Мотиви застосування перекладацьких трансформацій
Перекладацькі трансформації – перебудови, за допомогою яких можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу. Трансфор
Мотиви використання перекладацьких трансформацій:
Л.К. Латишев вважає що всі прийоми перекладацьких трансформацій можуть бути вмотивовані трьома факторами:
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
955.61K
Категория: ПедагогикаПедагогика

Мотиви застосування перекладацьких трансформацій

1. Мотиви застосування перекладацьких трансформацій

Виконала студентка ЧДТУ
1 курсу факультету “Романо-германський переклад”
Гаркуша Вікторія

2. Перекладацькі трансформації – перебудови, за допомогою яких можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу. Трансфор

Перекладацькі трансформації – перебудови, за
допомогою яких можна здійснити перехід від
одиниць оригіналу до одиниць перекладу.
Трансформації, як відомо, є основою більшості
засобів перекладу. Вони полягають в зміні
формальних та семантичних характеристик
мовної одиниці. Перекладач може
використовувати трансформації при перекладі
різних текстів в тих випадках, коли відсутні
необхідні відповідники в мові перекладу, або
вони не можуть бути використаними в умовах
контексту.

3. Мотиви використання перекладацьких трансформацій:

1.Прагнення уникнути буквального перекладу.
Seine Rede vor dem
Bundestag
Його виступ в Бундестазі
(букв. Його виступ перед
Бундестагом)

4.

2. Прагнення використовувати вирази та
конструкції, які більш вживані в мові
перекладу.
Ministerien und andere zentrale
Staatsorgane.
Міністерства та відомства.

5.

3.Прагнення уникнути словотворчих
моделей, які не характерні для мови
перекладу. Тобто використовувати
вирази і конструкції найбільш
уживаніші в українській мові у певних
контекстах, ситуаціях, стилістичних
різновидах текстів.
Das schafft ein Mehr an
Vertrauen.
Це приводить до великої
довіри

6.

4.Прагнення уникнути неприродності,
неестетичності, нелогічності, неясності
деяких зворотів:
Die objektiv stärkste Kraft. Об’єктивно
найбільш впливова сила (букв.
Найсильніша сила).

7.

5.Прагнення донести до читача
найважливішу фонову інформацію або
зняти непотрібну.
Die Zeitung kommentiert eine Sendung des
Deutschlandfunks.
Газета коментує одну з передач радіостанції
«Дойчландфунк.

8. Л.К. Латишев вважає що всі прийоми перекладацьких трансформацій можуть бути вмотивовані трьома факторами:

1. Розходження в системах МО та МП.
2. Розходження норм МО та МП.
3. Неспівпадіння узусів, які існують в
середовищі носіїв МО та МП.

9. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

English     Русский Правила