Жекелеген жас топтарыныњ жалпы халыќ санындаѓы ‰лесі, %
559.00K

Тақырыптық жинақтардың 16 сериясының

1.

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
2009 ЖЫЛҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ САНАҒЫНЫҢ
ПЫСЫҚТАЛҒАН ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ
Тақырыптық жинақтардың 16 сериясының
презентациясы
Астана 2011
1

2.

2009 жылғы халық санағының қорытындылары бойынша 2010 жылы
томнан тұратын (қазақ және орыс тілдерінде 40 том)
жариялымдар сериясы дайындалды.
20
16 тақырыптық
1. ҚР халқы (2 том);
2. ҚР ұлттық құрам, діни наным және тілдерді меңгеру;
3. Халықтың көші-қоны;
4. ҚР білім беру;
5. ҚР үй шаруашылықтары (2 том);
6. ҚР халқының жұмыспен қамтылуы (3 том);
7. ҚР халқының табысы және күнкөріс қаражатының көздері;
8. Неке және отбасы;
9. ҚР ерлер және әйелдер;
10. ҚР әйелдер;
11. Егде жастағы халық;
12. ҚР жастары;
13. ҚР балалары;
14. ҚР халықтың тұрғын үй сипаттамасы;
15. Қала портреті;
16. Ауыл портреті.
Жинақтар ҚР статистика агенттігінің сайтында «ҚР 2009 жылғы халық санағы»
айдарында төменгі адрес бойынша орналастырылған: www.stat.gov.kz
2

3.

Санақтар өткізілген жылдар бойынша халық саны
адам
18000000
16222324
14709508
16000000
16009597
14981281
13026274
14000000
12000000
10000000
9303801
8000000
6000000
4000000
2000000
0
1959 ж.
1970 ж.
Барлығы
1979 ж.
1989 ж.
қала
1999 ж.
2009 ж.
ауыл
3

4.

Жекелеген ұлттар санының өсу (кему) қарқыны,
%
140,0
126,0
123,2
120,0
106,8
95,2
100,0
84,7
82,0
80,0
60,9
60,0
50,5
40,0
20,0
0,0
Қазақтар
Орыстар
Өзбектер
Украиндықтар
Ұйғырлар
Татарлар
Немістер
Басқа ұлт
өкілдері
4

5.

1999 және 2009 жж. Халық санағы қорытындылары
бойынша халықтың жас құрылымы
1800000
1600000
1400000
1200000
800000
600000
400000
200000
70+
65-69
60-64
55-59
50-54
2009
45-49
40-44
35-39
30-34
1999
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
1-4
0
0
адам
1000000
5

6.

2009 ж. халық санағы бойынша халықтың жас-жыныстық
пирамидасы, адам
70+
60-64
жас тобы,жас
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
Ерлер
0
200000
400000
600000
800000
1000000
Әйелдер
6

7.

Санақаралық кезеңдегі халықтың жасжыныстық құрылымының өзгерісі
(1999-2009 жж.)
0-4 жас,15-59 жас (35-39 жас тобынан
басқа) пен 65 және одан үлкен жастағы
адамдар санының өсімі байқалды.
Халықтың келесі жас топтарында кему
байқалды: 5-9, 10-14, 35-39 және 60-64.
0-19 жас тобында ерлерді 1000 әйелге
шаққанда ерлердің үлесі басымдылық
көрсетсе, 20-24 жас - 65 жас және одан
үлкен жас топтарында әйелдер санының
басымдылығы байқалады.
7

8. Жекелеген жас топтарыныњ жалпы халыќ санындаѓы ‰лесі, %

Жекелеген жас топтарының жалпы халық
санындағы үлесі, %
1999
2009
0-14 жас
28,7
24,1
15-64 жас
64,7
68,9
65 жас және одан үлкен
6,8
7,1
60 жас және одан үлкен*
10,9
9,7
1999 жылғы халық санағымен салыстырғанда жекелеген жас
топтардың құрылымында жылжу байқалады: еңбек
жасындағы халықтың (халықаралық стандарттар бойынша
15-64 жас) және егде жастағы адамдардың үлесі көбейді,
алайда сонымен бірге, балалардың (0-14 жас) үлесі кеміді.
*ҚР егде жастағы халық құрамына 60 және одан үлкен
жастағы халықтың саны енгізілген, оның үлесі 1999 жылғы
халық санағының қорытындыларымен салыстырғанда 1,2
пайыздық пунктке азайған.
8

9.

