Програмне забезпечення для створення й відтворення комп’ютерних презентацій

1.

6
Урок 10
Програмне забезпечення
для створення й
відтворення
комп’ютерних
презентацій
За новою програмою 2017 року

2.

Розділ 2
§9
Засоби для створення й відтворення
комп'ютерних презентацій
6
Пригадай
що таке комп'ютерна презентація;
з якою програмою тобі доводилося працювати для створення
комп'ютерних презентацій;
з чого складається комп'ютерна презентація
Ти дізнаєшся
які засоби використовують для створення й відтворення
комп'ютерних презентацій;
у яких режимах можна працювати в редакторі презентацій;
як управляти демонстрацією презентації

3.

Розділ 2
§9
Які засоби використовують для створення
й відтворення комп'ютерних презентацій?
6
Для
створення,
редагування
та
перегляду
комп'ютерних презентацій використовують спеціальні
програми — редактори презентацій.
Однією з
таких
програм є
Microsoft
PowerPoint
яка працює
під
управлінням
операційної
системи
Microsoft
Windows

4.

Розділ 2
§9
Цікаво
Майкрософт
(англ.
Microsoft
Corporation) — це компанія — один з
найбільших виробників комп'ютерних
програм.
6
У перекладі з англійської слова
power і point перекладаються як влада
й точка. Тому говорять, що ця назва
виникла з ідеї створення програми.

5.

Розділ 2
§9
Які засоби використовують для створення
й відтворення комп'ютерних презентацій?
Іншим
прикладом
редактора
презентацій є LibreOffice Impress, що
належить до вільного програмного
забезпечення — такого, яке можна
безкоштовно
завантажувати
на
власний комп'ютер.
6

6.

Розділ 2
§9
Які засоби використовують для створення
й відтворення комп'ютерних презентацій?
6
Редактор презентацій, так само як і текстовий
процесор, запускається на виконання декількома
способами та відкривається на екрані у вигляді вікна
програми.
Способи завантаження редактора презентацій
Обрати вказівку
головного меню:
Microsoft PowerPoint
або LibreOffice
Impress
Створити документ
Microsoft PowerPoint
або LibreOffice
Impress за
допомогою вказівки
Створити з
контекстного меню
Відкрити файл
презентації,
збережений у
пам'яті комп'ютера

7.

Розділ 2
§9
Які засоби використовують для створення
й відтворення комп'ютерних презентацій?
Файли презентацій можуть мати різні значки:
Microsoft PowerPoint
6
LibreOffice Impress

8.

Розділ 2
§9
Середовище створення
презентацій
Стрічка з вкладками
Рядок заголовка
6
Титульний
слайд
Ескіз слайда
(зменшене
зображення слайда)
Область відтворення всіх ескізів
слайдів презентації

9.

Розділ 2
§9
Які засоби використовують для створення
й відтворення комп'ютерних презентацій?
6
Презентації розраховані переважно на перегляд не
лише однією особою, а певною групою. Залежно від
цього презентація може:
Демонструватись на
моніторі комп'ютера,
На великому екрані
за допомогою
мультимедійного
проектора
Роздрукованою на
папері як
роздатковий
матеріал.

10.

Розділ 2
§9
У яких режимах можна працювати в
редакторі презентацій?
У середовищах Microsoft PowerPoint
Impress слайди презентації можна:
і
6
LibreOffice
редагувати;
змінювати їх порядок,
видаляти,
запускати для показу.

11.

Розділ 2
§9
У яких режимах можна працювати в
редакторі презентацій?
6
Розрізняють різні режими роботи, які можна в
середовищі
Microsoft
PowerPoint
перемикати
за
допомогою кнопок, розміщених у правій частині рядка
стану:
Режими
роботи
Звичайний
режим
Подання
читання
Сортувальник
слайдів
Показ
слайдів
Інструменти для зміни
масштабу робочої області

12.

Розділ 2
§9
У яких режимах можна працювати в
редакторі презентацій?
Інструменти для роботи зі слайдами доступні у
Звичайному режимі.
Переглядати ескізи слайдів усієї презентації
можна в режимі Сортувальник слайдів. У цьому
режимі не можна змінити складові слайда, але
можна змінити послідовність розташування слайдів,
говорять: впорядкувати слайди в презентації.
6

13.

Розділ 2
§9
У яких режимах можна працювати в
редакторі презентацій?
Щоб перемістити слайд, спочатку
його
виділяють
і
виконують
перетягування мишею. Щоб видалити
слайд
із
презентації,
обирають
відповідну вказівку в контекстному
меню цього слайда.
Клацнути
праву кнопку
миші
6

14.

Розділ 2
§9
У яких режимах можна працювати в
редакторі презентацій?
6
Режим Примітки — це режим, у якому під слайдом
можна записати коментарі, що не будуть відображені
під час перегляду презентацій, але можуть бути корисні
під час підготовки до доповіді з презентацією.

15.

Розділ 2
§9
Як управляти демонстрацією
презентації?
6
Якщо в середовищі Microsoft PowerPoint натиснути
кнопку Показ слайдів, середовище переходить у режим
показу слайдів: на екрані ти бачитимеш слайди та
зможеш
керувати
їх
показом.
На
відміну
від
демонстрації файла презентації, ця кнопка запускає
перегляд не з першого слайда, а з того, що міститься в
робочій області програми, — такий слайд називають
поточним.
Показ слайдів

16.

Розділ 2
§9
Як управляти демонстрацією
презентації?
6
Керувати показом презентацій можна за допомогою:
Інструменти на
вкладці Показ
слайдів
Відповідні
інструменти в
нижній частині
вікна
Комбінації клавіш
F5 для показу
презентації з
початку,
Shift+F5 — для
показу з
поточного слайда

17.

Розділ 2
§9
Розгадайте ребус
6
Я
П
Презентація

18.

Розділ 2
§9
Дайте відповіді на запитання
6
1. Наведи три аргументи на користь того, що програма
Microsoft PowerPoint чи LibreOffice Impress належить
до програм-редакторів презентацій.
2. Як розпочати показ презентації? Назви два способи.
3. За допомогою якого режиму роботи в
програмі для створення презентацій можна
редагувати слайди? Чим він відрізняється від
режиму Сортувальник слайдів?
4. Які дії можна виконувати зі слайдами в
середовищі редактора презентацій? Наведи
приклади.

19.

Розділ 2
§9
Домашнє завдання
6
Проаналізувати
§ 9, ст. 64-71

20.

Розділ 2
§9
Працюємо за комп’ютером
Сторінка
66-67
6

21.

Дякую за увагу!
6
Урок 10
За новою програмою 2017 року
English     Русский Правила