5.48M
Категория: Военное делоВоенное дело
Похожие презентации:

Морально-психологічне забезпечення підготовки застосування підрозділу Збройних Сил України

1.

Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Кафедра військової політології
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Морально-психологічне забезпечення підготовки
застосування підрозділу Збройних Сил України.
та
Тема 8. Методика організації морально-психологічного забезпечення
застосування підрозділу(частини).
Заняття 4. Робота заступника командира підрозділу з моральнопсихологічного забезпечення щодо підготовки плану моральнопсихологічного забезпечення бою.

2.

Навчальна та виховна мета
1. Розкрити основні вимоги щодо
планування морально-психологічного
забезпечення.
2. Розглянути зміст та структуру Плану
морально-психологічного забезпечення
бою підрозділу.
3. Сприяти формуванню у слухачів
відповідальності за виконання завдань
морально-психологічного забезпечення
діяльності військових підрозділів.

3.

Навчальні питання
1
• Вимоги керівних документів
щодо планування моральнопсихологічного забезпечення.
2
• Зміст та структура плану
морально-психологічного
забезпечення бою.

4.

Навчальна література
1. Конституція України. - К., 1996. – 80 с.
2. Статути Збройних Сил України. – К.: Варта, 1999.
3. Воєнна доктрина України. / Указ Президента України № 555/2015 від 24
вересня 2015 року
4. Про Стратегічний оборонний бюлетень України. / Указ Президента
України № 240/2016 від 6 червня 2016 року.
5. Про Стратегію національної безпеки України. / Указ Президента
України № 287/2015 від 26 травня 2015 року.
6. Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України. / Указ
Президента України № 92/2016 від 14 березня 2016 року.
7. Наказ ГШ ЗС України від 22.05.17 р. № 183 “ Про затвердження
Положення про структури морально-психологічного забезпечення у
Збройних Силах України”.
8. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 27.04 18 р. №173
ДСК.
9. Організаційно-методичні вказівки щодо організації моральнопсихологічного забезпечення Збройних Сил України на 2020 рік.
10.Бойовий статут механізованих та танкових військ Сухопутних військ
Збройних Сил України. Частина ІІ. Батальйон, рота. МО України, 2016.
11.Коупленд Н. Психология и солдат / Пер.с англ. – М.,1958.
12.Формалізовані документи з МПЗ тактичної ланки: навч. посіб. / (В.Г.
Безбах, С.Д. Коваленко, Я.І. Мельник) за заг. ред. І.В. Толока – К.: ВІКНУ
імені Тараса Шевченка, 2019.- 72 с.

5.

МПЗ застосування військ
(сил)
За метою
За
завдання
ми
За часом
За
місцем
на свідомість і
психіку, МПС
особового
складу військ
(сил)
заходів
впливу
які проводяться за
сукупність узгоджених
і взаємопов’язаних
єдиним замислом
і планом під час
застосування військ
(сил).

6.

Здійснюється з метою
МПЗ в бойових умовах
забезпечення
комплексного
та
ефективного
впливу
• з боку
службових
осіб органів
військового
управління
на
свідомість
і психіку
МПС
особового
складу
який
забезпечить
виконання
завдань за
будь-яких
умов
обстановки.

7.

Цілеспрямованою та
організованою
діяльністю
Мета МПЗ досягається
Формування, підтримання
та поновлення
• Командирів
усіх рівнів
• Начальників
• Штабів
• Органів
МПЗ
військового
управління
щодо
МПС, морально-бойових
якостей особового складу
ЗС України
Необхідних для успішного
виконання поставлених
перед військами (силами)
завдань.

8.

Реалізація завдань МПЗ
здійснюється із
залученням відповідних
сил і засобів.
Об’єктом
МПЗ є
особовий
склад ЗС
України.
Предметом
МПЗ є МПС
особового
складу ЗС
України.
Завдання МПЗ
виконуються штатними
(наявними) силами і
засобами
А також іншими
засобами, які
використовуються в
інтересах МПЗ.

9.

