ТЕМА 2. ЗОВНІШНЯ СФЕРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
План:
Завдання державного регулювання корпоративного сектору:
Напрями державного регулювання корпоративного сектору:
Елементи механізму державного регулювання учасників корпоративних відносин
Сфера регулювання і вид регуляторів фондового ринку в провідних економіках світу
Органи державного регулювання корпоративного сектору
Основні функції Кабінету Міністрів України у сфері корпоративного управління:
Основні функції Фонду державного майна України у сфері корпоративного управління:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Основні функції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
Основними завданнями Антимонопольного комітету України в корпоративному секторі є:
Концентрація в підприємницькій діяльності:
Характерні риси податкової політики в корпоративному секторі України
Державні корпоративні права можуть виникати як результат:
Диференціація заходів управління державним корпоративним сектором в Україні за блоками
Державні корпоративні підприємства
Форми державної корпоративної власності
Державні акціонерні компанії створюються шляхами:
-
Функції фондового ринку
Учасники фондового ринку
ОСНОВНІ ЦІЛІ СУБ'ЄКТІВ (УЧАСНИКІВ) ФОНДОВОГО РИНКУ
Основні напрями управління випуском акцій
Функції фондової біржі:
Правила фондової біржі складаються з порядку:
Основні фактори, що зумовлюють слабкий рівень розвитку фондових бірж в Україні:
Рівні депозитарної системи України
Учасники депозитарної системи України:
Основні напрями діяльності Національної депозитарної системи:
2.00M
Категории: ФинансыФинансы ПравоПраво

Зовнішня сфера корпоративного управління

1. ТЕМА 2. ЗОВНІШНЯ СФЕРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

2. План:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Сутність, мета, основні напрями та форми державного
регулювання корпоративного сектору
Роль і функції Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
Антимонопольне регулювання та податкова політика в
корпоративному секторі України
Управління державними корпоративними правами.
Сутність та функції фондового ринку в корпоративному
секторі
Управління рухом акцій на первинних і вторинних
ринках
Сутність та роль депозитарної системи в
корпоративному регулюванні
Фінансові посередники в системі корпоративного
управління

3.

Питання 1. Сутність, мета, основні напрями та форми державного регулювання
корпоративного сектору
Основною метою державного регулювання
корпоративного сектору є реалізація єдиної
державної політики у сфері випуску та обігу
цінних паперів та їх похідних, створення умов
для ефективної мобілізації та розміщення
учасниками ринку цінних паперів фінансових
ресурсів з урахуванням інтересів суспільства.

4. Завдання державного регулювання корпоративного сектору:

Питання 1. Сутність, мета, основні напрями та форми державного регулювання
корпоративного сектору
Завдання державного регулювання
корпоративного сектору:
отримання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови
випуску та обігу цінних паперів,
отримання інформації про результати фінансово-господарської
діяльності емітентів,
забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвесторів і
посередників на ринок цінних паперів,
гарантування прав власності на цінні папери,
захист прав учасників фондового ринку,
дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів
законодавства,
запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної
конкуренції на ринку цінних паперів,
контролю за прозорістю й відкритістю ринку цінних паперів.

5. Напрями державного регулювання корпоративного сектору:

Питання 1. Сутність, мета, основні напрями та форми державного регулювання
корпоративного сектору
Напрями державного регулювання корпоративного
сектору:
прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників ринку цінних паперів;
регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов'язків учасників ринку цінних
паперів;
видача спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю;
реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та інформації про випуск (емісію) цінних паперів;
створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами
цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;
контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють
професійну діяльність на ринку цінних паперів, контролюючим органам;
встановлення правил і стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів та контролю за
їх дотриманням;
контроль за дотриманням антимонопольного законодавства та за системами ціноутворення на
ринку цінних паперів;
проведення інших заходів щодо державного регулювання і контролю за випуском та обігом
цінних паперів.

6. Елементи механізму державного регулювання учасників корпоративних відносин

Питання 1. Сутність, мета, основні напрями та форми державного регулювання
корпоративного сектору
Елементи механізму державного регулювання
учасників корпоративних відносин
Фондовий ринок
Фінансово-кредитна політика
Податкова політика
Інвестиційний клімат
Корпоративне управління
Регуляторна політика

7. Сфера регулювання і вид регуляторів фондового ринку в провідних економіках світу

