10.51M
Категория: Военное делоВоенное дело

Розвідка. Масштаби розвідки

1.

ЧНУ
Кафедра військової підготовки
Лекція
ШПАНКО Микола Анатолійович
Кандидат історичних наук
ТЕМА. Розвідка
2016

2.

Література
1. Бойовий статут Сухопутних військ. Частина
III. Взвод, відділення, танк. – К.: Варта,
1995. – 235 с.
2. Збірник нормативів бойової підготовки
Сухопутних військ Збройних Сил України. –
К.: Охорона праці, 2002.
3. Гредасов Ф.И. Подразделения в разведке. –
М.: Воениздат, 1988.
2

3.

Питання лекції
1. Основи організації і ведення розвідки
в різних видах бою та завдання, які
вирішує відділення в розвідці
2. Способи ведення розвідки
механізованими підрозділами
3

4.

4
РОЗВІДКА
Масштаби розвідки
СТРАТЕГІЧНА
ОПЕРАТИВНА
ТАКТИЧНА
здійснюється з
метою
забезпечення
захисту держави,
підготовки та
ведення
стратегічних
операцій і війни в
цілому.
добування
розвідувальних
даних в інтересах
підготовки і
проведення
армійських та
фронтових
операцій.
забезпечує
розвідувальними
даними про
противника і
місцевість
підрозділи, частини
та з’єднання під час
підготовки та
веденні ними бою.

5.

РОЗВІДКА
ТАКТИЧНА РОЗВІДКА
- військова;
- артилерійська;
- радіолокаційна;
- радіо- і радіотехнічна;
- інженерна;
- радіаційна;
- хімічна;
- неспецифічна біологічна
(бактеріологічна);
- топографічна;
- повітряна
5

6.

РОЗВІДКА
Військова розвідка
являє собою сукупність
заходів військового
командування всіх
ступенів (рівнів) щодо
добування і аналізу
даних про реального або
імовірного противника,
місцевості та умов
виконання бойових
завдань.
6

7.

РОЗВІДКА
МЕТА ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ
ВИКЛЮЧИТИ РАПТОВІСТЬ ДІЙ ПРОТИВНИКА,
ЗАБЕЗПЕЧИТИ КОМАНДИРА І ШТАБ ДАНИМИ ДЛЯ
СВОЄЧАСНОГО Й ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
СВОЇХ СИЛ І ЗАСОБІВ.
7

8.

8
ЗАВДАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ
1.
Встановлення
місцезнаходження
противника,
його складу, що він робить, які і де
в нього сильні і слабкі місця, які
його плани на майбутні бойові дії
Розвід група
2. Виявлення засобів масового ураження і
високоточної зброї противника

9.

ЗАВДАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ
3. Виявлення артилерії, танків,
протитанкових і зенітних
засобів, вогневих позицій
кулеметів, спостережних постів і
7 АК
пунктів управління противника
мпб
КП
садн
4. Виявлення районів (позицій)
розгортання засобів РЕБ
противника
21 рРТР і РЕБ
9

10.

ЗАВДАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ
5.
Розміщення
аеродромів
і
майданчиків базування авіації
противника,
встановлення
кількості
і
типу
літаків
і
вертольотів на них;
6.
Визначення
характеру
і
ступеня
інженерного
обладнання позицій і районів
зосередження
підрозділів
і
частин
противника,
системи
його
загороджень,
ступеня
прохідності місцевості;
7. Виявлення нових форм, способів та
прийомів збройної боротьби й
ведення бойових дій.
10

11.

РОЗВІДКА
ВИМОГИ ДО РОЗВІДКИ
- цілеспрямованість,
- безперервність,
- активність,
- своєчасність і оперативність,
- скритність,
- достовірність,
- точність визначення координат об'єктів (цілей), які
розвідуються,
- раптовість проведення розвідувально-бойових дій,
- постійна і чітка взаємодія сил і засобів розвідки різних
видів,
- всебічне забезпечення дій розвідувальних органів.
Командирам розвідувальних органів, які діють в тилу
противника, забороняється мати на робочих картах будь-які
дані про свої війська, а всьому їх складу — особисті і службові
документи.
11

12.

