1.69M
Категория: ФизикаФизика

Фізика

1.

ФІЗИКА
ФІЗИКА

2.

3.

Фізичні явища - зміни, що відбуваються в
природі

4.

Фізичні явища
O Механічні
O Електричні
O Магнітні
O Оптичні
O Теплові
O Атомні

5.

Механічні явища
O Рух літаків і транспортних засобів
O Рух Землі навколо Сонця і супутників
навколо Землі
O Гойдання маятника

6.

Електричні явища
O Електричний струм
O Притягуння і відштовхування
наелектризованих тіл

7.

Магнітні явища
O Вплив магнітів на залізо
O Вплив Землі на стрілку компаса
O Магнітні взаємодії струмів

8.

Оптичні явища
O Поширення світла в різних
середовищах
O Відбиття світла від дзеркал
O Світіння різних джерел

9.

Теплові явища
O Танення льоду
O Кипіння води
O Утворення снігу
O Дія електронагрівальних
приладів

10.

Атомні явища
O Вибухи атомних бомб
O Робота атомних реакторів
O Процеси, що відбуваються всередині
зірок

11.

Головне завдання фізики
O Відкрити закони, які пов'язують між собою різні
фізичні явища, що відбуваються в природі, знайти
причини і взаємозв’язок явищ

12.

Подумай!
O Якщо випустити з рук важкий предмет,
то…
O Якщо квіти не поливати,…
O Якщо блискавка промайнула, то…

13.

Фізичні терміни
OФізичне тіло
OМатерія

14.

Фізичні тіла – це предмети,
що оточують нас

15.

Матерія
O Речовина – це те із чого складаються
физичне тіло
O Поле – особливий вид матерії, який
виявляють за його дією

16.

Як вчені вивчають фізичні
явища?
O Спостереження
O Досліди

17.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Архімед
Герон
Арістотель
Птолемей

18.

ДОСЛІДИ
Блез Паскаль
Рене Декарт
Эванджеліста
Торрічеллі
Галілео
Галілей

19.

Фізичні явища –
це зміни, які
O ми можемо бачити
O відбуваються по бажанню людини
O відбуваються в природі

20.

Що із переліченого є фізичним тілом ?
O Зошит
O Повітря
O Папір
O Вода

21.

Яке із слів означає речовину?
O Крапля води
O Земля
O Залізо
O Айсберг

22.

Домашнє завдання.
O § 1 – 3, дати відповідь на запитання в
кінці параграфів
O Написати твір «Для чого потрібно
вивчати фізику»
English     Русский Правила