Economie
Sistemul de notare
Structura cursului de Economie
Cărți suport pentru curs
Economiști care au influențat decisiv înțelegerea noastră asupra economiei
Cu ce veți rămâne după acest curs
Cu ce unelte lucrăm în economie?
Utilizarea graficelor în economie
Ce este Statistica?
Etapele cercetării statistice
Cursul 1 - Rezumat
Ce este Economia?
Nevoile și trebuințele umane
Piramida trebuițelor umane
Problema rarității
Economia naturală. Schimbul
Principii economice
Ce este microeconomia?
Piața
Regurile pieței
Modelul cererii și ofertei
Cererea
Funcția cererii
Ce înseamnă cererea
Variația cererii
Oferta
Curba ofertei
Factori care determină variația ofertei
Echilibrul pieței
Prețul
Deficit și excedent
Efectele scăderii cererii
Efectele scăderii ofertei
Elasticitatea cererii
Tipuri de elasticitate a cererii în funcție de preț
Elasticitatea punct. Coeficientul de elasticitate
Ce este macroeconomia?
3.59M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Economie. (Curs 1)

1. Economie

Duguleană Mihai
Contact - [email protected]
Materiale – http://mihai.duguleana.com

2. Sistemul de notare

• Prezenta seminar – 1p
• Colocviu (teste seminar) – 4p
• Examen tip grilă – 5p
---------------------------------------TOTAL: 10p
• Colocviu (teste seminar) min 50%
• Examen min 50%
Septembrie 2015
Curs Economie
2/55

3. Structura cursului de Economie

• Curs 1 – Notiuni introductive de economie, Romania și UE
• Curs 2 – Economia de piață. Costuri și rentabilitate
Nevoi, resurse, piață, bani, proprietate, tipuri de costuri, profit
• Curs 3 – Statul și economia. Industria auto
Macroeconomie, Creștere economica, PIB, Somaj,Inflatie, Crize economie, Comer exterior,
Uniunea Europeană
• Curs 4 – Venituri. Piața de capital
Salariu. Profit. Dobânda.
• Curs 5 – Marketing. Marketingul în industria auto
Marketingul offline/online. Industria web.
• Curs 6 – Antreprenoriat. Proiecte Europene. Micii producători în industria auto.
Înființarea unei PFA, unui SRL/SRLd.
• Curs 7 – Finanțe personale.
Raportari financiare, Taxe, soluții de creditare, fonduri de investiții, fonduri mutuale
Septembrie 2015
Curs Economie
3/55

4. Cărți suport pentru curs

• Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner – Freakonomics: Un economist rebel dezvăluie partea ascunsă a lucrurilor
Explică modul in care oamenii actioneaza pentru a obtine ce-si doresc. Daca v-ați întrebat De ce traficantii de droguri mai
locuiesc cu mamele lor? Care este mai periculoasa: o arma sau o piscina? De ce parintii isi boteaza copiii cu nume care le-ar
putea dauna in cariera si chiar in viata? Ce au in comun profesorii de liceu si luptatorii de sumo? De ce se aseamana Ku Klux
Klanul cu un grup de agenti imobiliari? De ce legislatia privind avorturile afecteaza rata criminalitatii intr-o societate?
• John Perkins – Confesiunile unui asasin economic
Ce este un asasin economic? Cum se fură de miliarde de dolari din țări din intrega lume? De cine sunt susținuți (Banca
Mondiala, agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala, etc)? Cum lucrează (rapoarte financiare frauduloase, alegeri trucate,
mita si santaj si crima)?
• Adam Smith – Avuția Natiunilor
Cum de o carte scrisă în 1776 este încă actuală. O sinteză a sistemelor economice şi a părţilor sale componente,
interconectate.
• John Maynard Keynes - Teoria generală a ocupării forței de muncă, a dobânzii și a banilor
Legătura dintre politica monetară a unei țări și inflație, somaj, etc. Relația dintre crizele financiare și sistemele totalitare
(dictaturi).
• Karl Marx – Capitalul
Profitul, valoarea adăugată, rolul producției de mărfuri în capitalism, rolul angajatului în societate, productivitatea muncii
Septembrie 2015
Curs Economie
4/55

