Лейкози, поняття, класифікація, основні клініко-лабораторні маркери. Лімфоми. Цитологічні дослідження клітин крові, кісткового мозку при д
М0 - гострий мієлобластний лейкоз з мінімальним мієлоїдним диференціюванням
М1 — гострий мієлобластний лейкоз без дозрівання.
М2 - гострий мієлобластний лейкоз з дозріванням
М3 - гострий лейкоз проміелоцітарний
М4 - гострий лейкоз міеломонобластний.
М5 - гострий монобластний лейкоз
М6 - гострий еритромієлоз
М7 - гострий мегакаріобластний лейкоз
Таблиця №1. Імунофенотипова характеристика бластних клітин при різних варіантах ГМЛ
Морфологічний субстрат лімфоми Ходжкіна
Позитивна реакція на МПО у бластах (М3) (кістковий мозок)
Позитивна реакція на МПО у нейтрофілах та негативна у бластах при ОЛЛ (L2)
Позитивна реакція на ліпіди у нейтрофілах та негативна у лімфоциті.
Позитивна реакція на ліпіди у бластах М2)
Дифузна PAS-реакція у нейтрофілах, гранулярна – у лімфоциті
Дифузно-гранулярна PAS-реакція в бластах (М5)
Позитивна реакція на неспецифічну естеразу в бластах (кістковий мозок) – гострий мієломонобластний лейкоз (М4).
Часткове пригнічення неспецифічної естерази у бластах фторидом натрію (кістковий мозок) – гострий мієломонобластний лейкоз (М4).
Алгоритм цитохімічної діагностики гострих лейкозів
2.26M
Категория: МедицинаМедицина

Лейкози та лімфоми. Поняття, класифікація, основні клініко-лабораторні маркери

1. Лейкози, поняття, класифікація, основні клініко-лабораторні маркери. Лімфоми. Цитологічні дослідження клітин крові, кісткового мозку при д

Лейкози, поняття,
класифікація, основні
клініко-лабораторні маркери.
Лімфоми.
Цитологічні дослідження
клітин крові, кісткового мозку
при діагностиці лейкозів і
лімфом.

2. М0 - гострий мієлобластний лейкоз з мінімальним мієлоїдним диференціюванням

3. М1 — гострий мієлобластний лейкоз без дозрівання.

4. М2 - гострий мієлобластний лейкоз з дозріванням

5. М3 - гострий лейкоз проміелоцітарний

6. М4 - гострий лейкоз міеломонобластний.

7. М5 - гострий монобластний лейкоз

8. М6 - гострий еритромієлоз

9. М7 - гострий мегакаріобластний лейкоз

10. Таблиця №1. Імунофенотипова характеристика бластних клітин при різних варіантах ГМЛ

11. Морфологічний субстрат лімфоми Ходжкіна

12.

Морфологічні форми лімфоцитів при лімфомах

13. Позитивна реакція на МПО у бластах (М3) (кістковий мозок)

14. Позитивна реакція на МПО у нейтрофілах та негативна у бластах при ОЛЛ (L2)

15. Позитивна реакція на ліпіди у нейтрофілах та негативна у лімфоциті.

16. Позитивна реакція на ліпіди у бластах М2)

17. Дифузна PAS-реакція у нейтрофілах, гранулярна – у лімфоциті

18. Дифузно-гранулярна PAS-реакція в бластах (М5)

PAS-реакція - (ШИКреакція) гістохімічні
методи виявлення
глікогену,
нейтральних глік - і
мукопротеїдів,
сиаломукопротеидов
і гликолипидов,
заснований на
окисленні перйодной
кислотою (або її
солями) 1,2гликольних груп, що
містяться в цих
сполуках, до
альдегідів, які
виявляють за
допомогою реактиву
Шиффа.)

19. Позитивна реакція на неспецифічну естеразу в бластах (кістковий мозок) – гострий мієломонобластний лейкоз (М4).

20. Часткове пригнічення неспецифічної естерази у бластах фторидом натрію (кістковий мозок) – гострий мієломонобластний лейкоз (М4).

21.

Оценка результатов
в условных единицах
3С+2B+A
Вычисление среднего
цитохимического
коэффициента
по формуле Astaldi и
Verga:
СЦК=3С+2B+A/100

22.

При цитохімічному дослідженні користуються напівкількісною оцінкою
результатів (принцип Астальді), заснованою на виявленні різного ступеня
інтенсивності специфічного забарвлення:
•(-) - Негативна реакція;
•(+) - Слабкопозитивна реакція;
•(++) - Позитивна реакція;
•(+++) - Різко позитивна реакція.
Щоб висловити результати кількісно, підраховується 100 клітин певного
виду, при цьому проводиться їх диференціація за ступенем інтенсивності
забарвлення. Після цього кількість клітин з однаковою інтенсивністю
забарвлення підсумовується і з отриманого числа віднімається кількість
клітин, які не мають забарвлення. Результат виражається у відсотках.
Наприклад, у 100 переглянутих клітках виявлена: (-) - 5; (+) - 10; (++) 30; (+++) - 55. Результат визначення активності складе (10 + 30 + 55) 5 = 90%.
Результат можна виражати у вигляді середнього цитохимического
коефіцієнта (СЦК). Для цього знову ж підраховується 100 клітин певного
виду, диференціюючи їх за ступенем інтенсивності забарвлення. Після
цього кількість клітин з однаковим ступенем забарвлення множиться на
число плюсів, відповідних цій групі і всі підсумовується, після чого
ділиться на 100.
Для попереднього прикладу СЦК = (5 · 0) + (10 · 1) + (30 · 2) + (55 · 3) /
100 = 2,35

23. Алгоритм цитохімічної діагностики гострих лейкозів

English     Русский Правила