Жекелеген жылдарда өткізілген халық санақтары
бойынша халықтың білім деңгейі
(15 және одан үлкен жастағы халық)
1000 адамға шаққанда
1959
1999
2009
Жоғары
19
128
198
Аяқталмаған жоғары
11
17
31
Арнаулы орта
49
224
250
Негізгі орта
63
366
335
Жалпы орта
242
180
133
Бастауыш
273
74
49
Санақаралық мерзімде (1999-2009 жж.) халықтың білім деңгейі анағұрлым
көтерілді, бұл әсіресе жоғары, аяқталмаған жоғары және арнаулы орта
білімі бар халық бойынша байқалады. Негізгі орта, жалпы орта және
бастауыш білімі бар халықтың үлесі кеміді.
5 мыңнан артық адам ғылым докторы болса, 17,5 мың адам – ғылым
кандидаты және 1,7 мың адам –PhD докторы.
50 мыңнан аса адамның 2 және одан көп жоғары білімі бар, олардың 23,8
мыңы – ерлер, ал 27,5 мыңы – әйелдер.
9

10.

Халықтың сауаттылық деңгейі, %
(15 және одан үлкен жастағы халық)
Екі жыныс
Ерлер
Әйелдер
1999ж.
99,5
99,8
99,3
2009ж.
99,7
99,8
99,7
Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейі, %
Мәтінді теру және
редакциялауды
меңгерген
адам
Барлық халық
Ерлер
Әйелдер
%
Электронды пошта
мен Интернетті
меңгерген
адам
%
Басқа
бағдарламаларды
меңгерген
адам
%
4126991
33,9
2493122
20,5
2207635
18,2
1881676
32,8
1159782
20,2
1025816
17,9
2245315
35,0
1333340
20,8
1181819
18,4
10

11.

Халықтың некелік жағдайы
адам
Ерлер
1999
Әйелдер
2009
1999
2009
Барлығы
5031853
5737197
5661812
6419508
Некеде ешқашан тұрмағандар
1528771
2118604
1221156
1807218
3137956
3275270
3146355
3347953
Жесірлер
145445
145137
831512
812608
Ажырасқандар
219602
198186
462684
451729
Некеде тұратынтар
Пайызбен
Ерлер
1999
Барлығы
Әйелдер
2009
1999
2009
100,0
100,0
100,0
100,0
Некеде ешқашан тұрмағандар
30,4
36,9
21,6
28,2
Некеде тұратынтар
62,4
57,1
55,6
52,2
Жесірлер
2,9
2,5
14,7
12,6
Ажырасқандар
4,4
3,5
8,2
7,0
11

12.

Отбасылардың саны және орташа көлемі
Отбасылардың саны,
бірлік
Отбасылардың
орташа көлемі,
адам
1999
2009
1999
2009
Барлығы
3532167
4022388
4,0
3,5
Қала
2158972
2233496
3,6
3,2
Ауыл
1373195
1788892
4,6
3,8
Мемлекетте отбасының саны 13,8% ұлғайды, соның ішінде 1999
жылғы Халық санағына қарағанда қалалық отбасылар 3,4%,
ауылдық отбасылар 30,3% көбейді. Алайда отбасылардың
орташа көлемі қалалық, сондай-ақ ауылдық жерлерде (!)
төмендеуге бет алды. Отбасының орташа көлемі 2009 жылдың
Халық санағы бойынша 3,5 адамды құрады.
12

13.

Мүшелерінің санына байланысты
отбасылардың құрылымы, %
6 адам
5,6%
5 адам
11,7%
4 адам
22,9%
7 адам
1,9%
8 адам
0,6%
9 адам
0,2%
10 адам
0,2%
2 адам
30,1%
3 адам
26,7%
2 адамнан тұратын отбасылар жиі кездеседі (30,1%), 3 адамнан
(26,7%), 4 адамнан (22,2%). 5 адамнан тұратын отбасылар тек 11,7%
құрайды, 6 адамнан 5,6% , 7 адамнан 1,9%. 8-10+ адамнан тұратын
отбасылардың үлесі өте төмен және олар тек 0,2% құрайды.
13

14.