Заступнику
командира
батальйону (роти)
з МПЗ необхідно
застосовувати такі
способи
організації МПЗ,
які б відповідали
сучасним
поглядам на
ведення бою,
мобілізації
військовослужбов
ців на розгром
противника.
Послідовність і зміст роботи
заступника командира
батальйону (роти) з МПЗ в ході
застосування військ (сил)
базується
На глибокому знанні ним
природи сучасного
загальновійськового бою,
розумінні загального
алгоритму роботи органів
управління по підготовці
бою, насамперед свого
командира.

10.

Підготовка бою (дій) включає:
Може здійснюватися
одночасно з організацією
бою (дій)
1
Організацію
бою (дій)
Може організовуватись
робота з підготовки
району майбутніх дій.
3
2
Підготовку
батальйону
(роти) до
бою (дій)
Практичну роботу
командира
батальйону (роти) у
підпорядкованих
підрозділах.
Проводиться, як правило,
після завершення виконання
основних заходів з організації
бою (дій

11.

Організація командиром бою (дій)
включає:
Усвідомлення завдання
1
Оцінювання обстановки
2
Визначення замислу і
завершення формулювання
рішення
3
Постановку бойових
завдань підрозділам
4
Організацію взаємодії,
управління та всебічного
забезпечення бою (дій)
5
Детальну розробку порядку
дій і оформлення бойових
документів.
6
У результаті організації
бою (дій) детально
розробляються
Послідовність,
терміни та способи
дій усіх сил і засобів
що відображаються у
відповідних бойових та
інших документах.

12.

Перше питання
Вимоги щодо планування моральнопсихологічного забезпечення .

13.

Основні керівні документи, що регламентують
планування морально-психологічного забезпечення
бою (дій) підрозділу: батальйону (роти), взводу
(відділення, танку)
Настанова
з моральнопсихологічного
забезпечення
підготовки та
застосування
Збройних Сил України
Наказ ГШ ЗС України
від 27.04. 2018
№ 173 ДСК
БОЙОВИЙ
СТАТУТ
механізованих і
танкових військ
Сухопутних військ
ЗС УКРАЇНИ
Частина II
Батальйон, рота
Наказ командувача
Сухопутних військ
Збройних Сил України
від 30. 12.2016 № 605
БОЙОВИЙ
СТАТУТ
механізованих і
танкових військ
Сухопутних військ
ЗС УКРАЇНИ
Частина IIІ
Взвод, відділення,
екіпаж
Наказ командувача
Сухопутних військ
Збройних Сил України
від 25.05.2016 № 238.

14.

Настанова з МПЗ підготовки та
застосування ЗС України визначає
Діяльність структур та посадових осіб МПЗ
в ході підготовки та ведення бойових дій
включає в себе
Планування
МПЗ
Організаторську
роботу
МПЗ проводиться безперервно,
цілеспрямовано і чим складніша та
напруженіша обстановка – тим
активніше.
Управління
процесом МПЗ.

15.

Етапи планування МПЗ бою (дій)
І. Організація
планування МПЗ
ІІ. Вироблення
замислу МПЗ бойових
дій
ІІІ. Розроблення Плану
МПЗ бойових дій
В кожному
конкретному
випадку технологія
планування
моральнопсихологічного
забезпеченням є
наслідком творчої
роботи командирів,
штабів, структур
МПЗ

16.

В результаті виконання заходів першого етапу планування
морально-психологічного забезпечення бою (дій)
батальйону (роти) заступник командира з МПЗ
Усвідомлення отриманого
завдання та вказівок визначених
старшим начальником
Орієнтування посадових осіб
структур МПЗ та активу
Оцінювання обстановки в
інтересах МПЗ та
формулювання вихідних даних
для планування
Формулювання та доповідь
висновків з оцінювання
обстановки в інтересах МПЗ.
1. Провів орієнтування посадових
осіб МПЗ та активу про зміст
отриманого завдання у
необхідному обсязі, характер
майбутніх дій, першочергових
заходів МПЗ, напрямки
зосередження основних зусиль
МПЗ, завдання, що виконуються
силами та засобами старшого
начальника в інтересах МПЗ дій
батальйону (роти)
2. Здійснив розрахунок
часу роботи на
планування МПЗ ї
(бойових дій).
3. В ході оцінювання обстановки оцінив СПО в районі виконання
завдань за призначенням та МПС особового складу батальйону
(роти), сформулював висновки з їх оцінювання і доповів командиру.

