71.36K
Категория: ПсихологияПсихология

Қандай жағдайларда әкімшілік жауапкершілік туындайды?

1.

Қандай жағдайларда
әкімшілік жауапкершілік
туындайды?

2.

• Заңдардың талаптарына терiс көзқарас құқықтық
бұзушылықтардың көзi болып табылады.
• Құқық бұзушылық заңдарға немқұрайлы қарау, олардың
талаптарын орындамау, қоғамдық қатынастарды реттеуші ретінде
заңдардан толық бас тарту болып табылады.

3.

• Әкiмшiлiк құқық бұзушылық ұғымының мәнi мынадай
тұжырымға жасалады: ол мемлекеттiк немесе қоғамдық тәртiптi,
азаматтардың мүлкiн, құқықтары мен бостандықтарын
басқарудың белгiленген тәртiбiне нұқсан келтiретiн болады.
Қоғамға зиян келтiру және қауiптiлiк құқық бұзушылықтың
негiзгi ерекшелiктерi болып табылады, ол оны заңды мiнезқұлықтан ажыратады.

4.

• Бiздiң елiмiздiң жекелеген қызмет салаларында заңдылық пен
мемлекеттiк тәртiптi қамтамасыз етуге бағытталған әртүрлi
құқықтық мiндеттi ережелер бар. Оларға жол қозғалысы
ережелері, аң аулау ережелері, қоршаған орта, ескерткіштер мен
мәдениет қорғау.т.б

5.

• Мiндеттi ережелердiң елеулi ерекшелiгi бұл ережелердiң
әкiмшiлiк санкциялармен қорғалып, оларды бұзу әкiмшiлiк құқық
бұзушылық туралы әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заң
ретiнде сараланады, бұл әкiмшiлiк жауапкершiлiкке негiз болып
табылады.

6.

• Жеке тұлғаның құқыққа қарсы, кiнәсi бар ic- әрекетi немесе
әрекетсiздiгi не осы Кодексте әкiмшiлiк жауаптылық көзделген
заңды тұлғаның заңсыз әрекетi немесе әрекетсiздiгi әкiмшiлiк
құқық бұзушылық болып табылады.

7.

• Әкiмшiлiк құқық бұзушылық белгiлерiн оның құқықтық
құрамынан ажырату қажет. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық
белгiлерi болған кезде әкiмшiлiк айыптауды тартуды
болдырмайтын оның құрамының белгiлерi болмауы мүмкiн.

8.

• Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың анықтаушы белгiлерi мыналар болып
табылады:
• әрекет немесе әрекетсіздік түріндегі күшті ерік-құлық және саналы
мінез-құлық.
• Қоғамға қарсы іс-қимыл құқықтық нормаларда бекітілген қоғам мен
мемлекеттің мүдделеріне нұқсан келтіреді. Әкiмшiлiк құқық
бұзушылық қоғам мен мемлекет үшiн зиянды салдарларға әкеп
соғады.
• Кiнәлi адам жасаған әрекет абайсызда, яғни құқық бұзушының
кiнәсiнен болады.
• Жаза - егер оны жасау әкiмшiлiк құқық нормаларымен жауаптылықта
көзделсе, әкiмшiлiк құқық бұзушылық деп танылады.

9.

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық түрлерi
• Нәтижесінде қоғамға қауіпті зардаптар бар материалдық құқық
бұзушылықтар
• Нәтижесінде қоғамға қауіпті зардаптарға әкеп соқпайтын
формальды қылмыстар
• Азаматтардың құқықтарына нұқсан келтіретін құқық
бұзушылықтар
• Өзін-өзі қорғау бойынша құқық бұзушылықтар
• Қоршаған ортаны қорғау саласындағы құқық бұзушылықтар
• Қасақана құқық бұзушылықтар
• Абайсызда құқық бұзушылық

10.

• Әкiмшiлiк жауаптылыққа тартуға жататын жалғыз ғана әкiмшiлiк
құқық бұзушылық құрамының болуы

11.

• Құқық бұзушылық құрамы бойынша объект, объективті жағы,
субъективті көзінің және субъективті жағы ретіндегі тiгiн
элементтерiнiң төрт бiрлiгiн бiлдiредi.
• Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзiлiп жатқан
әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс-шаралардың нысанасы заңдармен реттелетiн және әкiмшiлiк жауаптылық шараларымен
қорғалатын қоғамдық қатынастар.
• Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың объективтi жағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамада тыйым салынған
әрекет немесе әрекетсiздiк.

12.

• Он алты жасқа толған жеке адам немесе заңды тұлға әкiмшiлiк
құқық бұзушылық субъектiсi болып табылады.
• Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың субъективтi жағы құқық
бұзушының жасалған әрекетке психикалық көзқарасын және
оның кейiнгi iс-әрекеттерiн көрсетедi.

13.

• Әкiмшiлiк жауаптылық деп әкiмшiлiк құқық бұзушылық
жасағаны үшiн заңдарда белгiленген мемлекеттiк мәжбүрлеу
шараларының жүйесiн түсiну керек.
• Әкiмшiлiк жауаптылық - заң мен сот органдарының арнайы
аталған органдары мен лауазымды адамдары кiнәлi адамға
қолданылатын әкiмшiлiк жазалар жүйесi.

14.

• Осылайша, біз әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік
жауапкершілік ұғымына қатысты мәселелерді қарастырдық және
мынадай қорытындыға келдік: әкімшілік теріс қылық, қылмыс
жасау кезінде қоғам үшін аса қауіпті емес. Олар әлеуметтік
тәртіптің әр түрлі жақтарына қол сұғуы мүмкін, соның
нәтижесінде әкімшілік теріс қылықтың әрбір түрінің өзіндік
ерекшеліктері мен белгілері болады.
• Адамның әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауы әкiмшiлiк
жауаптылық шараларын қолдану үшiн құқықтық негiз болып
табылады.
English     Русский Правила