АктуальнІсть
Функціональними завданнями денних і домашніх стаціонарів є:
На лікування в умовах денних і домашніх стаціонарів можуть спрямовуватися:
Обов'язкові умови для направлення хворих на стаціонарозамінне лікування:
Протипоказання для лікування хворих в денних і домашніх стаціонарах
Денний стаціонар організується для надання кваліфікованої медичної допомоги хворим шляхом їх госпіталізації на денний час за відсутност
Основні завдання денного стаціонару:
Денний стаціонар організується в самостійних амбулаторно-поліклінічних закладах та при поліклінічних відділеннях лпз. Керівництво денни
До складу денного стаціонару входять:
Відбір хворих для госпіталізації в денний стаціонар здійснюють завідувачі лікувальними відділеннями амбулаторно-поліклінічних закладів
У денний стаціонар пацієнти госпіталізуються в плановому і екстреному порядку за відсутності протипоказань для лікування в амбулаторних
На хворого, який знаходиться в денному стаціонарі, заповнюється «Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома» (ф. ОЗО - 2
На час перебування хворих в денному стаціонарі документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються в установленому порядку.
Медична та соціально-економічна ефективність денних стаціонарів
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДОМАШНЬОГО СТАЦІОНАРУ
Основні завдання домашнього стаціонару :
Стаціонар вдома організується при самостійних амбулаторно-поліклінічних закладах та при поліклінічних відділеннях лікувально-профілакт
При необхідності лікарі стаціонару на дому до обстеження і лікування хворого привертають лікувально-діагностичні відділення закладу, в с
Режим поведінки хворих та комплекс лікувальних заходів у домашніх стаціонарах
Режим поведінки хворих та комплекс лікувальних заходів у домашніх стаціонарах
Вітчизняний і зарубіжний досвід функціонування денних і домашніх стаціонарів різного профілю в складі лікувально-профілактичних установ
534.29K
Категория: МедицинаМедицина

Організація роботи денних і домашніх стаціонарів

1.

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
Організація роботи
денних і домашніх
стаціонарів
Лектор: к.мед.н. Лісова О.О.

2. АктуальнІсть

АКТУАЛЬНІСТЬ
Профілактична спрямованість страхової медицини і випливаюча з цього
необхідність зміни організаційних форм медичної допомоги, що вимагає
розширення можливостей поліклініки для максимально повного
комплексного обстеження, якісного лікування та реабілітації хворих.
Одним із шляхів вирішення цієї проблеми стала організація денних ідомашніх
стаціонарів.
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України № 72 від 23.02.2001
«Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини», додаток
4 до наказу «Примірне положення про денний стаціонар» і додаток 5 до наказу
«Примірне положення про стаціонар вдома» регламентується організація,
робота денного стаціонару та стаціонару на дому в Україні в даний час.

3. Функціональними завданнями денних і домашніх стаціонарів є:

ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ЗАВДАННЯМИ ДЕННИХ І
ДОМАШНІХ СТАЦІОНАРІВ Є:
Здійснення своєчасного та повноцінного обстеження пацієнтів;
Надання комплексної кваліфікованої медичної допомоги, наближеної за
обсягом і якістю до стаціонарної, пацієнтам з гострими і хронічними
захворюваннями, невідкладними станами і т. п. при відсутності медичних
показань для стаціонарного лікування і цілодобового медичного нагляду або
відмови від госпіталізації хворих
Оздоровлення часто і тривало хворіючих осіб, диспансерних хворих;
Проведення експертизи тимчасової непрацездатності,
захворюваності з тимчасовою втратою працездатності;
Здійснення заходів вторинної профілактики;
Санітарно-гігієнічне виховання населення,
формуванню здорового способу життя.
пропаганда
зниження
та
рівня
сприяння

4. На лікування в умовах денних і домашніх стаціонарів можуть спрямовуватися:

