Завдання
Доберіть до слів абсолютні синоніми.
До іншомовних слів підберіть слова (див. слова для довідки) так, щоб вони утворили синонімічну пару: іншомовне слово – власне
До іншомовних слів підберіть слова (див. слова для довідки) так, щоб вони утворили синонімічну пару: іншомовне слово – власне
До іншомовних слів підберіть слова (див. слова для довідки) так, щоб вони утворили синонімічну пару: іншомовне слово – власне
У словосполучення вставте один із синонімів:
У словосполучення вставте один із синонімів:
Вставте у словосполучення необхідні слова.
Вставте у словосполучення необхідні слова.
Вставте у словосполучення необхідні слова.
123.00K
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Українська мова. Завдання

1. Завдання

1. Поясніть відмінність між
словами галузь, ділянка,
область. Складіть із ними
речення.
2. Поясніть відмінність між
словами спілка і союз.
Утворіть словосполучення з
цими словами.

2. Доберіть до слів абсолютні синоніми.


Процент Порада Алфавіт Обіймати (посаду) -

3. До іншомовних слів підберіть слова (див. слова для довідки) так, щоб вони утворили синонімічну пару: іншомовне слово – власне

українське слово.
дефект компетентність імпульс компенсація пріоритет брокер рентабельний дебати -
Слова для довідок:
обмін, недолік, посередник,
людяність, образ, керівник,
прибутковий, поштовх,
безвладдя, особливий,
обговорення, справжній,
звертатися, обмежувати,
обізнаність, злободенний,
спостереження, відхилення,
відшкодування, ознака, перевага,
пристосовувати, записувати,
нехтувати, переважати.

4. До іншомовних слів підберіть слова (див. слова для довідки) так, щоб вони утворили синонімічну пару: іншомовне слово – власне

українське слово.
• анархія -
апелювати адаптувати лімітувати симптом фіксувати ігнорувати автентичний домінувати -
Слова для довідок:
обмін, недолік, посередник,
людяність, образ, керівник,
прибутковий, поштовх,
безвладдя, особливий,
обговорення, справжній,
звертатися, обмежувати,
обізнаність, злободенний,
спостереження, відхилення,
відшкодування, ознака, перевага,
пристосовувати, записувати,
нехтувати, переважати.

5. До іншомовних слів підберіть слова (див. слова для довідки) так, щоб вони утворили синонімічну пару: іншомовне слово – власне

українське слово.
гуманізм екстраординарний імідж шеф –
аномалія актуальний бартер моніторинг -
Слова для довідок:
обмін, недолік, посередник,
людяність, образ, керівник,
прибутковий, поштовх,
безвладдя, особливий,
обговорення, справжній,
звертатися, обмежувати,
обізнаність, злободенний,
спостереження, відхилення,
відшкодування, ознака,
перевага, пристосовувати,
записувати, нехтувати,
переважати.

6. У словосполучення вставте один із синонімів:

положення, стан, становище:
вихід з (із, зі) _______________;
горизонтальне _______________;
офіційне _______________;
міжнародне _______________;
_______________ суспільства;
_______________ справ.

7. У словосполучення вставте один із синонімів:

взаємини, стосунки, відношення, ставлення,
відносини:
наші _______________; _______________ до
роботи; товарні _______________;
_______________ до людей;
дипломатичні _______________;
приятельські _______________; виробничі
_______________; правові _______________;
особисті _______________; _______________
тотожності; _______________ між людьми.

8. Вставте у словосполучення необхідні слова.

Економічний – який визначається рівнем розвитку
економіки,.
Економний – той, хто дотримується економії,
ощадливий; стриманий у прояві чого-небудь,
помірний, точно розрахований.
_______________ політика, _______________ двигун,
_______________ витрачання палива,
_______________ автомобіль, _______________ рухи,
бути _______________ у словах, _______________
технологія.

9. Вставте у словосполучення необхідні слова.

Чисельний - який виражений числом.
Численний - який складається з великої
кількості кого- або чого-небудь, великий
числом.
_______________ перевага, _______________
збори, _______________ скарги,
_______________ аналіз, _______________
помилки, _______________ різниця.

10. Вставте у словосполучення необхідні слова.

Комунікативний – який (що) стосується
комунікації як процесу передачі інформації,
спілкування.
Комунікаційний – який (що) стосується
комунікації.
Комунікабельний – той, хто легко
встановлює контакти та зв’язки з іншими
людьми.
_______________ людина, _______________
споруди, _______________ функція мовлення.
English     Русский Правила