Санақаралық кезеңдегі халық көші-қоны (1999-2009жж.)
Олардың ішінде тұрақты мекен-жайда үздіксіз тұратындар:
Барлық
халық
1999 - 2009 жж. аралығында келгендер
туғаннан
туғаннан
емес
Барлы
ғы
Қазақ
станнан
ТМД
елдерінен
Басқа
елдер
ден
адам
Барлығы
16009597
10033419
5976178
3031895
2381233
542781
107881
Қазақтар
10096763
6323012
3773751
2347184
1866627
391269
89288
пайыз
БАРЛЫҒЫ
100
62,7
37,3
18,9
14,9
3,4
0,7
Қазақтар
100
62,6
37,4
23,2
18,5
3,9
0,9
ТМД елдерінен 1999-2009 жж. санақаралық кезеңде келген халықтың 58,8%
Өзбекстанның, 20,6% Ресейдің, 10,7% Түркменстанның және 5,4%
Қырғыз Республикасының мигранттарына тиесілі.
Басқа елдерден келген мигранттардың арасындағы Қытайдың үлесі 52,6%,
Моңғолияның үлесі - 24%.
14

15.

ҚРда туғанынан емес тұратын халықтың құрамы,
тұру ұзақтылығы бойынша, %
11+
46,2%
10 ж ыл
3,1%
9 ж ыл
4,5%
8 ж ыл
5,2%
7 ж ыл
3,6%
6 ж ыл 5 ж ыл 4 ж ыл
3,6%
4,5%
4,2%
1 ж ылға дейін
7,1%
1 ж ыл
6,8%
2 ж ыл
5,9%
3 ж ыл
5,3%
15

16.

Жұмыспен қамтылған халықтың жас құрылымы, %
25,0
21,3
22,5
21,1
20,0
20,5
19,5
20,0
17,0
14,3
15,0
15,4
14,7
15,1
12,4
11,7
9,2
10,0
6,8
4,5
2,9
3,3
5,0
1,2
2,9
0,8
0,2
0,2
0,0
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
1999
40-44
45-49 2009
50-54
55-59
60-64
65-72
0,0
73+
ҚР жұмыспен қамтылған халықтың саны 6599,5 мың адамды құрап, өткен
(1999ж) санақпен салыстырғанда 1,6 есеге өсті. Жұмыспен қамтылған
халықтың ең жоғары үлесі 20-49 жас тобында және сонымен қатар алдыңғы
санақпен салыстырғанда олардың
олардың үлесі едәуір өскен, яғни
16
жұмыспен қамтылған халық құрылымында жасару байқалады.

17.

Экономика салаларыбойынша жұмыспен қамтылған
халықтың құрылымы,%
өзге қызмет көрсету;
10,9
басқа; 1,1
ауыл шаруашылығы;
17,9
коммуналдық
қызмет көрсету;
3,8
өнеркәсіп;
11,5
сауда; 12,9
мемлекеттік басқару;
6,5
қаржы қызметі;
құрылыс;
8,9
3,1
көлік және байланыс;
8,1
білім, денсаулық
сақтау; 15,4
17

18.

Жұмыспен қамтылған халықтың жұмысқа жету тәсілі, %
Барлығы
Ерлер
Әйелдер
Жаяу
40,9
35,6
47,3
Қоғамдық көлікпен
39,2
36,8
42,1
Темір жол көлігімен
0,8
1,2
0,4
Жеке көлікпен
13,9
20,4
6,0
Басқа тәсілмен
5,2
6,0
4,1
Гендерлік аспектіде жұмыспен қамтылған халықтың жұмысқа жету
тәсілінде айырмашылық бар: жұмысқа жаяу немесе қоғамдық көлікпен
жететін халықта әйелдер үлесі еркектерге қарағанда жоғары. Ал жеке
көлікпен жететіндердің санында еркектердің үлесі әйелдермен
салыстырғанда 3 есе артық.
Қалалық жне ауылдық жерлерде тұратын халықтың және жалдамалы
жұмысшылар мен өз бетінше жұмыс істеушілердің арасында жұмысқа
жету тәсілінде айырмашылық бар.
18

19.