Питання 1. Сутність, мета, основні напрями та форми державного регулювання
корпоративного сектору
Сфера регулювання і вид регуляторів фондового
ринку в провідних економіках світу
Сфера
регулювання
Вид органу
Країни,
державні утворення
Фондовий
ринок
Спеціальний
орган
(Комісія)
Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Єгипет,
Франція, Греція, Гонконг, Індія, Індонезія, Ізраїль,
Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Китай,
Малайзія, Нідерланди, Нова Зеландія, Пакистан,
Парагвай, Португалія, Росія, США, Словенія,
Україна, Тайвань, Таїланд, Туреччина
Фінансовий ринок в
цілому: банківська
система, фондовий
ринок,
ринок страхування
Мегарегулятор
(в тому числі
Центробанк,
Міністерство
фінансів)
Австралія, Австрія, Велика Британія, Данія,
Казахстан, Корея, Німеччина, Норвегія, ПАР,
Польща, Сингапур, Угорщина, Швеція, Японія
Об’єднані
окремі сектори
фінансового ринку
Спеціальний
Орган (Рада,
Відомство)
Бельгія, Ірландія, Люксембург, Мексика, Уругвай,
Франція, Чилі, Швейцарія

8. Органи державного регулювання корпоративного сектору

Питання 1. Сутність, мета, основні напрями та форми державного
регулювання корпоративного сектору
Органи державного регулювання
корпоративного сектору
Основи управління державним корпоративним сектором
закладаються на рівні:
Кабінету Міністрів України та інших уповноважених ним
органів,
Фонду державного майна України і в його складі Департаменту
з управління державними корпоративними правами,
Національної академії наук України,
інших подібних організацій.

9. Основні функції Кабінету Міністрів України у сфері корпоративного управління:

Питання 2. Роль і функції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
Основний
державний
спеціальної компетенції.
орган
Має
центральний
апарат
і
територіальні органи, а також
має
законодавчо
визначену
структуру і напрями діяльності.
http://www.nssmc.gov.ua/

10. Основні функції Фонду державного майна України у сфері корпоративного управління:

Питання 2. Роль і функції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Основні функції Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку:

11. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Питання 2. Роль і функції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Національна

12. Основні функції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Питання 2. Роль і функції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Загальними напрямами НКЦПФР діяльності є:
формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо
розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в
Україні;
сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних
стандартів,
координація діяльності державних органів з питань функціонування в
Україні ринку цінних паперів та їх похідних;
здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом
цінних паперів та їх похідних на території України;
дотримання вимог законодавства у цій сфері, захист прав інвесторів
через застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень
законодавства на ринку цінних паперів;
застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх
повноважень;
сприяння розвитку ринку цінних паперів;
узагальнення практики застосування законодавства України з питань
випуску та обігу цінних паперів в Україні.

13.

Питання 2. Роль і функції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
За недотримання вимог законодавства встановлено адміністративну і навіть
кримінальну відповідальність.
В Україні на юридичних осіб можуть накладатись такі штрафи:
за випуск в обіг та розміщення незареєстрованих цінних паперів - у розмірі
до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до
150 відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій (на
громадян чи посадових осіб – в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян);
за діяльність на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії),
отримання якого передбачено чинним законодавством, - у розмірі до 5000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на громадян чи посадових
осіб – в розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
за ненадання, несвоєчасне надання або надання свідомо недостовірної
інформації – у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (на громадян чи посадових осіб - в розмірі від 50 до 100
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень
про усунення порушень щодо цінних паперів – у розмірі до 500
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на громадян чи посадових
осіб – в розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Такі штрафи накладаються Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, але стягуються лише в судовому порядку.

14.

Питання 2. Роль і функції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ринок цінних папеів України - науково-практичне видання з
питань фінансових ринків. Фахове видання з економіки
Засновано: Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку 28.03.1996 р.
Періодичність виходу: раз на два місяці (спареними номерами)
Співзасновники:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана"
Український інститут розвитку фондового ринку
Видавець: Український інститут розвитку фондового ринку.

15.

Питання 4. Управління корпоративними правами держави
Державні корпоративні права можуть
виникати як результат:
акціонування державних підприємств, які
відповідно до законодавства України не
підлягають приватизації,
заснування державної акціонерної компанії
придбання державою відповідних пакетів акцій
у інших власників.

16.

Питання 4. Управління корпоративними правами держави
Диференціація заходів управління державним
корпоративним сектором в Україні за блоками
Перший блок
Другий блок
Третій блок
створення загальної
нормативно-правової
бази функціонування
економіки -
пряме управління
державними
підприємствами –
управління певною
державною часткою
статутного фонду
господарських товариств

здійснюються органами
центральної державної
влади, які мають право
приймати рішення, що
мають законодавчу силу
впроваджуються лише
органами виконавчої
влади
впроваджуються лише
органами виконавчої
влади

17.

Питання 4. Управління корпоративними правами держави
Управління державними підприємствами
зведене
до
контролю
щорічних
звітів
підприємств і умов виконання трудових
контрактів керівниками державних підприємств.
Оперативна діяльність державних підприємств
здійснюється ними самостійно. Такі державні
підприємства не мають статутних фондів,
поділених на паї, і тому до корпорацій їх можна
віднести з надзвичайно великою умовністю.