5. Economiști care au influențat decisiv înțelegerea noastră asupra economiei

John Forbes Nash – teoria jocurilor, A Beautiful Mind
Gary Becker – influența stresului asupra capitalului uman
Barbara Bergmann – discriminarea la locul de muncă
Hernando de Soto – protejarea proprietății în țările în curs de dezvoltare
Laureatul premiului Nobel 2015: Angus Deaton: “Pentru a configura politicile care
promovează bunăstarea și reduc sărăcia, mai întâi trebuie să înțelegem opțiunile
individuale de consum.”
Septembrie 2015
Curs Economie
5/55

6. Cu ce veți rămâne după acest curs

• O înțelegere mai bună a principiilor de bază ale economiei
• Posibilitatea de a folosi anumite elemente din mediul în care activați
(micro/macro) în avantajul dumneavoastră, atât în industria auto, cât și în alte
industrii
• O experiență introductivă asupra modului în care puteți crește activele
dumneavoastră
• Înțelegerea unor termeni economici comuni folosiți în mod uzual în mass media
(PIB, somaj, producție, acțiuni, obligațiuni, politica monetară)
• Înțelegerea principiilor de bază alte marketingului online, modul în care
funcționează industria WEB
• Cum puteți înființa o firmă sau un PFA, pași introductivi în crearea și
administrarea unei afaceri
• O clarificare într-o anumită măsură a viitorului dumneavoastră
Septembrie 2015
Curs Economie
6/55

7. Cu ce unelte lucrăm în economie?

Așa cum în agricultură folosim tractoare, combine agricole, instalații
de irigare, etc.
Așa cum în silvicultură folosim drujbe, conveioare, macarale, etc.
Așa cum în industria auto folosim roboți, materiale, programe soft de
proiectare, bancuri de probă, etc.,
Tot așa, și Economia folosește intrumente specifice. Acestea pot fi
grafice, tabele, formule matematice, teoreme, leme, etc. Important
este modul în care folosim aceste instrumente pentru a modela
raționamente și pentru a rezolva probleme teoretice sau practice.
Septembrie 2015
Curs Economie
7/55

8. Utilizarea graficelor în economie

• Un grafic are 2 axe:
Preț
• axa abciselor – axa X – axa orizontală – axa categoriilor
• axa ordonatelor – axa y – axa verticală – axa valorilor
C
pc
qc
Septembrie 2015
Curs Economie
Cantitate
8/55

9. Ce este Statistica?

• Obiectul de studiu al statisticii economice îl constituie fenomenele şi
procesele economice de masă, asupra cărora acţionează legi statistice.
Aceste legi statistice se manifestă sub formă de tendinţă, într-un număr
mare de cazuri individuale, diferite ca formă de manifestare, dar care
aparţin aceleaşi esenţe. Statistica studiază latura cantitativă a acestor
fenomene, în strânsă legătură cu cea calitativă.
Trăsăturile obiectului de studiu al statisticii economice sunt:
• Caracterul de masă al fenomenelor sociale şi economice, care oferă
posibilitatea de manifestare a legilor statistice;
• Aspectul cantitativ al fenomenelor social-economice de masă, în strânsă
legătură cu aspectul calitativ, în condiţii concrete de timp şi spaţiu.
Septembrie 2015
Curs Economie
9/55

10. Etapele cercetării statistice

• observarea statistică, care constă în culegerea propriu-zisă a datelor, prin
înregistrarea lor pe suport de hârtie sau electronic, centralizarea
formularelor, introducerea lor în fișiere, pe calculator, verificarea de
ansamblu a datelor introduse (de exemplu: vârsta să nu fie decât un număr
pozitiv, întreg, cuprins între 0 și 100, cu maxim două caractere; genul nu
poate avea decât una din cele două litere stabilite pentru variantele
feminin, respectiv masculin, de exemplu: F sau M);
• prelucrarea statistică a datelor constă în aplicarea metodelor statistice
pentru calculul indicatorilor statistici ce caracterizează forma, tendința,
gradul de variaţie a fenomenelor etc.;
• analiza şi interpretarea rezultatelor constă în prezentarea rezultatelor,
analiza, interpretarea lor, realizarea unor comparații, verificarea unor
ipoteze, etc.
Septembrie 2015
Curs Economie
10/55

