Вирощування озимої пшениці за біометодом
Місце в сівозміні
Внесення добрив
Внесення добрив
Обробіток грунту
Сівба озимої пшениці
Догляд за посівами
Збирання озимої пшениці

Вирощування озимої пшениці за біометодом

1. Вирощування озимої пшениці за біометодом

ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ
ПШЕНИЦІ ЗА БІОМЕТОДОМ

2.

Основною зерновою культурою в Україні є озима пшениця на яку
припадає майже 20% посівних площ. Озима пшениця забезпечує
близько 50% валового збору зерна в країні. Основні райони
вирощування цієї культури Лісостепова, степова та частково Полісся.
Озима пшениця є одним із найкращих попередників для багатьох
культур. Це зв’язано із раннім звільненням поля, низьким рівнем
забур’яненості, добрим запасом вологи та поживними речовинами.
Можливо якісне загортання післяжнивних решток.

3. Місце в сівозміні

Для посіву озимої пшениці вибирають кращі
попередники до яких належать чорний та
зайнятий пар, горох. Багаторічні та однорічні
трави, у зв’язку із значною зміною набору в
сівозміні в останні роки широко розповсюджений
посів по озимому ріпаку, сої, гречки. Непогані
результати посіву по кукурудзі на силос.

4. Внесення добрив

Вирощування озимої пшениці за інтенсивною
технологією вимагає внесення підвищених норм
органічних та мінеральних добрив. Органічні
добрива вносять потоковим чи потоково –
перевалочним способом під основний обробіток
грунту або попередню культуру.

5. Внесення добрив

Рідкі органічні добрива вносяться за
такими ж нормами як і тверді,
машинами МЖТ – 6, МЖТ–11

6. Обробіток грунту

Відомо, що існуючі технології вирощування с/г культу з
використанням плуга, мінеральних добрив і хімічних
засобів захисту рослин, спричинюють ерозію грунтів,
забруднення с/г продукції і навколишнього
середовища. Для мінімального обробітку під сівбу
озимої пшениці доцільно скористатися комбінованими
культиваторами типу КШН 3, КШН 5,6 або
комбінованими агрегатами АКШ 3,6, АКШ 5,6.

7. Сівба озимої пшениці

Озима пшениця висівається звичайним рядковим
способом із шириною міжряддя 15 см, при достатній
вологозабезпеченості може застосуватися
вузькорядний спосіб сівби із шириною міжряддя 7,5
см. Останнім часом отримало деяке розповсюдження
стрічкова схема сівби.

8.

Особливу увагу слід звернути на якість насіннєвого матеріалу, для
отримання високих врожаїв озимої пшениці висівати необхідно
високоякісне насіння із схожістю від 87 до 100%. Для підвищення
якості насіннєвого матеріалу застосовують протруювачі.
Фурлан 2г/1т
Ескорт біо ПМК-У 1л/1т
Гумат лайф форс 0,6л/1т гумат
Круізер 0,5л/1т проти ґрунтових шкідників

9.

Обробляють насіння за допомогою
протруювачі ВС – 10А, «Мобітокс – С»,
ПК – 30, або комплексів обладнання
для протруювання та інкрустації.

10. Догляд за посівами

Після сівби коткування ЗККШ – 10,
також можно зробити боронування в
поперек посіву БЗСС – 1,0

11.

Отримали дружні сходи до входу в зиму посіви були накриті біопрепаратами з меншою
кількістю хім. препаратів
Для обприскування
Гумат лайф форс 1л/1га
Ескорт біо ПМК-У1л/1га
По мерзло талому грунті проводимо підживлення селітрою з розрахунку 250кг/га
фізичної ваги
Розчин суспензій та емульсій для обприскування посівів готують за допомогою агрегатів
АПЖ – 12, СТК – 5, а також машини ЗЖВФ – 3,2.

12.

Усього по весняній вегетації було 4 обробки :
Обробіток№1(відновлення вегетації)
Фурлан 6г/1га
Інсектицид від попелиці ФАС Укравіт 0,1 – 0,15
л/га

13.

Обробіток №2(друге міжвузля ) і обробіток №3(вихід
у колос)
Ескорт біоПМК-У 2л/1га
Гумат лайф форс 1л/1га
Фурлан 6гр/1га
Гербіцид ГранСтар 0,15 – 0,25 л/га

14.

4.Остання обробка по колосу тут доцільно
використовувати фунгіцид та інсектицид
від трипсу ФАС Укравіт 0,1 – 0,15 л/га
Зерно темного кольору все виповнене
зерно якісне

15. Збирання озимої пшениці

Залежно від агрокліматичних умов, стану
хлібів та наявності техніки, спеціалісти
господарств вибирають, однофазнй тобто
пряме комбайнування, чи двофазний з
укладанням хлібів у валки і наступним
обмолотом.ання озимої пшениці
English     Русский Правила