18.

Питання 4. Управління корпоративними правами держави
Ґрунтуючись на цих формах державної
корпоративної власності, об'єктом
корпоративного управління може бути майно,
передане до статутних фондів господарських
товариств, акції акціонерних товариств, які
перебувають у власності держави, державне
майно, передане до статутних фондів
холдингових компаній і фінансово-промислових
груп, державне майно, передане в оренду, та ін.

19. Основними завданнями Антимонопольного комітету України в корпоративному секторі є:

Питання 4. Управління корпоративними правами держави
Державна
акціонерна
компанія
акціонерне товариство, в якому державі
належить пакет акцій, що відповідно до
законодавства забезпечує правомірність рішень
загальних зборів акціонерів.

20.

Питання 5. Сутність та функції фондового ринку в корпоративному секторі
Фінансовий ринок – це особлива форма
організації руху фінансових ресурсів в економічній
системі, яка за своїм призначенням має
забезпечити юридичним, фізичним особам і
державі належні умови для залучення необхідних
коштів і продажу тимчасово вільних грошових
засобів.

21. Концентрація в підприємницькій діяльності:

Питання 5. Сутність та функції фондового ринку в корпоративному секторі
-
За економічною суттю фінансовий ринок це
економічні відносини, що виникають між
фінансовими посередниками та іншими
економічними агентами з приводу розподілу
фінансових ресурсів, купівлі-продажу тимчасово
вільних коштів і цінних паперів.

22.

Питання 5. Сутність та функції фондового ринку в корпоративному секторі

23. Характерні риси податкової політики в корпоративному секторі України

Питання 5. Сутність та функції фондового ринку в корпоративному секторі
Ринок позичкового капіталу відіграє важливу роль у
фінансовій системі, але він має одне суттєве обмеження
— досить короткі (як правило, до одного року) терміни
надання кредитів. Це пов’язано з двома чинниками:
Перший полягає в тому, що банки переважно мають у
своєму розпорядженні так звані «короткі» гроші, тобто
залучені на обмежені строки, і тому не можуть надавати
позичок на більш тривалий період.
Другий чинник пов’язаний із тим, що банк як комерційна
структура має за мету отримання прибутку, а основним
фактором його формування є не стільки рівень процентних
ставок, скільки швидкість обороту позичкового фонду.
Крім того, одержання кредиту в банку вимагає дотримання
багатьох вимог з боку позичальника.
Тому паралельно з кредитним ринком значного
поширення набув ринок цінних паперів.

24. Державні корпоративні права можуть виникати як результат:

Питання 5. Сутність та функції фондового ринку в корпоративному секторі
Фо́ндовий ри́нок (ри́нок ці́нних папе́рів) —
частина ринку капіталів, де здійснюються емісія,
купівля і продаж цінних паперів
Типи фондового ринку:
За стадіями торгівлі розрізняють первинний та вторинний ринки.
Первинний ринок являє собою випуск цінних паперів в обіг, який
здійснюється на основі оголошення про емісію. Торгівля ведеться
між емітентами, з одного боку, та інвесторами і фінансовими
посередниками — з іншого.
Вторинний ринок характеризується операціями перепродажу
цінних паперів, які здійснюються між окремими інвесторами,
інвесторами і фінансовими посередниками та між фінансовими
посередниками.

25. Диференціація заходів управління державним корпоративним сектором в Україні за блоками

Питання 5. Сутність та функції фондового ринку в корпоративному секторі
Типи фондового ринку:
За місцем торгівлі ринок цінних паперів поділяється на біржовий
та позабіржовий.
Біржовий включає угоди, що укладаються на фондовій біржі, й
охоплює насамперед вторинний ринок, хоча в окремих випадках і
первинне розміщення цінних паперів може здійснюватись через
фондову біржу.
Позабіржовий ринок охоплює угоди, які укладаються і
здійснюються поза біржою. Він пов’язаний насамперед з первинним
ринком, однак позабіржові операції можуть здійснюватись і на
вторинному ринку.

26.

Питання 5. Сутність та функції фондового ринку в корпоративному секторі
Типи фондового ринку:
за сферою поширення - світові, національні,
регіональні та місцеві;
за емітентами - ринок корпоративних ЦП,
випущених юридичними особами; ринок
муніципальних ЦП, випущених органами
місцевого самоврядування; ринок державних
ЦП, випущених державою;

27. Державні корпоративні підприємства

Питання 5. Сутність та функції фондового ринку в корпоративному секторі
У більшості країн світу на позабіржовому
ринку обертається основна маса (приблизно
85%) цінних паперів, а на біржовому – відносно
мала їх частка – 15%. Однак саме біржовий
ринок, де зосереджені найбільш якісні, а тому
найважливіші цінні папери, визначає
кон’юнктуру і процес розвитку фондового
ринку.

