Uniunea Europeană: 500 de milioane de locuitori – 28 de ţări
Simbolurile UE
24 de limbi oficiale
Extinderea: de la şase la 28 de ţări
Marea extindere: Unirea dintre Est și Vest
Țări candidate și potențial candidate
Tratatele – baza cooperării democratice fondate pe principii de drept
Carta drepturilor fundamentale a UE
Populația UE în raport cu populația globului
Suprafața UE în raport cu suprafața globului
Cât de bogată este UE în comparaţie cu restul lumii?
Suprafaţa statelor UE
Populaţia statelor UE
PIB pe cap de locuitor: distribuirea bogăţiei
Economia europeană: mai puternici împreună
Zece priorități pentru Europa
Un plan de investiții pentru Europa
Uniunea bancară: bănci sigure și fiabile
Cum îşi cheltuieşte UE banii?
Schimbările climatice – o provocare globală
Surse de energie într-o lume în schimbare
Cercetare - investind în societatea cunoaşterii
Solidaritatea pusă în practică: politica de coeziune
Euro – o monedă unică pentru cetăţenii europeni
Stoparea inflaţiei
Piaţa unică: libertatea de a alege
Libera circulaţie
Costuri mai mici de telefonie mobilă în străinătate
Studii în străinătate
Ameliorarea sănătăţii şi protecţia mediului
Un spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei
UE promovează pacea şi prosperitatea
UE – o putere comercială importantă
UE este cel mai mare furnizor de ajutor pentru dezvoltare din lume
Protecția drepturilor consumatorilor
Egalitate de gen
Trei actori cheie
Instituţiile UE
Cum se elaborează legislaţia UE
Parlamentul European – vocea cetăţenilor
Grupuri politice în Parlamentul European
Consiliul de Miniștri – cum se votează
Summitul Consiliului European
Ombudsmanul European
Contactul cu UE
6.90M
Категории: ЭкономикаЭкономика ПолитикаПолитика

Uniunea Europeană

1. Uniunea Europeană: 500 de milioane de locuitori – 28 de ţări

Statele membre ale Uniunii
Europene
Țări candidate și potențial
candidate

2.

Fondatorii
Idei noi pentru o pace şi o prosperitate de durată…
Alcide De Gasperi
Konrad Adenauer
Winston Churchill
Robert Schuman
Jean Monnet

3. Simbolurile UE

Deviza:
Uniţi în diversitate
Euro
Imnul european
Drapelul european
Ziua Europei, 9 mai

4. 24 de limbi oficiale

Български
English
latviešu valoda
português
Čeština
español
lietuvių kalba
Română
dansk
français
magyar
slovenčina
Deutsch
Gaeilge
Malti
slovenščina
eesti keel
hrvatski
Nederlands
suomi
Ελληνικά
Italiano
polski
svenska

5. Extinderea: de la şase la 28 de ţări

6. Marea extindere: Unirea dintre Est și Vest

1989
1992
Cade Zidul Berlinului – sfârşitul
comunismului UE începe să acorde ajutor
economic: programul Phare
Se stabilesc criteriile de aderare:
• democraţie şi stat de drept
• economie de piaţă funcţională
• capacitatea de a aplica legislaţia UE
1998
Încep negocierile oficiale în vederea extinderii
2002
Reuniunea la nivel înalt de la Copenhaga
hotărăște aderarea a 10 noi țări
2004
Zece noi state membre ale UE: Cipru,
Estonia, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, Republica Cehă, Slovacia,
Slovenia, Ungaria
2007
Bulgaria şi România aderă la Uniune
2013
Croația aderă la 1 iulie

7. Țări candidate și potențial candidate

Bogăţie
Suprafaţă
Populaţie
(milioane)
(produs intern brut pe cap
de locuitor)
Bosnia şi Herţegovina
51
3,8
7 600
Muntenegru
14
0,6
10 900
11
1,8
:
Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei
25
2,1
9 100
Albania
28
2,9
7 500
Serbia
77
7,2
9 100
Turcia
783
76,7
13 800
4 272
507,4
25 700
Țara
Kosovo în temeiul Rezoluţiei
nr. 1244 a Consiliului de
Securitate al ONU
Toate cele 28 de ţări ale
UE
(mii km²)