17.

Результат
виконання заступником командира з МПЗ заходів
другого етапу планування МПЗ
Усвідомлення завдання
Оцінювання обстановки
За результатами вироблення
замислу МПЗ заступник
командира з МПЗ
Підготував пропозиції з питань МПЗ
до рішення командира підрозділу
Постановку бойових
завдань підрозділам
Організацію взаємодії,
управління та всебічного
забезпечення бою (дій)
Детальну розробку порядку
дій і оформлення бойових
документів.
Доповів пропозиції з МПЗ
командиру у визначений ним
термін
Приступив до підготовки
розпорядження з МПЗ

18.

У пропозиціях з МПЗ до замислу командира на бій( дії)
розкриваються:
Мета, основні завдання
Напрямки зосередження основних зусиль МПЗ
Основні заходи, сили та засоби, які залучаються (необхідно
залучити) в інтересах МПЗ
Порядок організації управління та зв’язку
Основні питання взаємодії та особливості її організації.

19.

Розпорядження з морально-психологічного забезпечення
Висновки з оцінювання
інтересах МПЗ та характер
противника
2
Заходи, які виконуються силами і засобами
старшого начальника
3
• Мета та основні завдання, напрямки зосередження
основних зусиль МПЗ
4
• Порядок
виконання
завдань
психологічного забезпечення
5
• Порядок організації управління,
зв’язку в інтересах МПЗ
1
6
• Строки готовності
обстановки в
ймовірних дій
моральновзаємодії
та

20.

Зміст роботи командира батальйону (роти) при організації бою
(дій)
Усвідомлення завдання
Оцінювання обстановки
Визначення замислу і
завершення формулювання
рішення
Постановку
бойових завдань
підрозділам
Організацію взаємодії, управління
та всебічного забезпечення бою
(дій)
Детальну розробку порядку дій і
оформлення бойових документів.
Бойові завдання підрозділам
ставить шляхом віддачі
Бойового наказу
(попереднього бойового
розпорядження)
у ході бою – бойовим
розпорядженням.
Визначає мету та основні
завдання МПЗ, на яких
зосередити основні зусилля при
підготовці та в ході ведення
бою (дій).
Постановка завдань здійснюється
через розпорядження з МПЗ

21.

Зміст роботи заступника командира батальйону (роти) з
МПЗ при організації бою (дій)
Усвідомлення завдання
Оцінювання обстановки
Визначення замислу і
завершення формулювання
рішення
Постановку
бойових завдань
підрозділам
Організацію взаємодії, управління
та всебічного забезпечення бою
(дій)
Детальну розробку порядку дій
і оформлення бойових
документів.
У ході постановки бойових
завдань заступник командира з
МПЗ
Врахував мету та основні завдання
МПЗ, на яких зосередити основні
зусилля при підготовці та в ході
ведення бою (дій).
Завершив
підготовку
розпорядження
з МПЗ
Доповів
командиру
підрозділу у
визначений
термін
Після визначення порядку
доведення
Ставить бойові завдання
підрозділам з питань МПЗ.
Готує План МПЗ бою (дій).

22.

1. Організація планування
МПЗ
2. Вироблення замислу
МПЗ бойових дій
5.Доповідь командиру
підрозділу, старшому
начальнику з МПЗ про МПС
особового складу, готовність до
виконання бойового завдання
3.Розроблення
Плану МПЗ
бойових дій.
4.Практична робота у
підпорядкованих підрозділах.

23.