28. Форми державної корпоративної власності

Питання 5. Сутність та функції фондового ринку в корпоративному секторі
У сучасних умовах функціонування ринку
цінних
паперів
ґрунтується
на
теорії
інвестиційного портфеля, який дає змогу, з
одного боку, мінімізувати ризики кожного
інвестора, а з іншого — створити можливості
для участі на ринку широкого кола емітентів

29.

Питання 5. Сутність та функції фондового ринку в корпоративному секторі
Головне завдання фондового ринку в
сучасних умовах полягає в збільшенні ролі
цінних паперів на фінансовому ринку та у
господарській діяльності підприємств країни.
Цей процес називається сек’юритизація (від
англ. securities — «цінні папери»).

30.

Питання 5. Сутність та функції фондового ринку в корпоративному секторі
Функції фондового ринку
Інформаційна
Регулююча
Правовстановча
Контрольна
завдяки якій усі
учасники фондового
ринку, і в першу
чергу інвестори
отримують
конкретну
інформацію про
економічну
кон’юнктуру, у
цілому про ринок, і
про окремі сектори
та інструменти
пов’язана з етапом
конкретної реалізації
управлінського
рішення і сприяє
його оптимальному
виконанню
згідно із якою
підприємство, яке є
господарюючим
суб’єктом у формі
акціонерного
товариства, може
розповсюджувати на
ринку свої акції та
облігації
завершує цикл обігу
цінних паперів,
підсумовує операції з
ними

31. Державні акціонерні компанії створюються шляхами:

Питання 5. Сутність та функції фондового ринку в корпоративному секторі
Учасники фондового ринку
Емітенти –
це юридична
особа, чи
уповноважени
й державою
орган, який
здійснює
випуск цінних
паперів в обіг
Посередники
виконують
роль
сполучної
ланки між
емітентом та
інвестором
Інституційні
інвестори колективні
інвестори на
ринку цінних
паперів, які
централізують
фінансові
ресурси
індивідуальни
х інвесторів
Органи
регулювання
Інфраструкт
урні
учасники
виконують
обслуговуючі
фукнції:
біржі,
реєстратори,
депозитарії
Інвестори в
цінні папери
- це юридична
чи фізична
особа, а в
окремих
випадках
держава, яка,
купуючи цінні
папери
певного
емітента,
вкладає
(інвестує)
кошти в його
діяльність

32.

Питання 6. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках
ОСНОВНІ ЦІЛІ СУБ'ЄКТІВ (УЧАСНИКІВ) ФОНДОВОГО РИНКУ
Суб'єкти ринку
Основні цілі суб'єктів ринку
Емітенти
отримання доходу від емісії цінних паперів
Інвестори в цінні папери
Саморегулівні організації
отримання доходу від вкладених коштів або набуття
відповідних прав, що надаються власнику цінних
паперів
здійснення
професійної
діяльності,
розвиток
інфраструктури
фінансового
ринку,
підтримка
високих професійних стандартів
Споживачі
отримання додаткового джерела фінансування
Постачальники:
збереження і нагромадження заощаджень; збільшення
капіталу;
- домогосподарства
- портфельні інвестори
- стратегічні інвестори
- інституційні інвестори
збільшення вартості портфеля цінних паперів (банки,
інвестиційні фонди, страхові компанії); контроль над
підприємством з метою отримання прибутку від його
діяльності отримання прибутку або збереження
реальної вартості фінансових активів
Торгівці
отримання
паперами
прибутку
від
діяльності
з
цінними
Організації, що обслуговують ринок
одержання прибутку від надання платних послуг
споживачам, постачальникам і торгівцям
Органи, що регулюють діяльність учасників
цілі
некомерційного
характеру,
пов'язані
встановленням "правил гри" та наглядом за
виконанням
зі
їх

33. -

Питання 6. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках
Фондова біржа – це організаційно оформлений,
постійно діючий ринок, на якому здійснюється
торгівля цінними паперами
Фондова біржа - неприбуткова організація, яка
займається виключно організацією укладання
угод купівлі та продажу цінних паперів і їх
похідних.

34.

Питання 6. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках
Фондова біржа утворюється та діє в організаційноправовій формі товариства з обмеженою відповідальністю
чи акціонерного товариства або дочірнього підприємства
об'єднання торговців цінними паперами.
Фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма
засновниками - торговцями цінними паперами, які мають
ліцензію на право провадження професійної діяльності на
фондовому ринку. Частка одного такого торговця цінними
паперами у статутному капіталі фондової біржі не може
бути більшою ніж 5%.
Розмір статутного капіталу фондової біржі має становити
не менш як 15 мільйонів гривень. Розмір власного капіталу
фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має
становити не менш як 25 мільйонів гривень.

