Фінансова система Франції
Державний бюджет Франції складається з двох складових:
ВИСНОВОК
445.50K
Категория: ФинансыФинансы

Фінансова система Франції

1. Фінансова система Франції

Підготували студентки
Групи ФК-14-5:
Нечай Діана
Григораш Марина

2.

Фінансова система
Франції як унітарної
держави —
дворівнева,
включаючи
загальнодержавні та
місцеві фінанси. До
складу фінансової
системи входять такі
ланки: центральний
(державний) бюджет,
місцеві бюджети,
спеціальні фонди та
фінанси державних
підприємств.

3.

Особливістю фінансової
системи Франції є
створення та
функціонування цілої
системи фондів
спеціального
призначення,
спеціальних рахунків та
приєднаних бюджетів,
окремі з яких
знаходяться у складі
бюджету, а інші —
позабюджетні. Всі вони
певною мірою юридично
та організаційно є
самостійними і мають
власні джерела
формування доходів.

4.

У Франції традиційно
високі соціальні гарантії
населенню з боку
держави. Разом із
проблемою зростання
кількості пенсіонерів,
незважаючи на досить
високий рівень
оподаткування, це
спричинювало
дефіцитність державних
фінансів. У результаті
сумарний державний
борг збільшився з 40 %
ВВП у 1980-х роках до
70 % ВВП у 2004 р., тоді
як за правилами ЄС
заборонено
перевищувати 60відсотковий бар'єр.

5. Державний бюджет Франції складається з двох складових:

1) фінансові ресурси, операції з якими є
остаточними. До них належить усе
фінансування, яке за своїм економічним
змістом має безповоротний характер і
здійснюється в межах даного бюджетного року.
Такі видатки можуть бути як поточними, так і
капітальними. Ця частина охоплює більше 90 %
бюджетних ресурсів;
2) операції кредитного характеру, які
передбачають повернення коштів і за строками
реалізації можуть виходити за межі даного
бюджетного року. Такі операції займають менше
10 % у загальній сумі бюджету.

6.

Головною посадовою
особою держави є
президент. Владні позиції
президента Франції — одні
з найсильніших у світі
серед інших країн, що
мають інститут
президентства.
Законодавча влада
представлена двома
палатами парламенту —
Національними зборами
(нижня палата) і Сенатом.
Депутати Національних
зборів обираються прямим
голосуванням, а Сенат —
непрямим голосуванням. У
Сенаті представлені
територіальні складові
республіки.

7.

У структурі податків
переважають внески
на соціальні потреби,
які становлять до 37
% всіх податків (у
середньому по ЄС —
28 %). На другому
місці — надходження
від ПДВ та інших
податків на товари і
послуги — 25,4 % (у
середньому по ЄС —
30,8 %). Третє місце
займає податок на
доходи фізичних осіб
— 17,3 % (у
середньому по ЄС —
25,8 %).

8.

Однією зі складних проблем,
що стоять сьогодні перед
системою соціального
страхування Франції —
необхідність повноцінної
пенсійної реформи.
Реформи цієї сфери були
розпочаті ще у 90-х роках,
оскільки тенденція до
старіння населення
поступово вимагає все
більших ресурсів для
забезпечення виплат пенсій.
За прогнозами до 2040 р.
число громадян віком більше
60 років може досягнути 70
% населення країни. Якщо у
2000 р. видатки на пенсійне
забезпечення становили 12,5
% ВВП, то в 2020 р. ця сума
може сягнути 14,5, а у 2040
р. —16,5—17%.

9.

Нині у Франції боле
400 комерційних банків, але
основна маса їх операцій
виконується трьома
національними
банками (Credit Lyonnais, BNP і
Societe Generale) та їх філіями;
банками загального профілю, що
спеціалізуються на промислових
споживачах (Banque Indosuez,
Babque Pa -ribas,
Credit Commercial de France і
Credit Industriel et Commercial), а
також мережею філій і спільними
банками, особливо Credit Agricole,
Banques Populaires і Credit Mutuel.
Банківські послуги, незважаючи на
свою різноманітність, високо
концентровані: в останні роки п'ять
провідних банківських фінансових
установи контролювали понад 60%
всіх депозитів.

10. ВИСНОВОК

Діюча банківська система країни в даний час
відчуває великі труднощі, пов'язані і з тією
обставиною, що вони мають значні активи в
грецьких банках і цілому ряді нефінансових
організацій Греції, які перебувають у
кризовій ситуації. Крім цього, рентабельність
у банківській сфері Франції досить низька і
для великого числа філій характерні високі
фінансові витрати і надлишок трудових
ресурсів. В даний час, в умовах великої
невизначеності в єврозоні, багато
французькі банки, зазнають серйозних
труднощів - недостатньо капіталів, існує
недовіра вкладників, низькі прибутки.
English     Русский Правила