Планування МПЗ це комплекс заходів щодо
Визначення
1. Послідовності, термінів та заходів МПЗ під час
виконання військами (силами) бойових завдань
2. Розподілу сил і засобів МПЗ для їх здійснення
3. Порядку управління та взаємодії в інтересах
МПЗ
4. Розроблення відповідних бойових документів
з МПЗ

24.

Види планування
Перспекти
вне
Цільове
(оператив
не)
Поточне
Планування
МПЗ бою

25.

АЛГОРИТМ
виконання заходів третього етапу
планування МПЗ бою(дій)
Розроблення
(доопрацювання)
плану МПЗ
Узгодження,
уточнення плану МПЗ
Подання на розгляд і
затвердження Плану
МПЗ

26.

В ході планування МПЗ бойових дій заступник командира
підрозділу з МПЗ своєчасно та якісно відпрацьовує
бойові документи
Високої штабної культури
та глибоких тактичних
знань
Підготовка
документів
вимагає
Володіння глибоким
розумінням сутності й
змісту кожного документу
Порядку та навичок його
підготовки, оформлення,
реєстрації й доведення
до виконавців

27.

Документи МПЗ підготовки та ведення бою (дій) –
свідчення компетентності й зрілості заступника
командира підрозділу з МПЗ
В сучасних
бойових діях, при
наявності
автоматизованих
систем управління
підрозділами
бойові документи
не втратили свого
значення
Вони є основним
джерелом отримання
необхідної інформації для
прийняття рішення і
засобом її відображення
Крім того, бойові документи є
основою юридичної
відповідальності посадових осіб
за правильність постановки
завдань щодо організації МПЗ і
точності їх виконання

28.

В залежності від змісту та призначення
документи поділяються на :
Документи з
керівництва МПЗ в
бойових умовах
Звітно-інформаційні
Довідкові

29.

Документи з керівництва МПЗ
Вказівки
Розпорядження з МПЗ
Плани
Робочі карти
Схеми, таблиці
Заявки, графіки
Відображають
заходи щодо
планування
МПЗ і
постановку
завдань його
проведення

30.

Звітно-інформаційні
документи
Призначені для
доповіді у вищий
орган з МПЗ про
результати виконання
бойових завдань,
моральнопсихологічний стан
особового складу,
проведені заходи
МПЗ, а також
інформації підлеглих
і взаємодіючих
підрозділів
Доповіді
Донесення
Звіти
Журнал відданих і
отриманих розпоряджень

31.

Довідкові документи
Розрахунок часу роботи підрозділу
МПЗ на підготовку бою (дій)
Розробляються
як вихідні
(робочі)
документи для
планування й
керівництва
МПЗ
Відомості
Таблиці
Довідки
Схеми

32.

В залежності від способу виготовлення
документи можуть бути:
Графічними
на карті
на папері
на кальці
Письмовими
рукописні
машинописні
Формалізованими
Комбінованими
табличні
схематичні
текстові
Текстово графічні
В електронному вигляді на технічному носії( СD,
DVD диск)
На електронних носіях

33.

Вимоги до документів
Якість
досягається використанням простих речень і
зворотів мови, які не викликають інших тлумачень.
Стислість
передбачає
використання
лаконічних
формулювань встановлених скорочень, виключенням слів, що не
мають сенсу.
Достовірність - це включення тільки достовірних даних, що
не втратили свого значення до часу розробки документу.
Наочність досягається дотриманням встановлених правил.
Своєчасність досягається застосуванням засобів механізації,
АСУВ, типових бланків, (форм) раціональних прийомів розробки.
Універсальність - це удосконалення форм для використання
як в звичній системи так і в АСУВ.

34.

У ході підготовки бою (дій) у взводі відпрацьовуються
бойові документи
Командир взводу
особисто веде робочу
карту і несе
персональну
відповідальність за
точність нанесення
даних обстановки на
карту
Командир механізованого
(танкового) взводу в
обороні веде робочу карту
і складає схему опорного
пункту взводу. Схема
опорного пункту подається
командиру роти
Командир механізованого
відділення (танка) складає
картку вогню відділення
(танка), яка подається
командиру взводу
Бойові документи у взводі
розробляються, як
правило, графічно на
топографічних картах,
папері або кальці
Віддані бойові накази та
розпорядження
записуються у робочих
зошитах або на звороті
топографічної карти
Отримані бойові накази та
розпорядження
записуються в робочому
зошиті

35.