35.

Питання 6. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках
Функції фондової біржі:
Посередницька
– біржа створює
достатні й
всебічні умови
для торгівлі
цінними
паперами
емітентам,
інвесторам та
фінансовим
посередникам
Індикативна полягає в оцінці
вартості й
привабливості
цінних паперів
Регулятивна виражається в
організації
торгівлі цінними
паперами

36.

Питання 6. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках
Основними учасниками фондових бірж є:
Брокерські компанії – компанії, які здійснюють
цивільно – правові угоди щодо цінних паперів, що
передбачають оплату цінних паперів проти їх
поставки новому власнику на підставі договорів
доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів.
Дилерські компанії – компанії, які здійснюють
цивільно – правові угоди щодо цінних паперів, що
передбачають оплату цінних паперів проти їх
поставки новому власнику від свого імені і за свій
рахунок з метою перепродажу третім особам.
Маклери – особи, які виступають посередниками
при укладанні угод на біржі.

37.

Питання 6. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках
Першими фондовими біржами у світі були Амстердамська (1602
р.), Лондонська (1770 р.), Нью-Йоркська (1792 р) біржі. Спочатку
розвиток бірж був пов'язаний із зростанням державного боргу,
тому що вкладені в облігаційні позики капітали могли
перетворюватися у гроші. Після того, як з’явилися перші
акціонерні товариства, об’єктом біржового обороту стають акції.
Сьогодні у світі налічується близько 200 фондових бірж. Вони
об’єднані в Міжнародну федерацію фондових бірж.
Найбільшими з них є фондові біржі Нью-Йорка, Лондона і Токіо.
На них припадає до 60% загальносвітового обсягу торгівлі
цінними паперами. У кожній країні існує своя, історично
сформована система бірж. З огляду на роль, яку відіграють біржі
в національних фінансово-інвестиційних системах, можна
виділити країни з моно- і поліцентричною організацією
фондових бірж.

38.

Питання 6. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках
Фондовий індекс – це відношення усередненого
(за деякою групою підприємств) значення
вартості акцій, проданих за поточний період,
інтегральний індекс – показник діяльності
ринку цінних паперів у межах національних
кордонів, який характеризує стан внутрішніх
ринків, що існують в даній державі, або на
частку яких приходиться значна частина ринку
цінних паперів даної країни.

39.

Питання 6. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках
У фінансових публікаціях публікують біржові й позабіржові фондові
індекси для міжнародного ринку акцій в цілому, а також для
регіональних і національних ринках зокрема. Так, Morgan Stanly
Capital International (MSCI) публікує такі індекси:
Світовий – 1500 акцій з 22 країн;
Європейський – 600 акцій;
По Європі, Австралії та Далекому Сходу (EAFE) – 1000 акцій. Ці індекси
враховують близько 60% капіталізації кожного ринку.
У «Financial Times» публікують фондові індекси для основних
національних, регіональних і світового ринків. Регіональні індекси
визначаються для таких регіонів, як Америка, Європа, Тихоокеанський
регіон, Євротихоокеанський регіон, Японія, Північна Америка та ін.
Для кожного індексу наводяться:
значення в доларах США, євро, японських єнах і національних
валютах;
зміну у відсотках по відношенню до попереднього дня торгів індексу в
доларах США, євро і національних валютах;
середнє значення дивіденду.

40.

Питання 6. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках
Найбільшими фондовими біржами є
Токійська, Нью-йоркська, Лондонська,
Франкфуртська

41.

Питання 6. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках
Головною метою функціонування і розвитку фондового
ринку України є залучення інвестиційних ресурсів для
спрямування їх на відновлення та забезпечення дальшого
зростання виробництва. Так, ліквідний, надійний і
прозорий фондовий ринок має забезпечити реалізацію
національних інтересів України, сприяти зміцненню
суверенітету шляхом:
сприяння надходженню інвестицій у реальний сектор економіки;
створення ефективної системи захисту прав і інтересів інвесторів, як
вітчизняних, так і іноземних;
створення сприятливих умов для розвитку інститутів спільного
інвестування, в тому числі недержавних пенсійних фондів;
розбудови сучасної надійної системи виконання угод з цінними
паперами та обліку права власності на цінні папери;
створення умов для підвищення конкурентоспроможності
фондового ринку України з дальшою цивілізованою його
інтеграцією в міжнародні ринки капіталу.