8. Tratatele – baza cooperării democratice fondate pe principii de drept

1952
Comunitatea Europeană a Cărbunelui și
Oțelului
1958
Tratatele de la Roma:
• Comunitatea Economică Europeană
• Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
(EURATOM)
1987
Actul Unic European: piaţa unică
1993
Tratatul privind Uniunea Europeană –
Maastricht
1999
Tratatul de la Amsterdam
2003
Tratatul de la Nisa
2009
Tratatul de la Lisabona

9. Carta drepturilor fundamentale a UE

Obligatorie pentru toate activităţile UE
54 de articole grupate sub 6 titluri:
Demnitatea
Libertăţile
Egalitatea
Solidaritatea
Drepturile cetăţenilor
Justiţia

10. Populația UE în raport cu populația globului

Populaţia în milioane (2015)

11. Suprafața UE în raport cu suprafața globului

Suprafaţa (x 1000 km²)
17098
9831
9600
4272
3287
378
UE
China
India
Japonia
Rusia
SUA

12. Cât de bogată este UE în comparaţie cu restul lumii?

Dimensiunea economiei: produsul
intern brut în anul 2013, exprimat
în trilioane de euro
Bogăţia pe cap de locuitor:
produsul intern brut
pe cap de locuitor (2013)

13. Suprafaţa statelor UE

132
20
Slovenia
2,6
0,3
Luxemburg
Malta
9
31
Belgia
Cipru
42
65
Letonia
Olanda
65
Lituania
43
70
Irlanda
Danemarca
79
Republica Cehă
45
84
Austria
Estonia
88
Croația
49
92
Portugalia
Slovacia
93
Ungaria
Bulgaria
111
238
România
Grecia
249
302
Italia
Regatul Unit
313
338
357
Polonia
Finlanda
Germania
Suedia
Spania
Franţa
439
506
633
Suprafaţa statelor UE
Suprafaţa (x 1000 km²)

14. Populaţia statelor UE

Populaţia în milioane de locuitori (2015)
508 milioane în total

15. PIB pe cap de locuitor: distribuirea bogăţiei

PIB pe cap de locuitor (2014)
Indice unde media ţărilor UE-28 este 100

16. Economia europeană: mai puternici împreună

2008: Criza financiară mondială a debutat în Statele Unite.
Reacție coordonată din partea liderilor europeni:
• Angajament față de susținerea monedei euro și asigurarea
stabilității financiare
• Noi instrumente de gestionare a crizelor și modificări legislative:
Mecanismul european de stabilitate: un fond care acordă sprijin țărilor
aflate în situații economice extrem de dificile.
O nouă legislație privind stabilitatea bancară.
Uniunea bancară: Supravegherea bancară la nivelul UE și un mecanism
de închidere a băncilor falimentare
O mai bună guvernanță economică:
Semestrul european: procedură anuală de coordonare a bugetelor publice
Euro+ pact, „tratatul privind pactul bugetar”: angajamente reciproce
pentru asigurarea solidității finanțelor publice

17. Zece priorități pentru Europa

În anul 2015, Președintele Comisiei Europene, JeanClaude Juncker, va viza următoarele:
1. Planul de investiții: un stimul nou pentru locuri de
muncă, creștere și investiții.
2. O piață digitală unică conectată
3. O uniune energetică puternică cu o politică orientată
către viitor în domeniul schimbărilor climatice
4. O piață internă mai consolidată și mai echitabilă, cu
sectoare economice puternice
5. O uniune economică și monetară mai consolidată și mai
echitabilă
6. Un acord corect și echilibrat de comerț liber cu Statele
Unite
7. O zonă de justiție și drepturi fundamentale bazată pe
încredere reciprocă
8. O nouă politică în domeniul migrației
9. Europa ca actor global puternic
10. O Uniune Europeană a schimbărilor democratice

18. Un plan de investiții pentru Europa

Fondul european pentru investiții strategice
•2015: Economia europeană începe să se redreseze în urma crizei, însă nivelul
investițiilor se menține scăzut. Investitorii dispun de finanțe, însă nivelul de
încredere nu este ridicat.
•Un nou fond UE începând de la jumătatea anului 2015
•Fondul va dispune în prima fază de 21 de miliarde de euro din surse UE
•Investițiile vor fi direcționate către proiecte viabile de afaceri, în sectoare
precum infrastructura digitală și energetică, transporturi, întreprinderi mici,
proiecte ecologice și inovare
•Efect multiplicator: fondurile publice vor impulsiona investitorii privați, aceștia
urmând să investească până la 315 miliarde de euro
•Ar putea genera 1,3 milioane de noi locuri de muncă în trei ani

