660.00K

Франческо Петрарка

1.

2.

Тут його немає,
шукайте його серед живих,
серед тих, хто шанує його ім’я
Напис на надгробку Петрарки

3.

Не знати злиднів,
не мати нічого зайвого,
не розпоряджатися іншими,
і не бути залежним від інших

4.

6 квітня 1327 року
Побачив Лауру
в Авіньйонській церкві
Вона була одружена,
мати 11 дітей.
Петрарка закохався
1348 рік
Смерть Лаури
1341 рік
Увінчання
лавровим вінком
за героїчну поему
“Африка”,
написану гекзаметром
на зразок творів Вергілія
Бажаючи пережити відчуття Фаетона
(син Геліоса піднявся на колісниці до небес,
не втримав коней і загинув)
поет подолав альпійську вершину Мон-Ванту
і став першим альпіністом Європи

5.

Літературний рід, в основі якого
лежить вираження переживань,
роздумів, стану людської особистості
у певний момент життя
- пейзажна
- громадянська
- інтимна
- філософська
Особа, від чийого імені ведеться лірична розповідь,
з переживаннями, почуттями, думками
якої ми знайомимося

6.

Щоденник кохання
Франческо Петрарки

7.

Канцона – “пісня” –
вірш на тему кохання
На життя
317
донни Лаури
365 віршів
На смерть
донни Лаури

8.

Мова написання
італійська
Жанр поезії
Тема
сонет
Життя
смерть
час
кохання

9.

Від італійського sonetto, sonoro – дзвеніти, звучати
Канонічна форма вірша з 14 рядків: двох
катренів на дві рими та двох терцетів на три рими,
написана найчастіше п’ятистопним ямбом

10.

Ліричний вірш, що складається з 14
рядків:
2 чотиривірші + 2 тривірші
або
3 чотиривірші + 1 двовірш
Як жанр з'явився в Італії ХІІІ ст. і був
розроб-лений Данте і Петраркою, пізніше
– Шекспіром

11.

14 – рядковий
ліричний вірш,
який складається з
двох катренів (4 рядки)
і двох терцетів (3 рядки)
За формою сонет може бути роздум,
сповідь, портрет, гімн, ода
2 катрени - головна теза
І терцет - почуття
ІІ терцет – висновок,
підведення підсумку

12.

Сонети Петрарки
належать
до медитативної лірики
• Заглиблення поета в себе
• Особисті думки
• Риторичні питання

13.

“... Марна слава,
набута лише
блиском слова...”
“... Важливо добре
прожити життя...”
“...З найбільшим завзяттям dи вчав я давні тексти, бо час,
у який довелося жити, був мені не до душі,
я завжди мріяв народитися в іншому столітті...”

14.

Любов –
свята таємниця

15.

Тема
Ідея
Художні
засоби
Жанр
Суперечка розуму(земне кохання)
і серця (небесне кохання)
Людина знаходиться
у полоні суперечностей
розуму і серця але
земне кохання перемагає
Епітети, риторичні запитання,
уособлення, метафора
Медитативний сонет

16.

Тема
Ідея
Художні
засоби
Жанр
Природа кохання
Кохання – це добор чи зло?
Людина в коханні
пізнає земне щастя
Епітети, риторичні запитання,
антитеза, порівняння, оксюморони
(несподівані словосполучення:
живлюща смерть, муки солодкі)
Медитативний сонет

17.

Тема
Ідея
Художні
засоби
Жанр
Краса і шляхетність
земної жінки
Кохання - сенс життя
Анафора(єдинопочаток),
метафора, епітет
Сонет

18.

Тема
Життя через призму смерті
коханої людини
Ідея
Втрата кохання –
втрата сенсу життя
Художні
засоби
Анафора, метафора, епітет

19.

Природа +
краса жінки +
почуття ліричного героя

20.

21.

Флоренція
Галерея
Уфіцци

22.

Народився
Жив
English     Русский Правила