Ай сайынғы алатын табыс көлемі бойынша халық
құрылымы,%
(қаражат градациясы ө теңгемен)
15000 - 25000
22,8%
25000 - 35000
21,9%
5000 - 15000
18,8%
35000 – 50000
18,9%
5000 кем
6,7%
1 млн.+
0,0%
100000 –
1 млн.
1,2%
50000 – 100000
9,7%
19

20.

Үй шаруашылықтары
барлығы
қалалық
1999
2009
1999
4160216
4391759
2679954
594037
639890
Нуклеарлық
2563923
Кеңейтілген
Барлығы
1 адамнан тұратын
үй шаруашылықтары
Құрамалы
ауылдық
2009
1999
2009
2712767
1480262
1678992
490604
502022
103433
137868
2321978
1624698
1402169
939225
919809
940693
1311265
515259
714763
425434
596502
61563
118626
49393
93813
12170
24813
Үй шаруашылықтарының орташа қөлемі
барлығы
1999
қалалық
2009
1999
ауылдық
2009
1999
2009
Барлығы
3,6
3,6
3,1
3,2
4,4
4,4
Нуклеарлық
3,5
3,5
3,2
3,2
4
3,9
Кеңейтілген
5,2
5,2
4,7
4,6
5,9
5,9
Құрамалы
3,9
3,9
3,7
3,7
4,6
4,5
20

21.

18 жасқа дейінгі халықтың 72,3% ата-анасының
екеуімен бірге, 15,1% - жалғыз анасымен, 6,4%
- жалғыз әкесімен, ал 6,2% - ата-аналарынсыз
үй шаруашылықтарында тұрады.
1208,6 мың үй шаруашылықтары құрамында 60
және одан үлкен жастағы тұлғалар бар, ал
394,8 мың үй шаруашылықтары тек қана 60 және
одан үлкен жастағы тұлғалардан тұрады. Бұл үй
шаруашылықтарында 545 мыңнан астам адам
тұрады, оның 191,5 мыңы - ерлер, ал 353,6
мыңы - әйелдер.
21

22.

Үй шаруашылықтарының тұрғын үй
сипаттамалары
1999
Барлық үй шаруашылықтары
2009
100
100
43,2
41,8
0,2
1,3
52,0
51,6
Жалпыға ортақ коммуналдық пәтерде
0,3
0,3
Пәтердегі, жатақханадағы бөлме
2,2
1,7
Саяжайдағы үй
0,0
1,1
қауымдық тұруға арналған жайда
0,0
0,1
басқа тұрғын үйде
0,1
0,0
тұрақты тұрғын үйі жоқ
0,1
0,1
одан тұрады:
Жеке үйде
Жеке үйдің бөлігінде
Жеке пәтерде
22

23.

Үй шаруашылықтары тұратын тұрғын үйжайларының көлемі және түрі бойынша
одан тұрады:
Барлық
үй
шаруашы
жеке үй
жеке үйдің
бөлігі
1960 дейін
12,3
18,1
17,1
1960-1970
24,3
25,8
1971-1980
21,5
1981-1990
жалпыға
ортақ
коммун
налдық
пәтер
пәтердегі,
жатақхана
дағы
бөлме
саяжай
дағы
үй
7,9
50,3
6,8
2,4
24,3
24,1
33,4
22,5
8,1
15,6
16,4
26,6
0,0
33
18,5
21,3
14,3
13,7
27,7
0,0
20,4
20,6
1991-2000
9,4
11,6
12,2
7,8
0,0
4,8
18,7
2001-2005
4,3
7,2
8,5
1,7
0,0
4,2
15,1
2006-2008
4,2
6,1
5,6
2,6
0,0
3,2
14,3
2009
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
үй-жайларды
салу кезеңі
жеке
пәтер
23

24.

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!
24
English     Русский Правила