НА ЛІКУВАННЯ В УМОВАХ ДЕННИХ І ДОМАШНІХ
СТАЦІОНАРІВ МОЖУТЬ СПРЯМОВУВАТИСЯ:
• 1)
хворі з гострими хворобами середньої тяжкості та хронічними
хворобами у фазі загострення середньої тяжкості з неускладненим
перебігом, які не потребують цілодобового медичного нагляду та
інтенсивного лікування в умовах лікарні;
• 2)
хворі гострими хворобами у фазі реконвалесценції та хронічними
хворобами у фазі затухаючого загострення або неповної ремісії, жінки з
патологією вагітності, післяопераційні хворі та інші категорії хворих
після виписки з лікарні, потребують доліковування, медичної,
соціальної та побутової реабілітації в амбулаторних або домашніх
умовах,
• 3) часто і тривало хворіють пацієнти, яким показано оздоровлення і
превентивне лікування в умовах денного або домашнього стаціонару

5. Обов'язкові умови для направлення хворих на стаціонарозамінне лікування:

ОБОВ'ЯЗКОВІ УМОВИ ДЛЯ НАПРАВЛЕННЯ ХВОРИХ НА
СТАЦІОНАРОЗАМІННЕ ЛІКУВАННЯ:
• відсутність
необхідності в цілодобовому медичному спостереженні за
станом здоров'я хворих та здійсненні інтенсивного лікування в умовах
лікарні;
• середньотяжкий стан пацієнтів і неускладнений перебіг хвороби;
• наявність членів сім'ї та родичів хворих, здатних забезпечити належний
лікувально-охоронний режим і догляд за пацієнтом у домашніх умовах;
• можливість
організації повноцінного обстеження і комплексного
кваліфікованого лікування хворих в умовах денних і домашніх
стаціонарів;
• згода хворого на проведення стаціонарозамінне лікування.

6. Протипоказання для лікування хворих в денних і домашніх стаціонарах

ПРОТИПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ В ДЕННИХ І
ДОМАШНІХ СТАЦІОНАРАХ
1) тяжкий стан пацієнтів;
2) ускладнений перебіг хвороби;
3) необхідність постійного медичного спостереження за станом пацієнтів;
4) необхідність здійснення інтенсивного медикаментозного лікування з частим
введенням медикаментів;
5) необхідність здійснення оперативних втручань;
6) неможливість здійснення повноцінної діагностики захворювань в умовах денних і
домашніх стаціонарів;
7) можливість розвитку ускладнень у хворих у разі лікування в денних і домашніх
стаціонарах;
8) незадовільні житлові та матеріальні умови для організації домашнього стаціонару;
9) неможливість забезпечення належного спостереження за хворими в процесі
лікування вдома і дотримання необхідного лікувально-охоронного режиму.

7. Денний стаціонар організується для надання кваліфікованої медичної допомоги хворим шляхом їх госпіталізації на денний час за відсутност

Денний
стаціонар
організується
для
надання
кваліфікованої медичної допомоги хворим шляхом їх
госпіталізації на денний час за відсутності показів до
постійного лікарського нагляду

8. Основні завдання денного стаціонару:

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕННОГО СТАЦІОНАРУ:
1. Проведення заходів щодо діагностики та лікування хворих при гострих
захворюваннях або загостренні хронічних хвороб, при відсутності показів до
цілодобового лікарського контролю.
2. Надання кваліфікованої медичної допомоги хворим при невідкладних станах в
умовах амбулаторно-поліклінічного закладу та за наявності показань забезпечення їх госпіталізації до лікарняного закладу.
3. Доліковування хворих та проведення їх реабілітації в стадії затухаючого
загострення захворювання, неповної ремісії, в післяопераційному періоді тощо,
після виписки з лікувально-профілактичного закладу (далі-ЛПЗ).
4. Забезпечення наступності з іншими лікувальними відділеннями амбулаторнополіклінічного закладу та стаціонарними відділення лікарняних закладів по
наданню медичної допомоги хворим.
5. Проведення профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів хворим, які
перебувають на диспансерному обліку.

9. Денний стаціонар організується в самостійних амбулаторно-поліклінічних закладах та при поліклінічних відділеннях лпз. Керівництво денни

Денний стаціонар організується в самостійних
амбулаторно-поліклінічних
закладах
та
при
поліклінічних
відділеннях
лпз.
Керівництво
денним
стаціонаром
здійснює
завідувач відділенням денного стаціонару або
завідувач лікувальним відділенням, в складі якого
організовано денний стаціонар, в дільничній лікарні
або
амбулаторії
головний
лікар
лпз.
Потужність денного стаціонару визначається
керівником лпз за погодженням з територіальним
органом управління охороною здоров'я

10. До складу денного стаціонару входять:

ДО СКЛАДУ ДЕННОГО СТАЦІОНАРУ ВХОДЯТЬ:
• Палати для денного перебування хворих;
• Операційно - перев'язувальний блок;
• Палата інтенсивної терапії,
• Маніпуляційна, процедурна;
•Кабінет психологічного розвантаження та відпочинку хворих;
• Буфет;
• Кімнати медичного персоналу;
• Допоміжні приміщення.