42. Функції фондового ринку

Питання 6. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках
В Україні є 9 фондових бірж
(згідно Агентству з розвитку інфраструктури
фондового ринку України), які розташовані в 3
містах: Києві та Дніпропетровську (в інших
містах є лише філії бірж).

43. Учасники фондового ринку

Питання 6. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках
ФОНДОВІ БІРЖІ УКРАЇНИ
ЄДРПОУ
Название
36184092
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"
35524548
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА
ФОНДОВА БІРЖА"
33718227
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА
"ПЕРСПЕКТИВА"
22877057
Приватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна біржа"
30554892
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА
ФОНДОВА БІРЖА"
20064500
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА
ФОНДОВА БІРЖА"
21672206
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
25535920
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИДНІПРОВСЬКА ФОНДОВА
БІРЖА"
23425110
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ІННЕКС"
14281095
Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"
Адреса
М. Київ, вулиця
Шовковична, будинок
42-44
м. Київ, вулиця
Боженка, будинок 86,
літ. "І"
м. Дніпропетровськ,
вул. Леніна, буд. 30
м. Київ, вул.
Межигірська, 1
м. Київ, вул.
Саксаганського,
будинок 36В
м. Київ, вул.
Саксаганського,
будинок 36-В
м. Київ, вул.
Шовковична, будинок
42-44
м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна ім. В. і.
Леніна, 17
м. Київ, вул.
Московська, буд. 43/11
м.Київ, провулок
Рильський, 10

44. ОСНОВНІ ЦІЛІ СУБ'ЄКТІВ (УЧАСНИКІВ) ФОНДОВОГО РИНКУ

Питання 6. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках
Серед 9-ти фондових бірж Україна, ПФТС
займає лідируюче місце. За нею слідують
Українська
Біржа,
Київська
Міжнародна
Фондова Біржа та Українська Міжнародна
Фондова Біржа. Всім Українським біржам
далеко до бірж у розвинених західних столицях:
річні обсяги торгів на ПФТС досягаються на
Лондонській біржі за півгодини.

45. Основні напрями управління випуском акцій

Питання 7. Сутність та роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні
Депозитарій - юридична особа, яка
створюється у формі відкритого акціонерного
товариства, учасниками якого є не менше ніж
десять зберігачів, і яка здійснює виключно
депозитарну діяльність.

46.

Питання 7. Сутність та роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні
Існують певні обмеження щодо діяльності
депозитарію, оскільки ніхто із його учасників не
може мати блокуючого пакета акцій, і учасники
повинні вирішувати питання з вищим рівнем
узгодження інтересів. Частка одного учасника в
статутному фонді депозитарію не може
перевищувати 25 відсотків цього фонду.
Засновниками депозитарію також можуть бути
фондова біржа чи учасники організаційно
оформленого позабіржового ринку.

47.

Питання 7. Сутність та роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні
В Україні 14.10.13 р. набув чинності закон
«Про депозитарну систему України», яким
передбачена нова система функціонування
фондового ринку та визначено, що проведення
грошових розрахунків за договорами щодо
цінних паперів за принципом «поставка цінних
паперів проти оплати» здійснюється через
Розрахунковий
центр
з
обслуговування
договорів на фінансових ринках

48. Функції фондової біржі:

Питання 7. Сутність та роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні
Основними
завданнями закону
є створення
централізованої депозитарної системи в Україні,
уніфікація принципів та порядку здійснення діяльності
учасниками депозитарної системи та взаємодії між ними.
Також закон усуває існуючі недоліки в системі обліку
прав власності на цінні папери, вводить чіткі і прозорі
механізми здійснення розрахунків по операціях з цінними
паперами, вирішує коло корпоративних конфліктів,
пов'язаних з веденням реєстру власників іменних цінних
паперів

49.

Питання 7. Сутність та роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні
Законом встановлені мінімальні вимоги до статутного
капіталу Центрального депозитарію (100 млн грн). Частка
НБУ повинна становити не менше 25% + 1 акція. Також
регулюються його виняткові повноваження, підстави
призначення тимчасової адміністрації Центрального
депозитарію, вимоги до його статуту і узгодження
внесення до нього змін, порядок і принципи формування
органів управління Центральним депозитарієм, а також
порядок прийняття ними рішень.

50.

Питання 7. Сутність та роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні
Оновлена ​депозитарна система України з
єдиним Національним депозитарієм (НДУ) і
єдиним Розрахунковим центром (РЦ) розпочала
роботу з 14 жовтня 2013 р.

51.

Питання 7. Сутність та роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні
Діяльність
щодо
ведення
реєстрів
власників іменних цінних паперів здійснює
емітент або реєстратор.
До суб'єктів, хто може здійснювати операції з
ведення реєстру, нормативна база в Україні
відносить юридичні особи, якщо реєстраційна
діяльність передбачена їх статутом.