11. Cursul 1 - Rezumat

• Notiuni economice de bază
• Noțiuni de micro-economie. Cererea. Oferta. Elasticitatea
cererii/ofertei
• Concurența. Tipuri de concurență.
• Piața muncii. Piața informaței. Piața financiară.
• Macro-economie. Indicatori macro-economici naționali și Europeni.
• Date despre PIB, somaj, creșterea economică
Septembrie 2015
Curs Economie
11/55

12. Ce este Economia?

• Definiția Wiki: Economia (din limba greacă οίκος [oikos], 'casă' și νομος
[nomos], 'conducere') este o știință socială ce studiază producția și
desfacerea, comerțul și consumul de bunuri și servicii.
• Producţia, distribuţia şi consumul bunurilor şi serviciilor reprezintă, la
nivelul unei țări, economia acesteia. În alte cuvinte, Economia studiază
ansamblul activităților de producție, distribuție și consum, la nivel teoretic
și practic.
• ECONOMIA: ca realitate cuprinde toate activitatile pe care oamenii le
desfasoara pentru a crea bunuri in vederea satisfacerii nevoilor lor.
• O altă definiție a economiei:
Economia este ştiinţa socială care studiază modul în care resursele sunt
alocate între utilizări alternative pentru a satisface nevoile umane.
Septembrie 2015
Curs Economie
12/55

13. Nevoile și trebuințele umane

• Ce sunt nevoile umane? Sinonime ale cuvântului nevoie:
• Dorință
• Preferință
• Așteptare
• Cerinţă
• Trebuință
• Necesitate
În ce sens?
• Pentru a avea
• Pentru a fi
• Pentru a crede
Septembrie 2015
Curs Economie
13/55

14. Piramida trebuițelor umane

Septembrie 2015
Curs Economie
14/55

15. Problema rarității

• Resursele reprezintă elementele utilizate pentru a acoperi nevoile.
• Resursele, în toate situațiile, sunt limitate deoarece există în cantități
finite pe planeta noastră.
• Caracterul limitat al resurselor impune folosirea lor rațională. Unele
dintre resurse se pot recupera și refolosi, dar multe resurse
importante pentru existența umană se consumă și nu mai pot fi
recuperate. Există și resurse care se pot regenera (care?), în măsura în
care se asigură un consum rațional al acestora, care să le permită
regenerarea.
• Raritatea reprezintă insuficienţa bunurilor economice în raport cu
nevoile oamenilor
Septembrie 2015
Curs Economie
15 /55

16. Economia naturală. Schimbul

• Nevoile personale se pot acoperi prin autoconsum sau prin schimb.
• Economia naturală: formă de organizare a activității economice în care
nevoile de consum sunt satisfăcute din rezultatul propriei activități, fără a
se apela la schimb. Preponderentă până la revoluția industrială, izolare
economică, eficiență economică redusă. Ce credeți că se întâmplă în
prezent?
• Schimbul: folosirea rezultatelor propriei activități pentru a primi în
compensație alte bunuri sau monedă. Specializarea, autonomia economică,
instituți economică centrală – piața, monetizarea.
• Piaţa – schimbul organizat de bunuri, servicii sau resurse între vânzători şi
cumpărători. Piața - orice fel de reglementare, facilitate, care permite
vânzătorilor și cumpărătorilor să obțină informații și să facă afaceri unii cu
alții.
Septembrie 2015
Curs Economie
16 /55

