Значення творчості Івана Франка та її актуальність

Значення творчості Івана Франка та її актуальність

1. Значення творчості Івана Франка та її актуальність

Роботу виконали
УчнІ 10-А класу
Клименок Роман,
Суворов Артем та
Салай Михайло

2.

Іван Франко — геніальний поет, що
залишив своїм нащадкам коштовні
перлини в літературі усього світу.

3.

Невтомним Каменярем на
шляхах прогресу, Вічним
революціонером і Титаном
праці ввійшов Іван Франко в
історю української та світової
літератури і громадськополітичної думки.

4.

Дмитро Павличко писав: «Астрономи
твердять, що всесвіт виник із дрібного зернятка вогняної матерії, вибух якого
наповнив простори зорями й планетами, хоч
неможливо уявити силу, здатну вмістити
програму космосу в одному зерні. Галактика
творів Івана Франка так само народилася з
пилинки вогню. На вигляд звичайна
окалина, або, як кажуть бойки, дзиндра, а
насправді незбагненна клітина
божественного пломеню, «правдива іскра
Прометея», злетіла… вибухнула вулканами
любові до праці, до правди, до свободи».

5.

Визначаючи місце Івана Франка у
літературному процесі, слід у першу чергу,
вказати на те, що після Шевченка він був
найвидатнішою постаттю в українській
літературі,оскільки він продовжив «місію»
Шевченка,пишучи поза рамками встановленої
цензури та розкриваючи людям тогочасну
дійсність.

6.

Франко високо ставив поетичне слово,
вимагав, щоб письменники
підвищували свою поетичну
майстерність і наполегливо працювали
над збагаченням і вдосконаленням
мови.
Письменники вчаться у І. Франка,
осмислюють секрети його творчості,
дієвості його слова, але, як пише В.
Коротич: «Поети лиш тоді стають
Франками, Коли живуть, як він, Лиш
так, як він…».

7.

Франко художньо
відтворив зародження
революційної свідомості
робітничого класу і
перші організовані
виступи робітників
нафтових промислів у
Галичині, показав
сильні і слабкі сторони
робітничого руху в
Галичині.
Гарним прикладом можна назвати повість
І.Я.Франка «Борислав сміється» та всім відомий
«Гімн»

8.

Вже на початку 80-х років ХІХ ст. Франко,
завдяки своїй творчості і літературногромадській діяльності, став найбільш
популярним українським письменником,
очолив революційно-демократичну течію в
українській літературі.

9.

Іван Франко по праву займає особливе місце в
українській літературі. Він відомий за межами
України не тільки як поет, письменник,
драматург, але й літературознавець,
фольклорист, історик, перекладач. Із щедрої
Франкової криниці черпають творчу наснагу нові
покоління письменників, живописців,
композиторів. «Які прекрасні сходи дає в наші дні
те насіння, що його разом з іншими сіяв і наш
Франко», - писав Олесь Гончар.

10.

Іван Франко залишив помітний слід в українській
культурі і як критик та літературознавець. Важливу
роль відіграли його теоретичні праці «Література, її
завдання і найважніші ціхи», «Влада землі в
сучасному романі», розвідки та нариси про Т.
Шевченка, М. Старицького, В. Самійленка, Лесю
Українку.

11.

Іван Франко розкриває
незламний дух у поемі
«Мойсей»,який
актуальний в теперішній
час в Україні та в
світі,адже перемагають
завжди ті,хто борються та
вірять в перемогу,ті,котрі
готові чимось
пожертвувати аби досягти
мети!
Як писав О.Білецький: « «Мойсей» Франка-це
заповіт українському народові.»
English     Русский Правила