52.

Питання 8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління
Світова практика свідчить про надзвичайно
велику роль фінансових посередників у
системі корпоративного управління.
Значну роль у корпоративному секторі відіграють
так звані інституційні інвестори, серед яких
значна кількість фінансових посередників.
У
зовнішніх
структурах
корпоративного
управління
функціонують
різні
форми
посередництва, які мають не тільки специфічні
риси й особливості, зумовлені їх місцем та
роллю в економічній системі, а й спільні риси.

53. Правила фондової біржі складаються з порядку:

Питання 8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління
Фінансові
посередники
Поділяються на
Банки
Небанківські
фінансово-кредитні
установи
Біржі

54.

Питання 8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління
Загальна схема фінансового посередництва

55.

Питання 8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління
Переваги фінансового посередництва.
1. Можливості для кожного окремого кредитора оперативно розмістити
вільні кошти в дохідні активи, а для позичальника - оперативно
мобілізувати додаткові кошти, необхідні для вирішення виробничих чи
споживчих завдань, і так само оперативно повернути їх на висхідні
позиції. Для цього кредитору достатньо звернутися до будь-якого
посередника і розмістити у нього свої кошти, поклавши їх ніби в
загальний котел, а позичальнику достатньо звернутися туди ж і одержати
їх у позичку, ніби взявши їх з цього котла.

56.

Питання 8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління
Переваги фінансового посередництва
2. Скорочення витрат базових суб'єктів грошового ринку на формування
вільних коштів, розміщенні їх у дохідні активи та запозиченні додаткових
коштів. Це зумовлюється такими чинниками: кредитору і позичальнику
не потрібно багато часу та зусиль витрачати на пошуки один одного (на
рекламу, створення інформаційних систем тощо); не потрібно
здійснювати складні оціночно-аналітичні заходи щодо потенціального
клієнта, щоб
визначити його надійність, платоспроможність. Цей клопіт і витрати бере
на себе фінансовий посередник.

57.

Питання 8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління
Переваги фінансового посередництва
3. Послаблення фінансових ризиків для базових суб'єктів грошового
ринку, оскільки значна частина їх перекладається на посередників.
4. Збільшення дохідності позичкових капіталів, особливо зосереджених у
дрібних власників, завдяки зменшенню фінансових ризиків, скороченню
витрат на здійснення фінансових операцій та відкриттю доступу до
великого, високодохідного бізнесу.

58.

Питання 8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління
У
широкому
розумінні
фінансові
посередники характеризуються як компанії, що
надають своїм клієнтам послуги в галузі
інвестування.
Фінансові
посередники
визначаються
також
як
інститути,
які
організують безпосереднє регулювання попиту
та пропозиції на фінансові ресурси в економіці,
як основні суб'єкти ринку капіталів.

59. Основні фактори, що зумовлюють слабкий рівень розвитку фондових бірж в Україні:

Основні функції фінансових посередників:
1.
2.
3.
4.
Сприяння економії на деяких операціях
Залучення вільних інвестиційних ресурсів і
спрямування їх у корпоративний сектор
Зниження рівня ризиків при інвестиційній
діяльності
Консультативна

60.

Питання 8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління
Світова практика вказує на існування кількох основних
видів фінансових посередників, до яких відносять:
·
·
·
·
·
·
фінансові брокери (посередники);
торгівці цінними паперами (дилери);
інвестиційні фонди;
інвестиційні компанії;
інвестиційні консультанти;
довірчі товариства.

61.

Питання 8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління
Брокерська діяльність - укладення торговцем
цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема
договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від
свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за
рахунок іншої особи.
Торговець цінними паперами може виступати
поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед
третіми особами за договорами, що укладаються від імені
клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що
визначається договором торговця цінними паперами з
клієнтом.

62.

Питання 8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління
Дилерська діяльність - укладення торговцем
цінними паперами цивільно-правових договорів
щодо цінних паперів від свого імені та за свій
рахунок з метою перепродажу, крім випадків,
передбачених законом.
Андеррайтинг - розміщення (підписка,
продаж) цінних паперів торговцем цінними
паперами за дорученням, від імені та за рахунок
емітента.

63.

Питання 8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління
Сутність інвестиційної компанії
Найбільш комплексною структурою серед фінансових посередників
є інвестиційна компанія. Інвестиційна компанія є юридичною особою,
яка діє на ринку інвестиційних ресурсів за рахунок власних коштів за
замовленням клієнтів або згідно з власною стратегією.
Відповідно до чинного законодавства України інвестиційною
компанією визнається торгівець цінними паперами, який, крім
провадження інших видів діяльності, може залучати кошти для
здійснення спільного інвестування через емісію цінних паперів та їх
розміщення.