У ході підготовки бою (дій) у батальйоні (роті)
відпрацьовуються бойові документи
Розробляються і оформляються
бойовий наказ, бойові (попередні
бойові) розпорядження
підрозділам
Ведеться робоча карта
командира батальйону
(роти).
Ведеться журнал відданих і отриманих
розпоряджень, в який записуються всі
накази, розпорядження і вказівки, що
отримані від старшого командира (штабу) і
віддані командиром батальйону (роти)
При організації виконання найбільш
складних завдань може розроблятися
планова таблиця взаємодії та інші
необхідні документи
В батальйоні, крім того,
• Відпрацьовуються
донесення про бойовий і
чисельний склад, з
тилового і технічного
забезпечення та про дози
радіаційного опромінення
особового складу
• Оформляються заявки із
забезпечення
підпорядкованих
підрозділів необхідними
засобами
• Ведеться журнал ведення
бойових дій.

36.

Бойові документи заступника
командира батальйону(роти) з МПЗ
Документи з
керівництва МПЗ
Робоча карта
Текстуальний план МПЗ
Розпорядження з МПЗ
Звітно-інформаційні
документи
Довідкові
документи
Пропозиції з МПЗ в
рішення на бій (дії)
Розрахунок часу
роботи на підготовку
бою (дій)
Донесення з МПЗ
Висновки
з оцінювання СПО
Журнал отриманих і
відданих
розпоряджень
Висновки
з оцінювання МПС
своїх військ

37.

Друге питання
Зміст та структура плану моральнопсихологічного забезпечення бою підрозділу.

38.

В основу здійснення МПЗ закладена
програмно-цільова методологія
1. Визначення в межах узагальненого
алгоритму сукупності завдань, які
покладаються на структури МПЗ.
2. Введення, де це потрібно і можливо, певних
стандартів (формалізованих документів) у
плануванні і організації МПЗ, які
наповнюються конкретними формами і
методами на основі досвіду та знань.
3. Доступність для виконавців та ініціювання їх
творчого підходу щодо вирішення завдань
планування та організації МПЗ у ЗС України.

39.

Під час планування, організації й проведення моральнопсихологічного забезпечення застосування військ (сил)
керуються наступними принципами
Об’єктивності
Національно-патріотичної спрямованості
Тісного зв’язку з життям
Цілеспрямованості
Безперервності керованого впливу
Диференційованого підходу,
Оперативності й гнучкості
Наукового підходу.

40.

Під час планування, організації й проведення моральнопсихологічного забезпечення застосування військ (сил)
керуються наступними принципами
Воєнно-стратегічної ситуації
Бойової обстановки
Об’єктивності
оцінки
Суспільно-політичної
обстановки
Рівня МПС особового складу
Форм бойового застосування
військ (сил)
Умов виконання покладених
завдань

41.

Під час планування, організації й проведення моральнопсихологічного забезпечення застосування військ (сил)
керуються наступними принципами
Національно-патріотичної спрямованості всіх заходів
Тісного зв’язку МПЗ з життям України та її Збройних Сил
Цілеспрямованості МПЗ на вирішення конкретних
бойових завдань, формування й підтримання
необхідного МПС військ (сил)

42.

Під час планування, організації й проведення моральнопсихологічного забезпечення застосування військ (сил)
керуються наступними принципами
Безперервності керованого впливу на
свідомість і поведінку
військовослужбовців, їх психологічний
стан
Диференційованого підходу, визначеності
змісту, форм та способів реалізації заходів
МПЗ з урахуванням національних, етнічних,
культурних, мовних, релігійних та інших
особливостей військовослужбовців

43.

