Засоби масової інформації
Види Засобів масової інформації:
Функція засобів масової інформації:
Засоби масової інформації, як засіб формування громадської думки
Інформаційний простір України
1.02M

Засоби масової інформації

1. Засоби масової інформації

ЗАСОБИ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ

2.

Засоби масової інформації - це періодичні друковані видання та
інші засоби поширення інформації, спрямовані на охоплення
необмеженого кола осіб з метою їх оперативного інформування
про події та явища у світі, окремій країні, певному регіоні, а
також на виконання певних соціальних функцій.

3. Види Засобів масової інформації:

ВИДИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ:
-преса (газети, журнали, книги)
-радіо
-телебачення
-інтернет-видання
-кінематограф
- звукозаписи і відеозаписи
-відеотекст
-телетекст
-рекламні щити і панелі
-домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні,
комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

4. Функція засобів масової інформації:

ФУНКЦІЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ:
1. Інформаційна
2. Освітня
3. Політичної соціалізації
4. Контролю за діяльністю
суб’єктів влади, їх критики
5. Мобілізаційна

5. Засоби масової інформації, як засіб формування громадської думки

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЯК
ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ
ДУМКИ
Цензура —
контроль держави, організації
чи групи людей над публічним
виявом думок
і творчості індивіда. Як
правило, проявляється у
придушенні вияву певних ідей,
торкання певних тем або
вживання певних слів. Як
привід до цензури часто
називається намагання
нібито
стабілізувати суспільство,
над яким уряд має контроль.

6. Інформаційний простір України

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР
УКРАЇНИ
English     Русский Правила