Початок становлення індустріального суспільства
План уроку
Економічне життя індустріального суспільства.
Аграрно – промислове господарство:
Ідеологія
Консерватизм
Лібералізм
Націоналізм
Утопічний соціалізм
К.Маркс та Ф.Енгельс створили першу в світі міжнародну комуністичну організацію “Союз комуністів”
Марксизм К. Маркс Ф. Енгельс
Домашнє завдання §6
1.64M
Категория: ИсторияИстория

Становлення індустріального суспільства

1. Початок становлення індустріального суспільства

2. План уроку

ПЛАН УРОКУ
Промислова революція у країнах Західної
Європи. Початок становлення індустріального
суспільства.
Розвиток консерватизму.
Розвиток лібералізму.
Націоналізм;
Утопічний соціалізм;
Виникнення марксизму

3.

ПЕРІОД
ДОІНДУСТРІАЛЬНОГО
СУСПІЛЬСТВА
ПЕРІОД
ІНДУСТРІАЛЬНОГО
СУСПІЛЬСТВА
к. ХVІІІ ст
Періодизація
індустріального
суспільства
к. ХХ ст
ПЕРІОД
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО
СУСПІЛЬСТВА

4. Економічне життя індустріального суспільства.

ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО
СУСПІЛЬСТВА.
Аграрна
революція

докорінні зміни в сільському
господарстві, що полягали у
застосуванні
землеобігу,
механізації, технологій.
Промислова
революція
Аграрна
революція
Промислова революція –
перехід
від
мануфактурного
виробництва
до
фабрично – заводського
виробництва,
що
базується
на
використанні машин.

5. Аграрно – промислове господарство:

Поява підприємців та пролетаріату(наймані
робітники) ;
Спеціальне виробничо-промислове
навчання;
Поява перших криз перевиробництва;
Урбанізація;
Понад 50% - частка зайнятих у
промисловості;
Зміна цінностей суспільства:
підприємливість, працьовитість, здатність
сприймати інновації

6. Ідеологія

Нова дійсність вимагала нових концепцій
розвитку.
Ідеологія
консерватизм
Соціалізм
Націоналізм
Лібералізм

7. Консерватизм

Томас Карлейль
“Старий порядок”
більш справедливий
Жан Шарль Сисмонді
Засуджував промислову
революцію,
Використання машин,
збільшить кількість безробітних

8. Лібералізм

Ієремія Бентам
Бенджамен Констан
Держава не повинна
обмежувати вільне
підприємництво
Забезпечення прав особистості
Недоторканність приватної
власності
Алексіс Токвіль
Держава не повинна
втручатись у розвиток
підприємства

9. Націоналізм

Йоганн Готліб Фіхте
Закликав німців до об'єднання
ХІХ доба націоналізму.
Початок пов'язують з Великою
Французькою революцією.
Набув поширення завдяки
Наполеонівським війнам.
та національного відродження
Георг Вільгельм Фрідріх
Гегель
Підтримував ідею створення
національних держав

10. Утопічний соціалізм

Утопічний соціалізм – вчення про ідеальне суспільство,
що ґрунтується на спільності майна, обов'язковій праці
та справедливому розподілі її результатів
Представники :П'єр Леру, Роберт Оуен, Анрі Сен –
Симон, Шарль Фур’є
П'єр Жозеф Прудон вважав, що держава джерело
соціальної несправедливості і тому стане непотрібною.
Прудона вважають засновником анархізму.

11. К.Маркс та Ф.Енгельс створили першу в світі міжнародну комуністичну організацію “Союз комуністів”

У цьому документі
стверджувалося, що попередня
історія людства - боротьба
класів. Пролетаріат покликаний
створити безкласове
суспільство.

12. Марксизм К. Маркс Ф. Енгельс

Соціальної
рівності можна
досягти лише знищивши
приватну власність
Соціалізм
– реальний ж
суспільний
лад,
який встановиться після
капіталізму
Буде встановлена диктатура
пролетаріату
Соціальної
рівності можна
досягти лише знищивши
приватну власність
Гноблення
людини людиною
та поділ на класи,
зникне після
ліквідації приватної власності
Соціалізм буде встановлений
шляхом світової революції
Соціалізм – перехідний
етап до комунізму

13. Домашнє завдання §6

Письмово питання 13, сторінка 48.
English     Русский Правила