Під час планування, організації й проведення моральнопсихологічного забезпечення застосування військ (сил)
керуються наступними принципами
Оперативності й гнучкості МПЗ
бойових завдань
Наукового підходу до
організації МПЗ, оцінки його
стану, визначення існуючих
проблем та шляхів їх
вирішення, запровадження
передового досвіду тощо.

44.

Методи – це способи впливу на свідомість, психіку,
діяльність, поведінку, мотиви та інтереси
військовослужбовців
• Метод довіри, поваги до особистості
військовослужбовця та його гідності
• Метод формування у потрібному напрямі свідомості
особистості воїна (понять, суджень, переконань, оцінок)
• Метод особистого прикладу командира (начальника)
• Метод постановки завдання підлеглому
• Метод вправи з підлеглими
• Метод створення спеціальних виховуючих ситуацій у
військовому колективі, спрямованих на формування
колективної думки;
• Метод заохочення військовослужбовців
• Метод аварійних ситуацій
• Метод стресових впливів
• Метод примусу та інші.

45.

Форми морально-психологічного
забезпечення
Це низка заходів, які
цілеспрямовано
плануються,
ретельно готуються
та якісно
проводяться з
метою
досягнення бездоганного
виконання
військовослужбовцями своїх
посадових обов’язків, вимог
статутів і наказів,
встановлених порядку і
правил.
Вони залежать від
Стану військової дисципліни та
правопорядку у підрозділі
Рівня морально-психологічного стану
особового складу
Поставлених перед підрозділом
бойових завдань
Погодно-кліматичних і матеріальнопобутових умов життєдіяльності
підрозділів
Рівня всебічного матеріальнотехнічного забезпечення та багатьох
інших чинників.

46.

Найчастіше застосовуються такі форми як
• Наради-інструктажі
• Збори особового складу
• Бесіди, лекції, співбесіди
• Розмови, поради, допомога, рекомендації
• Консультації, вислуховування, заслуховування звітів
• Спонукання до прийняття й виконання зобов’язань
• Роз’яснення вимог законів, військових статутів і
наказів
• Застосування заходів заохочення та стягнення, які
передбачені ДС ЗСУ та інші.

47.

В бойових умовах перевага надається оперативним
формам роботи
• Передбойовий мітинг, короткі збори особового складу
підрозділів і наради активістів
• Голосні читки й роз’яснення важливих документів і
статей, інформації
• Повідомлення про героїчні вчинки окремих воїнів та
успішні бойові дії підрозділів, обмін бойовим досвідом
• Розповіді про найбільш характерні судові процеси над
порушниками присяги, виступи військових юристів з
роз’ясненнями законів воєнного часу
• Випуск листівок-блискавок про те, хто і як відзначився
в бою, на кого рівнятися тощо.
• Дуже важливо своєчасно підтримати цінну ініціативу,
почин самих сміливих і відважних
• Важливу роль у цій справі відіграють армійські
газети,інформаційні бюлетені, в кожному номері яких
публікуються статті й кореспонденції про бойові
подвиги, про досвід, про цінну ініціативу .

48.

Найголовніший вплив
під час бою командира,
його заступника з МПЗ,
усіх офіцерів і
сержантів
Безпосередньо під час бою не
зробиш доповідь, не проведеш
бесіду. До бою людей потрібно
готувати раніше (в ході підготовки
до бою, під час перепочинку)
Якщо заздалегідь не поговориш з
воїнами відверто, задушевно, не
роз’ясниш толком бойову задачу
кожному, то потім буде важко щонебудь надолужити. В бою головне
– бити, знищувати ворога
це особистий їх
приклад героїчної
поведінки та героїчних
дій, що ґрунтуються на
переконаннях,
почуттях, волі
Тут ніколи займатися навіюванням і
роз’ясненням. І в цьому немає
потреби. Люди знають, за що вони
воюють. Тут кожний поступок
зважується на суворих терезах, життя
кожного військовослужбовця
зливається з долею всього підрозділу,
частини

49.