17. Principii economice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Oamenii sunt raționali, au un comportament rațional. Deciziile lor sunt deci în mare masură
raționale.
Oamenii trebuie să facă alegeri. „Tot omul este împărat în casa sa”
Alegerea implică costuri. Costul unui bun reprezintă șansa sacrificată. Care este costul unui
student pentru a participa la cursuri? Costul de oportunitate – costul șansei pierdute. Exemplul
unui fotbalist.
Oamenii iau decizii “la margine” - schimbări marginale - răbdare, prudență și perseverență în
orice act de decizie. Cazul unei firme de transport.
Stimulentele modifică comportamentul oamenilor. Ce se întâmplă dacă crește prețul benzinei?
Cum se poate influența rata natalității?
Schimbul aduce câștiguri atât vânzatorilor cât și cumpărătorilor. Schimb = libertate. De la toc
la folosirea monezii. Specializarea.
Oamenii se adaptează la acțiunile celorlalți – economia planificată vs economia de piață mîna invizibilă – Adam Smith 1776
Oamenii sunt atenți la eficiență și echitate - eșecul piețelor - externalitățile = impactul acțiunii
unei firme asupra bunăstării unor persoane sau altor firme, care pot fi sau nu în legătură
directă cu aceasta: negative (poluarea) / pozitive (descoperiri științifice). Eficiența productivă vs
eficiența alocativă – Gara din Fălchiu. Echitatea - distribuția corectă a beneficiilor economice
Septembrie 2015
Curs Economie
17 /55

18. Ce este microeconomia?

• Microeconomia se ocupă cu studiul comportamentului economic al
diferiților consumatori si problematica împărțirii bunurilor limitate si a
venitului limitat.
• În cadrul microeconomiei indivizii sunt văzuți ca forță de muncă, ca și
consumatori ai bunurilor produse, pe care aceștia le consumă cu
scopul de a-și maximiza folosința. Unitățile de producție utilizează
factorii de producție cum ar fi munca, capitalul, progresul științific cu
scopul de a maximiza profitul.
• Concepte micro-economice: Cererea și oferta - Elasticitatea prețului Surplusul consumatorului și producătorului
Septembrie 2015
Curs Economie
18 /55

19. Piața

• Piața - Cadrul în care se desfășoară schimburile, modul în care cumpărătorii
interacționează cu vânzătorii, se informează reciproc cu privire la
caracteristicile mărfurilor, fac operațiuni de vânzare – cumpărăre.
• În vorbirea curentă, cuvântul piață înseamnă locul unde oamenii cumpără
sau vând bunuri. De exemplu, piața Astra, din cartierul Astra din Brașov,
reprezintă un loc în care sunt construite spații de vânzare pentru produse
dintre cele mai diverse: fructe, legume, lactate, carne, miere etc.
• În teoria economică, piața are o semnificație mai generală. O piață constă
în orice fel de reglementări, acorduri, facilități, care permit vânzătorilor și
cumpărătorilor să comunice între ei și să facă afaceri unii cu alții.
Septembrie 2015
Curs Economie
19 /55

20. Regurile pieței

• Reglementările sunt regulile care guvernează schimbul din cadrul
pieței respective. Prin stabilirea unor norme, a unor legi care
reglementează schimbul, piața apare ca un schimb organizat de
bunuri între cumpărători și vânzători.
• Fără aceste reguli, de exemplu, nu ar fi posibile vânzările on-line,
comenzile prin telefon sau fax, vânzările și cumpărările de acțiuni etc.
• Regulile după care se desfășoară schimbul, regulile jocului, scrise sau
nescrise, trebuiesc cunoscute și respectate de toți participanții la
schimb. Prin aceste reguli se stabilesc drepturile participanților la
schimb și modalitatea prin care aceste drepturi sunt protejate.
Septembrie 2015
Curs Economie
20 /55

21. Modelul cererii și ofertei

• Există o mare diversitate de piețe, în funcție de bunurile tranzacționate,
aria de cuprindere, regulile specifice de desfășurare a tranzacțiilor,
particularitățile locale etc.
• Este dificil să se cuprindă toate aspectele într-o sigură analiză.
• Economiștii folosesc un model, o abstractizare a realității: modelul cererii și
ofertei – pentru a analiza felul în care cumpărătorii și vânzătorii
interacționează în cadrul pieței, reliefând aspectele comune ale
comportamentului acestora.
• De ce este nevoie pentru un astfel de model?
• Acest model permite descrierea esenței relațiilor de piață, principiilor
fundamentale ale comunicării dintre vânzători și cumpărători, ale
desfășurării actului de vânzare – cumpărare, a mecanismului intim al
formării prețurilor, adică elemente comune tuturor piețelor.
Septembrie 2015
Curs Economie
21 /55

