1 желтоқсан- Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні.
Қаз ССР-нің Жоғарғы Кеңесінің 1991 жылдың 16 қазанындағы шешімі бойынша 1 желтоқсанда Қазақстан ССР-нің Президенті сайланды. Сайлаудың қортын
Жигалов К., Султанов Б. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев: хроника деятельности (1 декабря 1991-31 мая 1993) [Текст] / К. Жи
В
Каирбеков Б.Г., Каиргали Ш.Н., Назарбаева А.Н. Государственные символы Республики Казахстан [Текст] / Б.Г Каирбеков, Ш.Н. Каиргали, А.Н. Назарбае
Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады: оның ең қымбат қазынасы – ада
12 қараша ҚР Президентінің “Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы” жарлығы шықты.
1 наурыз Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылды.
Қазақстандағы барлық ұлттар өкілдерінің бір кісінің баласындай, бір қолдың саласындай күш біріктіруіне мүдделіміз.
30 тамыз Республикалық референдум арқылы еліміздің Конституциясы қабылданды. Референдум арқылы дауыс беруге 8 миллионнан астам азамат қат
20 қазан ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаевтың “Ақмола қаласын Қазақстан Республикасының астанасы етіп жариялау туралы” Жарлығы шықты.
6 мамыр Қазақстан Республикасы Президенті Н. Назарбаевтың “ҚР астанасы – Ақмола қаласының ҚР астанасы – Астана қаласы деп қайта атау тура
Назарбаев Н. Еуразия жүрегінде [Мәтін] / Н. Назарбаев. – Алматы: Атамұра, 2005. - 192 б.
...Ерке Есіл жағасында бой көтерген, ерекше сәулеттік ландшафты бар, бірегей мүсіндік нышандары сап түзеген, жоғары технологиялы болашаққа
Ақорда
9.41M
Категория: ИсторияИстория

1 желтоқсан- Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні

1. 1 желтоқсан- Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні.

1 желтоқсанҚазақстан Республикасының
тұңғыш президенті
күні.

2.

Бейбітшіліқ
Тәуелсіз Қазақстанға21 жылы

3.

Тәуелсіздік – тәңірдің ұрпаққа берген үлкен
бақыты, халқымыздың мәңгілік құндылығы. Біз
бүгінге дейінгі барлық жетістіктерімізге
Тәуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік.
Жиырма жыл ішінде елдің әл-ауқатын көтеріп,
төл мәдениетіміз бен мемлекеттік тілді
жаңғырту ісінде қыруар жұмыстар жасадық.
Елімізді білім, ғылым, денсаулық, спорт
салалары айрықша даму үстінде.
Н. Ә. Назарбаев
28 қаңтар, 2011 ж., Ақорда

4. Қаз ССР-нің Жоғарғы Кеңесінің 1991 жылдың 16 қазанындағы шешімі бойынша 1 желтоқсанда Қазақстан ССР-нің Президенті сайланды. Сайлаудың қортын

1991
Қаз ССР-нің Жоғарғы Кеңесінің
1991 жылдың 16 қазанындағы
шешімі бойынша 1 желтоқсанда
Қазақстан ССР-нің Президенті
сайланды.
Сайлаудың қортындысы бойынша
8 681 276 сайлаушы немесе
сайлауға қатысушылардың 98,78
пайызы Н. Ә. Назарбаевты
сайлады.

5. Жигалов К., Султанов Б. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев: хроника деятельности (1 декабря 1991-31 мая 1993) [Текст] / К. Жи

Жигалов К., Султанов Б. Первый
Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев: хроника
деятельности (1 декабря 1991-31 мая 1993)
[Текст] / К. Жигалов, Б. Султанов; фото
И. Будневича, А. Устиненко. – Алматы:
Жалын, 1993.-288 с.
Книга охватывает первые полтора года
деятельности Н. А. Назарбаева после его
всенародного избрания Президентом
Республики Казахстан. В ней опубликованы
выдержки из выступлений, статей и
интервью Нурсултана Назарбаева.

