасқан студенттер тізім номерінің екінші саны арқылы таңдайды,
мысалы,тізім бойынша 11 –студент 1-ші вариантты орындайды)
Қарымсақов Уалихан Төленұлы, т.ғ.к., [email protected]

7.

Қарымсақов Уалихан Төленұлы, т.ғ.к., [email protected]

8.

Қарымсақов Уалихан Төленұлы, т.ғ.к., [email protected]

9.

Қарымсақов Уалихан Төленұлы, т.ғ.к., [email protected]

10.

Қарымсақов Уалихан Төленұлы, т.ғ.к., [email protected]

11.

Қарымсақов Уалихан Төленұлы, т.ғ.к., [email protected]

12.

Бақылау сұрақтары:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Горизонталь кесінділерді пропорционал бөліктерге бөлу қандай тәсілмен
орындалады?
Суретке параллель кесінділерді перспективада қалай бөледі?
Суретке перпендикуляр түзулер үшін қандай нүкте өлшеу нүктесі болады?
Вертикаль түзулер үшін қандай нүкте өлшеу нүктесі болады?
Суретке параллель түзулер үшін қандай нүкте өлшеу нүктесі болады?
Перспективада шеңберді тең бөліктерге қалай бөледі
Тор тәсілімен перспективаны салудың ретін айтыңыз.
Зат жазықтығында орналасқан өзара қиылысатын екі түзудің арасындағы
бұрыштың натурал шамасын қалай анықтайды?
Қарымсақов Уалихан Төленұлы, т.ғ.к., [email protected]
English     Русский Правила