Заступник
командира з
моральнопсихологічного
забезпечення є
безпосереднім
організатором МПЗ
в батальйоні (роті)
Він несе
особисту
відповідальність
за виконання
заходів МПЗ

50.

Загальна матриця дій в ході практичної роботи щодо
виконання поставленого бойового завдання
Командир батальйону (роти) Заступник з МПЗ
10. Розроблення Плану МПЗ
10.Детальна розробка
бойових дій
порядку дій і оформлення
Розробляє(доопрацьовує)
документів
план МПЗ
• полягає у визначенні
послідовності, термінів і способів Узгоджує, уточнює план
дій всіх сил і засобів, розподілу
МПЗ
їх за напрямками дій та
Подає на розгляд і
завданнями, деталізації питань
взаємодії, управління і
затверджує план МПЗ
всебічного забезпечення, а
також проведенні тактичних
розрахунків і розробленні
відповідних бойових документів.
Організує та здійснює
виконання плану МПЗ

51.

Зміст роботи заступника командира батальйону
(роти) з МПЗ при організації бою (дій)
Усвідомлення завдання
Оцінювання обстановки
Визначення замислу і
завершення формулювання
рішення
Постановку
бойових завдань
підрозділам
Організацію взаємодії, управління
та всебічного забезпечення бою
(дій)
Детальну розробку порядку дій
і оформлення бойових
документів.
У ході постановки бойових завдань та
організації всебічного забезпечення
заступник командира з МПЗ
Врахував мету та основні завдання
МПЗ, на яких зосередити основні
зусилля при підготовці та в ході
ведення бою (дій).
Завершив
підготовку
розпорядження
з МПЗ
Затвердив
у
командира
підрозділу
Після визначення порядку
доведення
Ставить бойові завдання
підрозділам з питань МПЗ.
Готує План МПЗ бою (дій).

52.

Заходи МПЗ плануються за етапами
виконання отриманого завдання
Під час
підготовки
бою
В ході
ведення
бою
Планування носить оперативний
характер
Після
завершення
бою

53.

Бойовий
наказ
старшого
начальника
Розрахунок
часу роботи на
підготовку бою
(дій)
Розпорядження
з МПЗ старшого
начальника
Рішення командира на бій (дії)
Висновки з
оцінювання СПО
Висновки з
оцінювання МПС
своїх військ

54.

План МПЗ забезпечення бою (дій)підрозділу
На основі
розпорядження з
МПЗ заступник
командира
підрозділу з МПЗ
розробляє План з
МПЗ
забезпечення
бою(дій)
Підставою для
планування є
рішення командира
підрозділу на бій, а
також розпорядження
з МПЗ старшого
начальника та
вказівки командира
оперативне
планування
заходів, що
сприятимуть
виконанню
рішення
командира на
бій

55.

Планування моральнопсихологічного забезпечення
Визначення напрямів,
шляхів, засобів щодо
реалізації цілей
морально-психологічного
забезпечення
Хто
Що
Коли
З
ким
Прийняття конкретних,
обґрунтованих рішень, що
стосуються реалізації
відповідних заходів, їх
термінів і виконавців.
Чим
У якій
послідовно
сті

56.

При розробці плану МПЗ бою (дій) слід
дотримуватися певних принципів:
Науковий підхід
Цілеспрямованість,
відповідність заходів
виконуються;
конкретність
МПЗ завданням,
та
що
Комплексний підхід
Принцип реальності плану (планується стільки
заходів, скільки можна провести)
Принцип правильності розстановки сил
Принцип
виконавців.
особистої
відповідальності

57.

Вимоги до плану МПЗ :
1. Він складається заступником командира підрозділу з
МПЗ та затверджується командиром у визначений час.
2. План тісно пов’язується з рішенням командира на бій
та заходами, що проводяться в підрозділі.
3. Основні зусилля зосереджуються на вузлових
проблемах МПЗ, а також у підрозділах, від яких залежить
успіх бою.
4. При плануванні враховуються реальні можливості
підрозділу з питань МПЗ.

58.

