Тема: Характеристики відцентрових насосів.
Робочі характеристики насоса - графічне зображення залежності напору H= f (Q), потужності N= f (Q), коефіцієнта корисної дії  = f (Q) від подачі при
Регулювання подачі дроселюванням
Регулювання подачі зміною числа обертів валу насоса
Залежність головних параметрів від обертів насосу
46.00K

Характеристики відцентрових насосів

1. Тема: Характеристики відцентрових насосів.

• 1. Робочі та універсальні характеристики
відцентрових насосів.
• 2. Визначення робочої точки насосу.
Регулювання подачі насосу.
• 3. Кавітаційні характеристики насосів.

2. Робочі характеристики насоса - графічне зображення залежності напору H= f (Q), потужності N= f (Q), коефіцієнта корисної дії  = f (Q) від подачі при

Робочі характеристики насоса - графічне зображення
залежності напору H= f (Q), потужності N= f (Q),
коефіцієнта корисної дії = f (Q) від подачі при деякому
постійному числі обертів валу насоса.
H,
N,
H
n = const
N
Q

3.

Універсальні характеристики насоса - графічне
зображення залежності напору H= f (Q), потужності N= f
(Q), коефіцієнта корисної дії = f (Q) яки побудовані
для кількох значень числа обертів валу насоса з
постійним шагом (100-200 об/хв).
H,
N,
n1 n2
n3 N
n4
n1
n2
n
3
n4
n1
n2
H
n3
n4
Q

4. Регулювання подачі дроселюванням

Н
Регулювання подачі
дроселюванням
C
Q-H насоса
B
A
HB
HA

Q-H рукавной линии
QB
Q
QA

5. Регулювання подачі зміною числа обертів валу насоса

Q
Q-H насоса при n
Q-H насоса при n1
А
В
Q-H насоса при n2
Q-H рукавной линии
С
H

6. Залежність головних параметрів від обертів насосу

Q1 n1
Q2 n 2
n2
Q2 Q1
n1
2
n2
Н1 n1
Н 2 Н1
Н2 n2
n1
N1 n1
N2 n2
3
2
n2
N 2 N1
n1
3

7.

Завдання на самопідготовку:
• 1. А.Ф. Иванов. Часть 1. Пожарная
техника. С. 282-286.
• 2.
М.Д.
Безбородько
Пожарнотехническое вооружение. С. 207-209.
English     Русский Правила