22. Cererea

• Dorințele oamenilor sunt nelimitate.
• Multe dintre dorințele oamenilor nu pot fi satisfăcute, în principal din lipsa
resurselor. Resursele fiind limitate, oamenii trebuie să decidă modalitatea
de folosire a lor. Cererea pune în evidență decizia privind dorințele care pot
fi satisfăcute, folosind resursele disponibile.
• În definirea conceptului cererii, economiștii pleacă de la o premiză
fundamentală: cumpărătorii reacționează la stimulente. Unul dintre
stimulentele care influențează comportamentul oamenilor îl constituie
prețul bunurilor.
• La care alte stimulente vă mai puteți gândi?
• Venitul curent obținut, venitul viitor așteptat, avuția sau averea, prețurile
altor bunuri, așteptările sau previziunile.
Septembrie 2015
Curs Economie
22 /55

23. Funcția cererii

Preț (u.m.)
• Pentru a putea pune în evidență relația dintre prețul unui bun și
cantitatea cerută din acel bun, influența celorlalți factori trebui
menținută constantă. Se va putea astfel determina funcția cererii,
adică legătura dintre dorințele cumpărătorilor privind achizițiile dintrun anumit bun și prețul acelui bun.
5
4
D
3
Prețul, p
(u.m.)
Cantitatea cerută, Q
(unități)
Punctul pe
curba cererii
1
5,0
A
2
3,3
B
3
2,0
C
4
1,0
D
C
B
2
A
1
0
0
Septembrie 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
Cantitate (buc.)
Curs Economie
23 /55

24. Ce înseamnă cererea

• Funcția cererii
p = f(Q)
p = a + b·Q
Q = g(p)
• Cererea este un concept ex ante. Cantitatea cerută la un anumit preț
reprezintă ceea ce doresc cumpărătorii să cumpere, nu ceea ce au
cumpărat. Exprimarea cererii are loc, ca moment de timp, înaintea
derulării actului de vânzare – cumpărare.
Septembrie 2015
Curs Economie
24 /55

25. Variația cererii

Modificarea cantității cerute vs modificarea cererii
C2
C0
C1
Preț
Preț
• Ce înseamnă o “scădere” (sau o “creștere”) a cererii?
C0
C1
A
B
A
Q1
Q0
p0
0
0
Cantitate
Cantitate
Septembrie 2015
Curs Economie
25 /55

26. Oferta

• Oferta este expresia dorințelor vânzătorilor cu privire la cantitățile din
bunul respectiv pe care doresc și pot să le vândă, în funcție de preț.
• Oferta pentru un bun exprimă relația dintre cantitatea totală pe care
vânzătorii doresc și pot să o vândă la fiecare nivel al prețului, într-o
anumită perioadă de timp, într-un anumit spațiu geografic, în
condițiile în care toți ceilalți factori de influență rămân nemodificați.
• Funcția ofertei unui bun este o expresie matematică care reflectă
relația dintre preț și cantitatea oferită:
p = f(Q)
Septembrie 2015
Curs Economie
26 /55

27. Curba ofertei

Preț (u.m.)
Dese ori:
p = a + b·Q
5
G
4
unde p este prețul unitar, Q este cantitatea oferită iar a și b sunt
coeficienți sau parametrii.
F
3
E
Preț
2
D
1
Curba ofertei
p = a + bQ, a,b > 0
0
0
1
Prețul, p
(u.m.)
1
2
3
4
2
3
4
Cantitatea oferită, Q
(unități)
3,5
5,0
6,2
6,8
5
6
7
Cantitate (unități)
Punctul pe
curba ofertei
D
E
F
G
8
tg(α) = b
α
a
0
Cantitate
Septembrie 2015
Curs Economie
27 /55

28. Factori care determină variația ofertei

• Oferta este un concept ex ante. Cantitatea oferită la un anumit preț
reprezintă ceea ce doresc vânzătorii să vândă la prețul respectiv, nu
ceea ce se vinde efectiv. Exprimarea ofertei are loc, ca moment de
timp, înaintea derulării actului de vânzare – cumpărare.
Creșterea ...
determină ...
prețurilor factorilor de producție
scăderea ofertei
nivelului tehnic al producției
creșterea ofertei
prețurilor altor bunuri
creșterea ofertei (bunuri complementare în producție)/ scăderea ofertei
(bunuri substituibile în producție)
prețurilor viitoare așteptate ale bunului
scăderea ofertei
numărului ofertanților
creșterea ofertei
Septembrie 2015
Curs Economie
28 /55