РОЗВІДКА
12
РОЗВІДУВАЛЬНІ ВІДОМОСТІ - всі відомості, що у будьякій мірі характеризують реального або імовірного
противника, а також місцевість й погодні умови в районі
майбутніх дій.
Розвідувальні відомості про об'єкт
розвідки повинні містити:
- час виявлення і джерело одержання інформації;
- найменування (тип) об'єкту;
- розміри (фронт і глибину або довжину колони);
- координати центру об'єкта або його основних
елементів (для колон – координати голови колони);
- характер діяльності, напрямок руху, ступінь
захищеності.

13.

ОСНОВНІ СПОСОБИ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ
Спосіб розвідки - це прийом (метод) дій сил і засобів
розвідки з метою добування розвідувальних
відомостей.
1. Спостереження - є
основним способом
розвідки, організується
і ведеться в усіх видах
бойової діяльності
військ безупинно
вдень і вночі, у будьяку пору року й
обстановці.
2. Підслуховування
застосовується при
безпосередньому
зіткненні із
противником, а також
при діях
розвідувальних органів
у його тилу.
13

14.

14
ОСНОВНІ СПОСОБИ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ
3. Пошук полягає в
прихованому підході групи
(підрозділу) до заздалегідь
наміченого і вивченого
об'єкту, раптовому нападі на
нього з метою захоплення
полонених, документів,
зразків озброєння і
спорядження і швидкому
відході в розташування
своїх військ.
РПГр
Смуга 1
РПГр
Смуга 2
Односторонній пошук
4. Наліт полягає в раптовому
нападі на призначений об'єкт
противника з метою
захоплення полонених,
документів, зразків
озброєння і бойової техніки,
а також виведення з ладу
засобів ядерного нападу,
пунктів управління і інших
важливих об'єктів.
РУГр №1
РУГр №2

15.

ОСНОВНІ СПОСОБИ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ
15
5. Засада полягає в завчасному і прихованому
розташуванні групи на очікуваних або імовірних шляхах
руху противника для раптового нападу на нього з
метою захоплення полонених, документів, зразків
озброєння, бойової техніки і спорядження.
6. Розвідка боєм полягає в
раптовій атаці заздалегідь
виділеного і підготовленого
підрозділу для оволодіння
визначеним
об'єктом
у
розташування противника.
7. Допит полонених, перебіжчиків, опитування місцевих жителів - відомості,
отримані
цим
способом,
необхідно перевіряти ще раз і
уточнювати.

16.

Органи військової розвідки - штатний або тимчасово 16
створений підрозділ (група) із необхідними засобами,
призначений для виконання визначених розвідувальних
завдань.
РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ
1. Спостерігачі – в/сл, що
виконують бойову задачу по
веденню розвідки
спостереженням у заданому
секторі або за конкретним
зазначеним об'єктом.
3. Дозорне відділення виконує
завдання спостереженням,
переміщуючись на тр. засобі або
у пішому порядку. Для
безпосереднього огляду
місцевості й окремих місцевих
предметів від дозорного
відділення призначаються піші
дозорні.
2. Спостережний пост - це
група в/сл (2-3 чол.), яка
призначена
для
ведення
розвідки спостереженням в
зазначеному секторі (смузі)
4. Розвідувальний дозор у
складі до взводу виконує
завдання спостереженням,
підслуховуванням і
засадами. Можуть
додаватися інженерносаперне відділення (сапери) і
хіміки-розвідники.

17.

РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ
Бойовий розвідувальний дозор
(до взводу) призначається в
ході бою і при відсутності
безпосереднього зіткнення із
противником. Призначений для
виявлення вогневих засобів,
засад, загороджень противника
і розвідки місцевості перед
фронтом і на флангах свого
підрозділу. Виконує завдання
спостереженням, засадами,
боєм.
Розвідувальний загін (рота,
іноді батальйон) призначається
для ведення розвідки на
найбільш важливому напрямку.
Для ведення розвідки від
розвідувального загону
призначаються розвідувальні
дозори і дозорні відділення.
Виконує завдання
спостереженням, засадами,
нальотом, боєм.
Офіцерський розвідувальний
дозор (1-2 офіцера)
призначається командиром
з'єднання (частини) для
уточнення найбільш важливих
відомостей. Переміщується на
БМП, танку, вертольоті й інших
засобах пересування.
Окремий розвідувальний дозор
(посилений взвод)
призначається для ведення
розвідки в усіх видах бою і на
марші. Веде розвідку
спостереженням, засадами і
нальотами.
17

18.

РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ
5. Група для організації засад
(взвод) застосовується в усіх
видах бою. Діє в глибині
розташування, на передньому
краю, перед переднім краєм
противника і в розташуванні
наших військ. Розподіляється на
підгрупи спостерігачів,
захоплення (нападу) і вогневого
забезпечення.
7. Група для проведення
нальоту (відділення) діє у
складі розвід. органів в тилу
противника. Може
призначатися в підгрупи
знищення (зняття) охорони
противника, нападу або
вогневого забезпечення, а
також виконувати бойову
задачу наступом.
6. Група для проведення
пошуку (взводу, що посилюється
саперами). Дії групи при
необхідності підтримуються вогнем
танків, артилерії й інших вогневих
засобів. Із складу групи для
проведення пошуку призначаються
підгрупи захоплення,
розгородження і вогневого
забезпечення.
8. Розвідувальна група
(відділення спеціально
підготовленого о/с
розвідувального підрозділу
військової розвідки)
призначена для дій у тилу
противника. Основним
способом ведення розвідки є
спостереження.
18

19.

РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ
Підрозділи для проведення розвідки боєм
призначаються від з'єднання, в складі посиленого
батальйону (роти). У його бойових порядках для
захоплення полонених, документів, зразків озброєння
і спорядження можуть діяти окремі розвідувальні
дозори, розвідники-артилеристи і сапери-розвідники.
19

20.

РОЗВІДКА
20
Об'єкти розвідки - це підрозділи противника, його
інженерні спорудження, місцеві предмети, що мають
військове значення.
ОБ'ЄКТИ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ
стартові позиції тактичних та
оперативно-тактичних ракет
польові, рухомі пункти збереження
ядерних боєприпасів
мінометні взводи
пункти управління бригад, КСП
батальйонів
ділянки радіоактивного і хімічного
зараження
батареї ядерної і звичайної артилерії
підрозділи в районі зосередження і
на марші
посадочні майданчики армійської
авіації
окремі ядерні міни, ділянки мінновибухових і інших загороджень
переправи через водні перешкоди,
вузли доріг
підрозділи тилу

21.

Завдання на самостійну підготовку
21
а) з теоретичної підготовки
- з`ясувати тему та навчальні питання лекції;
- поновити знання з питань щодо: мети, завдань, способів ведення військової
розвідки.
б) з практичної підготовки
- отримати завдання та підготовку до групового заняття;
- ознайомитися з навчальними питаннями що виносяться на групове заняття
та з`ясувати їх зміст;
Контрольні питання
1. Види розвідки, та їх призначення.
2. Мета військової розвідки та її головне завдання.
3. Основні вимоги до військової розвідки.
4. Пояснити терміни «розвідувальні відомості», «розвідувальні дані»,
«розвідувальна інформація», «сили й засоби розвідки».
5. Поняття та основні способи ведення військової розвідки.
6. Поняття розвідувального органу. Розвідувальні органи військової розвідки.
English     Русский Правила