Травлення
Типи живлення у тварин
Екзогенне живлення
Способи живлення
Травлення
Етапи травлення
Типи травлення
Організмове внутрішньоклітинне
Організмове позаклітинне
Організмове приклітинне
Травна система
Наскрізна травна система
Будова травної системи тварин
Травна система ракоподібних
Травна система
Травна система павукоподібних
Травна система риб
ТРАВНА СИСТЕМА РИБ
Травна система земноводних
Травна система птахів
Травна система птахів
Травна система ссавців
Травна система ссавців
14.05M
Категория: БиологияБиология

Травлення. Типи живлення у тварин

1. Травлення

2.

• Типи живлення
-автоторофне
-гетеротрофне

3. Типи живлення у тварин

• Екзогенне
• Ендогенне

4. Екзогенне живлення

• Всмоктування поживних речовин через
поверхню тіла
• Надходження їжі через травну систему

5. Способи живлення

• Живлення вільноживучих тварин
Фітофагія, зоофагія, мікофагія, бактеріофагія
• Сапротрофне живлення
• Симбіотрофне живлення

6. Травлення

ТРАВЛЕННЯ ТВАРИН - це сукупність процесів, які
здійснюють подрібнення й розщеплення їжі на прості
речовини, що можуть всмоктуватися та брати участь у
процесі обміну речовин.

7. Етапи травлення

• Поглинання і
механічна обробка
їжі

8.

• Хімічна обробка їжі
Розщеплення складних речовин до простих за допомогою
ферментів,що утворюються в травних залозах (печінка,
слинні залози, підшлункова).
Завдяки ферментам, складні речовини (вуглеводи, жири й білки)
перетворюються на прості сполуки з невеликою молекулярною
масою. Отримані прості речовини в такому вигляді можуть
проникати через стінки кишечника в кров або лімфу завдяки
всмоктуванню. Потім ці речовини транспортуються до клітин і
включаються в процеси побудови власних речовин та отримання
енергії.

9.

• Всмоктування простих сполук (з травної системи
в кров (білки і вуглеводи) або лімфу(ліпіди))
• Транспорт речовин
• Засвоєння простих сполук
• Виведення неперетравлених решток

10. Типи травлення

Позаорганізмове
Ферменти зосереджуються в
клітинах, на поверхні клітин
або виділяються в
порожнини органів
травлення.
Організмове( залежно від
розташування ферментів)
• Внутрішньоклітинне
• Позаклітинне
• Приклітинне
Павуки за допомогою хеліцер із
кігтиками вводять у тіло жертви отруту
з ферментами, яка й розщеплює вміст
тіла на рідку масу

11. Організмове внутрішньоклітинне

• В клітині за допомогою речовин травних вакуоль
• Найдавніше
• Притаманне усім твариноподібним одноклітинним
істотам(інфузоріям, амебам) та нижчим
багатоклітинним організмам (у губок є клітиниамебоцити, які захоплюють часточки їжі та
перетравлення їх; у кишковопорожнинних таке
травлення відбувається в травних клітинах тіла; в
організмах безхребетних і хребетних також є подібні
клітини, але вони здійснюють захисну функцію
(фагоцитарні клітини червів, лейкоцити
крові).

12.

13.

Травні клітини гідри

14. Організмове позаклітинне

• Позаклітинне травлення відбувається під впливом ферментів,
що секретуються клітинами (залозисті клітини
кишковопорожнинних) або травними залозами (слинні,
підшлункова, печінка) у кишкову порожнину або порожнини
органів травлення. Такий тип травлення вперше з’явився в
кишковопорожнинних і наявний у червів, членистоногих,
молюсків і хордових.
• Найпоширеніший.

15. Організмове приклітинне

• Приклітинне травлення (пристінкове, примембранне)
займає проміжне положення між внутрішньоклітинним і
позаклітинним. Воно відбувається завдяки дії
ферментів, розташованих на мембранах клітин
внутрішньої оболонки кишечника. Цей тип травлення
має важливе значення для діяльності травної системи
хребетних тварин.