29. Echilibrul pieței

• Echilibrul este o situație în care forțele opuse sunt de aceeași
intensitate și se anihilează reciproc. Echilibrul se păstrează atât timp
cât intensitatea forțelor se menține și nu apar alți factori a căror
influen
• Prețul pentru care cantitatea cerută este egală cu cantitatea oferită se
numește preț de echilibru iar cantitatea corespunzătore acestui preț
se numește cantitate de echilibru.
• Piața tinde către echilibru deoarece ajustările de preț schimbă
planurile vânzătorilor și cumpărătorilor. O situație de dezechilibru
generează o schimbare a prețului care determină modificări ale
cantităților cerute și oferite în sensul de realizare a echilibrului.
Septembrie 2015
Curs Economie
29 /55

30. Prețul

• Prețul este un regulator al pieței, adică joacă rolul unei pârghii care
asigură reglarea automată a funcționării pieței oricărui bun. Dacă
prețul unui bun este prea mare, cantitatea oferită din acest bun va
depăși cantitatea cerută iar planurile vânzătorilor privind vânzările nu
se vor îndeplini.
• Dacă prețul este prea mic, cantitatea cerută va depăși cantitatea
oferită, iar planurile cumpărătorilor privind cumpărările nu se vor
îndeplini. O parte din cantitatea pe care cumpărătorii doresc să o
cumpere nu va fi putea fi asigurată din lipsă de ofertă.
Septembrie 2015
Curs Economie
30 /55

31. Deficit și excedent

• Dacă prețul este mai mic decât prețul de echilibru, pe piață va apărea un deficit, iar dacă prețul
este mai mare decât prețul de echilibru, pe piață va apărea un excedent. Se pot prevedea
schimbările pe care le va înregistra prețul pentru a elimina deficitul sau surplusul? Răspunsul este
afirmativ deoarece schimbările prețului, în direcția prețului de echilibru, sunt benefice atât
pentru vânzători cât și pentru cumpărători.
Preț
C
O
Excedent
p1
E
pe
p2
Deficit
Qe
Septembrie 2015
Curs Economie
Cantitate
31 /55

32. Efectele scăderii cererii

Preț
• când cererea scade, atât prețul cât și cantitatea de echilibru scad;
• când cererea crește, atât prețul cât și cantitatea de echilibru cresc.
C1
C0
O
E0
p0
E1
p1
Q0
Septembrie 2015
Q1
Curs Economie
Cantitate
32 /55

33. Efectele scăderii ofertei

Preț
• când oferta scade, prețul de echilibru crește iar cantitatea de echilibru
scade;
• când oferta crește, prețul de echilibru scade iar cantitatea de echilibru
crește.
C
p1
O1
E1
E0
p0
0
O0
Q1
Q0
Cantitate
Septembrie 2015
Curs Economie
33 /55

34. Elasticitatea cererii

• Exprimă sensibilitatea cătității cerute la o modificare a prețului:
• De exemplu, dacă o creștere cu 10% a prețului motorinei determină o scădere cu 5% a cantității cerute de
motorină, atunci:
• Valoarea 0,5 a elasticității cererii în funcție de preț arată că, modificând prețul cu un anumit procent,
cantitatea cerută se va modifica, în sens invers, cu un procent de două ori mai mic. Reacția cumpărătorilor la
modificarea prețului este astfel redusă. Cererea de motorină este inelastică.
Septembrie 2015
Curs Economie
34 /55

35. Tipuri de elasticitate a cererii în funcție de preț

Cerere inelastică
Preț
Preț
Cerere elastică
A
p0
A
p0
1
1
B
p1
B
p1
2
3
Q0
2
Q0
Q1
Q1
Cantitate
Cantitate
Septembrie 2015
3
Curs Economie
35 /55

