ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ТАКТИКА ТА БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ
ЗАГАЛЬНА ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКА ПІДГОТОВКА
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК
ВІЙСЬКОВА ТОКСИКОЛОГІЯ, РАДІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ
МЕДИЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК МЕДИЧНИМ МАЙНОМ
ВІЙСЬКОВА ХІРУРГІЯ З ХІРУРГІЄЮ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
The themes lessons for 2 course medical faculty Subject  Medicine of catastrophes
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
3.26M
Категория: БЖДБЖД

Охорона праці та безпека життєдіяльності

1. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Змістовний модуль 1.
Основи безпеки життя, здоров’я та діяльності медичного
працівника в сучасних умовах.
ТЕМА 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності.
ТЕМА 2. Фізіологічні та психологічні чинники безпеки життєдіяльності сучасної людини.
ТЕМА 3. Негативні фактори середовища життєдіяльності та їх вплив на здоров’я людини.
ТЕМА 4. Валеологічні та санологічні засади формування безпеки здоров’я та життя
людини.
ТЕМА 5. Шкідливі звички та пов’язана з ними небезпека життєдіяльності людини.
ТЕМА 6. Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності людини.
Змістовний модуль 1.
Створення безпечних умов професійної діяльності
медичного працівника та її законодавче забезпечення.
ТЕМА 7. Небезпечні та життєво небезпечні інфекційні захворювання у практиці медичного
працівника.
ТЕМА 8. Прийоми надання само- і взаємодопомоги при пораненнях, опіках, кровотечах,
переломах. Перша медична та долікарська допомога при гострих отруєннях сильнодіючими
отруйними речовинами.
ТЕМА 9. Правові та організаційні питання охорони праці.

2. ТАКТИКА ТА БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ

Змістовий модуль 1. Основи організації Збройних Сил України.
ТЕМА 1. Основи організації Збройних Сил України. Основи загальновійськового бою.
ТЕМА 2. Організація загальновійськових частин (з’єднань).
ТЕМА 3. Організація військових частин (з’єднань) Військово-Морських Сил.
ТЕМА 4. Організація, озброєння і тактика дій армій іноземних держав.
Змістовий модуль 2. Основи управління військами та всебічного забезпечення.
ТЕМА 5. Основи управління військами.
ТЕМА 6. Основи всебічного забезпечення.
ТЕМА 7. Основи бойового застосування загальновійськових підрозділів в основних видах
бою.
Змістовий модуль 3. Дії ВМС. Основи забезпечення живучості корабля.
ТЕМА 8. Спільні дії Військово-Морських Сил, Сухопутних військ та авіації.
ТЕМА 9. Основи живучості корабля.

3. ЗАГАЛЬНА ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКА ПІДГОТОВКА

Змістовий модуль 1. Військове законодавство про Збройні Сили України.
ТЕМА 1. Вступ. Закони України про Збройні Сили України.
ТЕМА 2. Основи таємного діловодства та режиму таємності.
Змістовий модуль 2. Статути Збройних Сил України.
ТЕМА 3. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України.
ТЕМА 4. Основні положення корабельного статуту Військово-Морських Сил.
ТЕМА 5. Основні положення дисциплінарного статуту Збройних Сил України.
ТЕМА 6. Основні положення статутів стройового, гарнізонної та вартової служби Збройних
Сил України.
Змістовий модуль 3. Військова топографія.
ТЕМА 7. Топографічні карти Збройних Сил України.
ТЕМА 8. Орієнтування на місцевості.
ТЕМА 9. Робоча карта офіцера.
ТЕМА 10. Основи навігації.
Змістовий модуль 4. Методика виховної роботи.
ТЕМА 11. Організація виховної роботи в підрозділі мирного часу.
ТЕМА 12. Морально-психологічна підготовка особового складу підрозділу в умовах
переводу їх у підвищені ступені готовності.
ТЕМА 13. Морально-психологічна підготовка особового складу підрозділів в бойових
умовах.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК

Змістовий модуль 1. Основи медичного забезпечення військ.
ТЕМА 1. Завдання, організація та актуальні питання медичної служби ЗС України на
воєнний час.
ТЕМА 2. Сучасні види зброї та їх вплив на величину і структуру санітарних втрат.
ТЕМА 3. Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення військ.
ТЕМА 4. Основи організації санітарно-епідеміологічного забезпечення військ.
ТЕМА 5. Основи організації забезпечення медичним майном.
Змістовий модуль 2.
Медична служба тактичної та оперативної ланок.
ТЕМА 6. Медична служба механізованої (танкової) бригади.
ТЕМА 7. Медична служба оперативних об’єднань.
ТЕМА 8. Військовий польовий пересувний госпіталь медичної бригади армуйського
корпусу.
Змістовий модуль 3. Основи організації медичного забезпечення механізованої
(танкової) бригади в ході бойових дій.
ТЕМА 9. Основи управління медичною службою.
ТЕМА 10. Організація медичного забезпечення механізованої (танкової) бригади в обороні.
ТЕМА 11. Організація медичного забезпечення механізованої (танкової)
бригади в наступі.
ТЕМА 12. Організація медичного забезпечення маршу, зустрічного бою та перевезень
військ.

5. ВІЙСЬКОВА ТОКСИКОЛОГІЯ, РАДІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ

Змістовий модуль 1. Військова токсикологія.
ТЕМА 1. Загальна характеристика хімічної зброї. Основи токсикології.
ТЕМА 2. Отруйні речовини нервово-паралітичної дії.
ТЕМА 3. Отруйні речовини шкірнонаривної дії.
ТЕМА 4. Отруйні речовини загальноотруйної дії. Оксид вуглецю.
ТЕМА 5. Отруйні речовини задушливої дії.
ТЕМА 6. Сильнодіючі отруйні речовини (СДОР).
ТЕМА 7. Отруйні речовини подразнюючої та психотоміметичної дії.
ТЕМА 8. Компоненти ракетних палив. Технічні рідини.
Змістовий модуль 2. Військова радіологія, захист від зброї масового ураження
(ЗМУ).
ТЕМА 9. Характеристика ядерної зброї.
ТЕМА 10. Ядерні аварії.
ТЕМА 11. Заходи медичної служби по захисту від ядерної та хімічної зброї.
ТЕМА 12. Індивідуальні та колективні засоби захисту.
ТЕМА 13. Спеціальна обробка.
ТЕМА 14. Індикація отруйних речовин.
ТЕМА 15. Дозиметричний контроль.

6. МЕДИЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ

Змістовий модуль 1. Цивільний захист як система запобігання і ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій.
ТЕМА 1. Організація захисту населення і територій за умов надзвичайних ситуацій
мирного і воєнного часу.
ТЕМА 2. Надзвичайні ситуації природного, техногенного і соціально-політичного
характеру, їх медико-санітарні наслідки.
ТЕМА 3. Аварії на радіаційно небезпечних об’єктах, їх медико-санітарні наслідки.
ТЕМА 4. Аварії на хімічно небезпечних об’єктах, їх медико-санітарні наслідки.
ТЕМА 5. Перша медична допомога постраждалим при надзвичайних ситуаціях.
Змістовий модуль 2.
Організація медичного забезпечення населення за умов
надзвичайних ситуацій.
ТЕМА 6. Правові основи Державної служби медицини катастроф (ДСМК).
ТЕМА 7. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення за умов
надзвичайних ситуацій.
ТЕМА 8. Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення
за умов надзвичайних ситуацій.
ТЕМА 9. Інформаційне забезпечення, планування роботи і медичне постачання формувань
і закладів ДСМК.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК МЕДИЧНИМ МАЙНОМ

Змістовий модуль 1. Комплектно-табельне оснащення медичної служби.
ТЕМА 1. Предмет і зміст курсу організації медичного забезпечення військ медичним майном.
ТЕМА 2. Медичне майно, ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА.
ТЕМА 3. Комплекти медичного майна.
ТЕМА 4. Лікарські предмети, апарати і прилади. Медичне обладнання та меблі.
ТЕМА 5. Технічні засоби отримання, зберігання, газифікації те перевезення рідкого кисню.
ТЕМА 6. Пересувна медична і санітарна техніка.
ТЕМА 7. Основи технічного і метрологічного забезпечення медичної служби.
ТЕМА 8. Правила зберігання, упакування, транспортування і захисту медичного майна в польових
умовах.
Змістовий модуль 2. Основи організації забезпечення військових частин
армійського корпусу медичною технікою і майном.
ТЕМА 9. Задачі і принципи організації медичного постачання військ. Органи управління медичною
службою. Заклади і підрозділи медичного постачання.
ТЕМА 10. Визначення потреби медичного майна і порядок його вимоги.
ТЕМА 11. Облік і звітність по медичному майну.
ТЕМА 12. Особливості приготування і контролю якості лікарських засобів в польових умовах.
ТЕМА 13. Організація медичного постачання механізованої бригади.
ТЕМА 14. Організація медичного постачання армійського корпусу.
ТЕМА 15. Організація роботи медичного складу.
ТЕМА 16. Організація роботи щодо утримання запасів медичного майна.
ТЕМА17. Організація контрольно-ревізійної роботи з медичного постачання.

