Соціально-економічне та внутрішньополітичне становище в україні в першій половині 50-х років
План уроку та очікувані результати
1.Внутрішньополітичне становище України у середині 50-х рр.
ХVІІ з'їзд Компартії України продублював рішення з'їзду КПРС
5 березня 1953 р. помер Й.Сталін
Після ХХ з'їзду КПРС починається процес десталінізації
Початок десталінізації супроводжується боротьбою за владу між прихильниками Хрущова та Берїї. Республіканська партійна організація в ці
Процеси десталінізації в Україні
Вихідці з України в союзному керівництві
Зростання ролі і кількості українців у партійно-державному апараті супроводжувалося перебудовую і вдосконаленням самого апарату
2. Стан промисловості та сільського господарства
Сільське господарство
Освоєння цілинних і перелогових земель у районах Казахстану, Сибіру, Уралу й частково Північного Кавказу (згідно постанови лютнево-березн
Поспішне і невиправдане розширення площ посівів кукурудзи та інших «диво-культур»
3. Соціальне та економічне життя населення
Житлова проблема
Одним із найбільш дефіцитних товарів був хліб. Проблемою було придбання одягу та промислових товарів.
4.Входження Кримської області до складу УСРС
Узагальнююча бесіда
1.97M
Категории: ЭкономикаЭкономика ИсторияИстория

Соціально-економічне та внутрішньополітичне становище в україні в першій половині 50-х років

1. Соціально-економічне та внутрішньополітичне становище в україні в першій половині 50-х років

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА
ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНЕ
СТАНОВИЩЕ В УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ
ПОЛОВИНІ 50-Х РОКІВ

2. План уроку та очікувані результати

1. Внутрішньополітичне становище України у середині
50-х рр.
2. Стан промисловості та сільського господарства.
3. Соціальне та економічне життя населення.
4. Входження Кримської області до складу УРСР.
Після цього уроку учні зможуть:
на основі різних джерел інформації характеризувати
внутрішньополітичне
та
соціально-економічне
становище України на початку 50-х років ХХ ст.

3. 1.Внутрішньополітичне становище України у середині 50-х рр.

Виступ Й.В.Сталіна на
ХІХ з'їзді КПРС
Президія ХІХ з'їзду КПРС
Останній за життя
Й.В.Сталіна з'їзд КПРС:
• Затвердив
новий
п'ятирічний
план
розвитку СРСР на 19511955 рр.
• Головне
завдання:
наздогнати і перегнати
провідні капіталістичні
держави
за
всіма
показниками

4. ХVІІ з'їзд Компартії України продублював рішення з'їзду КПРС

На чолі КПУ залишився
Л.Мельников
Головою уряду УРСР залишився
Д.Коротченко

5. 5 березня 1953 р. помер Й.Сталін

6. Після ХХ з'їзду КПРС починається процес десталінізації

Виступ М.С.Хрущова на
ХХ з'їзді КПРС
Десталінізація

спроба
лібералізації
суспільно-політичного
життя,
здійснення
соціально-економічних
реформ, тобто відхід
від найбільш одіозних
проявів
сталінського
тоталітарного режиму
(згодом дістало назву
«відлига»).

7. Початок десталінізації супроводжується боротьбою за владу між прихильниками Хрущова та Берїї. Республіканська партійна організація в ці

Початок десталінізації супроводжується боротьбою
за владу між прихильниками Хрущова та Берїї.
Республіканська партійна організація в цій боротьбі
підтримала М.Хрущова.

8. Процеси десталінізації в Україні

На посаду першого секретаря
ЦК КПУ вперше призначено
українця О.Кириченка
Призначення на керівні посади
представників місцевих кадрів:
На 1 червня 1954 р.
• у ЦК КПУ українців було
72 %;
• у Верховній Раді – 75 %;
• серед
директорів
великих підприємств –
51 %.
В
1958
р.
українці
становили 60 % членів
КПУ.

9. Вихідці з України в союзному керівництві

Родіон
Малиновський,
Маршал
Радянського Союзу,
міністр оборони
СРСР
Андрій Гречко,
Маршал
Радянського
Союзу, міністр
оборони СРСР
Кирило
Москаленко,
Маршал
Радянського Союзу

10.

О.Кириченко, М.Підгорний, Д.Полянський,
П.Шелест – увійшли в одинадцятку
Політбюро ЦК КПРС.
Володимир Семичасний
обійняв посаду голови КДБ
СРСР

11. Зростання ролі і кількості українців у партійно-державному апараті супроводжувалося перебудовую і вдосконаленням самого апарату

• У міністерствах, відомствах та органах управління на
місцях протягом 1955-1956 рр. було ліквідовано 4 867
структурних підрозділів, організацій та установ;
Скорочено 92,5 тис. посад адміністративно-управлінського
апарату;
Розширювались права місцевих органів влади;
Припинились масові репресії;
Розпочався обережний процес реабілітації репресованих у
30-40-х роках і повернення депортованих.