Вимоги до плану МПЗ :
5. Основні заходи плануються та проводяться в період
підготовки до бою.
6. В плані необхідно передбачати заходи МПЗ із
залученням офіцерів та бойового активу підрозділу.
7. В плані враховуються можливості місцевої
інфраструктури в інтересах МПЗ бойових дій.
8. План розробляється у відповідності до вимог правил
оформлення бойових документів.

59.

При підготовці Плану морально-психологічного
забезпечення бою враховуються :
1. Особливості бойової та суспільно-політичної
обстановки на ділянці бойових дій
2. Укомплектованість підрозділу особовим
складом, бойовою технікою й озброєнням.
3. Рівень підготовки офіцерського складу.
4. МПС особового складу підрозділу та військ
противника.
5. Рівень забезпечення ТЗВ.

60.

При підготовці Плану морально-психологічного
забезпечення бою враховуються :
6. Наявність часу.
7. Пора року, кліматичні умови.
8. Наявність бойового досвіду в особового складу.
9. Забезпеченість особового складу всім необхідним для
бою, можливості використання місцевої інфраструктури
в інтересах МПЗ.

61.

План з МПЗ забезпечення бою (дій)
Заступник командира
батальйону (роти) з МПЗ планує
заходи текстуально і вони
повинні охоплювати складові:
Інформаційнопропагандистське
забезпечення
Психологічне
забезпечення

62.

В залежності від
досвіду роботи,
воєнно-професійної
підготовки заступника
командира батальйону
(роти)з МПЗ
Формалізовані
документи з бойових
дій, в тому числі й
план МПЗ, можуть
готуватись завчасно
З отриманням
бойового завдання
текстуальна частина
плану уточнюється і
доопрацьовується.
Це надає змогу
йому більше
працювати
безпосередньо в
підрозділах.

63.

“Затверджую”
Командир 1 МР
Капітан
В.О. Короб
“ ” жовтня 2____р.
ПЛАН
морально - психологічного забезпечення 1 механізованої роти на
період підготовки та ведення ______________ бою
Час отримання бойового завдання
Час готовності до його виконання
Час доповіді висновків із оцінювання обстановки
Час доповіді пропозицій з МПЗ
Час постановки командиром бойового
завдання
Є в наявності часу для підготовки до бою
у тому числі
світлого
темного

64.


з/п
1
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Терміни
Зміст заходу
проведення
(виконання)
2
3
Під час підготовки бою
Загальні заходи
Заходи по категоріям
Індивідуальні заходи
У ході ведення бою
Загальні заходи
Заходи по категоріям
Індивідуальні заходи
Після бою
Загальні заходи
Заходи по категоріям
Індивідуальні заходи
Виконавець
(співвиконавець)
4
Заступник командира 1 МР з морально-психологічного забезпечення
лейтенант
В.С. Гойко

65.


з/п
1
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Зміст заходу
Терміни
проведення
(виконання)
Виконавець
(співвиконавець)
2
3
4
Під час підготовки ________
Заходи ІПЗ
Заходи ПсЗ
Інші заходи
У ході ведення __________
Заходи ІПЗ
Заходи ПсЗ
Інші заходи
Після __________
Заходи ІПЗ
Заходи ПсЗ
Інші заходи
Заступник командира 1 МР з морально-психологічного забезпечення
лейтенант
В.С. Гойко

66.

Проведено додатково

з/п
Час проведення
Зміст заходу
Виконавець
(співвиконавець)

67.

Завдання на самостійну підготовку
1. Доопрацювати навчальний матеріал
2. Наступне заняття Т. 8. Заняття 5.“Практика роботи
заступника командира підрозділу з моральнопсихологічного забезпечення щодо оформлення плану
морально-психологічного забезпечення бою”
3. Воно є логічним продовженням практичного
засвоєння порядку роботи заступника командира
батальйону (роти) в ході планування МПЗ бою(дій)
батальйону (роти) .

68.

69.

Хід і результати збройної
боротьби безпосередньо
залежать від ступеня
моральної готовності та
психологічної стійкості
військовослужбовців
English     Русский Правила