ОХОРОНА ПРАЦІ, БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ у НВК ім. В. Труша
Законодавчі та нормативні акти з охорони праці та безпеки життєдіяльності
Облікова документація з охорони праці та безпеки життєдіяльності
Структура роботи НВК ім. В.Труша з охорони праці та безпеки життєдіяльності
Система роботи
Створення безпечних умов праці та навчання
Створення безпечних умов праці та навчання
Пам'ятка для батьків
4.03M
Категории: ПравоПраво БЖДБЖД

Охорона праці, безпека життєдіяльності у НВК ім. В. Труша

1. ОХОРОНА ПРАЦІ, БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ у НВК ім. В. Труша

2. Законодавчі та нормативні акти з охорони праці та безпеки життєдіяльності


Тимчасові рекомендації щодо організації та протиепідемічних заходів у закладах освіти в період
карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (від 30.07.2020 р.)
Закони України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух»,
Типове положення про службу охорони праці (із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 236 від 02.10.2007 Наказом Міністерства соціальної
політики № 148 від 31.01.2017р.),
наказ Міністерства освіти і науки України № 1669 від 26 грудня 2017 року «Про затвердження Положення про
організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах
освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 року за № 100/31552,
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в
Новороздільському НВК імені В.Труша, затверджене наказом №01-16/119 від 04.09.2019 року
наказ Міністерства освіти і науки України № 1669 від 26 грудня 2017 року «Про затвердження Правил пожежної
безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
08.09.2016 р. за № 1229/29359
наказ Міністерства освіти і науки України № 601 від 20.07.2004 р. «Про затвердження Положення про навчальний
кабінет загальноосвітнього навчального закладу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2016 р. за №
1121/9720
наказ Міністерства соц. політики України № 526 від 30.03.2017 року «Про внесення змін до Положення про розробку
інструкцій з охорони праці»
"Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що стались під час навчально-виховного процесу в
навчальних закладах" (наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08. 2001 р. № 616);

3.

Із брошури можна дізнатися
про:
Вхідний скринінг та правила
поведінки персоналу
Вхідний скринінг учнів на
наявність ознак інфекційного
захворювання
Дії в разі виявлення симптомів
хвороби під час навчального
процесу
Рекомендації щодо гігієни рук у
загальноосвітньому освітньому
закладі
Миття рук з милом
Обробку рук антисептиком
Безпеку повітря закритих
приміщень
Прибирання та дезінфекцію
поверхонь
Загальні рекомендації щодо
організації безпечного
навчального процесу
Загальні рекомендації для
організації безпеки харчування

4. Облікова документація з охорони праці та безпеки життєдіяльності


Колективна угода з ПК з розділом “Охорона праці”;
Накази;
Протоколи педагогічної ради;
Протоколи зборів трудового колективу;
Річний план роботи школи (розділ “Охорона праці та безпека життєдіяльності”);
План заходів щодо організації роботи з охорони праці;
Положення про адміністративно-громадський контроль;
Журнали для реєстрації інструктажів;
Журнали реєстрації та видачі інструкцій з ОП;
Журнали реєстрації нещасних випадків;
Інструкції з ОП та БЖ, пожежної безпеки;
Акти перевірок отовності навчального закладу до початку навчального року;
Акти-дозволи на роботу навчальних кабінетів.
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи,
Посадові інструкції та інструкціії з ОП.

5. Структура роботи НВК ім. В.Труша з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Створення безпечних
умов праці та
навчання
Контроль за дотриманням
вимог
чинного законодавства з
ОП і БЖ
Профілактика
нещасних випадків та
їх документаційне
оформлення
Система
роботи НВК
з ОП і БЖ
Документальне
оформлення роботи
з ОП і БЖ
Навчання учасників
освітнього процесу

6. Система роботи

• адміністрація розробила алгоритм дій і призначила відповідальних за
дотриманням безпечних умов праці під час пандемії;
• основні завдання охорони праці у школі та їх реалізацію;
• організацію роботи з охорони праці;
• планування роботи з охорони праці;
• навчання працівників питанням охорони праці;
• контроль за станом охорони праці;
• аналіз результативності охорони праці;
• стимулювання робіт з охорони праці;
• виховна робота з охорони праці.

7.

