Напівпровідники
Напівпровідники – проміжне місце між провідниками і діелектриками
Домішкова електропровідність напівпровідників
Домішкова електропровідність напівпровідників
Домішкова провідність
Електронно-дірковий перехід
Напівпровідниковий діод
Транзистор
Терморезистори
Фоторезистори (фотоопори)
Застосування напівпровідників
в квантовому генераторі – лазері
в мікропроцесорах
Інженери не можуть обходитися без напівпровідникових випрямлячів, перемикачів і підсилювачів
Дякую за увагу!
1.76M
Категория: ФизикаФизика

Напівпровідники

1. Напівпровідники

2. Напівпровідники – проміжне місце між провідниками і діелектриками


Питомий опір за нормальних
умов дещо більший ніж у
провідників.
Питомий опір зменшується при
зростанні температури.
Питомий опір зменшується при
зростанні освітленості.
Невеликий вміст домішок
значно збільшує провідність.

3. Домішкова електропровідність напівпровідників

Акцепторні
домішки
Зазвичай
домішками є
тривалентні
елементи
періодичної
системи.
► Для утворення
ковалентного
зв’язку
домішковий атом
“позичає”
електрон у атома
напівпровідника.
Домішки, які
Домішки, які
захоплюють
захоплюють
електрони
від сусідніх
електрони
від
атомів
і викликають
сусідніх
атомів і
появу
дірок,
викликають появу
називаються
дірок, називаються
акцепторними.
А
акцепторними.з А
напіпровідники
напіпровідники
такими
домішкамиз –
такими домішками
напівпровідниками
р-–
напівпровідниками
типу.
р-типу.

4. Домішкова електропровідність напівпровідників

Донорні
домішки
Домішками є
елементи
п’ятої групи
періодичної
системи.
Ці домішки
збільшують
концентраці
ю електронів
провідності.
У
напівпровіднику
створена
електронна
домішкова
провідність nтипу.

5. Домішкова провідність

Донорні
Акцепторні
P - типу
N - типу

6. Електронно-дірковий перехід

► електронно-дірковий
перехід ( p n переход), область напівпровідника,
в якій має місце просторова зміна
типа провідності (від електронної n
до діркової p )

7. Напівпровідниковий діод

► Напівпровіднико́ вий
діо́ д— це
напівпровідниковий прилад з одним
випрямним електричним переходом і
двома зовнішніми виводами.
► Германій,
кремній, селен

8. Транзистор

► Транзи́ стор—
напівпровідниковий
елемент електронної техніки, який
дозволяє керувати струмом, що протікає
через нього, за допомогою прикладеної
до додаткового електрода напруги.

9. Терморезистори

► Прилади,
дія яких грунтується на
використанні залежності опору
напівпровідників від температури,
дістали назву терморезисторів або
термісторів.
► Зміна опору при зростанні чи зменшені
температури

10. Фоторезистори (фотоопори)

Залежність опору напівпровідників
від освітлення застосовується у
фоторезисторах (фотоопорах)

11. Застосування напівпровідників

► Найбільш
важливі для техніки
напівпровідникові прилади - діоди,
транзистори, тиристори засновані на
використанні чудових матеріалів з
електронною або діркової провідністю.

12.

► Напівпровідникові
прилади можна
зустріти в звичайному радіоприймачі

13. в квантовому генераторі – лазері

14. в мікропроцесорах

15. Інженери не можуть обходитися без напівпровідникових випрямлячів, перемикачів і підсилювачів

16. Дякую за увагу!

English     Русский Правила