Географиялық қабық туралы жалпы түсінік
Географиялық қабықтың заңдылығы
Зат және энергия айналымы
Географиялық қабықтағы зат айналымы
Географиялық қабықтағы ырғақтылық
751.00K
Категория: ГеографияГеография

Географиялық қабық туралы жалпы түсінік

1.

2. Географиялық қабық туралы жалпы түсінік

• XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың
басында осы географиялық қабық туралы
ілім негізі қаланды.
• Географиялық қабық ілімінің қалыптасуына
А. Гумбольдт, В.В. Докучаев және
В.И. Вернадский еңбектері зор.
• Географиялық қабық ғаламшарда ең үлкен
табиғат кешені болып табылады.

3.

• Географиялық қабық дегеніміз – Жер
шарының біртұтас қабығы.
• Оның құрамдас бөліктері:
• атмосфераның төменгі қабаттары,
• литосфераның жоғарғы қабаттары,
• гидросфера ,
• биосфера олардың арасында зат пен
энергия алмасуы жүреді.
• Заттар: қатты, сұйық, газ тәрізді.
• Энергияны күнінен алады.

4. Географиялық қабықтың заңдылығы

• Географиялық қабықты құрайтын
құрамбөліктері: жер бедері, ауа, су,
топырақ, тіршілік дүниесі.
• Құрамбөліктерін мынандай қатарғақоюға
болады: геологиялық жыныстар --- жер
бедері ---- климаттық жағдайлар ---- су ---топырақ ------өсімдіктер әлемі ----жануарлар дүниесі.

5. Зат және энергия айналымы

• Географиялық қабықтың маңызды бір
заңдылығы – зат және энергия айналымы.
• Түрлері:
• Атмосферадағы ауа айналымы,
• Су айналымы,
• Жер қыртысындағы зат пен энергия
айналымы т.б.

6. Географиялық қабықтағы зат айналымы

биосфера
магма
Шөгінді
жыныстар
Метаморфтық
жыныстар

7. Географиялық қабықтағы ырғақтылық

• Ырғақтылық деп – уақыт аралығы
бойынша бір бағытта қайталанып отыратын
құбылыстардың жиынтығын атайды.

8.

ырғақтылық
мезгілдік
циклдік

9.

• Мезгілдік ырғақтылық – белгілі бір
уақыт аралығында ( тәулік, жыл мезгілі )
тұрақты табиғи құбыластарды қамтиды.
• Оларға: кү мен түннің алмасуы, мұхит
суларының толысуы мен қайтуы, желдің
өзгеруі, жыл мезгілінің ауысуы.

10.

• Циклдік ырғақтылық – қайталану мерзімі
өзгеріп тұратын құбылыстарды айтады.
• Оларға: жер сілкіну, жанартаулар, су
тасқыны, қуаңшылық т.б.
English     Русский Правила