Вступ
Дифузійна колона
Розрахунок капітальних витрат на придбання, транспортування та монтаж приладів і засобів автоматизації Кошторис капітальних витрат на си
Розрахунок виробничої програми
Розрахунок експлуатаційних (поточних) витрат
Витрати на електроенергію
Склад експлуатаційних (поточних) витрат
Склад витрат
Показники економічної ефективності системи автоматизації
Висновок
До Вашої уваги була представлена курсова робота по темі: «Розрахунок економічної ефективності розробки автоматичних систем регулювання п
2.27M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Розрахунок економічної ефективності розробки автоматичних систем регулювання процесу дифузії

1.

Курсова робота на тему:
«Розрахунок економічної
ефективності розробки
автоматичних систем
регулювання процесу дифузії »
Виконав студент групи 4-АП
Пилипчак Артур Вікторович

2. Вступ

Автоматизація виробництва була однією з основних складових
прискорення науково-технічного прогресу в харчовій
промисловості та розвитку ринкової економіки.На сучасному
етапі є створення комп'ютерно-інтегрованих виробництв.
Основою систем автоматизації нині стали функціональні
можливості мікропроцесорних систем управління, при створенні
яких вирішальну роль відіграють такі фактори, як використання
принципів інтеграції, розподіленого управління, програмних
комплексів.В даний час на підприємствах харчової
промисловості, а також інших галузей відбуваються роботи по
частковій, комплексній і повній автоматизаціїтехнологічних
процесів. Що потребує втручання економіки для досягнення
бажаного ефекту і зменшення затрат.

3.

АНОТАЦІЯ
В даній курсовій роботі на тему: «Розрахунок економічної
ефективності розробки автоматичних систем регулювання
процесу дифузії» розраховано економічний ефект від
впровадження приладів для автоматизації технологічного процесу
дифузії цукру. Також описана характеристика технологічного
обладнання об'єкту автоматизації, розраховані капітальні витрати
на придбання приладів і засобів автоматизації. Обґрунтовано
позитивний ефект від автоматизації технологічного процесу та
витрати на енергоресурси,а також розраховані показники
економічної ефективності від автоматизації технологічного
процесу за рахунок впровадження мікропроцесорних приладів
автоматизації.

4. Дифузійна колона

– номінальна продуктивність 4000
т буряка/добу 5000 т буряка/добу
– потужність привода 3 х 55 кВт 2
х 25 кВт
Габаритні розміри:
– діаметр 6300 мм 4700 мм
– висота, довжина 24100 мм 7000
мм
Вага 245000 кг 75000 кг
Корпус і транспортна система
Двошарова
(звичайна сталь і нержавіюча сталь)
Виробник Німеччина

5.

Багатоканальний мікропроцесорний контролер Modicon Premium –
контролер на якому побудована автоматична система регулювання
процесу дифузії

6.

Термоперетворювачі опору ДТС-105-5Ом –
вибрані в якості датчиків температури.

7.

Перетворювач, що вимірює pH Liquisys M CPM 223

8. Розрахунок капітальних витрат на придбання, транспортування та монтаж приладів і засобів автоматизації Кошторис капітальних витрат на си

Розрахунок капітальних витрат на
придбання, транспортування та монтаж
приладів і засобів автоматизації
Кошторис капітальних витрат на систему автоматизації
Витрати
Сума,грн.
Кошторисна вартість приладів
20570.00
Кошторисна вартість монтажних матеріалів
1115.00
Всього вартість приладів і монтажних
матеріалів
21685.00
Транспортні витрати 6%
1234.20
Заготівельно-складські витрати 8%
89.20
Витрати на монтаж та налагодження приладів
10%
2168.50
Всього капітальні витрати ( Вк )
25176.90

9. Розрахунок виробничої програми

Показники
Виробнича потужність
одиниці обладнання в
зміну (добу)
позначення
До
автоматизації
Після
автоматизації
19992
19992
Вп
Кількість одиниць
обладнання
m
1
1
Коефіцієнт використання
потужності
k
0,63
0,68
Кількість днів роботи
обладнання
Тднів
95
95
Кількість змін за добу
n зм
2
2
Тривалість зміни,год.
t зм
12
12
Тривалість роботи
обладнання,год.
Ф
2280
2280
Річний обсяг продукції
(одиниць)
N
45581760
45581760
год

10. Розрахунок експлуатаційних (поточних) витрат

Посада
Тарифний
розряд
Кількість
працівників,чол.
Тарифна ставка за
годину
Слюсар КВП і А
3
2
3.07
Слюсар КВП і А
5
2
5.49
Слюсар КВП і А
6
1
7.16
Всього
5

11. Витрати на електроенергію

Найменування приладів,
марка, тип
Кількість
Потужність на
Шт.
одиницю,кВт/год
Потужність,
всього, кВТ/год
Ремонтна напруга
1
0.1
0.1
Контроль напруги
1
0.007
0.007
Освітлення на щиті
1
0.016
0.016
Контролер
1
0.15
0.15
Живлення дискретних входів
1
0.03
0.03
Живлення дискретних виходів
1
0.03
0.03
ПНС-3
1
0.005
0.005
FCS-GL
1
0.015
0.015
CPM-223
1
0.0075
0.0075
Схема управління
1
0.35
0.35
Всього
0.7105

12. Склад експлуатаційних (поточних) витрат

Витрати на елементи
Познач
ення
До
автоматизації
Після
автоматизації
ФОП
29565.15
26893.90
В сз
11026.16
9999.15
Амортизаційні відрахування
А
16800.00
18056.54
Витрати на поточний ремонт
В пр
2240.00
2407.54
Витрати на силову і
технологічну енергію
ВЕ
В ст.п
6607.44
1266.79
Всього експлуатаційні (поточні)
витрати
Сх
66238.75
58623.92
Заробітна плата обслуговуючого
персоналу (основна і
додаткова)
Відрахування на соціальні
заходи
обл

13. Склад витрат

14. Показники економічної ефективності системи автоматизації

Показники
Позначення
Величина
Капітальні вкладення
Вк
25176.90
Поточні витрати за рік до
автоматизації
С¹х
66238.75
Поточні витрати за рік після
автоматизації
С²х
58623.92
Зміна поточних витрат
∆С
7614.83
Нормативний коефіцієнт
х
Ен
Економія на приведених витратах
∆С
Коефіцієнт абсолютної
економічної ефективності
Ер
Термін окупності капітальних
вкладень
Т ОК
п
0,16
3586.53

15. Висновок

В даній курсовій роботі на тему: «Розрахунок економічної
ефективності розробки автоматичних систем регулювання
процесу дифузії» виконано розрахункову роботу
економічної ефективності від впровадження приладів
автоматизації технологічного процесу дифузії цукру,
зроблено технічне обґрунтування впровадження приладів
автоматизації.
Розрахунки показали, що розрахунковий показник
економічної ефективності складає 0.3 що в порівнянні з
нормативними (Ен=0.16) більший термін окупності
капітальних вкладень складає 3.3 роки (Ток≤5 років) все це
доказує, що впровадження системи автоматизації
економічно доцільно та ефективно.

16. До Вашої уваги була представлена курсова робота по темі: «Розрахунок економічної ефективності розробки автоматичних систем регулювання п

До Вашої уваги була
представлена курсова робота
по темі:
«Розрахунок економічної
ефективності розробки
автоматичних систем
регулювання процесу дифузії»
Дякую за увагу!
English     Русский Правила