16. Травна система

сукупність анатомічно поєднаних органів, що
забезпечують перетворення їжі й засвоєння
простих поживних речовин.
Сліпозамкнена система (найпростіший тип травної
системи, має ротовий отвір, глотку й кишечник із
виростами для дифузії поживних речовин. Із зовнішнім
середовищем її поєднує лише ротовий отвір. Через нього
надходить їжа і видаляються назовні неперетравлені
рештки.):
• Кишковопорожнинні (травна порожнина)
• Плоскі черви (сліпий кишечник)

17.

18. Наскрізна травна система

• Передній відділ (рот, ротова порожнина, глотка,
стравохід, шлунок; основна функція цього відділу
полягає в механічній та початковій хімічній обробці їжі
під впливом ферментів слинних і шлункових залоз;
• Середній відділ (тонка кишка, підшлункова залоза,
печінка; основними функціями цього відділу є
завершальне перетравлення їжі та всмоктування
поживних речовин у кров і лімфу;)
• Задній відділ (товстий кишечник, пряма кишка,
анальний отвір)
• Молюски, членистоногі, хордові

19.

Завдання:
заповнити таблицю
(виконати письмово в
зошиті, після конспекту)
допомога для заповнення
слайд 21-39
Кільчасті черви вже
заповнені для прикладу

20. Будова травної системи тварин

21.

КЛАС
КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ
РАКОПОДІБНІ
КОМАХОПОДІБНІ
ПАВУКОПОДІБНІ
МОЛЮСКИ(черевоногі)
РИБИ
АМФІБІЇ
ПЛАЗУНИ
ССАВЦІ
ЖУЙНІ ССАВЦІ
БУДОВА ТРАВНОЇ СИСТЕМИ
Ротова порожнина(слинні залози) – глотка – стравохід(воло )
– м`язовий шлунок – кишечник – анальний отвір

22.

ТРАВНА
Наскрізна
Кишка складається з
переднього,середньо
го і заднього відділів
глотка
СИСТЕМА КІЛЬЧАСТИХ ЧЕРВІВ
передній відділ кишечнику
складається
з ротової порожнини, глотки,
стравоходу та м ҆язового
шлунка
стравохід
воло
слинні залози, що
відкриваються в ротову
порожнину та стінки середньої
кишки виділяють травні соки,
що сприяють перетравленню
їжі
Шлунок
кишечник
ротовий отвір
стравохід може утворювати
розширення - воло,
в якому їжа певний час накопичується
шлунок має м’язисті стінки,
у ньому їжа подрібнюється
анальний отвір
остаточно їжа
перетравлюється
в кишечнику

23. Травна система ракоподібних

Шлунок
Рот – глотка – стравохід – жуйний шлунок –
цідильний шлунок – середня кишка
(печінка) – задня кишка – анальний
отвір

24.

Травна система комах

25. Травна система

1.
2.
Представлена диференційованим
травним трактом і слинними
залозами. Передній відділ
поділяється на рот, глотку,
стравохід(воло) та шлунок. Печінки
немає. Є слинні залози, залозисті
клітини середньої кишки. Середнай
кишечник утворює складки. Задній
кишечник виводить продукти обміну
речовин – пряма кишка – анальний
отвір.
У личинок метеликів на нижній губі
є шовковичні залози, секрет яких швидко
застигає на повітрі і використовується для
плетіння коконів.

26. Травна система павукоподібних

Травлення в павука розпочинається поза його
організмом і тому називається - зовнішнім.
шлунок
глотка
Рот(отруйна
залоза)
Стравохід
Кишка
печінка
Анальний
отвір

27.

Травна система молюсків

28.

Травна система Молюсків
Починається ротом і закінчується анальним отвором,
що відкривається в мантійну порожнину.
Травна система у молюсків, як і в кільчастих червів,
складається з передньої, середньої і задньої кишки,
проте має деякі ознаки вищої організації.
На межі ротової порожнини та глотки можуть бути
розташовані рогові потовщення - щелепи.
Глотка має м’язовий виріст - язик, вкритий численними
поперечними рядами зубців з рогоподібної речовини –
тертка(радула). За її допомогою молюск зішкрібає їжу з
різних поверхонь.
У глотку відкриваються протоки пари слинних залоз.
Середній відділ кишечнику утворює мішкоподібне
розширення - шлунок, у який відкриваються протоки
травної залози – печінки.