8. ВІЙСЬКОВА ХІРУРГІЯ З ХІРУРГІЄЮ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТЕМА 1. Вогнепальні поранення. Комбіновані радіаційні і хімічні ураження. Інфекційні
ускладнення бойових пошкоджень.
ТЕМА 2. Кровотеча і крововтрата. Травматичний шок. Синдром тривалого роздавлювання.
Термічна травма.
ТЕМА 3. Поранення (пошкодження черепа, головного мозку, хребта і спинного мозку.
ТЕМА 4. Поранення і закриті пошкодження грудей, черева, тазу і органів тазу.
ТЕМА 5. Вогнепальні і закриті пошкодження кінцівок і суглобів.
ТЕМА 6. Складання практичних навичок. Залік.
ВІЙСЬКОВА ТЕРАПІЯ З ТЕРАПІЄЮ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТЕМА 1. Організація кваліфікованої та спеціалізованої терапевтичної допомоги ураженим
та хворим на війні та в екстремальних умовах мирного часу.
ТЕМА 2. Ураження іонізуючим випромінюванням в мирний та воєнний час.
ТЕМА 3.Ураження отруйними речовинами в мирний та воєнний час.
ТЕМА 4. Захворювання внутрішніх органів при політравмах в мирний та воєнний час.
ТЕМА 5. Загальні питання інтенсивної терапії критичних станів в екстремальних умовах
на етапах медичної евакуації.
ТЕМА 6. Складання практичних навичок. Залік.

9. The themes lessons for 2 course medical faculty Subject  Medicine of catastrophes

The themes lessons for 2 course medical faculty
Subject Medicine of catastrophes
Lesson 1.Management of State Service Accidents Medicine.
Lesson 2. Natural extremely situations: characteristic and medical consequences.
Lesson 3. Technogenic extremely situations: characteristic and medical consequences.
Lesson 4. Medical evacuations maintenance in SSAM.
Lesson 5.Medical aid of peoples in SSAM.
Lesson 6. Medical and evacuations maintenance in natural and technogenic ES.
Lesson 7. Sanitary, hygienic and anti epidemic maintenance of people in SSAM.
Lesson 8. Examination tests.
To attention 2 course students of medical faculty
Lessons on «Medicine of catastrophes» are spent on clinical base in City clinical hospital
of the emergency and first help (5th city hospital), the surgical building, 3 floors,
surgical department №1 and an educational room № 1, 2.
The teacher: assistant Telushko Yaroslav Vladimirovich.
NB! Entrance to the chair only in special medical wear and shoes.

10. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Змістовний модуль 1.
Основи безпеки життя, здоров’я та діяльності медичного
працівника в сучасних умовах.
ТЕМА № 1. Безпека життєдіяльності – як категорія.
ТЕМА № 2. Надзвичайні ситуації. Класифікація. Медико-тактична характеристика НС природного
характеру.
ТЕМА № 3. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Їх медико-тактична характеристика.
ТЕМА № 4. Радіаційно небезпечні об’єкти. Радіоактивні речовини та їх вимірюванні. Прилади
радіаційної розвідки та дозиметричного контролю. Норми радіаційної безпеки. Режими радіаційного
захисту.
ТЕМА № 5. Хімічно небезпечні об’єкти. Сильнодіючі отруйні речовини, особливості їх впливу на
організм людини. Промислові засоби захисту органів дихання. Прилади хімічної розвідки для
сильнодіючих та бойових отруйних речовин.
ТЕМА № 6. Цивільний захист, як система запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Організація захисту населення і територій при надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.
Змістовний модуль 1.
Створення безпечних умов професійної діяльності медичного
працівника та її законодавче забезпечення.
ТЕМА № 7. Небезпечні та життєво небезпечні інфекційні захворювання у практиці медичного
працівника.
ТЕМА № 8. Прийоми надання само- і взаємодопомоги при пораненнях, опіках, кровотечах, переломах.
Перша медична та долікарська допомога при виникненні НС.
ТЕМА № 9. Правові та організаційні питання охорони праці.
English     Русский Правила