19. Uniunea bancară: bănci sigure și fiabile

Reacția UE în fața crizei financiare:
• Set de reglementări:
O nouă legislație care asigură că băncile dispun de un
capital adecvat și de un control mai bun al riscurilor
• Supraveghere:
Banca Centrală Europeană supraveghează cele +/- 130 de
bănci importante.
Instituțiile naționale de supraveghere bancară colaborează
îndeaproape.
• Rezoluție:
Un comitet unic de rezoluție la nivel european poate
decide închiderea băncilor aflate în faliment
Acest comitet este sprijinit de un fond la care contribuie
chiar băncile respective, protejând astfel contribuabilii
de o posibilă notă de plată care ar urma să le revină.

20. Cum îşi cheltuieşte UE banii?

Bugetul UE în 2015: 145,3 miliarde de euro
= 1,02 % din venitul naţional brut
Europa în lume:
inclusiv ajutorul pentru dezvoltare
6%
Securitate şi cetăţenie, justiţie
2%
Creştere durabilă –
resurse naturale:
agricultură, mediu
40 %
Altele, administraţie
6%
Creştere inteligentă şi favorabilă
incluziunii: locuri de muncă,
competitivitate, dezvoltare regional
46 %

21. Schimbările climatice – o provocare globală

Pentru a stopa încălzirea globală, liderii UE au decis în 2014:
• reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră cu 40 % până în anul 2030 în
raport cu anul 1990
• să crească până la 27 % aportul
surselor regenerabile de energie,
până în 2030 (energie eoliană, solară,
hidroelectrică, biomasă)
• creșterea eficienței energetice cu
27 % până în anul 2030

22. Surse de energie într-o lume în schimbare

Combustibil utilizat în
UE (2013)
Procent de combustibil importat
din afara UE (2013)
87%
84%
65%
53%
44%
2%
Cărbune
Petrol
Gaz
Resurse
nucleare
(uraniu)
Resurse
regenerabile
Toate
tipurile

23. Cercetare - investind în societatea cunoaşterii

Cheltuielile în domeniul cercetării şi dezvoltării în 2012 (% din PIB)
3,3%
3,0%
2,7%
2,1%
1,8%
UE
Obiectivul UE
2020
China
Japonia
SUA

24. Solidaritatea pusă în practică: politica de coeziune

2014-2020: 352 miliarde de euro investiți în infrastructură,
antreprenoriat, mediu și instruirea lucrătorilor spre beneficiul
regiunilor și cetățenilor cu mijloace financiare mai reduse
Fondul regional
Fondul social
Fondul de coezuine
Regiuni mai puțin dezvoltate: PIB pe
cap de locuitor sub 75 % din media UE
Regiuni de tranziție: PIB pe cap de
locuitor între 75 % și 90 % din media
UE
Regiuni mai dezvoltate: PIB pe cap de
locuitor peste 90 % din media UE

25. Euro – o monedă unică pentru cetăţenii europeni

De ce euro?
•Fără risc de fluctuație și costuri de schimb
valutar
•Mai multe opțiuni și prețuri stabile pentru
consumatori
•Cooperare economică mai strânsă între țările
UE
Moneda euro poate fi
folosită în toate ţările care
au adoptat-o.
• Design-ul monedelor: un simbol comun,
alături de unul naţional
• Design-ul bancnotelor: fără simbol
naţional
Ţările UE care au adoptat moneda euro
Ţările UE în care nu se foloseşte moneda euro

26. Stoparea inflaţiei

Inflația anuală medie în cele 18 țări ale UE care folosesc euro (2013)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
Stoparea inflaţiei
Uniunea Economică şi Monetară: preţuri stabile
16
14
12
10
8
6
4
2
0

27. Piaţa unică: libertatea de a alege

Patru libertăţi de circulaţie:
bunuri
servicii
personae
capital
Piaţa unică a condus la:
reduceri semnificative ale prețurilor multor
produse și servicii, inclusiv ale tarifelor
pentru transportul aerian și pentru
convorbirile telefonice
mai multe opțiuni pentru consumatori
2,8 milioane de locuri de muncă noi

28. Libera circulaţie

Ce înseamnă „Schengen”?
Suprimarea controalelor la frontierele dintre
majoritatea statelor membre
Controale mai stricte la frontierele externe
ale UE
Consolidarea cooperării între serviciile de
poliţie
Achiziționarea și trecerea graniței cu orice
bunuri de uz personal dintr-o țară UE în alta