64.

Питання 8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління
Довірче товариство – це фірма, яка здійснює
представницьку діяльність відповідно до договору,
укладеного з довірителями майна щодо реалізації їх прав
власників.
В Україні довірчі товариства мають організаційноекономічну
форму
товариства
з
додатковою
відповідальністю. Засновниками довірчого товариства
можуть бути юридичні особи та громадяни. Довірче
товариство, має значні переваги над інвестиційними
фондами, оскільки не існує обмежень відносно часток
власного капіталу при інвестуванні. Інвестор при
вкладенні в довірче товариство не втрачає повністю
контролю над своїми коштами і може спрямовувати їх за
цільовим призначенням.

65.

Питання 8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління
Діяльність з управління цінними паперами діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами
від свого імені за винагороду протягом визначеного
строку на підставі договору про управління переданими
йому цінними паперами та грошовими коштами,
призначеними для інвестування в цінні папери, а також
отриманими в процесі цього управління цінними
паперами та грошовими коштами, які належать на праві
власності установнику управління, в його інтересах або в
інтересах визначених ним третіх осіб.

66. Рівні депозитарної системи України

Питання 8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління
Фінансове
посередництво
в
Україні
регулюється державними органами, має певну
законодавчо-нормативну базу своєї діяльності і
розвивається, створюючи тим самим один із
елементів зовнішньої сфери корпоративного
управління. Важливим моментом при цьому є те,
що фінансовими посередниками згідно з діючою
нормативною базою можуть виступати як
громадяни, так і юридичні особи, в тому числі
громадяни України й особи з іноземним
громадянством.

67. Учасники депозитарної системи України:

Види професійної діяльності на фондовому ринку:
Діяльність з торгівлі
цінними паперами:
Діяльність з
управління активами
інституційних
інвесторів:
Депозитарна
діяльність:
Діяльність з
організації торгівлі
на фондовому ринку:
провадиться
торгівцями цінними
паперами господарськими
товариствами, для
яких операції з
цінними паперами є
виключним видом
діяльності, а також
банками – вк.:
брокерську
діяльність,
дилерську
діяльність, ,
андеррайтинг,
діяльність з
управління цінними
паперами
професійна
діяльність учасника
фондового ринку компанії з
управління
активами, що
провадиться нею за
винагороду від свого
імені або на підставі
відповідного
договору про
управління активами
інституційних
інвесторів. Така
діяльність
регулюється
спеціальним
законодавством;
надання послуг щодо
зберігання цінних
паперів незалежно
від форми їх випуску,
відкриття та ведення
рахунків у цінних
паперах,
обслуговування
операцій на цих
рахунках та угод з
цінними паперами.
це діяльність
професійного
учасника фондового
ринку (організатора
торгівлі)

68. Основні напрями діяльності Національної депозитарної системи:

Питання 8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління

69.

Питання 8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління
Конкретними функціями учасників, які випливають із їх професійної
діяльності на фондовому ринку, є:
=> емісійна, тобто організація випуску і розміщення цінних паперів;
=> брокерська - здійснення угод з цінними паперами в ролі комісіонера
чи довіреної особи;
=> дилерська - здійснення угод з цінними паперами від власної особи і за
свої кошти;
=> представницька - представництво інтересів однієї зі сторін в угоді
щодо цінних паперів;
=> консалтингова - надання юридичних, економічних, технічних,
навчальних та інших видів консультацій щодо цінних паперів;
=> аудиторська - перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку і
реального фінансового стану емітента;
=> депозитарна - надання послуг щодо збереження, передачі, обліку
цінних паперів;
=> клірингова - здійснення операцій зі збирання, перевірки й підготовки
документів щодо виконання угод стосовно цінних паперів;
=> реєстраторська - ведення реєстрів власників цінних паперів;
=> регулювальна - правове регулювання діяльності учасників.

70.

Питання 8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління
Діяльність з торгівлі цінними паперами:
Брокерська діяльність — це діяльність щодо укладання угод з цінними
паперами на основі угод комісії або доручення, брокер виступає
посередником, агентом інвестора, що діє від імені клієнта та за його
дорученням і отримує винагороду у вигляді комісійних.
Дилерська діяльність — це діяльність з укладання угод від свого імені й
за свій рахунок через публічне оголошення цін купівлі та продажу
цінних паперів із зобов'язанням купівлі й продажу цих паперів за
об'явленими цінами.
Андеррайтинг - розміщення цінних паперів торговцем цінними
паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.
Діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка
провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за
винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про
управління переданими йому цінними паперами та грошовими
коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також
отриманими в процесі цього управління цінними паперами та
грошовими коштами, які належать на праві власності установнику
управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх
осіб.
English     Русский Правила