12. 2. Стан промисловості та сільського господарства

Економічний
розвиток України
Сільське
господарство
Промисловість
Розвиток галузей, що закріплюють статус УРСР як
паливно-енергетичної, металургійної бази СРСР,
важливого району важкого машинобудування і
воєнної промисловості

13.

Збудовано Каховську ГЕС (1952-1955 рр.), а до
кінця десятиліття ще ряд електростанцій.
Вироблення електроенергії збільшилося в 1,9
рази
Процес розвитку вугільної, нафтової і газової
промисловості. У 1951-1958 рр. були
побудовано 263 шахти. Почалося будівництво
газопроводу Шебелинка-Острозьк на
Харківщині.
Побудовано понад 500 великих підприємств,
27 мартенівських печей, 21 прокатний,
трубопрокатний та трубозварювальний цех.
Виплавляння сталі збільшилося вдвічі,
алюмінію – в 3,7 раза, чавуну – на 81 %,
прокату – на 96 %.

14. Сільське господарство

• Залишалося
найслабшою
ланкою
радянської
економіки
Рівень зростання продукції за період 1949-1952 рр.
складав лише 10% (у промисловості 230%)
З 1953 р. розпочалися реформи
Розпочалася компанія з укрупнення колгоспів (1950 р.
їх кількість скоротилася на 42 %)
Колгоспники почали отримувати паспорти (без
обмежень паспорти почали видавати лише з 1974 р.)
Валова продукція сільського господарства протягом
1954-1958 рр., порівняно з попередньою п'ятирічкою,
зросла на 35,5%.

15. Освоєння цілинних і перелогових земель у районах Казахстану, Сибіру, Уралу й частково Північного Кавказу (згідно постанови лютнево-березн

Освоєння цілинних і перелогових земель у районах Казахстану,
Сибіру, Уралу й частково Північного Кавказу (згідно постанови
лютнево-березневого пленуму ЦК КПРС 1954 р.)
Проводи молоді
Херсонщини на цілинні
землі
Перед відправленням на
цілинні землі. Львів.
Трактори, випущені на
ХТЗ для освоєння
цілинних земель
Члени комсомольськомолодіжної тракторної
бригади
22 лютого 1954 р. на цілину було
відправлено
першу
групу
українських
механізаторів. Загалом за 1954-1956 рр. на
постійну роботу в цілинні райони виїхало 80
тис. осіб. А до 1961 р. туди передали 90 тис.
тракторів і сільгоспмашин, виготовлених на
українських підприємствах.

16. Поспішне і невиправдане розширення площ посівів кукурудзи та інших «диво-культур»

Хрущовська «хрещениця»
У червні 1954 р. Хрущов звернувся із закликом про розширення
посіві кукурудзи. Лютневий 1955 р. Пленум ЦК КПУ прийняв
рішення про збільшення площі посівів кукурудзи понад 5 млн.
га. ( у 1953 р. посіви кукурудзи займали майже 2,2 млн.га).

17. 3. Соціальне та економічне життя населення

• Населення
України на початку 1950 р.,
порівняно з 1940 р., зменшилося на 4,1 млн.
осіб.
• У загальному обсязі втрат 76% припадало на
чоловіків,
тому
післявоєнне
українське
суспільство було переважно жіночим, що
створювало серйозні проблеми особистої
невлаштованості, жіночої самотності.
• На 50% знизилися показники народжуваності.

18. Житлова проблема

Без даху над головою після війни залишилося понад 10
млн. осіб. Розв'язати житлову проблему влада намагалася,
в першу чергу, шляхом відновлення зруйнованих будівель, а
вже потім – запровадження нового житлового будівництва.
Проте навіть в 1955 р. середня житлова площа на одну
людину в Україні складала лише 6 м², що було в 1,5 раза
менше за встановлену санітарну норму.

19. Одним із найбільш дефіцитних товарів був хліб. Проблемою було придбання одягу та промислових товарів.

Недоступними для переважної більшості
міського населення були фотоапарати,
радіоприймачі, телевізори, магнітофони,
автомобілі.

20.

Середньомісячна заробітна плата в крб.
90
80
77,1
70
60
62,7
63,4
65,3
1950
1951
1952
65,3
1953
67,9
68,8
1954
1955
71,9
50
40
30
42,7
32,2
20
10
0
1940
1945
1956
1957

21. 4.Входження Кримської області до складу УСРС

22.

23. Узагальнююча бесіда

1. Назвіть
2.
3.
4.
5.
дату,
що
стала
поворотною
у
внутрішньополітичному житті України. Обґрунтуйте
цю точку зору.
Як розвивалась економіка України в 50-х роках?
Що впливало на розвиток сільського господарства в
цей період?
Які зміни відбувались у промисловості України
першої половини 50-х рр.?
Що обумовило передання Кримської області УРСР?
Домашнє завдання: опрацювати відповідний матеріал
підручника
English     Русский Правила