36. Elasticitatea punct. Coeficientul de elasticitate

Q p
Preț
• Expresia de calcul a elasticității punct este: Ec / p
p Q
• Cererea este elastică atunci când coeficientul de elasticitate a cererii
în funcție de preț este supraunitar, inelastică dacă este subunitar și cu
elasticitate unitară dacă este egal cu 1.
• Bunurile de primă necesitate tind să
aibă o cerere inelastică, în timp ce
bunurile de lux tind să aibă o cerere
elastică.
Ec/p > 1
Ec/p = 1
p0
Ec/p < 1
Q0
Septembrie 2015
Cantitate
Curs Economie
36 /55

37. Ce este macroeconomia?

• Spre deosebire de microeconomie, macroeconomia lucrează cu mărimi
agregate, cercetează comportamentul economiei în general, (venitul total,
gradul de ocupare al forței de muncă, rata inflației, etc).
• Macroeconomia încearcă să găsească explicații pentru oscilațiile
conjuncturale, să găsească factorii de control relevanți și să stabilească
dependențele acestora.
• Guvernele încearcă să controleze unele elemente macro-economice, prin
modificări ale impozitelor, dobânzilor sau a cererii statului, urmărind spre
exemplu stabilitatea nivelului prețurilor, mărirea gradul de ocupare
completă a forței de muncă sau creșterea economică. Mărimile
macroeconomice joacă un rol important în procesul politic de legitimare,
deoarece pot fi interpretate de alegători ca un indiciu asupra calității
muncii guvenului (Wiki).
Septembrie 2015
Curs Economie
37 /55

38.

Uniunea Europeană
28 de țări membre
24 limbi oficiale
România - membră de la 1 ian. 2017
Instituții europene
Comisia Europeană
Consiliul European
Parlamentul European
Istoria UE
Tratatul de la Roma 1 ian. 1958
Tratatul de la Maastricht 1 nov. 1993
Tratatul de la Lisabona 1 dec. 2009

39.

România
Suprafața: 238391km2
Populația la 1 ian. 2014
Total: 19942642
Bărbați: 9738445
Femei: 10204197
Speranța de viață
Total: 74 ani
Bărbați: 71 ani
Femei: 78 ani

40.

PIB (mil. Euro, prețuri curente)
Produsul intern brut (prescurtat PIB) este un indicator macroeconomic care
reflectă suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate
consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unei țări în
decurs de un an.
2005
EU (28 țări)
Grecia
Ungaria
Romania
Septembrie 2015
11.510.087,9
199.152,7
90.543,0
80.225,6
Curs Economie
2014
13.944.015,3
179.080.6
104.239,1
150.018,5
40 /55

41.

Populația (mii persoane)
2005
EU (28 țări)
Grecia
Ungaria
Romania
Septembrie 2015
2014
496.098,87
509.456,99
11.092,00
10.087,07
21.319,67
10.992,78
9.866,47
19.942,64
Curs Economie
41 /55

42.

PIB pe cap de locuitor (Euro, prețuri curente)
2005
EU (28 țări)
Grecia
Ungaria
Romania
Septembrie 2015
2014
23.200
18.000
9.000
3.800
Curs Economie
27.400
16.500
10.600
7.500
42 /55

43.

Evoluția PIB al României în perioada 1990 - 2014
mld. lei 1990
1300
1200
1100
Tendința de evoluție pe termen lung
1000
900
800
PIBreal
700
600
500
1989
Septembrie 2015
1994
1999
2004
Curs Economie
2009
2014
43 /55

44.

Ratele de creștere economică
Anul
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Septembrie 2015
Rata de
creștere
-16.2%
-8.7
1.5
3.9
7.1
3.2
-4.9
-2.1
-0.4
2.4
Anul
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Rata de
creștere
5.7
5.1
5.2
8.5
4.2
7.9
6.3
7.3
-6.6
-1.1
Curs Economie
Anul
2011
2012
2013
2014
Rata de
creștere
2.3
0.6
3.5
3.9
44 /55

45.

Metoda producției pentru calculul PIB
PIB = VAB + IP + TV – SP
unde:
PIB = Produsul intern brut, la prețuri de piață
VAB = Valoarea adăugată brută
IP = Impozitele pe produse
TV = Taxele vamale
SP = Subvențiile pe produse
Septembrie 2015
Curs Economie
45 /55

46.