11. Відбір хворих для госпіталізації в денний стаціонар здійснюють завідувачі лікувальними відділеннями амбулаторно-поліклінічних закладів

ВІДБІР ХВОРИХ ДЛЯ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ В ДЕННИЙ СТАЦІОНАР
ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАВІДУВАЧІ ЛІКУВАЛЬНИМИ ВІДДІЛЕННЯМИ
АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА НАПРЯМОМ:
• дільничних терапевтів,
• дільничних педіатрів,
• лікарів загальної практики - сімейних лікарів,
• фахівців ЛПЗ (кардіологом - ревматологом, ендокринологом, урологом,
гастроентерологом, отоларингологом, невропатологом, хірургом,
ортопедом),
• лікувально - консультативною комісією, яка функціонує на базі даного
ЛПЗ.

12. У денний стаціонар пацієнти госпіталізуються в плановому і екстреному порядку за відсутності протипоказань для лікування в амбулаторних

У ДЕННИЙ СТАЦІОНАР ПАЦІЄНТИ
ГОСПІТАЛІЗУЮТЬСЯ В ПЛАНОВОМУ І ЕКСТРЕНОМУ
ПОРЯДКУ ЗА ВІДСУТНОСТІ ПРОТИПОКАЗАНЬ ДЛЯ
ЛІКУВАННЯ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ.
.
Планові хворі повинні мати 100% обстеження:
• флюорографічне обстеження органів грудної порожнини,
• загальний аналіз крові,
• сечі,
• аналіз крові на цукор,
• ЕКГ,
• огляд гінеколога у жінок, уролога у чоловіків.

13. На хворого, який знаходиться в денному стаціонарі, заповнюється «Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома» (ф. ОЗО - 2

НА ХВОРОГО, ЯКИЙ ЗНАХОДИТЬСЯ В
ДЕННОМУ СТАЦІОНАРІ, ЗАПОВНЮЄТЬСЯ
«КАРТА ХВОРОГО ДЕННОГО СТАЦІОНАРУ
ПОЛІКЛІНІКИ, СТАЦІОНАРУ ВДОМА»
(Ф. ОЗО - 2 / О)

14. На час перебування хворих в денному стаціонарі документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються в установленому порядку.

Денний стаціонар
лікування
дообстеження
лікарськотрудова
експертиза
корректировка
факторів ризику
На час перебування хворих в денному стаціонарі документи, що
засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються в установленому
порядку.

15.

Обстеження і лікування у денному стаціонарі є комплексними,
здійснюються з широким використанням діагностичних і
лікувальних підрозділів ЛПЗ, включаючи взаємодію лікарів усіх її
підрозділів.
Консультації хворих денного стаціонару здійснюються спеціалістами
поліклініки, так і фахівцями інших спеціалізованих установ,
працівниками науково-дослідних інститутів.
У разі несприятливого перебігу захворювання під час перебування
хворого у денному стаціонарі він госпіталізується в профільне
відділення лікувального закладу.
При виписуванні
хворого денного стаціонару заповнюється
виписка, яка передається лікарю, який направив хворого в денний
стаціонар.

16. Медична та соціально-економічна ефективність денних стаціонарів

МЕДИЧНА ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ДЕННИХ СТАЦІОНАРІВ
Одним з реальних механізмів раціоналізації медичної допомоги є
розвиток різнопрофільних денних стаціонарів, медико-соціальна та
економічна ефективність яких доведена вітчизняною і зарубіжною
практикою. Широке їх впровадження в роботу установ, які
функціонують за принципами сімейної медицини, дозволяє
амбулаторно забезпечити кваліфіковану медичну допомогу
прикріпленому населенню, наближену за рівнем і якістю до
стаціонарної, що буде сприяти скороченню ресурсних витрат галузі
за рахунок зміщення акцентів у медичному обслуговуванні на
рівень первинної медико-санітарної допомоги та зменшення
навантаження на дорогий лікарняний сектор.

17. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДОМАШНЬОГО СТАЦІОНАРУ

Медична допомога в стаціонарі на дому надається людям з
обмеженими можливостями - пацієнтам, які з різних причин не
можуть відвідувати поліклініку і при цьому не потребують
цілодобового перебування у лікарні.
.

18. Основні завдання домашнього стаціонару :

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОМАШНЬОГО
СТАЦІОНАРУ :
- Проведення заходів щодо діагностики та лікування хворих
при гострих захворюваннях або загостренні хронічних
хвороб;
- Доліковування і реабілітація хворих після виписки із
лікувального закладу;
- Проведення профілактичних і лікувально-оздоровчих заходів
хворим, які перебувають на диспансерному обліку.

19. Стаціонар вдома організується при самостійних амбулаторно-поліклінічних закладах та при поліклінічних відділеннях лікувально-профілакт

Стаціонар вдома організується при самостійних
амбулаторно-поліклінічних
закладах
та
при
поліклінічних відділеннях лікувально-профілактичних
установ.
Керівництво стаціонаром вдома здійснює завідувач
лікувальним відділенням амбулаторно-поліклінічного
закладу або поліклініки в складі лікувальнопрофілактичного закладу, в дільничній лікарні,
амбулаторії - головний лікар - за направленням
дільничних терапевтів, педіатрів, лікарів загальної
практики - сімейних лікарів та інших фахівців.

20. При необхідності лікарі стаціонару на дому до обстеження і лікування хворого привертають лікувально-діагностичні відділення закладу, в с

При необхідності лікарі стаціонару на дому до обстеження
і лікування хворого привертають лікувально-діагностичні
відділення закладу, в складі якого він функціонує, або за
домовленістю - інших лікувально-профілактичні установи.
на час перебування хворих в стаціонарі на дому
документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність,
видаються в установленому порядку. При необхідності
засідання лікарської консультативної комісії проводиться
вдома у хворого в установленому порядку.

21. Режим поведінки хворих та комплекс лікувальних заходів у домашніх стаціонарах

РЕЖИМ ПОВЕДІНКИ ХВОРИХ ТА КОМПЛЕКС
ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У ДОМАШНІХ СТАЦІОНАРАХ
• У стаціонарі на дому хворий повинен виконувати приписаний лікарем
режим - залежно від стану
• Організація стаціонару на дому припускає щоденне спостереження
хворого лікарем, проведення лабораторно-діагностичних досліджень,
медикаментозної терапії, різних процедур. При необхідності в
комплекс лікування включаються фізіотерапевтичні процедури,
масаж, ЛФК та ін.

22. Режим поведінки хворих та комплекс лікувальних заходів у домашніх стаціонарах

РЕЖИМ ПОВЕДІНКИ ХВОРИХ ТА КОМПЛЕКС
ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У ДОМАШНІХ СТАЦІОНАРАХ
У суботні, недільні і святкові дні спостереження за хворими здійснюється
черговими лікарями та медсестрами. За час лікування хворих відвідує
завідувач відділенням, при необхідності їх консультують лікарі вузьких
спеціальностей.
Медсестра стаціонару на дому здійснює на дому забір крові, сечі,
мокротиння на аналіз, робить ін'єкції, виконує процедури, контролює
виконання хворими призначене лікування.
У стаціонарі на дому робиться ЕКГ. Більш складні діагностичні обстеження
проводяться за наявності клінічних показань у поліклініці, куди хворі
доставляються санітарним транспортом.

23. Вітчизняний і зарубіжний досвід функціонування денних і домашніх стаціонарів різного профілю в складі лікувально-профілактичних установ

свідчить про певний медико-соціальний ефект та економічні
переваги таких форм медичної допомоги. організація денних і домашніх
стаціонарів дозволяє забезпечити різні категорії хворих, включаючи осіб
старших вікових груп і дітей усіх вікових категорій, кваліфікованою
медичною допомогою у позалікарняних умовах на рівні, близькому до
стаціонарних умов, сприяє скороченню фінансових і кадрових витрат
галузі, ефективного та раціонального використання дорогого ліжкового
фонду,
зниження
рівня
захворюваності
працездатності
та
тимчасової
втрати
English     Русский Правила