29. Costuri mai mici de telefonie mobilă în străinătate

UE a redus costurile apelurilor telefonice, a mesajelor text și a serviciului
de comunicare de date în roaming cu peste 80 % începând din anul 2007
Eurocent,
fără TVA
300
Descărcarea de date în altă țară
250
200
150
Apel din altă țară (pe minut)
100
50
Trimiterea unui SMS din altă țară
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

30. Studii în străinătate

Erasmus+
Anual, peste 400 000 de tineri
studiază sau urmează un program
de dezvoltare personală în alte
țări europene cu sprijinul
programului Erasmus+ pentru
educație, formare, tineret și sport
al UE.

31. Ameliorarea sănătăţii şi protecţia mediului

Poluarea nu cunoaşte frontiere – trebuie să acţionăm împreună
Măsurile UE au contribuit la înfăptuirea:
o apă de îmbăiere mai curată
mai puţine ploi acide
benzină fără plumb
reciclare sigură şi uşoară a aparaturii
electronice uzate
reguli stricte privind siguranţa alimentară,
de la fermă la consummator
o agricultură mai biologică şi de mai bună
calitate
avertismente mai eficiente cu privire la
nocivitatea tutunului
un regulament privind înregistrarea şi
controlul substanţelor chimice(REACH)

32. Un spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei


Cartei drepturilor fundamentale a UE
Acţiuni comune împotriva
terorismului
Cooperării dintre poliție și autoritățile
judiciare din diferite țări ale UE
Coordonarea politicilor privind azilul
şi imigrarea
Cooperare în materie de drept civil

33. UE promovează pacea şi prosperitatea

• Reglementări privind comerţul
internaţional
• Politica externă şi de securitate
comună
• Ajutor pentru dezvoltare şi ajutor
umanitar

34. UE – o putere comercială importantă

% din exporturile globale
bunuri
(2012)
% din exporturile globale
servicii
(2012)

35. UE este cel mai mare furnizor de ajutor pentru dezvoltare din lume

UE furnizează peste jumătate din totalul ajutorului pentru dezvoltare
56
24
8
UE
SUA
Japonia
Ajutor oficial pentru dezvoltare, miliarde de euro (2013)

36. Protecția drepturilor consumatorilor

În calitate de consumator beneficiați de protecție în
baza legii, în întreaga UE, chiar și atunci când călătoriți
sau faceți cumpărături pe internet
• Etichetare clară
• Standarde de sănătate și siguranță
• Practici neloiale interzise în contracte
• Drepturile pasagerilor, precum despăgubiri în caz de întârzieri
prelungite
• Sprijin pentru soluționarea problemelor

37. Egalitate de gen

Diferența de remunerare între femei și bărbați:
Femeile din UE câștigă în medie cu 16,4 % pe oră mai puțin
decât bărbații.

38. Trei actori cheie

Parlamentul European
- vocea cetăţenilor
Martin Schulz, preşedintele Parlamentului
European
Consiliul European şi Consiliul
- vocea statelor membre
Donald Tusk, Președintele Consiliului European
Comisia Europeană
- promotoarea interesului comun
Jean-Claude Juncker, Președintele Comisiei
Europene

39. Instituţiile UE

Consiliul European
(summit)
Parlamentul European
Curtea de
Justiţie
Curtea de
Conturi
Banca Europeană de
Investiţii
Consiliul de Miniştri
(Consiliul)
Comisia Europeană
Comitetul Economic
şi Social
Comitetul Regiunilor
Agenţii
Banca Centrală Europeană

40. Cum se elaborează legislaţia UE

Cetăţeni, grupuri de interese, experţi: discuţii, dezbateri
Comisia: înaintarea propunerii oficiale
Parlamentul şi Consiliul de Miniştri: luarea unei decizii comune
Autorităţi naţionale şi locale: implementare
Comisia şi Curtea de Justiţie: monitorizarea implementării

41. Parlamentul European – vocea cetăţenilor

Decide cu privire la legislația și bugetul UE alături de Consiliul de Miniștri
Asigură controlul democratic al activităţii tuturor instituţiilor UE
Numărul deputaţilor aleşi în fiecare ţară
Austria - 18
Grecia - 21
Portugalia - 21
Belgia - 21
Irlanda - 11
România - 32
Bulgaria - 17
Italia - 73
Slovacia - 13
Cipru - 6
Letonia - 8
Slovenia - 8
Croația - 11
Lituania - 11
Spania - 54
Danemarca - 13
Luxemburg - 6
Suedia - 20
Estonia - 6
Malta - 6
Regatul Unit - 73
Finlanda - 13
Olanda - 26
Republica Cehă - 21
Franţa - 74
Polonia - 51
Ungaria - 21
Germania - 96
Total - 751

42. Grupuri politice în Parlamentul European

Distribuirea locurilor în Parlamentul
European pe grupuri politice (iulie 2015)
Total: 751

43.