Contribuția ramurilor la formarea Valorii
Adăugate Brute
Septembrie 2015
1995
2014
19.2%
5.4%
Agricultură
31. 7%
27.3%
Industrie
6.7%
7.1%
Construcții
17.4%
24.5%
17.1%
22.0%
8%
13.7%
Curs Economie
Comerț, transp.,
comunicații…
Intermedieri financiare,
afaceri…
Administrația publică,
învățământ, sănătate…
46 /55

47.

Valoarea adăugată brută, ocuparea și
câștigurile salariale
VAB
Septembrie 2015
OCUP
CSAL
5.4%
29.3%
1.7%
27.3%
21.2%
30.9%
7.1%
7.3%
5.6%
24.5%
21.4%
27.2%
22.0%
6.1%
12.9%
13.7%
14.7%
21.8%
ANUL 2014
Agricultura
Industria
Construcțiile
Comerț,
transp.,
comunicații
Intermedieri
financiare,
afaceri,…
Administrația
publică,
învățăm., sănătate,…
Curs Economie
47 /55

48.

Metoda cheltuielilor pentru calculul PIB
PIB = CF + FBCF + VS + (E - I)
unde:
CF = Consumul final efectiv
C = consumul privat
G = consumul public
FBCF= Formarea brută de capital fix
VS = Variația stocurilor
E - I = (Exporturi – Importuri) = Export net
Septembrie 2015
Curs Economie
48 /55

49.

PIB pe categorii de utilizări (mil. lei, prețuri
curente)
2012
PIB
Consumul final
C = consumul privat
G = consumul public
FBCF
VS
Exportul net = E-I
Septembrie 2015
586.749,9
461.936,1
424.490,5
37.445,6
154.279,8
-1.794,5
-27.671,5
Curs Economie
%
100,0%
78,7%
72,3%
6,4%
26.3%
-0,3%
-4,7%
49 /55

50.

Populația ocupată în România
(mii persoane)
12000
11617,5
11331,9
11500
11000
11236,4
10990,1
10855,5
10500
10771,6
10657,3
10000
9569,4
9410,4
9500
9573,9
9330,7 9364,8 9365,9
9267,2
9000
8500
9181,0
9156,1
9082,2
8645,3
8661,0
8591,1
8000
7500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Septembrie 2015
Curs Economie
50 /55

51.

Rata șomajului BIM, August 2015
%
30,0
25,2
25,0
22,2
20,0
15,3 15,5
15,0
10,0
5,0
7,2 7,2
6,3 6,8 6,8 6,8
5,9
5,7
5,7
5,5
4,5 5,0 5,1
9,6 9,7 9,7 9,9
8,8 9,4 8,5 9,5
10,8 11,0 11,1
11,9 12,4
Septembrie 2015
Curs Economie
51 /55
Grecia
Spania
Croația
Cipru
Portugalia
Italia
Slovacia
EA19
Franța
Letonia
Finlanda
Bulgaria
Lituania
Irlanda
EU28
Slovenia
Belgia
Suedia
Polonia
România
Olanda
Ungaria
Danemarca
Luxemburg
Austria
Estonia
UK
Malta
Cehia
Germania
0,0

52.

Cauze ale inflației
Politici și instituții
Șocuri
Inflația
Factori structurali
Cicluri economice
Septembrie 2015
Curs Economie
52 /55

53.

Rata inflației
%
300
256,10
250
200
154,80
150
100
50
5,10
0
1990
Septembrie 2015
9,00
32,30
1995
2000
2005
Curs Economie
1,07
2010
2015
53 /55

54.

Evoluția ratei dobânzii de politică monetară
7,00
- procente -
6,00
5,75
5,50
5,25
5,25
5,00
4,50
5,00
4,00
4,00
3,75
3,50
3,00
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,00
0,00
ian. 2012
Septembrie 2015
ian. 2013
ian. 2014
Curs Economie
ian. 2015
54 /55

55.

mil.euro
Exporturi 2014: 61701,7 mil. euro
70000
Importuri 2014: 61570,3 mil. euro
60000
Importuri
50000
40000
30000
Exporturi
20000
10000
0
1995
Septembrie 2015
1997
1999
2001
2003
2005
Curs Economie
2007
2009
2011
2013
2015
55 /55
English     Русский Правила