6.

Олжай Қ. Президент пырағы:
репортаждар кітабы [Мәтін] / Қ. Олжай.
- Алматы: Атамұра, 1994. - 208 бет+32 бет
жапсырма.
Халықаралық журналистер конфедерациясы
сыйлығының лауреаты, Әлихан Бекейханов
атындағы сыйлығының Қайнар Олжайдың
“Президент пырағы” атты бұл кітабы
Қазақстан Республикасының Президенті
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1991-1993жылдапдағы ресми сапарларының
репортаждарынан тұрады.

7.

Әлімқұлов Қ., Қасымбеков М.
“Нұрсултан деп ат қойдым...”
[Мәтін] / Қ. Әлімқұлов,
М. Қасымбеков. - Алматы: Өнер,
1997. - 272 бет.
Кітапқа Қазақстан Республикасының
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың құрметіне балаларының
атын Елбасының есімімен атаған
азаматтардың жүрекжарды лебіздері
мен ой-пікірлері арқау болған.

8. В

Қасымбеков М. Елін сүйген, елі
сүйген Елбасы [Мәтін] / М. Қасымбеков. Астана: Елорда, 2005. - 200 бет+2 б.т.
жапсырма
Жекелеген сұхбаттар мен очерктерден
тұратын бұл кітапта Қазақстан
Республикасының тұңғыш Президенті Н. Ә.
Назарбаевтың елімізді басқаруда атқарған
ұлан-ғайыр істері, саясаткер, адам және азамат
ретіндегі кейбір қырлары сөз болады.

9.

Бекниязов Т. Тұңғыш Президент:
өлеңдер мен поэма [Мәтін] /
Т. Бекниязов. - Алматы: Қазақ
университеті, 2006. - 262 бет.
Т. Бекниязовтың бұл жинағында
өлеңдері мен поэмасы берілген.
Ақынның тәуелсіз еліміз туралы ойтолғамдары мен Елбасыға арнагған
көлемді туындысында замана және
ұлтымыздың жарқын болашағына
деген зор сеніммен жыр тербелген.

10.

Видова О. Нурсултан Назарбаев:
Портрет человека и политика
[Текст] / О. Видова. – Алматы: Білім,
1998. – 320 с.
Становление личности.
Восхождение на политический олимп.
Нурсултан Назарбаев и Динмухамед Кунаев.
На вершине политического олимпа.
Нурсултан Назарбаев в 1991 году.
Распад СССР.
Первый Президент суверенного Казахстана.
Президент, парламент, правительство.
Нурсултан Назарбаев в 1997 году.
Феномен Назарбаева.

11.

Сааданбеков Ж. Нурсултан Назарбаев.
Законы лидерства: научнопопулярное издание [Текст] /
Ж. Сааданбеков. – Астана: “Күлтегін”,
2005. – 608 с.
Книга известного кыргызского политика,
ученого и дипломата Жумагула Сааданбекова
уникальна тем, что автор не замыкается на
жизнеописании Первого Президента
Казахстана, а через его интеллектуальномировоззренческую эволюцию раскрывает
ценный исторический опыт социальной,
политической и экономической
модернизации Казахстана, ставшего сегодная
региональным лидером в Содружестве
Независимых Государств.

12.

Н. Назарбаев - основатель
казахстанской модели
межэтнического и
межконфессионального согласия
[Текст] / под общ. ред. Ж. А. Алиева.
– Алматы:Жеті жарғы, 2005. – 212 с.
Авторы настоящего издания обосновано
подчёркивают правильность позиции Н. А.
Назарбаева в том, что экономический успех
во многом зависит от согласия в обществе.
Созданная по инициативе Главы
государства Ассамблеи народов Казахстана
стала общественным институтом,
сыгравшим в государстве ключевую роль в
сохранении гражданского мира и
общественного согласия.

13.

