ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра нервових ХВОРОБ
Групи ФАКТОРіВ дцп
 АНТЕНАТАЛЬНІ Фактори
ІНТРАНАТАЛЬНІ Фактори
ПОСТНАТАЛЬНі Фактори
Класифікація дцп
ОСНОВНі ФАКТОРи ФОРМуВАНнЯ ДЦП
КЛіНіЧна КАРТИНА
Спастична диплегія (синдром літтла)
СПАСТИЧна ГЕМіПЛЕГіЯ
Подвійна геміплегія
Атонічно-астатичний синдром
ГіПЕРКіНЕТичнА ФОРМА
МОЗоЧКОВА ФОРМА
ДіАГНОСТИКА ДЦП
Лікування ДЦП
3.89M
Категория: МедицинаМедицина

Дитячий церебральний параліч

1. ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра нервових ХВОРОБ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА НЕРВОВИХ ХВОРОБ
ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ
ПАРАЛІЧ
Лектор: к.мед.н., доцент Сікорська М.В.

2.

«Церебральний параліч»
це не більш ніж набір слів, продукт
нозологічної класифікації, ярлик, який
ми (лікарі) прикріпляємо до групи
клінічних випадків: йому не можна дати
визначення– набагато простіше
проілюструвати його на прикладі
клінічних випадків» (З.Фрейд, 1897 г.)

3.

Поширеність ДЦП в світі більше 40 років
утримується на рівні 2-3 на 1000
новонароджених, не зважаючи на суттєве
покращення якості акушерської та
неонатальної допомоги. А загальний
відсоток хворих на ДЦП в популяції
зростає, бо тривалість життя пацієнтів з
цим діагнозом зростає, внаслідок
поліпшення медико-соціального супроводу
таких хворих.

4.


В Україні - 2,56 випадків ДЦП на 1000
новонароджених.
Серед недоношених - 40-100 на 1000
новонароджених.
1,9% дітей (166 тисяч) в Україні станом на
01.01.2012 г. мають статус інвалідів за ДЦП .
19,2% випадків дитячої інвалідності
пов`язана з патологією нервової системи, а
більше 90 тисяч дітей мають проблеми
соціальної адаптації внаслідок захворювань
даного профілю.

5.

Президент Європейської академії
дитячої інвалідності Мартін Бах
визначив ДЦП як
розлад переважно рухової сфери в
результаті ураження незрілого
мозку.

6. Групи ФАКТОРіВ дцп

ГРУПИ ФАКТОРІВ ДЦП
Антенатальні
Інтранатальні
Постнатальні

7.  АНТЕНАТАЛЬНІ Фактори

АНТЕНАТАЛЬНІ ФАКТОРИ
-
-
-
Інфекції
Інтоксикації
Травми
Внутрішньоутробна
гіпоксія
Прийом лікарських
засобів

8. ІНТРАНАТАЛЬНІ Фактори

ІНТРАНАТАЛЬНІ ФАКТОРИ
-
-
-
-
Ускладнені, надто швидкі
та передчасні пологи
Невідповідність розмірів
таза матері і головки
малюка
Вакуумекстракція
Асфіксія плода
Обвиття пуповиною
Гемолітичная хвороба
новонароджених
Резус-конфлікт

9. ПОСТНАТАЛЬНі Фактори

ПОСТНАТАЛЬНІ ФАКТОРИ
- Інфекції
- Травми

10. Класифікація дцп

КЛАСИФІКАЦІЯ ДЦП
В Україні користуються МКБ-10:
- спастичні варіанти (75-80%)
- дискінетичний або гіперкінетичний
(до 4%)
- атактична форма (4%)
- змішані форми (4-6%)

11.

12. ОСНОВНі ФАКТОРи ФОРМуВАНнЯ ДЦП

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ
ДЦП

13. КЛіНіЧна КАРТИНА

КЛІНІЧНА КАРТИНА
-
-
Рухові розлади
Патологічні синкінезії
Підвищений м`язовий тонус
Порушення мови
Психічні розлади

14. Спастична диплегія (синдром літтла)

СПАСТИЧНА ДИПЛЕГІЯ (СИНДРОМ
ЛІТТЛА)
-
-
-
Рухові ураження верхніх та
нижніх кінцівок
Підвищення тонусу
розгиначів
Слабкі атетоїдні рухи
Також можливе відставання
психічного розвитку,
порушення мови

15. СПАСТИЧна ГЕМіПЛЕГіЯ

СПАСТИЧНА ГЕМІПЛЕГІЯ
-
-
-
-
Односторонні рухові
порушення
Пневмоенцефалографія –
кісти, що сполучаються зі
шлуночками, поренцефалія
Часто епілептичні напади
джексонівского типу
Нормальний інтелектуальний
розвиток

16. Подвійна геміплегія

ПОДВІЙНА ГЕМІПЛЕГІЯ
-
-
Рухові порушення всієї кінцівки
(переважно верхньої)
Псевдобульбарні розлади
Порушення ковтання, мови
Затримка психічного розвитку
Часто поєднується з мікроцефалією і
малими аномаліями розвитку.

17. Атонічно-астатичний синдром

АТОНІЧНО-АСТАТИЧНИЙ
СИНДРОМ
-
-
Виражена
м`язова
гіпотонія
Рухові
порушення

18. ГіПЕРКіНЕТичнА ФОРМА

ГІПЕРКІНЕТИЧНА ФОРМА
Ураження структур стріопалідарної
системи:
- Мінливий м`язовий тонус
- Рухові порушення
- Мовні розлади

19.

20. МОЗоЧКОВА ФОРМА

МОЗОЧКОВА ФОРМА
-
-
Порушення координації
Спастичні паралічі
Атонічно-астатичний
синдром

21.

22. ДіАГНОСТИКА ДЦП

ДІАГНОСТИКА ДЦП
-
-
Неврологічний статус
Порушення психіки
від незначного до
вираженого
недоумства
Анамнестичні дані

23. Лікування ДЦП

ЛІКУВАННЯ ДЦП

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила