Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення. Різноманітність травних систем.
Спосіб одержання поживних речовин гетеротрофними організмами
Внутрішньоклітине травлення
Порожнинне травлення
Типи травних систем
Живлення риб
Живлення земноводних
Травна система земноводних
Виявлення і захоплення здобичі жабою
Травна система плазунів
Пристосування плазунів до живлення
Травна система птахів
Пристосування птахів щодо здобування їжі
Травна система ссавців
Д\з
4.18M
Категория: БиологияБиология

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення. Різноманітність травних систем

1. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення. Різноманітність травних систем.

Завдання:
Ознайомитися із особливістю обміну
речовин гетеротрофного організму,
з'ясувати способи живлення гетеротрофів;
розглянути еволюцію травної системи
тварин.

2. Спосіб одержання поживних речовин гетеротрофними організмами

Ланцюг
живлення
Трофічна
сітка

3. Внутрішньоклітине травлення

Одноклітинні
Кишковопорожнинні
Інфузорія туфелька
Гідра

4. Порожнинне травлення

Дванадцятипала кишка
Всмоктування у ворсинках
тонкого кишечника

5. Типи травних систем

Замкнена травна система
Незамкнена травна система

6. Живлення риб

р

7. Живлення земноводних

Живляться амфібії рухливими тваринами. Добувають їжу,
захоплюючи її щелепами або липким довгим язиком.
Заковтуванню допомагають очі, що всовуються в
ротоглоткову порожнину і проштовхують їжу в стравохід. У
стані заціпеніння земноводні здатні тривало голодувати.

8. Травна система земноводних

1
2
3
8
7
6 5
1.Рот. 2. Стравохід. 3. Шлунок.4 клоака. 5. Пыдшлункова залоза. 6. Кишка.7. Печынка. 8. Жовч

9. Виявлення і захоплення здобичі жабою

10. Травна система плазунів

2 3
1.
4
5
Стравохід. 2. Печінка. 3. Шлунок. 4. Шлунок.
5. Клоака

11. Пристосування плазунів до живлення

У більшості плазунів зуби на
щелепах відповідають формі
здобичі, яку вони заковтують не
пережовуючи.

12. Травна система птахів

1.
Рот
2.
Глотка
3.
Стравохід
4.
Зоб
5.
Залозистий шлунок
6.
М'язовий шлунок
7.
Печінка
8.
Підшлункова залоза
9.
Тонка кишка
10.
Товста кишка
11.
Клоака

13. Пристосування птахів щодо здобування їжі

14. Травна система ссавців

1.Рот. 2. Ротова
порожнина.3.Глотка. 4.
Стравохід. 5. Шлунок. 6.
Печінка. 7. Підшлункова залоза.
Шлунок жуйних
8. Тонка кишка. 9. Товста
парнокопитних: 1. Сітка. 2.
кишка. 10. Сліпа кишка. 11.
Сичуг. 3. Книжка. 4. Рубець.
Пряма кишка. 12. Анус

15. Д\з

П.27,28
Заповнити таблицю
риби
Травна
система
Собливост
і будови.
земноводні
плазуни
птахи
Ссавці
English     Русский Правила