Валовой Д. Кремлевский тупик и
Назарбаев: очерки-размышления
[Текст] / Д. Валовой.-М.: Мол.
Гвардия, 1993.-191 с.
В книге проходит целая галерея действующих
лиц и исполнителей – от Сталина до
Ельцина. Но главный герой очерковразмышлений Нурсултан Назарбаев,
крупный государственный и политический
деятель-созидатель, активный поборник
укрепления содружества народов,
завоеванного многовековой историей.

14.

Ертысбаев Е. Казахстан и Назарбаев:
логика перемен [Текст] / Е.
Ертысбаев. - Алматы: Елорда, 2001.576 с.
В книге известного политика и ученого
прослеживается жизненная и политическая
биография выдающегося государственного
деятеля – первого Президента Республики
Казахстан Нурсултана Назарбаева. В
центре – личность Н. Назарбаева и
объективный анализ современной
казахстанской истории.

15.

Нұрсұлтан Назарбаев:
Бейбітшілік және қоғамдық келісім идеясы
[Мәтін] / Е. Л. Тоғжанов, Ә. Ә.
Әбдәкімов, Н. П. Калашникова, В. Г.
Коченов, С. В. Селиверстов, Н. Ж.
Шәймерденова, Ғ. Төлеғұл - Астана:
“Ақарман-медиа”, 2010. – 254 бет.
Ұжымдық монография оқырманға Қазақстан
Республикасы Президентінің – Қазақстан халқы
Ассамблеясы Төрағасының Ассамблея
сессияларында сөйлеген сөздерінде көрініс
тапқан бейбітшілік пен қоғамдық келісім
идеясы қалыптасуының және даму
эволюциясының әдәснамасын ұсынады.
Еңбекте ғылыми тұрғыдан этносаралық
қатынастар саласының жаңғыруына, қоғамдық
келісімді қалыптастыру кезеңдеоіне талдау
жасалған.

16.

Идеи мира и общественного согласия, которые
Первый Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев поставил во главу
политики государства с первых дней
Независимости, стали главными
факторами стабильности в обществе и
достижения благосостояния народа.
Заявление Совета Ассамблеи народа Казахстана
Астана, 2 июля, 2010 г.

17.

Касымбеков М. Б. Институт президенства
как инструмент политической
модернизации [Текст] / М.Б.
Касымбеков. – Астана; 2002№ - 280 с.
В монографии рассматривается политический
феномен института президенства. На основе
обширного материала автор исследует роль и
место Президента Н. А. Назарбаева в процессе
обретения Казахстаном независимости, его
выдающийся вклад в строительство новой
государственности, осуществление коренных
преобразований общества и формирования
нового образа жизни.

18.

1991
16 желтоқсан
ҚР Жоғары Кеңесінің жетінші
сессиясында “Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік
Тәуелсіздігі туралы” Конституциялық
Заңы қабылданды.

19.

20.

1992
7 мамыр – Отан қорғаушылар күні деп
жарияланды.

21.

1992
4 маусым Парламент
отырысында Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік рәміздері –
Туы, Елтаңбасы, Әнұраны
қабылданды.

22. Каирбеков Б.Г., Каиргали Ш.Н., Назарбаева А.Н. Государственные символы Республики Казахстан [Текст] / Б.Г Каирбеков, Ш.Н. Каиргали, А.Н. Назарбае

Сағынтаев Ы, Сағынтаева З.
Қазақстан Республикасының
рәміздері: оқу құралы
[Мәтін] / Ы. Сағынтаев,
З. Сағынтаева. – Алматы: Санат,
1998. – 96 бет.
Каирбеков Б.Г., Каиргали Ш.Н.,
Назарбаева А.Н.
Государственные символы
Республики Казахстан [Текст] /
Б.Г Каирбеков, Ш.Н. Каиргали,
А.Н. Назарбаев. – Алматы:
Центр обучения и социальных
технологий, 1997. – 40 с.
Шаймерденов Е. Ш. Елтаным
[Мәтін] / Е. Ш. Шаймерденов.
– Алматы: Экономика, 2005.
– 304 бет.

