Тәрбие процесі
Тәрбие процесінің ерекшеліктері
Педагогикалық процесс ерекшеліктері
ТПҮ заңдылықтары және принциптері
Тәрбие принциптері
Тәрбие процесінің заңдылығы деп педагогикалық құбылыстар мен процестердің бір-бірімен объективті түрде байланысып жатуымен
1.57M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Тәрбие үдерісі – тұтас педагогикалық үдерістің құрамды бөлігі

1.

Тәрбие үдерісі – тұтас
педагогикалық үдерістің құрамды
бөлігі
Махаш Айжан ЖХМ-011

2.

Мазмұны
1.Тәрбие процесі
2.Тәрбие процесінің ерекшеліктері
3. ТПҮ заңдылықтары және принциптері

3.

Тәрбие - мақсатқа бағытталған тұлға бойында
көзқарастар мен сенімдер, қасиеттер мен
құндылықтар, мінез-құлық нормаларын қалыптастыру
процесі.
Тәрбие - мақсатты, арнайы ұйымдастырылған жанжақты үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру
процесі.

4. Тәрбие процесі

ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІ
• Тәрбие процесі-жеке адам мен балалар ұжымын әлеуметтік
тұрғыдан қалыптастыруда, оларды, өмірге дайындап, қоғамда өз
орнын таба білуге үйретіп, әрбір әрекетімен, қызметімен қоғамға
пайда келтіруде, өз жеке басына қанағаттанған сезіммен қарауға
тәрбиелеу.
• Тәрбие процесінің құрылысы өз ерекшеліктеріне байланысты
алдына айқын мақсаттар қойып, тәрбие мазмұның соған негіздеп,
оларды іс-жүзіне асыруда тәрбиенің формалары мен әдістәсілдерін, объективтік мүмкіндіктерін сонымен қатар ең соңында
жеткен жетістіктерідің қорытындысын белгілейді.
• Тәрбие процйесінің екі жақтылық функциясының мәні –педагогтің
белгілі мақсат пен жасаған педагогикалық ықпалы, табиғи түрде,
оқушының өмірі мен іс-әрекеттерінің үйлесуі қажет.

5. Тәрбие процесінің ерекшеліктері

ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Тәрбие процесі-жеке тұғаны қалыптастыруды
мақсатқа бағытталған үрдіс.
• Тәрбие процесі-тәрбиеші мен
тәрбиеленушінің тиімді өзара іс-әрекеті
(ынтықмастығы).
• Тәрбие процесінің көп факторларлығы
объективтік және субъективті.
• Тәрбие процесінің ұзақтылығы тікелей емес
тәрбие ықпалы кезеңінен нәтижеден алыстау
мен сипатталады.

6.

Тәрбие жұмысының формалары
Нәтижелері
баға
Өзін-өзі бағалау
Тәрбие процесінің
заңдылықтары
Тәрбие принциптері
мақсат
Тәрбие процесінің
Қарама-қайшылықтары
Практикалық
байланыс
ішкі
Жеке адам
сыртқы
Сана мінез-құлық

7. Педагогикалық процесс ерекшеліктері

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Белсенділік пен қатынастың бірлігі
Әртүлі функционалды мамандандыру
Субъектілердің өзара әрекеттері
Атрибутивтік қасиеті педагогикалық
прпоцестің

8. ТПҮ заңдылықтары және принциптері

ТПҮ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ ЖӘНЕ
ПРИНЦИПТЕРІ
Педагогикалық заңдар
Әлеуметтік
Екі жақтылық
сипат
Экономикалық
Оқушы-мұғалім
Ұжымды
дамыту
Мақсаттылық
Іс-әрекетті
ұйымдастыру
Жас
ерекшеліктерін
ескеру
Жекелей,
дербестікке
пікір алмасу

9. Тәрбие принциптері

ТӘРБИЕ ПРИНЦИПТЕРІ
Принциптері
Тәрбиенің
мақсаттылығы
Тәрбиеленушінің
Тұлғасына қойылатын
Талаптар мен құрметтің
бірлігі
Жас және жеке
Ерекшеліктеріне
байланысты
Тәрбиенің өмір мен
Тәжірибемен
байланысы
Тәрбиелік
ықпалдардың
тізбектестігі
жүйелігі
Ұжымда және ұжым
Арқылы тәрбиелеу
Үздіксіздігі мен
беріктігі
Ізгілік бағыттағы
принцип
Табиғатқа
сәйкестілік принцип

10. Тәрбие процесінің заңдылығы деп педагогикалық құбылыстар мен процестердің бір-бірімен объективті түрде байланысып жатуымен

ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІНІҢ ЗАҢДЫЛЫҒЫ ДЕП
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАР МЕН
ПРОЦЕСТЕРДІҢ БІР-БІРІМЕН ОБЪЕКТИВТІ ТҮРДЕ
БАЙЛАНЫСЫП ЖАТУЫМЕН СИПАТТАЛЫНАДЫ.
ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІНІҢ ЗАҢДЫЛЫҒЫ ҚОҒАМДЫҚ
ҚҰБЫЛЫС РЕТІНДЕ ТӘРБИЕ ЗАҢДЫЛЫҒЫ МЕН ЖЕКЕ
ТҰЛҒАНЫҢ ДАМУ ЗАҢДЫЛЫҒЫНА ТӘН. ӘРБІР ЖЕКЕ
АДАМНЫҢ ІС-ӘРЕКЕТІ МЕН ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ БАСҚА
АДАМДАРМЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ, ОНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК ӨМІРІН ҚҰРАЙДЫ. СОЛ СЕБЕПТЕН ІСӘРЕКЕТ ПЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС- ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІНІҢ
НЕГІЗІ, ҚОҒАМДЫҚ МӘНІ ЗОР АДАМГЕРШІЛІК
САПАЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРАТЫН ӨЗЕКТІ ТІРЕК.

11.

- Тәрбие процесінің қорытынды нәтижесі бүгінгі
өмір талабына сай болуы-тәрбие жұмысының
төртінші заңдылығы.
-Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеу бірлігін-тәрбие
процесінің бесінші заңдылығы.
-Тәрбие
процесінің мазмұндамасы қоғамдық
ортаның
объективтік
және
субъективтік
факторларымен
тығыз
байланыста
болатындығы

тәрбие
процесі
заңдылықтарының бірі болмақ.

12.

Пайдаланылған әдебиеттер
1. Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. –
Алматы “Дарын” 2004.
2. Комплексная программа воспитания в организациях
образования РК. Министерство образования и науки
Республики Казахстан. – Астана, 2000.
3. Қалиев С., Майгаранова Ш., Иманбаева С.Т., т.б.
Мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен
әдістемесі. – Алматы “РБК” 1999.
4. Қалиев С., Майгаранова Ш., т.б. Оқушылардың
тұлғалық қасиеттерін дамытудың педагогикалық
негіздері. Алматы. “Білім”. 2001.
5. Педагогика. Абай атындағы Ұлттық педагогикалық
университет. Дәрістер курсы. – Алматы, “Нұрлы әлем”.
2003.
English     Русский Правила