Організація виробництва
Мета дисципліни
Завдання навчальної дисципліни:
В результаті вивчення курсу студент повинен знати:
Фахівець повинен вміти
Схема розташування обладнання за видами спеціалізації (на прикладі машинобудівної галузі)
Схема розташування обладнання за видами спеціалізації (на прикладі машинобудівної галузі)

Організація виробництва

1. Організація виробництва

2. Мета дисципліни

навчання студентів підприємництву як системи
інституціональних, економічних, організаційних
відносин,
передовим
формам
організації
підприємництва, ознайомлення з типологією
підприємницьких структур, а також формування
системи теоретичних знань, практичних вмінь і
компетенції
з
раціональної
організації
виробничих
процесів
задля
підвищення
ефективності розвитку підприємництва.

3. Завдання навчальної дисципліни:

формування навиків та вмінь з алгоритму створення підприємства,
аналізу підприємницького середовища, функцій підприємництва;
вивчення теорії та практики організації виробничих систем;
набуття навиків аналізу процесів, що відбуваються у виробництві;
закріплення умінь самостійного виконання техніко-економічних
розрахунків та обґрунтування параметрів раціональної організації
виробничих систем;
розвиток дослідницьких та організаторських здібностей у студентів у
процесі;
підготовки організаційних проектів у виробничій сфері та їх реалізації;
ознайомлення з міжнародним досвідом організації і управління
виробництвом різних галузей економіки.

4. В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

теоретико-методологічні засади організації підприємницької діяльності у
виробничій сфері;
сутність законів, закономірностей, принципів, організації і управління
виробничими системами і механізм їх реалізації;
методи та принципи організації виробничих процесів в часі і в просторі;
теоретичні основи організації підсистем виробництва: підсистема основного і
допоміжного виробництва, управлінської і побічної підсистем;
теоретичні основи організації і управління трудовими процесами на
підприємстві;
теоретичні основи і практичний досвід організації підготовки і обслуговування
виробництва, комерційної діяльності і розвитку виробництва;
організаційні форми, типи виробництва і підприємництва та умови їх
використання, шляхи модернізації організаційних систем;
методи і механізми планування виробничої діяльності;
основні принципи і методи управління виробничими процесами

5. Фахівець повинен вміти

аналізувати стан бізнес-середовища;
вільно володіти теоретичною базою проектування та організації
виробничих процесів;
володіти методиками розрахунку поелементних параметрів
виробничих процесів;
вирішувати завдання організації та функціонування виробничих
систем різного рівня на наукових принципах;
приймати організаційно-управлінські рішення та організовувати їх
планування;
вибирати ефективні та оптимальні варіанти застосування
організаційних форм виробництва і трудової діяльності на
виробництві;
проектувати нові та удосконалювати існуючі виробничі та управлінські
системи;
вибирати ефективні механізми організаційно-управлінської діяльності.

6. Схема розташування обладнання за видами спеціалізації (на прикладі машинобудівної галузі)

за технологічним принципом спеціалізації

7. Схема розташування обладнання за видами спеціалізації (на прикладі машинобудівної галузі)

за предметним принципом спеціалізації
English     Русский Правила