270.43K
Категория: ОбразованиеОбразование

ІІІ тоқсан қорытындысы бойынша №13 мектепгимназия сыныптарының сапа көрсеткіші

1.

2.

ІІІ тоқсан қорытындысы бойынша №13 мектепгимназия сыныптарының сапа көрсеткіші.
2020-2021 оқу жылы.
60,00%
58,91%
55,04%
54,09%
50,63%
50,00%
57,50%
56,60%
51,95%
51,14%
46,67%
51,32%
51,28%
48,57%
44,44%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
52,86%

3.

Жалпы сапа
53,00%
52,86%
52,90%
52,80%
52,70%
52,60%
ІІ-тоқсан
ІІІ-тоқсан
52,50%
52,40%
52,30%
52,30%
52,20%
52,10%
52,00%
Сапа(+0,56%)

4.

IІ тоқсанмен салыстырғандағы сыныптар
сапасы
64,96%
63,98%
58,91%
54,09% 54,76%
50,63% 49,44% 51,14%
48,11%
2-(-6,5%)
3-(-9,89%)
4-(-4,13%)
5-(+1,7%)
56,60%
6-(+8,49%)

5.

ІI тоқсанмен салыстырғандағы сыныптар
сапасы
57,50%
51,95%
48,57% 50,00%
48,35% 46,67%
44,44%
43,59%
33,33%
7-(-1,68%)
8-(+8,36%)
9-(+15,24%)
33,33%
10-(+7,5%)
11-(+11,11%)

6.

IІ тоқсанмен салыстырғанда сапасы
төмендеген сыныптар
100,00%
90%
Қазақ т, әдебиет, ағылшын,
орыс.т
Аленова Гаухар
75%
80,00%
60,00%
ІІ-тоқсан
ІІІ-тоқсан
40,00%
20,00%
0,00%
2 а (-15%)
Матем, қазақ т, әдебиет, (орыс
т 33,5%) (ағылшын 20,8%)
Кубаева Оксана
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
62%
45%
ІІ-тоқсан
ІІІ-тоқсан
2 ғ (-17%)

7.

IІ тоқсанмен салыстырғанда сапасы
төмендеген сыныптар
85,00%
83%
Матем, ағылшын,
Ходжабергенова Ж
72%
80,00%
ІІ-тоқсан
ІІІ-тоқсан
75,00%
70,00%
60,00%
65,00%
3 а (-11%)
50,00%
58%
47%
40,00%
ІІ-тоқсан
ІІІ-тоқсан
30,00%
Жаратыл, орыс т
Джанкелова Жанар
20,00%
10,00%
0,00%
3 в(-11%)

8.

IІ тоқсанмен салыстырғанда сапасы
төмендеген сыныптар
60,00%
52%
40%
50,00%
40,00%
ІІ-тоқсан
ІІІ-тоқсан
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
3 ғ (-12%)
Қазақ т, әдебиет, жаратыл, орыс т,
ағылшын
Тилевгазиева Жадыра

9.

IІ тоқсанмен салыстырғанда сапасы
төмендеген сыныптар
50,00%
47,8%
33,3%
40,00%
ІІ-тоқсан
ІІІ-тоқсан
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
4 б (-14,5%)
Матем, орыс т, ағылшын
Казиева Қарлығаш

10.

Гимназия сыныптарының ІІІ тоқсан қорытындысы бойынша
үлгерім көрсеткіші.
2020-2021 оқу жылы.
100%
80,70%
77,27%
100%
61,54%
80,56%
72,97%
91,89%
2-сынып
3-сынып
4-сынып
5-сынып
6-сынып
7-сынып
8-сынып
9-сынып

11.

ІI тоқсанмен салыстырғандағы гимназия
сыныптарының сапасы
91,89%
81,97%
80,70%
2-(-1,27%)
83,72%
77,27%
3-(-6,45%)
72,97% 75,00%
61,90%
65,79%
61,54%
4-(-4,25%)
5-(+11,07%)
6-(+16,89%)

12.

IІ тоқсанмен салыстырғандағы гимназия
сыныптарының сапасы
100,00%
77,78%
80,56%
7-(+2,78%)
75,00%
8-(+25%)
100,00%
73,33%
9-(+26,67%)

13.

ІІ тоқсамен салыстырғанда
үздіктер саны
109
105
120
100
68
80
68
60
ІІ-тоқсан
ІІІ-тоқсан
40
20
0
Жалпы үздіктер
саны
-4
Гимназия
сыныптарының
үздіктер саны
English     Русский Правила