68.95K
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Складання усної розповіді про ластівку за фотоілюстраціями та запитаннями

1.

Українська мова
15січня
Класна робота
Тема уроку: Складання усної розповіді про ластівку за фотоілюстраціями та запитаннями.
Продовжимо вивчати числівники, вживати їх в нашій мові.
Робота над вправою 228(ст. 117)
1. Прочитайте текст .
Дайте відповіді
- Про кого ньому йдеться мова?
- Які цікаві факти ти дізнався (дізналась) про цю пташку?
- Спишіть перші два речення замінюючи цифри числівниками(словами)
- Скористайся підказкою: 500 - п'ятсот ; 600 – шістсот; …
Працюємо, пишемо старанно, спинку тримаємо рівно, не сутультесь.
2. Розгляньте малюнки на сторінці 117.
Виявляється поряд з нами живуть ластівки різних видів. У світі налічують 79 видів ластівок.
Найбільш відомі види: берегова, міська і сільська.
Перегляньте відео, як ластівка турбується про своїх пташенят:
https://www.youtube.com/watch?v=M719WX5SWlE

2.

Чи добре знаєте ви цю пташку?
прочитайте і дайте відповіді на запитання на ст117 (письмову відповідь на одне за вибором
питання).
Ластівки зустрічаються по всій Європі, західній і Середній Азії. Це вид ластівок з глибокої
давнини звик до людини і до його будинку. Прихильність її до людського дому зумовила їй
нашу любов, а в північних країнах привчили людей вважати приліт ластівки початком весни,
а відліт — початком сумовитої осені.
Підсумок:
- Що цікавого ви дізналися на уроці?
На цьому урок закінчено. Гарних вихідних!
English     Русский Правила