Проблема забруднення повітря та шляхи розв'язування її
Мета проекту:
Завдання:
Повітря
Склад повітря
Джерела забруднення повітря
16.67M
Категория: ЭкологияЭкология

Проблема забруднення повітря та шляхи розв'язування її

1. Проблема забруднення повітря та шляхи розв'язування її

ПІДГОТУВАВ
АТАМАСЬ РОМАН ІВАНОВИЧ
ВЧИТЕЛЬ ХІМІЇ
САГУНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ
ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Мета проекту:

3. Завдання:

4. Повітря

природна суміш газів, з яких
складається атмосфера, тобто
повітряна оболонка планети.

5. Склад повітря

Постійні складові:
Азот – 78%
Кисень – 20,9%
Аргон – 0,9%
Змінні складові:
Вуглекислий газ – близько
0,04%
Водяна пара – 0,1%-2,8%
Домішки:
Водень, амоніак, озон,
сірководень, метан та ін.

6. Джерела забруднення повітря

ПРИРОДНЕ
Пилові
бурі
Вулкани
Лісові
пожежі
Вивітрювання

7.

Джерела забруднення
повітря
ШТУЧНЕ
Промисловість
Транспорт
Теплові
електростанції
Сільське
господарство

8.

Основні токсичні
речовини
1. Оксиди Сульфуру SO2, SO3
2. Оксиди Нітрогену NO, NO2
3. Оксиди Карбону CO2, CO
4. Оксиди і пил різного складу

9.

Наслідки
забруднення повітря
Кислотні дощі

10.

Наслідки
забруднення повітря
Озонові діри

11.

Наслідки
забруднення повітря
Парниковий ефект

12.

Наслідки
забруднення повітря
Смог

13.

Завдання:
1
Дослідити та запропонувати
шляхи зменшення
забруднення повітря.
2
Оформити проект у вигляді
мультимедійної презентації
чи плакату.

14.

Шляхи вирішення проблеми
забруднення повітря
(посилання на матеріали)
http://eco.com.ua/content/golovni-ekologichni-problemi-tashlyakhi-ikh-virishennya
http://www.zoda.gov.ua/news/7207/avtotransport-i-navkolishnjeseredovishe-problemi-i-shlyahi-jihnogo-virishennya.html
http://www.refine.org.ua/pageid-4958-4.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=
&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S
&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ms_2013_6(2.1)__57

15.

Перелік використаних джерел
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Повітря
2. http://eco.sii.org.ua/greenhouse-effect/
3. http://www.edengarden.ru/text/parnikovyj-effektkatastrofa-dlya-zemli-neizbezhna.html
English     Русский Правила