Consiliul de Miniștri – vocea statelor membre
• Un ministru din fiecare stat membru
• Preşedinţie de şase luni, prin rotaţie
• Adoptă legislaţia şi bugetul UE, împreună cu Parlamentul
• Gestionează Politica Externă şi de Securitate Comună

44. Consiliul de Miniștri – cum se votează

În cea mai mare parte, deciziile Consiliului sunt luate prin
„majoritate dublă”.
O decizie trebuie să primească sprijinul a cel puțin:
55 % din statele membre (16 țări)
State membre care reprezintă 65 % din populația UE

45. Summitul Consiliului European

Summitul şefilor de stat şi de guvern din ţările membre
• Are loc de cel puţin 4 ori pe an
• Stabileşte liniile generale ale politicilor UE
• Președinte: Donald Tusk

46.

Un înalt reprezentant pentru afaceri externe şi politica de
securitate
Federica Mogherini
• Dublu rol:
– prezidează reuniunile Consiliului Afaceri
Externe
– Vicepreședintele Comisiei Europene
• Administrează politica externă şi de securitate
comună
• Şef al Serviciului european pentru acţiune
externă

47.

Comisia Europeană – promotoarea interesului comun
28 de membri independenţi, câte unul pentru fiecare stat membru
•Propune acte legislative
•Este organ executiv
•Este „gardian al tratatelor”
•Reprezintă Uniunea pe scena internaţională

48.

Curtea de Justiţie – respectarea legislaţiei
28 de judecători independenţi, câte unul pentru fiecare stat membru
• Stabileşte regulile de interpretare a legislaţiei UE
• Garantează că legislaţia UE se aplică uniform în toate
statele membre

49. Ombudsmanul European

Emily O’Reilly
Ombudsmanul European
Investighează plângerile legate de o
administrare defectuoasă din partea instituțiilor
europene
De exemplu: practici inechitabile, discriminare,
abuz de putere, întârzieri nejustificate, lipsa
informațiilor sau refuzul de a furniza informații
Orice cetățean al UE poate depune o plângere

50.

Curtea de Conturi Europeană – buna gestionare a banilor
publici
28 de membri independenţi
Verifică legitimitatea cheltuielilor efectuate de instituţiile europene
Poate controla orice persoană sau organizaţie care gestionează fonduri UE

51.

Banca Centrală Europeană - gestionarea monedei euro
Mario Draghi
Preşedintele Băncii Centrale
• Garantează stabilitatea preţurilor
• Gestionează rezervele monetare şi
stabileşte rata dobânzilor
• Supraveghează securitatea băncilor
• Este independentă faţă de guvernele
naţionale

52.

Comitetul Economic şi Social European
- vocea societăţii civile
353 de membri
Reprezintă sindicate, angajatori, agricultori,
consumatori etc.
Emite avize privind legislaţia şi politicile UE
Susţine implicarea societăţii civile în abordarea
aspectelor comunitare

53.

Comitetul Regiunilor - vocea administraţiilor locale
353 de membri
Reprezintă orașe și regiuni
Emite avize privind legislaţia şi politicile UE
Încurajează autorităţile locale să se implice în
aspecte comunitare

54.

Funcţionari publici în slujba Uniunii Europene
Personalul Comisiei numără aproximativ 23 000 de funcționari
permanenți și 11 000 de agenți temporari sau contractuali.
Personalul altor instituții ale UE numără aproximativ 10 000 de
angajați
• Funcţionari titulari
• Selecţionaţi prin concurs
• Originari din toate ţările UE
• Salarii stabilite prin acte normative
• Administraţia UE îl costă pe cetăţeanul european 15 € pe an
• Personalul UE va fi redus cu 5 % în perioada 2013-2017

55. Contactul cu UE

Întrebări despre UE Europe Direct poate fi de ajutor
• Prin telefon, e-mail sau webchat
• Peste 500 de centre de informare
regionale
europa.eu/europedirect
English     Русский Правила