8. Створення безпечних умов праці та навчання

• ВООЗ опублікувала рекомендації щодо носіння
захисних масок дітьми різного віку (від 23.08.2020)
• у школі ведеться документація, яка регулює трудові відносини та
забезпечує виконання організаційних заходів щодо реалізації Закону
України „Про охорону праці” та інших нормативно-правових
документів з цих питань;
• складено та підписано Колективний договір між адміністрацією та
профспілковим комітетом, де розроблено розділ „Охорона праці”.
• питання охорони праці відображені в Правилах внутрішнього
трудового розпорядку для працівників школи, посадових
інструкціях та інструкціях з ОП;

9. Створення безпечних умов праці та навчання

• створено комісію з охорони праці;
• складено та підписано акт готовності школи до
навчального року;
• здійснюється адміністративний контроль стану умов і
охорони праці у школі;
• проводиться розслідування всіх нещасних випадків
під час навчально-виховного процесу та у побуті
(невиробничий травматизм)
Робота з вищезазначених питань в школі здійснюється у
відповідності з вимогами „Положення про організацію роботи з
охорони праці учасників освітнього процесу в
Новороздільському НВК ім. В. Труша”

10.

11.

12.

13. Пам'ятка для батьків

• Перше вересня буде в новому форматі, лінійки не буде, а буде зустріч вчителя і учнів, на дистанції від інших
класів.
• Вхід в школу батьків, бабусь, дідусів з початком навчального року суворо заборонено.
• В школу заходять тільки учні, вчителі та персонал школи в масці чи респіраторі.
• При вході в школу або в класі обробляти руки антисептиком.
• Під час перерв всі учні повинні ходити в масках, на уроках маски дозволяється знімати. Зміна масок кожні
три години. Тому запасайтеся масками! Якщо у дітей будуть маски багаторазового використання, то
огбов'язково мати герметичний пакетик (zip - пакет, або папка на кнопці) один для використаної маски, інший
для нової чи запасної. Для запасної одноразової маски також повинен бути пакетик. Для використаних
одноразових масок в школі розмістять спеціальні урни.
• Вчителям, персоналу та учням щоранку будуть проводити температурний скринінг.
• За умови поганого самопочуття учень повинен повідомити про свій стан здоров'я класного керівника або
вчителя предметника у якого урок.
• Ви, як батьки, зі свого боку: перед виходом із дому проведіть термометрію у дитини, оцініть стан здоров'я
дитини та стан здоров'я самого себе ні в якому разі не відпускайте дітей до школи з температурою, сильним
головним болем, нежиттєм чи кашлем. Тобто будь - які ознаки ОРВІ і ви залишаєте дитину вдома!!!
• Пам'ятайте про власну персональну відповідальність за правдивість інформації про стан здоров'я дитини.
• Навчання буде в одному класі, переходити в інший кабінет будуть лише на деякі предмети типу спортзалу та
інформатики.
• Забезпечення питного режиму в школі не буде, тому кожен обов'язково зі своєю пляшечкою води.
• Для кожного класу буде визначено свій вхід до школи і схема руху лише одними сходами, по всій школі
ходити не дозволяється.
• Для того, щоб поїсти в їдальні для кожного класу також будуть відведені окремі перерви.
• Учням, які підвозяться до закладу освіти, вхід до салону автотранспорту при наявності засобів
індивідуального захисту (респіратора або захисної маски)

14.

Профілактика нещасних випадків
(працівники)
Тижні з охорони праці та безпеки життєдіяльності,
пожежної безпеки.
Інструктажі з ОП, пожежної безпеки.
Інформаційно-просвітницька робота співробітників
МНС, ДАІ, пожежної охорони, працівників медичних
установ.
Тематичні засідання педради, наради, збори трудового
колективу.
Чергування на перервах.
Індивідуальна роз’яснювальна робота.

15.

Профілактика травматизму
(з учнями)
Місячник “Увага! Діти на дорозі!”
Тижні з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.
Інструктажі та бесіди з безпеки життєдіяльності, пожежної
безпеки.
Конкурси малюнків, плакатів.
Години спілкування, акції, виставки тощо.
Інформаційний куточок.
Чергування на перервах.
Індивідуальна роз’яснювальна робота.

16.

Закону України “Про охорону праці”
Типового положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці (наказ Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня
2005 року № 15)
Положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці в закладах, установах,
організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству
освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки
України від 18 квітня 2006 року № 304).

17.

чинного законодавства з ОП;
правила внутрішнього трудового розпорядку для
працівників школи;
посадових інструкцій та інструкцій з ОП;
правил поводження з устаткуванням та обладнанням.

18.

Положення про кабінет;
паспорт кабінету;
атестаційний лист навчального кабінету
щорічний акт дозвіл;
журнал з ТБ;
аптечка (згідно пекреліку);
інструкції, затверджені директором;
первинні засоби пожежогасіння;
інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час
карантину
English     Русский Правила