2.72M
Категория: ИсторияИстория

Vo víre revolúcií a nacionalizmu

1.

Vo víre revolúcií a nacionalizmu

2.

Viedenský kongres
= presadzovanie konzervativizmu, absolutizmu,
boj proti revolúciám, liberalizmu, republike,
národným právam, zjednoteniu krajín
= nespokojnosť so spoločenskými pomermi v krajinách
európske národy sa snažia:
odstrániť absolutizmus, zaviesť ústavu, republiku,
o národné uznanie, o zjednotenie, zrušiť poddanstvo

3.

nacionalizmus - prehnané vlastenectvo; ideológia na
základe presvedčenia o výnimočnosti či dokonca
nadradenosti vlastného národa
– smer politického a kultúrneho myslenia, ktorý vyzdvihuje
národ, jeho záujmy, históriu a jedinečnosť. ( 2 smery)
→ utláčaný národ – zdôrazňovanie rovnoprávnosti
národa s ostatnými
→ vládnuci národ – presviedča o svojej predurčenosti a
správnosti podmaňovania si iných
národov
(príslušnosť k stavu či náboženstvu končí, človek je členom
národa, do ktorého sa narodí alebo ktorého jazykom hovorí)
nacionálne tendencie silneli v Taliansku, Nemecku,
Poľsku, na Balkáne, Rakúskej monarchii

4.

revolúcia r. 1830
Francúzsko
proti absolutizmu kráľa Karola X.
barikády, útek kráľa
nový panovník Ľudovít Filip
rozšírenie revolúcie aj do iných krajín – potlačená

5.

Poľsko
- proti ruskej nadvláde – porazené úplne stratilo nezávislosť
Belgicko
- snaha odtrhnúť sa od Holandska
- samostatnosť Belgicka od r. 1830
- saskokoburský vojvoda ako kráľ Leopold
Balkán
- snahy národov vymaniť sa spod vplyvu Osmanskej ríše
- Grécko – úspešné od r. 1830 samostatnosť
- ostatné národy zostali pod nadvládou Turkov

6.

Udalosti belgickej revolúcie

7.

BELGICKO
odtrhnúť od
Holandska
samostatnosť
r.1830
ciele revolúcie:
odstrániť absolutizmus
zaviesť republiku
vydať ústavu
FRANCÚZSKO
zrušiť poddanstvo
zmena
zjednotenie
panovníka
Ľudovít Filip
národne uznanie
BALKÁN
vymaniť sa spod
nadvlády Turkov
GRÉCKO
nezávislosť r.1830
NEÚSPECH
Revolúcia
rok 1830
POĽSKO
osamostatniť
od Ruska
NEÚSPECH
English     Русский Правила