Міністерство аграрної політики і продовольства України Коледж Подільського Державного аграрно-технічного університету
Поняття конституційного ладу та його засад. Структура засад конституційного ладу України.
Конституційний лад визначається
Державний лад
Ознаки конституційного ладу:
Склад засад конституційного ладу
Склад гуманістичних засад конституціного ладу
Ознаки суверенітету Української держави
Конституційно-правові ознаки України
393.00K
Категория: ПравоПраво

Поняття конституційного ладу та його засад. Структура засад конституційного ладу

1. Міністерство аграрної політики і продовольства України Коледж Подільського Державного аграрно-технічного університету

Міністерство аграрної політики і
продовольства
України
Коледж Подільського Державного аграрнотехнічного університету

2. Поняття конституційного ладу та його засад. Структура засад конституційного ладу України.

3.

План
1.Поняття конституційного ладу.
2.Поняття та структура засад
конституційного ладу.
3.Гуманістичні засади конституційного ладу
України.
4.Конституційна характеристика
Української держави.
5.Економічні, політичні, соціальні та
духовно-культурні засади конституційного
ладу України.
6.Державні символи України.

4.

Конституційний лад
України є системою
суспільних відносин,
передбачених і
гарантованих
Конституцією України і
законами прийнятими на
її основі й відповідно до
неї. Його відповідність
Конституції України є
головною умовою
всебічної реалізації
Основного Закону.

5. Конституційний лад визначається

За формою
За змістом

6.

За змістом конституційний
лад опосередковує
передбачені та
гарантовані Конституцією
України державний і
суспільний лад,
конституційний статус
людини і громадянина,
систему безпосереднього
народовладдя,
організацію державної
влади і місцевого
самоврядування,
територіальний устрій,
основні засади
зовнішньополітичної
діяльності.

7.

За формою
конституційний лад є
системою основних
організаційних і
правових форм
суспільних відносин,
передбачених
Конституцією, тобто
основних видів
організації та діяльності
держави, суспільства та
інших учасників
конституційноправових відносин.

8.

Характеристика конституційного ладу передбачає
встановлення його співвідношення
з такими поняттями:
«Державний лад»,
«Громадянське суспільство».

9. Державний лад

Державний лад –
це система основних
політико-правових,
економічних,
соціальних відносин,
які закріплюються
державно-правовими
нормами.
Державний лад є:
- конституційним,
притаманий
конституційній
державі,
- неконституційнийпритаманий
тоталітарній
державі.

10.

Громадянське суспільство –
це система автономних по
відношенню до державної влади
суспільних відносин у різних
сферах життя держави.

11. Ознаки конституційного ладу:

Суверенність;
Демократизм;
Гуманізм;
Реальність;
Системність;
Наукова обгрунтованність;
Гарантованність.

12.

Засади конституційного ладу - це
система вихідних принципів
організації державної влади в
конституційній державі,
взаємовідносин конституційної
держави з людиною та інститутами
громадянського суспільства.

13. Склад засад конституційного ладу

- народовладдя (народний суверенітет);
- державний суверенітет і незалежність України
- республіканську форму правління;
- унітарний устрій України;
- визнання людини як найвищої соціальної цінності,
утвердження і забезпечення її прав і свобод;
- соціальний захист людини;
- статус української мови як державної;
- поділ влади;
- гарантованість місцевого самоврядування;
- політичну, економічну та ідеологічну багатоманітність;
- вищу юридична силу Конституції України і пряму дію її
норм;

14.

Гуманістичні засади
конституційного ладу України це основоположні принципи, які
визначають і закріплюють провідну
роль громадянина в державному
будівництві та місцевому
самоврядуванні.

15. Склад гуманістичних засад конституціного ладу

Гуманізм- людини, її життя і здоров'я,
честь, гідность, недоторканність і безпека є
найвищою соціальною цінністю.
Суверенітет народу України, означає
верховенство і незалежність влади,
тобто її право на власний розсуд
розв'язувати свої внутрішні та зовнішні
справи, без втручання в них будь-якої
іншої влади.

16.

Україна - суверенна і незалежна
держава, яка здатна виражати волю
своїх громадян і в повному обсязі
гарантує їхні права і свободи.

17. Ознаки суверенітету Української держави

.
- верховенство
державної влади на
всій території
держави
- єдність і
неподільність
державної влади;
- незалежність і
самостійність
державної влади.

18.

Верховенство державної влади означає:
її необмеженість нічим і ніким, окрім народного
суверенітету, Конституції України, громадянського
суспільства і законів;
Єдність державної влади
полягає в наявності єдиної системи органів державної влади, які
мають єдині цілі та завдання діяльності,
Незалежність і самостійність
державної влади означає, те, що вона сама, без впливу інших сил,
правоспроможна приймати нормативні акти та
забезпечувати їх виконання за допомогою засобів державного
примусу;

19. Конституційно-правові ознаки України

Територіальна цілісність.
Суверенітет України
Громадянство.
Єдина грошово-кредитна система.
Національні Збройні Сили.
Міжнародна правосуб'єктність.
Офіційний статус державної мови.
Державні символи України.

20.

Політичні засади
конституційного
ладу охоплюють
існування в державі
політичних партій,
громадських
організацій
Конституційні
засади
економічних
відносин
охоплюють:
відносини власності,
виробництва,
обміну, розподілу та
споживання
матеріальних і
духовних благ.

21.

Соціальні засади
конституційного
ладу
передбачають
можливість
існування в
держані
соціальноекономічних прав і
свобод людини.
Духовно- культурні
засади
конституційного
ладу допомагають
кожній людині
користуватися
духовно-культурними
цінностями.

22.

Важливими
ознаками
суверенної
держави є
державні
символи:
Державний
Прапор,
Державний Герб,
Державний Гімн
Столиця.

23.

Державний Прапор - це офіційний
відмінний знак (емблема) держави,
символ її суверенітету.
Державний Герб - це відмінний знак, що
є офіційною емблемою держави.
Державний Гімн - музикальнопоетичний твір.
Столицею України є місто Київ.
English     Русский Правила