29. Травна система риб

30. ТРАВНА СИСТЕМА РИБ

Травна система
починається ротовим
отвором. Через глотку та
стравохід їжа потрапляє до
шлунка. Частково
перетравлена їжа
проходить до тонкого
кишечника, куди впадають
протоки підшлункової
залози, печінки та жовчного
міхура. Неперетравлені
рештки видаляються через
анальний отвір. Печінка
виробляє жовч, яка
неакопичується у жовчному
міхурі.

31. Травна система земноводних

32.

Травна система
Травна система більш диференційована,
ніж у риб. Є конічні зуби; добре розвинений
язик; шлунок відособлений; товста кишка
розширюється в клоаку( відкриваються
статеві залози,сечоводи). Добре розвинені
печінка і підшлункова залоза.

33.

Травна система плазунів
Слина містить травні ферменти. Зуби у більшості плазунів
безкорінні. Ними тварини захоплюють і утримують здобич.
Кишечник відкривається, як і у земноводних, у клоаку. У
плазунів є невиличка сліпа кишка – відділ кишечнику, де їжа
перетравлюється за допомогою симбіотичних мікроорганізмів.

34.

Травлення відбувається в травній системі, яка залишається
досить примітивною, але з більшою диференціацією, що дає
можливість
краще
засвоювати
їжу.
Зуби
не
диферененційовані. У змій з'являються отруйні зуби, що
мають борозни або канали для відтоку отрути з отруйної залози.
Ротова
порожнина
Глотка
Рухливий
язик, слина
з травними
Коротка
ферментам
и, зуби
дрібні
Страховід
Видовжени
й
Шлунок
Має добре
розвинену
мускулатур
у
Тонка
кишка
Товста
кишка
З
дволопатево
ю печінкою і
підшлунково
ю залозою
На межі з
тонкою
кишкою
є сліпа
кишка.
Є клоака

35. Травна система птахів

36. Травна система птахів

Травна система починається з ротового отвору.
Велике значення для захоплення їжі відіграє дзьоб,
форма та розміри якого значно варіюють у різних видів,
що залежить від способу живлення.
Ротова порожнина переходить у стравохід (у багатьох
видів має розширення — воло, в якому їжа
накопичується).
Характерною особливістю травної системи є наявність
складного шлунка з двох відділів — залозистого і
м'язового.
Кишечник поділяється на тонкий та товстий.
Розвинені травні залози — печінка та підшлункова.
Інтенсивність травлення у птахів дуже висока.

37. Травна система ссавців

38. Травна система ссавців

Ротова
порожнина
Наявні
диференційов
ані зуби,
рухомий язик,
слинні залози
з ферментами
Глотка
Стравохі
д
Коротка
Має
диференцій
овані
Видовжен
залози, у
ий
більшості
однокамер
ний.
Шлунок
Тонка кишка
Товста
кишка
3 протоками
печінки і
підшлункової
На межі сліпа
кишка з
відростком
(апендиксом)
Закінчуєть
ся прямою
кишкою

39.

40.

Шлунок жуйних складається з чотирьох відділів: рубця, сітки,
книжки та сичуга. У ротовій порожнині їжа зволожується слиною,
після чого надходить до рубця, де вона бродить під дією ферментів
слини та симбіотичних бактерій. Далі їжа надходить до сітки,
звідки вона повертається до ротової порожнини, в якій знову
зволожується слиною. Кашка, що утворилася, надходить до книжки
(складки схожі на сторінки книжки), а потім - у сичуг, де на неї діє
шлунковий сік. Нежуйні парнокопитні (свині, бегемоти) їжу
вдруге не пережовують. Шлунок у них однокамерний.
English     Русский Правила