4.05M
Категория: МаркетингМаркетинг

Маркетингтiң негiзгi. Маркетинг - адамзат

1.

2.

50x50
1000000
500000
250000
125000
64000
32000
16000
8000
4000
2000
1000
500
300
200
100

3.

Маркетинг ... ұсынады.
А
тауардың көтермелеп
сатылуын
В
коммерциялық қызметті
Б
тауар айналымы және
үлестіру жүйелерін
Г
өндiрушi тауарының
нарықтағы жылжуын

4.

Маркетинг ... ұсынады.
А
тауардың көтермелеп
сатылуын
В
коммерциялық қызметті
Б
тауар айналымы және
үлестіру жүйелерін
Г
өндiрушi тауарының
нарықтағы жылжуын

5.

... маркетингтiң негiзгi
қызметтеріне жатады.
А
Б
В
Г
Тауарлар өндiрiсi
Нарықты кешендi зерттеу
Тауарлардың сапасын бақылау
Қызметтi лицензиялау

6.

... маркетингтiң негiзгi
қызметтеріне жатады.
А
Б
В
Г
Тауарлар өндiрiсi
Нарықты кешендi зерттеу
Тауарлардың сапасын бақылау
Қызметтi лицензиялау

7.

Маркетингтi ұйымдастыру ...
А
жарнама және тауар
өткiзудi ұйымдастыру.
В
маркетинг концепциясын
өңдеу.
Б
өндiрiстiк бөлiмдерді
ұйымдастыру.
Г
маркетингтік қызметтерді
басқаруға арналған құрылым.

8.

Маркетингтi ұйымдастыру ...
А
жарнама және тауар
өткiзудi ұйымдастыру.
Б
өндiрiстiк бөлiмдерді
ұйымдастыру.
В
маркетинг концепциясын
өңдеу.
Г
маркетингтік қызметтерді
басқаруға арналған
құрылым.

9.

Нарық - бұл …
А
Б
тауарлардың сатылуын
ұйымдастыру.
тауарлардың өндiрiсi.
В
Г
сатушылар мен сатып
алушылардың арасындағы
экономикалық
қатынастардың жиынтығы.
тауарларды сату.

10.

Нарық - бұл …
А
Б
тауарлардың сатылуын
ұйымдастыру.
тауарлардың өндiрiсi.
В
Г
сатушылар мен сатып
алушылардың
арасындағы
экономикалық
қатынастардың
жиынтығы.
тауарларды сату.

11.

Нарықтың негiзгi параметрлерiне ...
жатады.
А
сатушылардың (өндiрушiлер) саны, сатып
алушылардың (тұтынушылар) саны
Б
жарнама, паблисити, өткiзу, дербес сатуды
ынталандыру
В
Г
ұсыныс көлемi, сұраныс көлемi, баға, қорлар,
тауарлардың жылжу каналдары, нарықтың
құрылымы
сауда – тарату торабы, стратегиялық бөлiмшелер

12.

Нарықтың негiзгi параметрлерiне ...
жатады.
А
сатушылардың (өндiрушiлер) саны, сатып
алушылардың (тұтынушылар) саны
Б
жарнама, паблисити, өткiзу, дербес сатуды
ынталандыру
В
Г
ұсыныс көлемi, сұраныс көлемi, баға, қорлар,
тауарлардың жылжу каналдары, нарықтың
құрылымы
сауда – тарату торабы, стратегиялық бөлiмшелер

13.

Маркетингтiк кешенді өңдеуге ... жатады.
А
тауарларды дайындау, бағасын анықтау, тарату
әдiстерi мен өткiзуді ынталандыру
Б
фирманың стратегиялық жоспарларын және сату
каналдарын түзу
В
Г
нарықты сегменттеу, бизнес-жоспарды құрастыру
пайданы есептеу, маркетингтi ұйымдастыру

14.

Маркетингтiк кешенді өңдеуге ... жатады.
А
тауарларды дайындау, бағасын анықтау,
тарату әдiстерi мен өткiзуді ынталандыру
Б
фирманың стратегиялық жоспарларын және сату
каналдарын түзу
В
Г
нарықты сегменттеу, бизнес-жоспарды құрастыру
пайданы есептеу, маркетингтi ұйымдастыру

15.

Маркетингтік зерттеулердiң мақсаты …
болып табылады.
А
Б
В
Г
есеп беру құжаттарын зерттеу және маркетингтік
қызметтерді жақсарту бойынша стратегиялар жасау
өткiзу нарығындағы маркетингтік ахуалды талдау
сатылу каналдарындағы бәсекелестік стратегияның
қауіпсіздігін қамтамасыз ету
нарық туралы ақпараттар жинау, оның
параметрлерiн анықтау, фирманың мүмкiндiктерiн
бағалау және маркетинг стратегиясын өңдеу

16.

Маркетингтік зерттеулердiң мақсаты …
болып табылады.
А
Б
В
Г
есеп беру құжаттарын зерттеу және маркетингтік
қызметтерді жақсарту бойынша стратегиялар жасау
өткiзу нарығындағы маркетингтік ахуалды талдау
сатылу каналдарындағы бәсекелестік стратегияның
қауіпсіздігін қамтамасыз ету
нарық туралы ақпараттар жинау, оның
параметрлерiн анықтау, фирманың
мүмкiндiктерiн бағалау және маркетинг
стратегиясын өңдеу

17.

Маркетингтiң
ұйымдастырушылық
формаларына ... жатады.
А
Б
В
Г
сауда-экономикалық, қаржылық, жоспарлыэкономикалық
бәсекелестiк, сауда, әлеуметтiк-этикалық
нарыққа бағытталған, тауарларға бағдарланған,
функционалдық
акционерлiк қоғам, серiктестiктер

18.

Маркетингтiң
ұйымдастырушылық
формаларына ... жатады.
А
Б
В
Г
сауда-экономикалық, қаржылық, жоспарлыэкономикалық
бәсекелестiк, сауда, әлеуметтiк-этикалық
нарыққа бағытталған, тауарларға
бағдарланған, функционалдық
акционерлiк қоғам, серiктестiктер
English     Русский Правила