23.

1993
28 қаңтар Егемен Қазақстанның тұңғыш
Конституциясы қабылданды.
28 января на девятой сессии Верховного Совета РК
двенадцатого созыва принята первая Конституция
суверенного Казахстана

24. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады: оның ең қымбат қазынасы – ада

Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы,
құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде
орнықтырады: оның ең қымбат қазынасы – адам және
адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары
Қазақстан Республикасының Конституциясынаң
Республика Казахстан утверждает себя
демократическим, светским, правовым и
социальным государством, высшими
ценностями которого являются человек, его
жизнь, права и свободы
Из Конституции Республики Казахстан

25. 12 қараша ҚР Президентінің “Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы” жарлығы шықты.

1993
12 қараша ҚР Президентінің “Қазақстан
Республикасының ұлттық валютасын енгізу
туралы” жарлығы шықты.
10 лет тенге [Текст] / гл. ред.
Г. З. Айманбетова. – Алматы,
2003. – 70 с.

26. 1 наурыз Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылды.

1995
1 наурыз Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылды.
24 наурызда Алматыда Қазақстан халықтар Ассамблеясының 1
сессиясы өз жұмысын бастады. Осы жиында Н. А. Назарбаев“Ортақ
үйімізде татулық пен келісім болсын” атты баяндамасын оқыды.
Ортақ үйімізде татулық пен келісім
болсын = За мир и согласие в нашем
общем доме: материалы первой Ассамблеи
народов Казахстана [Текст] / Алматы:
“Казахстан”, 1995. – 160 с.
В книге представлены материалы первой Ассамблеи
народов Казахстана – доклад Президента Республики
Казахстан Н. А. Назарбаева, выступления делегатов
Ассамблеи, заключительное слово Президента и его
ответы на вопросы, Обращение Ассамблеи к гражданам
республики и резолюция Ассамблеи о референдуме.

27. Қазақстандағы барлық ұлттар өкілдерінің бір кісінің баласындай, бір қолдың саласындай күш біріктіруіне мүдделіміз.

Н. А. Назарбаев

28. 30 тамыз Республикалық референдум арқылы еліміздің Конституциясы қабылданды. Референдум арқылы дауыс беруге 8 миллионнан астам азамат қат

1995
30 тамыз Республикалық референдум арқылы еліміздің Конституциясы
қабылданды. Референдум арқылы дауыс беруге 8 миллионнан астам
азамат қатысып, жаңа Конституцияны жақтап 7 млн. 210 мын адам
(89,1 пайыз) дауыс берді.
Қазақстан Республикасының
Конституциясы [Мәтін] . – Астана:
Елорда, 2008. – 56 б.

29. 20 қазан ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаевтың “Ақмола қаласын Қазақстан Республикасының астанасы етіп жариялау туралы” Жарлығы шықты.

1997
20 қазан ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаевтың “Ақмола қаласын
Қазақстан Республикасының астанасы етіп жариялау туралы”
Жарлығы шықты.
Акмола: энциклопедия
[Текст] / гл. ред.
Р. Н. Нургалиев. – Алматы:
Атамура, 1995. – 400 с.
Касымбаев Ж. К., Агубаев Н. Ж.
История Акмолы: XIX - начало
XX века: исследования,
источники, комментарии [Текст]
/ Ж. К. Касымбаев,
Н. Ж. Агубаев. – Алматы: Жеті
жарғы, 1998. – 176 с.

30. 6 мамыр Қазақстан Республикасы Президенті Н. Назарбаевтың “ҚР астанасы – Ақмола қаласының ҚР астанасы – Астана қаласы деп қайта атау тура

1998
6 мамыр Қазақстан Республикасы
Президенті Н. Назарбаевтың
“ҚР астанасы – Ақмола
қаласының ҚР астанасы – Астана
қаласы деп қайта атау туралы”
Жарлығы шықты.

31. Назарбаев Н. Еуразия жүрегінде [Мәтін] / Н. Назарбаев. – Алматы: Атамұра, 2005. - 192 б.

Назарбаев Н. В сердце
Евразии [Текст] /
Н. Назарбаев. – Алматы:
Атамұра, 2005. – 192 с.

32.

Астана: история столицы и
края XIV – XIX вв. [Текст] /
сост. Смайыл Алдан. – Астана:
Фолиант, 2006. - 292 с.
Кабульдинов З. Е. История
Астаны [Текст] / З. Е.
Кабульдинов. – Астана, 2008.
– 200 с.

33. ...Ерке Есіл жағасында бой көтерген, ерекше сәулеттік ландшафты бар, бірегей мүсіндік нышандары сап түзеген, жоғары технологиялы болашаққа

...Ерке Есіл жағасында бой
көтерген, ерекше сәулеттік
ландшафты бар, бірегей мүсіндік
нышандары сап түзеген, жоғары
технологиялы болашаққа
ұмтылған, өзгені сыйлап, өзінің
жаңа астанасы мен өз елін шексіз
мақтаныш тұтатын көп ұлтты
және көп дінді халқы бар әсем де
мейірлі астанамыз,
міне осындай қала.
Н. Назарбаев

34. Ақорда

35.

36.

37.

38.

1999
10 қантар ҚР Президентін сайлау
болды. Тұнғыш рет баламалы
негізде демократиялық үрдіспен
өткен бұл сайлауда Қазақстан
Республикасының Президенті
болып Н. Ә. Назарбаев қайта
сайланды.

39.

1999
13 қаңтарда в Hayatt Regent қонақ үйінде Нұрсұлтан
Назарбаевтың “Тарих толқында” – “В потоке истории” атты
Қазақстанның тарихына арналған кітабының тұсау кесері
болды.
Назарбаев Н. Тарих толқында
[Мәтін] / Н. Назарбаев. –
Алматы: Атамұра, 1999. –
296 бет.
Назарбаев Н. В потоке истории
[Текст] / Н. Назарбаев. –
Алматы: Атамұра, 1999. –
296 с.

40.

1999
1 наурызда “Отан”
Республикалық партиясы
құрылды (оған Демократиялық
партия, “Казахстанның
Халықтар бірлігі ” партиясы
Казахстанның Либеральдық
қозғалысы және “ Казахстан
үшін-2030”қозғалысы кірді).

41.

2000
10 қазан Астанда Кеден одағының қатысушы
мемлекеттері басшылары Еуразиялық
Экономикалық Қауымдастықты (ЕурАзЭҚ) құру
туралы мәлімдемеге және шартқа қол қайды.
10 октября в Астане главы государств-участников
Таможенного союза подписали Заявление и договор
об учреждении
Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).

42.

2010
12 желтоқсан –
Астанда ЕҚЫҰ
саммиті

43.

2011
Казахстан Республикасының Президентінің жарлығы:
2011 жыл – “Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл”
болып жариялансын
В целях дальнейшего укрепления Независимости и государственности, духовнокультурной консолидации народа Казахстана, обеспечения преемственного и
прогрессивного развития ПОСТАНОВЛЯЮ:
• Объявить 2011 год Годом 20-летия Независимости Республики Казахстан. Провести
его под девизом «20 лет мира и созидания».
• Образовать Государственную комиссию по проведению Года 20-летия Независимости
Республики Казахстан (далее — Государственная комиссия).
• Утвердить прилагаемые:
• Концепцию празднования 20-летия Независимости;
• План мероприятий по проведению 20-летия Независимости Республики Казахстан;
• положение о Государственной комиссии;
• состав Государственной комиссии.
• Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию
Президента Республики Казахстан.
• Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, Акорда, 27 января 2011 года
№1144

44.

Бұл дүниеде біздің бір
ғана Отанымыз бар,ол
– тәуелсіз Қазақстан.
.
Н. Ә. Назарбаев
English     Русский Правила